ดาวน์โหลด

Download

คลังความรู้

Knowledge

 
รายชื่อร้านจำหน่ายปุ๋ยเคมีและยากำจัดศัตรูพืช

 

ลำดับ ชื่อร้านค้า เจ้าของ/ผู้รับผิดชอบ เลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 ร้อยเอ็ดรุ่งเรือง (บจก.) นางสายทอง  ชนะพันธ์     ร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์ เหนือเมือง เมือง 089-2751119 ขายส่ง
2 พิชิตการเกษตร (หจก.) นายพงศ์  พัชรเวทิน 44, 46, 48 - ปัทมานนท์ ในเมือง เมือง 043-515692 ขายส่ง
3 สินเจริญร้อยเอ็ด (หจก.) นายสุเมธ  ปฐมกสิวัฒนา 409   ผดุงพาณิชย์ ในเมือง เมือง 043-511054 ขายส่ง
4 บิ๊กวันโอวัน (บจก.) นางสยุมพร  ชัยมหารักษ์กุล 321 10 ร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์ เหนือเมือง เมือง 043-030112 ขายส่ง
5 สกต. ธ.ก.ส. ร้อยเอ็ด นายเนติรัตน์  จิตทวี     เทวาภิบาล ดงลาน เมือง 043-624157 ขายปลีก
6 จตุรเกษตรพันธุ์ นายคณิต  โชติสิกโยธิน 112/1 1 ปัทมานนท์ หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน 081-9742977 ขายปลีก
7 หมอมวลการเกษตร นางอาทิตย์  อรุณ   399 1 ปัทมานนท์ หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน 043-531229 ขายปลีก
8 อาดวงการค้า นายสมจีน  ปจงรุ่งกิจ 261   ตลาด บัวแดง ปทุมรัตต์ 043-587065 ขายปลีก
9 ง่วนฮะพืชผล 2555 (บจก.) นางประภัสสร  นียากร 267 1   บัวแดง ปทุมรัตต์ 043-587146 ขายปลีก
10 หวายหลึมการเกษตร นายธานินทร์  อาจคำพันธ์ 145 6     เชียงขวัญ 088-0257207 ขายปลีก
11 ทอง 9 เกษตรภัณฑ์ นายเชิงชาญ  ศรโย 277 1   นิเวศน์ ธวัชบุรี 081-1006570 ขายปลีก
12 โพธิ์ทองค้าข้าว นางสยุมพร  มุกพรหม 61     ธงธานี ธวัชบุรี 081-0586511 ขายปลีก
13 มงคลการเกษตร นายมงคล  พันธนา 92 6   ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง 085-0132458 ขายปลีก
14 อาคมแหอวนท่าสะแบง นายสมพงษ์  กุสุมาลย์ 34 7 ร้อยเอ็ด-เสลภูมิ ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง 080-1366150 ขายปลีก
15 ก. เรืองโรจน์ นางกฤษณี  กฤตยเรืองโรจน์ 50/1-2   เพลินพิศพาณิชย์ กลาง เสลภูมิ 043-551112 ขายปลีก
16 ลี้ง่วนเซี้ยง นายอนุวัฒน์   อาจสามารถ 74   เพลินพิศพาณิชย์ กลาง เสลภูมิ 043-551128 ขายปลีก
17 เอี่ยมศิริการเกษตร นางรัชนีกร  กาญจนวิลานนท์ 73/1-2   เพลินพิศพาณิชย์ กลาง เสลภูมิ 043-551120 ขายปลีก
18 รุ่งเรืองพืชผล นายพงษ์สรร  พันธุ์จำปา 40-41     อาจสามารถ อาจสามารถ 086-0177277 ขายปลีก
19 เจริญผลการเกษตร นายเอกชัย  มองเคน 90-91   รณชัยชาญยุทธ อาจสามารถ อาจสามารถ 089-7427951 ขายปลีก
20 ลิ้มติ้งฮวด นางวิไลวรรณ  ลิ้มถนัดค้า 27 1 สนามม้า เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย 084-7980913 ขายปลีก
21 สหชัย 1 นางชรัญดา  ศรีวงษ์ 354/1 1 สนามม้า เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย 085-7427338 ขายปลีก
22 สมคิดการเกษตร นางสมคิด  มหาพานต์ 405 1 สนามม้า เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย 043-589608 ขายปลีก
