ดาวน์โหลด

Download

คลังความรู้

Knowledge

 
รายชื่อผู้ขออนุญาตประกอบการค้าข้าว

 

รายชื่อผู้ขออนุญาตประกอบการค้าข้าว
                   
ที่ ชื่อประกอบ
พาณิชย์กิจ
ประเภท
ผู้ประกอบการค้าข้าว
ที่อยู่ โทรศัพท์
เลขที่ หมู่ที่  ถนน/ซอย แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
1 บริษัทข้าวบัวหลวง จำกัด ผู้ส่งออก 228 10   เหนือเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 043-515082
2 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด   215 11   ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 043-589190,081-9544513
3 บจ.เพิ่มพูนไรซ์   584 20 ปัทมานนท์ สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 043-581291
4 บจ.ศรีแสงดาวไรซ์อินเตอร์เทรด   188 6   สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 043-581280-1
5 บจ.โรงสีข้าวร้อยเอ็ดชัยมงคล สีข้าว 42 3   ดงลาน เมือง ร้อยเอ็ด 043-511530
6 บริษัทบัวสมหมาย จำกัด   228 10   เหนือเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 043-515082
7 หจก.โรงสีข้าวถาวร   388 5   สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 043-581526
8 บจก.โรงสีศรีแสงดาว   188 6   สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 043-581280-1
9 บจก.โรงสีศรีแสงดาวเพิ่มพูน   153 9   สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 043-581291
10 หจก.โรงสีย่งฮวด   18 8   น้ำอ้อม เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 043-589103, 530573
11 บจก.เกษตรวิสัยไรซ์อินเตอร์เทรด   199 3   น้ำอ้อม เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 043-611541
12 บจก.ข้าวทุ่งทองไรซ์มิลล์   69 17 ปัทมานนท์ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 043-546624-5
13 บริษัทโชควิจิตรรุ่งเรืองกิจ   222 2 ร้อยเอ็ด - โพธิ์ชัย บ้านเขือง เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 081-8521880
14 บจก.โรงสีข้าวสนธยาพืชผลไรซ์   11 13   หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 089-8888829
15 บริษัท ทุ่งกุลาข้าวไทย จำกัด   420 20   สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 043-520104
16 หจก.โรงงานทรัพย์เสรี 136 6   นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 043-551384
17 บจก.โรงสีข้าวไทยเพิ่มพูล 209 4   เหนือเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 043-513400
18 หจ.โรงสีข้าวเจริญรัชต์ ร้อยเอ็ด   231 14   เหนือเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 043-511172
19 บริษัทธนสารโพสพ   71 11 แจ้งสนิท ขวัญเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 085-1070111
20 หจก.โรงสีชัยวัฒนวรัณพนมไพร   87 4   พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
21 หจก.โรงสีข้าวเสรีรุ่งเรืองกิจ   124 3   ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 043-551384
22 โรงสีร้อยเอ็ด ชัยประเสริฐ   104 1   หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด  
23 โรงสีสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด   215 11   ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 043-530251, 611062
24 สกต.ธกส.ร้อยเอ็ด (ศูนย์ธุรกิจเกษตรวิสัย)   100 8   เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 043-501932
25 โรงสีข้าวคำสีรุ่งเรือง   248 11   หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด -
26 สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด   82     ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 043-511453
27 สหกรณ์การเกษตรโพนทราย   123 2   โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด 043-595041
28 บุญศรีรุ่งเรืองพืชผล   179 16   เมืองหงศ์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 086-2356851
29 สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด   1 20   สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 043-580752
30 พรธิดาพืชผล   178 6   เชียงใหม่ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 043-625043
31 โรงสีข้าวบุญบันดาล   95 5   ยางใหญ่ จังหาร ร้อยเอ็ด 080-1983276
32 บริษัทบัวสมหมาย จำกัด ขายส่ง 228 10   เหนือเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 043-515082
33 สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด   82     ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 043-512028
34 สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด   1 20   สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 043-580752,081-9545238
35 โรงสีสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด   215 11   ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 043-530251, 611062
36 หจก.โรงสีศรีแสงดาว   118 6   สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 043-581280-1
37 หจก.โรงสีข้าวถาวร   388 5   สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 043-581526
