เมืองทองเนื้อเก้า
มะพร้าว สับปะรด
สวยสด หาด เขา ถ้ำ
งามล้ำน้ำใจ

นางสาววัชรา ทองยืน

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า


ดาวน์โหลด

คลังความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจติดตาม (Check List) การปฏิบัติงานของพื้นที่ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบ...


รายงานประจำเดือน...

อ่านทั้งหมด >>

โครงการน่าสนใจ

ราคาสินค้า

โครงการธงฟ้า - ราคาประหยัด
ทะเบียนรายชื่อร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารธงฟ้า
ธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชน
สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ทะเบียนรายชื่อ "ร้านถูกใจ" ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2556
อ่านทั้งหมด >>

ผู้ประกอบการ

ทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จตามโครงการหนูณิชย์...พาชิม
อ่านทั้งหมด >>

สินค้า

รายชื่อผู้ประกอบการรับซื้อสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าเกษตรที่ต้องแสดงราคารับซื้อ
สถิติราคารับซื้อสับปะรดหน้าโรงงาน ปี 2539-2559
ปริมาณสับปะรดที่เข้าสู่โรงงานใน ปี 2539 - 2558
ราคาขายส่งสินค้าเกษตรที่สำคัญรายวัน
รายงานภาวะราคาสินค้า สุกร ,ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ประจำสัปดาห์
อ่านทั้งหมด >>