23 เอี่ยวแช นายวิชิต  สายเชื้อ 329     สระคู สุวรรณภูมิ 043-581360 ขายปลีก
24 ส. นิยม การเกษตร นายเสริมศักดิ์  ภูวพันธ์ 333 3   สระคู สุวรรณภูมิ 043-532132 ขายส่ง
25 สังวาลย์การเกษตร นายสังวาลย์  จัน 149     โพนทราย โพนทราย 081-0126546 ขายปลีก
26 สำรวยการเกษตร นางยุพิน  จันทราช 97 13   โพนทราย โพนทราย 080-1598308 ขายปลีก
27 สมศักดิ์การเกษตร นายสมศักดิ์  วิเศษ 99/1 2   หนองฮี หนองฮี 043-506069 ขายปลีก
28 สมคิดการเกษตร นายอิสรภาพ  ภูมิเรศสุนทร 81 2   หนองฮี หนองฮี 085-7550018 ขายปลีก
29 ศักรินทร์การเกษตร นางศิริพร  ลิ้มเจริญเพชร 242 1   พนมไพร พนมไพร 083-3398833 ขายปลีก
30 ทรัพย์เจริญการเกษตร สาขา 2 นางพรจิตร  ปุริสาย 12/1 1 พินิจนนทราษฎร์ พนมไพร พนมไพร 086-2204891 ขายปลีก
31 สหชัยกิจเกษตร นายอำนวย  โพธิ์โสภา 128 8   เชียงใหม่ โพธิ์ชัย 080-1895586 ขายปลีก
32 ชนะสินการเกษตร   147 2   ขามเปี้ย โพธิ์ชัย 085-0039174 ขายปลีก
33 จำรัสพานิช นายวุฒิพงษ์  ศิริเจริญกิจ 93-95 2   แวง โพนทอง 043-571314 ขายปลีก
34 เมยวดีการเกษตร นางสาวอัจชา  ไพรสว่าง 98 2   เมยวดี เมยวดี 084-5181597 ขายปลีก
35 ดวงเงินการเกษตร นายราเชน  ชมศรีวรรณ 83 8   เมยวดี เมยวดี 084-6042542 ขายปลีก
36 ธนสินการเกษตร นายเอกชัย   19 11   หนองพอก หนองพอก 083-6703261 ขายปลีก
37 สหมาตรฐาน นายนิพนธ์  ชื่นตา 277 8   หนองพอก หนองพอก 089-8401835 ขายปลีก
38 โชคสำราญการเกษตร นายสกล  วงษ์ศรีแก้ว 81 9   หนองพอก หนองพอก 084-7078299 ขายปลีก
39 ไทยเกษตรรุ่งเรือง นางสาวอริสรา  อินทชัย 155 5   จังหาร จังหาร 091-0243546 ขายปลีก
40 เจริญรุ่งเรืองเคมีภัณฑ์ นางสาวธนันท์ลดา  อรินทร 146 11   จังหาร จังหาร 081-1006570 ขายปลีก
41 ขุนไกรการเกษตร นางจันตรีมาศย์  ขุนไกร 95 7   ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ 043-508206 ขายปลีก
42 ปรียาภัณฑ์ นางปรียา 37 4   หนองผือ เมืองสรวง 085-4820371 ขายปลีก
43 เจริญทรัพย์ นางหนูพิน  แสนสิงห์ 79 4   หนองผือ เมืองสรวง 043-597027 ขายปลีก
จำนวนผู้เข้าชม 1131 ครั้ง วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564
      
 
 
กลุ่มงานกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
58 อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด รัฐกิจไคลคลา
ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ : 043-513856, 043-514327
โทรสาร : 043-513856
อีเมล : roiet@dit.go.th
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์อยู่
1
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
06015
(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559)
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบน Google Chrome
และรับรองการแสดงผลบน Mobile Devices
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