38 สหกรณ์เพื่อการเกษตรรักถิ่นเกิด จำกัด   20 5   สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด  
39 หจก.พีทพืชผล   309 7   ดงลาน เมือง ร้อยเอ็ด  
40 สกต.ธกส.ร้อยเอ็ด (ศูนย์ธุรกิจเกษตรวิสัย)   100 8   เหล่าหรวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด  
41 สกต.ธกส.ร้อยเอ็ด (ศูนย์ธุรกิจโพนทอง)   186 14   โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด  
42 ไทยรุ่งเรืองพืชผล(โพนทอง)   313 3   แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด  
43 ไมตรีการเกษตร   89/1 7 ร้อยเอ็ด - โพธิ์ชัย บ้านเขือง ขวา ร้อยเอ็ด  
44 หจก.โรงสีย่งฮวด   18 8 ปัทมานนท์ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 043-589103, 530573
45 บุญหลาย   97 11   หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 043-579154,088-5606356
46 บจก.ข้าวทุ่งทองไรซ์มิลล์   69 17 ปัทมานนท์ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 043-546624-5
47 บจก.โรงสีศรีแสงดาวเพิ่มพูน   153/1 9 สุวรรณภูมิ - ยโสธร สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 081-9752082
48 หจก.ใหญ่รุ่งเรือง   31 5   เมืองสรวง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 043-597263
49 สหกรณ์การเกษตรโพนทราย   123 2   โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด  
50 วิเศษสินธุ์รุ่งเรือง   287 5   โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 083-2902980
51 สหกรณ์เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.จำกัด ท่าข้าว 187   เทวาภิบาล ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 081-7682538
52 ร้านอู๋ซ้ง   6-ม.ค. 11   เหนือเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 043-511814, 514074
53 ร้านวิบูลย์ค้าข้าว   65/2 17   เหนือเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 043-512280
54 ร้านซ่งฮวด   78-80-82   ราชการดำเนิน ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 043-511898
55 สกก.ปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิหนึ่ง จำกัด   102 14   สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 043- 580890,089-9434263
56 สกก.ปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสอง จำกัด   190 1   ทุ่งทอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 087-2323923
57 สกก.ปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสี่  จำกัด   1 11   ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 043-611271
58 สกก.ปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิห้า จำกัด   119 6   หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 081-3205328
59 ร้านสหชัย   354/1 1   เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 043-589206
60 เมืองชัยค้าข้าว   558 1   เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 089-7117706,043-589210
61 เจริญทรัพย์   221-222 1   เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 043-589031
62 ร้านทรัพย์แพรวาพาณิชย์   174 1 ปัทมานนท์ ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด  
63 สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จำกัด   130 2   หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 043-561248
64 สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จำกัด   277 9   บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 043-587086,089-7117158
65 ทศพรการเกษตร   54 12   อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 043-599222
66 วิเศษสินธุ์   113 8   หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 083-4164369
67 สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ  จำกัด   219 15   อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 043-599070
68 เจริญรัชต์โพนทอง   507 1   แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 089-9449290
69 ประสพโชคพืชผล   190 2 หนองพอก - โพนทอง หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 579289,084-7885288
70 สหมาตรฐาน   32 8   หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 089-8401835
71 ทองสมบูรณ์ค้าข้าว   85 7   แสนชาติ จังหาร ร้อยเอ็ด 082-1167370
72 สหกรณ์การเกษตรธวัชบุรี   54 4   นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 087-2189005
73 มิตรไพทูรย์   56 5   สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 043-581444
74 ยิ่งเจริญการเกษตร   255 4   หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 043-597532
75 โชคพรสิริพืชผล   212 8   ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 089-2796798
76 เกียรติศักดิ์ เสถียรพงษ์   189 2   หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 087-2153281
77 หจก.พนมไพรธนัท   29 6   พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 043-591234
78 กิตติศักดิ์   63 4   รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 081-3201515
