ดาวน์โหลด

Download

คลังความรู้

Knowledge

 
กิจกรรมธงฟ้า
ลำดับชื่องาน/กิจกรรมสถานที่จัดงานวันที่จัดงานประเภทงาน/กิจกรรม
1 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 16/9/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
2 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 19/8/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
3 ตลาดต้องชม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 24/7/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
4 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 22/7/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
5 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 17/6/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
6 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 20/5/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
7 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 16/4/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
8 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 18/3/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
9 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 18/2/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
10 ตลาดต้องชม อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 29/1/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
11 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 21/1/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
12 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 17/12/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
13 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ถนนโรงเรียนบ้านหนองฮาง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 26/11/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
14 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 19/11/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
15 ธงฟ้าราคาประหยัด ฯ (ไม่ได้ดำเนินงาน) ถนนโพนทราย อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 20/9/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
16 ธงฟ้าราคาประหยัด ฯ (ไม่ได้ดำเนินงาน) ถนนพนมไพร อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 17/9/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
17 ธงฟ้าราคาประหยัด ฯ ครั้งที่ 5 หมู่ 3 ถนนโรงเรียนบ้านบึงงามพัฒนา อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 1/9/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
18 งานธงฟ้าราคาประหยัด ฯ ครั้งที่ 4 หมู่ 4 ถนนโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 1/8/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
19 ธงฟ้าราคาประหยัด ฯ (ไม่ได้ดำเนินงาน) ถนนโพนทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 23/7/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
20 ธงฟ้าราคาประหยัด ฯ (ไม่ได้ดำเนินงาน) ถนนอาจสามารถ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 18/6/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
21 ธงฟ้าราคาประหยัด ฯ (ไม่ได้ดำเนินงาน) ถนนปทุมรัตน์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 21/5/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
22 ธงฟ้าราคาประหยัด ฯ (ไม่ได้ดำเนินงาน) ถนนสุวรรณภูมิ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 23/4/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
23 ธงฟ้าราคาประหยัด ฯ (ไม่ได้ดำเนินงาน) ถนนเมยวดี อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 19/3/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
24 งานจังหวัดเคลื่อนที่ (ไม่ได้ดำเนินการ) ถนนเมยวดี อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 19/3/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
25 ธงฟ้าราคาประหยัดฯ ครั้งที่ 3 หมู่ 1 ถนนโรงเรียนเมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 20/2/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
26 ธงฟ้าราคาประหยัดฯ ครั้งที่ื 2 หมู่ 1 ถนนโงเรียนยงคำวิทยา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 9/1/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
27 ธงฟ้าราคาประหยัด ฯ ครั้งที่ 1 หมู่ 1 ถนนโรงเรียนบ้านหมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 26/12/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
28 งานมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพผู้ประสบภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนลานจอดรถห้างโรบินส้นไลฟ์สไตร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 11/12/2562 0:00:00 ระดับภาค
29 งานตลาดต้องชม ถนนตลาดตุ้มโฮมเมืองหนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 7/9/2562 0:00:00 ตลาดต้องชม
30 งานจังหวัดเคลื่อนที่ หมู่ 6 ถนนโรงเรียนหนองยางวิทยาคม อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 15/8/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
31 งานจังหวัดเคลื่อนที่ หมู่ 9 ถนนโรงเรียนบ้านชีโหล่น อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 18/7/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
32 งานจังหวัดเคลื่อนที่ หมู่ 4 ถนนโรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 4/7/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
33 งานจังหวัดเคลื่อนที่ หมู่ 3 ถนนโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 23/5/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
34 งานจังหวัดเคลื่อนที่ (เพิ่มเติม) ถนนตลาดบ้านโพน อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 8/5/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
35 งานจังหวัดเคลื่อนที่ (เพิ่มเติม) ถนนที่ว่าการศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 2/5/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
36 งานจังหวัดเคลื่อนที่ (เพิ่มเติม) ถนนสถานีตำรวจโพธิ์ชัย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 30/4/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
37 งานจังหวัดเคลื่อนที่ 5 หมู่ 6 ถนนโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 18/4/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
