สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

นางเกศินี พวงประดิษฐ์

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

 

ดาวน์โหลด

Download

คลังความรู้

Knowledge

  กิจกรรมธงฟ้า  
ลำดับชื่องาน/กิจกรรมสถานที่จัดงานวันที่จัดงานประเภทงาน/กิจกรรม
1 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนโรงเรียนบ้านกาลันยีตัน อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 21/7/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
2 จังหวัดเคลื่อนที่ หมู่ 2 ถนนโรงเรียนบ้านปากบาง อ.ละงู จ.ละงู 23/6/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
3 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.ทุ่งหว้า จ.ทุ่งหว้า 1/5/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
4 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.ควนกาหลง จ.ควนกาหลง 1/3/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
5 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.ละงู จ.ละงู 1/2/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
6 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.ท่าแพ จ.ท่าแพ 1/1/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
7 โครงการหมูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน (ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3) ถนนอำเภอเมือง และอำเภอละงู อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 1/1/2565 0:00:00 งานนโยบาย
8 งานร่วมกับจังหวัด(งบเพิ่มเติม) ชิม ช็อป สุขใจ ถนนศาลากลางจังหวัดสตูล อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 27/12/2564 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
9 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 1/12/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
10 โครงการหมูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน (ครั้งที่ 1) ถนนสตูล อ.ควนกาหลง จ.ควนกาหลง 20/11/2564 0:00:00 งานนโยบาย
11 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7 ควนโต๊ะเหลง หมู่ 4 ถนนโรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง อ.ควนโดน จ.ควนโดน 8/7/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
12 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6 หมู่ 6 ซอย บ้านป่าพน ถนนโรงเรียนบ้านป่าพน อ.มะนัง จ.มะนัง 17/6/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
13 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5 หมู่ 4 ซอย บ้านราไวเหนือ ถนนโรงเรียนบ้านราไว อ.ทุ่งหว้า จ.ทุ่งหว้า 20/5/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
14 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 หมู่ 6 ถนนโรงเรียนบ้านเขาใคร อ.ควนกาหลง จ.ควนกาหลง 1/3/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
15 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 หมู่ 2 ถนนโรงเรียนบ้านปากบาง อ.ละงู จ.ละงู 18/2/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
16 จังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่ 2 หมู่ 4 ซอย บ้านสาครเหนือ ถนนโรงเรียนบ้านสาครพิทยาคาร อ.ท่าแพ จ.ท่าแพ 21/1/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
17 งานธงฟ้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ครั้งที่ 8 ถนนเทศบาลตำบลทุ่งหว้า อ.ท่าแพ จ.ท่าแพ 12/1/2564 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
18 งานธงฟ้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ครั้งที่ 7 ถนนอบต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.มะนัง 6/1/2564 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
19 งานธงฟ้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ครั้งที่ 6 ถนนอบต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.ทุ่งหว้า 24/12/2563 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
20 งานธงฟ้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ครั้งที่ 5 ถนนเทศบาลตำบลควนโดน อ.ควนโดน จ.ควนโดน 22/12/2563 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
21 งานธงฟ้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ครั้งที่ 4 ถนนอบต.บ้านควน อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 17/12/2563 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
22 จังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่1 หมู่ 5 ถนนโรงเรียนบ้านใหม่ อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 17/12/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
23 งานธงฟ้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 ถนนเทศบาลตำบลฉลุง อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 16/12/2563 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
24 งานธงฟ้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ครั้งที่ 2 ถนนอบต.น้ำผุด อ.ละงู จ.ละงู 9/12/2563 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
25 งานธงฟ้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ครั้งที่ 1 ถนนเทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.ละงู 8/12/2563 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
26 งานร่วมกับจังหวัด (งบเพิ่มเติม) ถนนลานหลังตลาดโต้รุ่ง อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 12/11/2563 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
27 งานร่วมกับจังหวัด(งบเพิ่มเติม) ถนนบริเวณพื้นที่จุดชมวิวปากบารา อ.ละงู จ.ละงู 27/8/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
28 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7 หมู่ 3 ถนนโรงเรียนบ้านหัวกาหมิง อ.ควนกาหลง จ.ควนกาหลง 20/8/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
29 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5 (งบเพิ่มเติม) หมู่ 5 ถนนจังหวัดสตูล อ.มะนัง จ.มะนัง 5/8/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