79 ไมตรีการเกษตร   89/1 7   เขวา เสลภูมิ ร้อยเอ็ด  
80 สหกรณ์การเกษตรพนมไพร จำกัด   52 12   พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 043-591410
81 ท่าข้าวโชควิไลพรพืชผล   153 2   บัวคำ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 086-2206584
82 ฟ้าสุนทร วัสดุก่อสร้าง   179 4   โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด  
83 หจก.สามมัญสุวิทย์พาณิชย์   148 8   อัคคะคำ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 089-1047904
84 อุไรวรรณค้าข้าว   180 9   มะบ้า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด  
85 สว่างพืชผล   137 2   เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด  
86 หจก.พีทพืชผล   309 7   ดงลาน เมือง ร้อยเอ็ด  
87 พรถวิลค้าข้าว   20 4   พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด  
88 บุญหลาย 2   97 11   หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 043-579154,088-5606356
89 โรงสีถาวร สาขา 1   105 10   ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 081-8722127
90 ร้านยิ่งเจริญ (จังหาร)   18 11 ร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์ ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด  
91 จึงแก่นพาณิขย์   84 5   ไพศาล ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด  
92 จันทร์เจิญพืชผล   134 7   เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด  
93 โรงสีมนตรี   103 7   นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 086-2600285
94 ร้านณัฐวุฒิเพิ่มพูน   120 13   โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด  
95 บ.สมคิดวู้ดไรซขนส่ง   53 12   หนองฮี หนองฮี ร้อยเอ็ด 085-7550018
96 ร้านสมพงษ์พาณิชย์   166 5   ท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 083-1429914
97 ร้านอุดมโชค   33 5   โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 083-1502723
98 สหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ   83 11 แจ้งสนิท ขวัญเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด  
99 ร้านสากลการค้า   158 8   สะอาดสมบูรณ์ เมือง ร้อยเอ็ด  
100 ร้าน ส.รุ่งเรือง   56 12   เขวา เสลภูมิ ร้อยเอ็ด  
101 รุ่งเรืองทรัพย์พืชผล   90 10   บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด  
102 ศรีเจริญพืชผล   13 1   พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด  
103 ศิริมงคลพืชผล   68 17   อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 086-2231286
104 ลานตากข้าวสมบรูณ์พาณิชย์   79 12   เขวา เสลภูมิ ร้อยเอ็ด  
105 อุดมพรรณพืชผล   103 8   หนองผือ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 088-7438906
106 นันทิดาค้าข้าว   131 13   ขามเปี้ย โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 095-6635837
107 ท่าข้าวข้าวทองเสริมไทย   199 12   หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 081-7690555
108 เดชาธรพืชผล   91 7   พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 080-1941684
109 บุญเจริญทรัพย์พืชผล   81 2   โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 088-0670331
110 ร้าน ส.การค้า   305 9   เชียงใหม่ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด  
111 หจก. ก.หลีเฮงพืชผล สาขา1    128 11   ขวัญเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 081-3201515
112 หจก. ก.หลีเฮงพืชผล    197 16   นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 081-3201515 
113 ร้านสหพืชผล   132 6   ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 085-2437176
114 โรงสีบุญบันดาล   95 5   ยางใหญ่ จังหาร ร้อยเอ็ด 080-1983276
115 เกียรติศักดิ์   383 1   หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 043-561188
116 เกษตรผายเงิน   117 6 ยโสธร - สุวรรณภูมิ ชานุวรรณ พนมไพร ร้อยเอ็ด 081-6608031
117 ส.สุภาพค้าข้าว   88 15   หนองฮี หนองฮี ร้อยเอ็ด 087-2264582
118 ร้านไท่เฮง   172 17   เหนือเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 086-3796789
119 สกป.สุวรรณภูมิสาม จำกัด   103 19 ปัทมานนท์ สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 043-612042
จำนวนผู้เข้าชม 1358 ครั้ง วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564
      
 
 
กลุ่มงานกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
58 อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด รัฐกิจไคลคลา
ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ : 043-513856, 043-514327
โทรสาร : 043-513856
อีเมล : roiet@dit.go.th
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์อยู่
2
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
06017
(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559)
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบน Google Chrome
และรับรองการแสดงผลบน Mobile Devices
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