38 งานจังหวัดเคลื่อนที่ 4 ถนนวัดโพธิการาม อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 21/3/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
39 งานจังหวัดเคลื่อนที่ 3 ถนนร.ร.บ้านโพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 28/2/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
40 งานจังหวัดเคลื่อนที่ 2 ถนนรร.ม่วงลาดวิทยา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 3/1/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
41 งานจังหวัดเคลื่อนที่ 1 ถนนรร.สหคามวิทยา อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 20/12/2561 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
42 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนรร.บ้านวังม่วย อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 20/9/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
43 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนตำบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 20/9/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
44 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนรร.บ้านบุ่งเลิศ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 23/8/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
45 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนวัดโพธิ์อัมพวัน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 3/8/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
46 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนรร.หัวโทนมิตรภาพ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 18/7/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
47 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนรร.ดอนโมง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 21/6/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
48 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนรร.บ้านวังแข อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 24/5/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
49 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนรร.บ้านหนองแข้ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 17/5/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
50 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนวัดสระโบสถ์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 26/4/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
51 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนรร.บ้านมะหรี่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 19/4/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
52 ถนนคนเดินสาเกตนคร ถนนถนนคนเดินสาเกตุนคร อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 30/3/2561 0:00:00 ตลาดต้องชม
53 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนวัดบ้านนาแพง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 21/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
54 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนรร.บ้านหนองสำราญหนองเรือ อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 15/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
55 ตลาดต้องชม ตุ้มโฮมเมืองหนองพอก ถนนหนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 20/2/2561 0:00:00 ตลาดต้องชม
56 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนรร.โนนสีดาวิทยา อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 15/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
57 ตลาดประชารัฐชมบึงเกลือทะเลอีสาน ถนนตลาดประชารัฐชมบึงเกลือทะเลอีสาน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 11/2/2561 0:00:00 ตลาดต้องชม
58 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนรร.บ้านหนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 25/1/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
59 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ถนนรร.บ้านจำปา อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 21/12/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
60 เทศบาลเกาะแก้วและเกาะกลุ่มเกาะแก้วประชารัฐ 60 ถนนเทศบาลเกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 16/12/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
61 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ถนนรร.บ้านข่วย อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 23/11/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
62 บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ถนนตลาดต้องชมบึงเกลือทะเลอีสาน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 24/9/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
63 ช่วยเหลือผู้กระทบจากภัยพิบัติฯ ถนนลานตลาดบ้านนาดี อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 15/9/2560 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
64 ช่วยเหลือผู้กระทบจากภัยพิบัติฯ ถนนศาลาเอนกประสงค์5 อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 13/9/2560 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
65 ช่วยเหลือผู้กระทบจากภัยพิบัติฯ ถนนตลาดบ้านแมดประชารัฐ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 11/9/2560 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
66 ช่วยเหลือผู้กระทบจากภัยพิบัติฯ ถนนตลาดต้องชมบึงเกลือทะเลอีสาน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 8/9/2560 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
67 ช่วยเหลือผู้กระทบจากภัยพิบัติฯ ถนนตลาดสดเมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 6/9/2560 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
68 ช่วยเหลือผู้กระทบจากภัยพิบัติฯ ถนนอำเภอจตุรพักตรพิมาน อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 4/9/2560 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
69 ช่วยเหลือผู้กระทบจากภัยพิบัติฯ ถนนวงกลมกลางบ้านเทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 1/9/2560 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
70 ช่วยเหลือผู้กระทบจากภัยพิบัติฯ ถนนลานตลาด อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 30/8/2560 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