30 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6 หมู่ 7 ถนนโรงเรียนบ้านปันจอร์ อ.ควนโดน จ.ควนโดน 9/7/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
31 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ถนนโรงเรียนบ้านปันจอ อ.ควนโดน จ.ควนโดน 9/7/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
32 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5 หมู่ 6 ถนนศูนย์เรียนรู้บ้านท่าข้ามควาย อ.ทุ่งหว้า จ.ทุ่งหว้า 17/6/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
33 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 หมู่ 7 ถนนโรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด อ.ละงู จ.ละงู 20/2/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
34 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 หมู่ 2 ถนนรร.บ้านหาดทรายยาว อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 19/2/2563 0:00:00 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
35 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 หมู่ 1 ถนนโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ อ.ท่าแพ จ.ท่าแพ 23/1/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
36 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่7 หมู่ 6 ถนนโรงเรียนบ้านวังพระเคียน อ.มะนัง จ.มะนัง 22/8/2562 0:00:00 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
37 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่6 หมู่ 5 ถนนทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.ทุ่งหว้า 18/7/2562 0:00:00 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
38 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่5 หมู่ ม.3 ถนนท่าแพ อ.ท่าแพ จ.ท่าแพ 19/6/2562 0:00:00 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
39 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเดือนรอมฎอน ถนนหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 22/5/2562 0:00:00 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
40 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่ 4 ถนนร.ร.นิคมพัฒนาภาคใต้ อ.ควนกาหลง จ.ควนกาหลง 21/3/2562 0:00:00 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
41 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่ 3 ถนนร.ร.บ้านทุ่งมะปรัง อ.ควนโดน จ.ควนโดน 21/2/2562 0:00:00 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
42 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่ 2 หมู่ 5 ถนนรร.บ้านดาหลำ อ.ละงู จ.ละงู 23/1/2562 0:00:00 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
43 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่ 1 หมู่ 4 ถนนรร.บ้านบันนังปุเลา อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 20/12/2561 0:00:00 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
44 ธงฟ้าในงานเกษตรแฟร์และอาหารจานด็ด (งบโมบาย)ครั้งที่ 7 ถนนตลาดประชารัฐ biz อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 26/9/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
45 ธงฟ้าในงานเกษตรแฟร์และอาหารจานด็ด (งบโมบาย)ครั้งที่ 6 ถนนสนามบินกองทัพอากาศ อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 29/8/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
46 ธงฟ้าในงานเกษตรแฟร์และอาหารจานด็ด (งบโมบาย)ครั้งที่ 5 ถนนสนามบินกองทัพอากาศ อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 28/8/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
47 ธงฟ้าในงานเกษตรแฟร์และอาหารจานด็ด (งบโมบาย)ครั้งที่ 4 ถนนสนามบินกองทัพอากาศ อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 27/8/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
48 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน (งบโมบาย)ครั้งที่ 3 ถนนหอประชุม 100ปี รร.สตูลวิทยา อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 20/8/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
49 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ครั้งที่ 7 ถนนรร.บ้านน้ำหรา อ.ควนกาหลง จ.ควนกาหลง 16/8/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
50 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ครั้งที่ 6 ถนนถ้ำภูผาเพชร อ.มะนัง จ.มะนัง 18/7/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
51 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน (งบโมบาย)ครั้งที่ 2 ถนนที่ว่าการควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.ควนกาหลง 5/7/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
52 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน (งบโมบาย)ครั้งที่ 1 ถนนศาลากลางจังหวัดสตูล อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 26/6/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
53 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ครั้งที่ 5 ถนนรร.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.ทุ่งหว้า 17/5/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
54 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ครั้งที่ 4 ถนนรร.บ้านวังสายทอง อ.ละงู จ.ละงู 14/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
55 งานกาชาดประจำปี 2561 ถนนหน้าศาลากลางจังหวัด อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 24/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
56 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ครั้งที่ 3 ถนนรร.บ้านควนโต๊ะเหลง อ.ควนโดน จ.ควนโดน 15/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
57 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ครั้งที่ 2 ถนนรร.บ้านใหม่ อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 18/1/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
58 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ครั้งที่ 1 ถนนสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 5/12/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
