สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

นางเกศินี พวงประดิษฐ์

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

 

ดาวน์โหลด

Download

คลังความรู้

Knowledge

   คลังภาพกิจกรรม  
ประชุมตัวแทนตลาด เพื่อรับสมัครแผงค้าในตลาดนัด/ตลาดสด เข้าร่วมเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

 วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวุฒิชัย  วงษ์นาคเพ็ชร์ พาณิชย์จังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ เพื่อรองรับการใชับัตรสวัสดิการแห่งรัฐในตลาดนัด/ตลาดสด ตามนโยบายรัฐบาลในการลดภาระค่าครองชีพ  ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 11.4 ล้านคน และผู้ที่ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก 3.1 ล้านคนในอนาคต ซึ่งเดิมผู้ถือบัตรสวัสดิการ  สามารถใช้ซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้ง เครื่อง EDC เพื่อเป็นเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการ ครอบคลุมทุกพื้นที่  กระทรวงพาณิชย์จึงได้เปิดรับสมัครร้านค้าเพิ่มเติม โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile application) ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถซื้อสินค้าได้หลากหลายขึ้น และยังช่วย ให้ร้านค้าที่เดิมไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ให้มีโอกาสในการขายสินค้าให้กับผู้ถือบัตร ถือเป็นการกระจายรายได้แก่ผู้ค้า โดยร้านค้าที่จะสมัครต้องเป็นร้านค้า ที่จำหน่ายสินค้าที่มีทำเลที่ตั้งแน่นอน รถยนต์เคลื่อนที่เร่ขาย รวมไปถึงร้านค้า ที่ตั้งอยู่ในตลาด ต้องมีที่ตั้งร้าน แผง ล็อค ชัดเจน และได้รับการรับรองจากเจ้าของตลาดหรือผู้บริหารตลาด ประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล
จำนวนผู้เข้าชม 668 ครั้ง
 
      
กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า จังหวัดสตูล
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เลขที่ 4 บุรีวานิช
ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
โทรศัพท์ : ๐ ๗๔๗๒ ๔๙๖๖ ๗
โทรสาร : ๐ ๗๔๗๒ ๔๐๒๖
อีเมล : satun@dit.go.th
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์อยู่
1
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
06885
(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559)
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบน Google Chrome
และรับรองการแสดงผลบน Mobile Devices
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