71 ช่วยเหลือผู้กระทบจากภัยพิบัติฯ ถนนอำเภอเมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 28/8/2560 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
72 บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ถนนรร.หนองแวงบึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 22/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
73 บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ถนนรร.ไพศาลวิทยาคม อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 13/7/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
74 บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ถนนอบต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 13/7/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
75 บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ถนนรร.บ้านผำโนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 27/6/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
76 จำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดตลาดต้องชม (ใหม่) ถนนตลาดต้องชมบึงเกลือทะเลอีสาน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 25/6/2560 0:00:00 ตลาดต้องชม
77 บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ถนนรร.ชุมชนเมืองหงษ์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 18/5/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
78 บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ถนนรร.หนองตอนาดีเทพประทาน อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 26/4/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
79 บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ถนนตลาดชุมชนบึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 10/4/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
80 บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ถนนอบต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 23/3/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
81 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัด ถนนรร. วังหลวงวิทยาคม อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 22/2/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
82 ตลาดต้องชม ถนนศูนย์ OTOP ทางขึ้นพระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 11/2/2560 0:00:00 ตลาดต้องชม
83 ตลาดต้องชม ถนนศูนย์ OTOP หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 14/1/2560 0:00:00 ตลาดต้องชม
84 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ถนนรร.บ้านวังม่วย อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 12/1/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
85 ตลาดต้องชม ถนนตลาดตุ้มโฮมหนองพอก ศูนย์ OTOP อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 30/7/2559 0:00:00 ตลาดต้องชม
86 ร้อยเอ็ด อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 20/11/2558 0:00:00 อำเภอ
87 ร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 15/11/2558 0:00:00 อำเภอ
88 ร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 10/11/2558 0:00:00 อำเภอ
89 ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 24/8/2558 0:00:00 อำเภอ
90 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 18/8/2558 0:00:00 อำเภอ
91 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 27/7/2558 0:00:00 อำเภอ
92 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 8/7/2558 0:00:00 อำเภอ
93 ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 24/6/2558 0:00:00 อำเภอ
94 ร้อยเอ็ด อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 10/6/2558 0:00:00 อำเภอ
95 ร้อยเอ็ด อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 6/6/2558 0:00:00 อำเภอ
96 ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 22/2/2558 0:00:00 อำเภอ
97 ร้อยเอ็ด อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 17/2/2558 0:00:00 อำเภอ
98 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 12/2/2558 0:00:00 อำเภอ
99 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 8/2/2558 0:00:00 อำเภอ
100 ร้อยเอ็ด อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 3/2/2558 0:00:00 อำเภอ
101 ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 29/1/2558 0:00:00 อำเภอ
102 ร้อยเอ็ด อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 25/1/2558 0:00:00 อำเภอ
103 ร้อยเอ็ด อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 20/1/2558 0:00:00 อำเภอ
104 ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 15/1/2558 0:00:00 อำเภอ
105 ร้อยเอ็ด อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 11/1/2558 0:00:00 อำเภอ
106 ร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 7/1/2558 0:00:00 อำเภอ
107 ร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 25/12/2557 0:00:00 อำเภอ
108 ร้อยเอ็ด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 21/12/2557 0:00:00 อำเภอ
109 ร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 15/12/2557 0:00:00 อำเภอ
110 ร้อยเอ็ด อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 11/12/2557 0:00:00 อำเภอ
111 ร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 7/12/2557 0:00:00 อำเภอ
112 ร้อยเอ็ด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 1/12/2557 0:00:00 อำเภอ
113 ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 26/11/2557 0:00:00 อำเภอ
114 ร้อยเอ็ด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 22/11/2557 0:00:00 อำเภอ
115 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 18/11/2557 0:00:00 อำเภอ
      
 
 
กลุ่มงานกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
58 อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด รัฐกิจไคลคลา
ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ : 043-513856, 043-514327
โทรสาร : 043-513856
อีเมล : roiet@dit.go.th
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์อยู่
1
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
06015
(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559)
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบน Google Chrome
และรับรองการแสดงผลบน Mobile Devices
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