59 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น ถนนรร.บ้านช่องไทร อ.ทุ่งหว้า จ.ทุ่งหว้า 16/7/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
60 งานกาชาด ถนนศาลากลางจังหวัดสตูล อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 5/3/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
61 งานกาชาด ถนนศาลากลางจังหวัดสตูล อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 4/3/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
62 งานกาชาด ถนนศาลากลางจังหวัดสตูล อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 3/3/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
63 งานกาชาด ถนนศาลากลางจังหวัดสตูล อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 2/3/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
64 งานกาชาด ถนนศาลากลางจังหวัดสตูล อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 1/3/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
65 งานกาชาด ถนนศาลากลางจังหวัดสตูล อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 28/2/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
66 งานกาชาด ถนนศาลากลางจังหวัดสตูล อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 27/2/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
67 งานกาชาด ถนนศาลากลางจังหวัดสตูล อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 26/2/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
68 งานกาชาด ถนนศาลากลางจังหวัดสตูล อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 25/2/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
69 งานกาชาด ถนนศาลากลางจังหวัดสตูล อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 24/2/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
70 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น ถนนโรงเรียนบ้านกาแบง อ.ละงู จ.ละงู 19/1/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
71 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น ถนนโรงเรียนบ้านเกตรี อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 22/12/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
72 ช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางพารา ถนนตลาดต้องชม ตลาดดูสน อ.ควนโดน จ.ควนโดน 19/9/2559 0:00:00 ตลาดต้องชม
73 ตลาดต้องชม ถนนตลาดดูสน อ.ควนโดน จ.ควนโดน 16/9/2559 0:00:00 ตลาดต้องชม
74 โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน หมู่ 9 ถนนไร่กลางสาธิต อ.ควนกาหลง จ.ควนกาหลง 9/9/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
75 ตลาดดูสน อ.ควนโดน จ.ควนโดน 21/8/2559 0:00:00 ตลาดต้องชม
76 สวนยางพารา ถนนสนามโรงเรียนอนุบาลมะนัง อ.มะนัง จ.มะนัง 29/3/2559 0:00:00 สวนยางพารา
77 สวนยางพารา ถนนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ อ.ท่าแพ จ.ท่าแพ 24/3/2559 0:00:00 สวนยางพารา
78 สวนยางพารา ถนนเทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.ละงู 15/3/2559 0:00:00 สวนยางพารา
79 สวนยางพารา ถนนอบต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.ควนกาหลง 10/3/2559 0:00:00 สวนยางพารา
80 สวนยางพารา ถนนหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล (งานกาชาด) อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 28/2/2559 0:00:00 สวนยางพารา
81 สวนยางพารา ถนนเทศบาลตำบลทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.ทุ่งหว้า 25/2/2559 0:00:00 สวนยางพารา
82 สวนยางพารา ถนนโรงเรียนบ้านย่านซื่อมิตรภาพที่ 147 อ.ควนโดน จ.ควนโดน 18/2/2559 0:00:00 สวนยางพารา
83 สวนยางพารา ถนนโรงเรียนบ้านหาดทรายยาว อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 26/1/2559 0:00:00 สวนยางพารา
84 สตูล อ.ควนโดน จ.ควนโดน 23/12/2558 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
85 สตูล อ.ควนกาหลง จ.ควนกาหลง 24/11/2558 0:00:00 อำเภอ
86 สตูล อ.ควนโดน จ.ควนโดน 10/11/2558 0:00:00 อำเภอ
87 สตูล อ.ท่าแพ จ.ท่าแพ 27/10/2558 0:00:00 อำเภอ
88 สตูล อ.ท่าแพ จ.ท่าแพ 27/10/2558 0:00:00 อำเภอ
89 สตูล อ.มะนัง จ.มะนัง 1/8/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
90 สตูล อ.ละงู จ.ละงู 23/5/2558 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
91 สตูล อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 22/5/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
92 สตูล อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 8/4/2558 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
93 สตูล อ.ละงู จ.ละงู 25/3/2558 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
94 สตูล อ.ละงู จ.ละงู 24/3/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
95 สตูล อ.ทุ่งหว้า จ.ทุ่งหว้า 24/2/2558 0:00:00 อำเภอ
96 สตูล อ.ท่าแพ จ.ท่าแพ 10/2/2558 0:00:00 อำเภอ
97 สตูล อ.ละงู จ.ละงู 27/1/2558 0:00:00 อำเภอ
98 สตูล อ.มะนัง จ.มะนัง 13/1/2558 0:00:00 อำเภอ
99 สตูล อ.ควนโดน จ.ควนโดน 19/12/2557 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
100 สตูล อ.ควนกาหลง จ.ควนกาหลง 16/12/2557 0:00:00 อำเภอ
101 สตูล อ.ควนโดน จ.ควนโดน 2/12/2557 0:00:00 อำเภอ
102 สตูล อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 18/11/2557 0:00:00 อำเภอ
 
      
กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า จังหวัดสตูล
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เลขที่ 4 บุรีวานิช
ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
โทรศัพท์ : ๐ ๗๔๗๒ ๔๙๖๖ ๗
โทรสาร : ๐ ๗๔๗๒ ๔๐๒๖
อีเมล : satun@dit.go.th
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์อยู่
1
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
05377
(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559)
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบน Google Chrome
และรับรองการแสดงผลบน Mobile Devices
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