ดาวน์โหลด

Download

คลังความรู้

Knowledge

 
กิจกรรมธงฟ้า
ลำดับชื่องาน/กิจกรรมสถานที่จัดงานวันที่จัดงานประเภทงาน/กิจกรรม
1 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 1/4/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
2 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 1/4/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
3 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 1/4/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
4 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 1/4/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
5 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 1/4/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
6 คลินิคเกษตร อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 1/4/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
7 คลินิคเกษตร อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 1/4/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
8 โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 1/4/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
9 โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 1/4/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
10 โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 1/4/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
11 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5 หมู่ 7 ถนนโรงเรียนบ้านไสยกุน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 18/2/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
12 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ถนนโรงเรียนวชิรธรรมสถิต อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 14/1/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
13 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ถนนณ โรงเรียนยชิรคธรรมสถิต อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 24/12/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
14 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ถนนโรงเรียนบ้านเขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 23/12/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
15 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 หมู่ 5 ถนนวัดปลักปลอม อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 18/11/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
16 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 1/10/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
17 คลินิคเกษตร อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 1/10/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
18 คลินิคเกษตร อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 1/10/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
19 โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 1/10/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
20 โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 1/10/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
21 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 1/8/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
22 ธงฟ้าราคาประหยัด ฯ ครั้งที่ 7 (งบเหลือ) หมู่ 3 ถนนโรงเรียนบ้านอ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 23/7/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
23 ธงฟ้าราคาประหยัด ฯ ครั้งที่ 6 หมู่ 1 ถนนโรงเรียนบ้านน้ำตก อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 9/7/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
24 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 1/5/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
25 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 1/4/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
26 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 1/3/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
27 ธงฟ้าราคาประหยัดฯ ครั้งที่ 5 หมู่ 9 ถนนตลาดนำ้ปากพล อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 20/2/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
28 ธงฟ้าราคาประหยัด ฯ ครั้งที่ 3 หมู่ 4 ถนนโรงเรียนวัดปากสะ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 19/2/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
29 ธงฟ้าราคาประหยัดฯ งานจังหวัดเคลื่อนที่ (งบเพิ่มเติม) ถนนศาลาประชาคม อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 10/2/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
30 มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ถนนบริเวณลานกิจกรรมโรงแรมสิทธินาถ แกรนด์วิว อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 31/1/2563 0:00:00 ระดับภาค
31 ธงฟ้าราคาประหยัด ฯ ครั้งที่ 4 หมู่ 5 ถนนโรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 9/1/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
32 ธงฟ้าราคาประหยัด ฯ ครั้งที่ 2 หมู่ 1 ถนนโรงเรียนบ้านเขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 21/11/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
33 ธงฟ้าราคาประหยัดฯ ครั้งที่ 1 ถนนโรงเรียนบ้านลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 24/10/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
34 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ หมู่ 4 ถนนอำเภอกงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง 1/8/2562 0:00:00 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
35 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน หมู่ 4 ถนนโรงเรียนบ้านขัน หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 18/7/2562 0:00:00 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
36 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน หมู่ 7 ถนนโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ม.7 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 4/7/2562 0:00:00 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
37 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน หมู่ 6 ถนนรร.บ้านเกาะหมาก ม.6 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 20/6/2562 0:00:00 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
38 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ หมู่ 9 ถนนตลาดน้ำปากพล ม.9 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 24/5/2562 0:00:00 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
39 โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน ถนนโรงเรียนบ้านควนประกอบ ม.3 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง อ.กงหรา จ.พัทลุง 16/5/2562 0:00:00 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
40 โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน หมู่ 2 ถนนโรงเรียนบ้านหนองธง ม.2 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 24/4/2562 0:00:00 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
41 โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน หมู่ 3 ถนนวัดตะโหมด ม.3 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 20/3/2562 0:00:00 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
42 โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน ถนนร.ร.ตลิ่งชัน ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 21/2/2562 0:00:00 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
43 โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน ถนนรร.วัดชุมประดิษฐ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 10/1/2562 0:00:00 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
44 โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน ถนนรร.วัดตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 20/12/2561 0:00:00 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
45 โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน ถนนรร.บางแก้วพิทยาคม อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 22/11/2561 0:00:00 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
46 โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน ถนนรร.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 18/10/2561 0:00:00 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
47 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ครั้งที่ 14 ถนนวิทยาลัยเกษตร อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 15/8/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
48 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ครั้งที่ 13 ถนนสำนักสงฆ์นาวง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 18/7/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
49 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ครั้งที่ 12 ถนนรร.วัดประดู่หอม อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 4/7/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
50 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ครั้งที่ 11 ถนนรร.บ้านโหล๊ะเร็ด อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 21/6/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
51 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ครั้งที่ 10 ถนนรร.โคกทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 17/5/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
52 ตลาดสีเขียว เกษตรรอด อาหารปลอดภัย หัวใจอินทรีย์ ครั้งที่ 9 ถนนวิทยาลัยเกษตร อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 9/5/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
53 มหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ถนนหน้าหมู่บ้านตำนานนิเวศน์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 8/5/2561 0:00:00 ระดับภาค
54 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ครั้งที่ 8 ถนนวัดลานช้าง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 19/4/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
55 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ครั้งที่ 7 ถนนรร.บ้านพรุนายขาว อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 15/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
56 ตลาดสีเขียว เกษตรรอด อาหารปลอดภัย หัวใจอินทรีย์ ครั้งที่ 6 ถนนวิทยาลัยเกษตร อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 14/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
57 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ครั้งที่ 5 ถนนรร.บ้านโหล๊ะท่อม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 15/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
58 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ครั้งที่ 4 ถนนวัดทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 18/1/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
59 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ครั้งที่ 3 ถนนรร.วัดสังฆวราราม อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 21/12/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
60 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ครั้งที่ 2 ถนนวิทยาลัยเกษตร อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 13/12/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
61 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ครั้งที่ 1 ถนนรร.เทศบาลวัดธาราสถิต อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 16/11/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
62 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน หมู่ 6 ถนนหลาด มินิ เกษตร อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 6/9/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
63 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ถนนหลาด มินิ เกษตร อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 6/9/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
64 ตลาดมินิเกษตร อาหารดี วิถีเกษตร ทำจริง ถนนวิทยาลัยเกษตร อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 30/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
65 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ถนนรร.ไทยรัฐวิทยา 23 อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 22/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
66 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน หมู่ 7 ถนนวัดป่าบอนต่ำ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 4/7/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
67 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน หมู่ 4 ถนนวัดสมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง 27/6/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
68 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ถนนรร.วัดควนปันตาราม อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 19/5/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
69 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน หมู่ 5 ถนนรร.บ้านเกาะนางคำเหนือ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 20/4/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
70 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน หมู่ 11 ถนนโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 16/2/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
71 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน หมู่ 4 ถนนโรงเรียนวัดตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 16/2/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
72 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน หมู่ 8 ถนนวัดกลาง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 15/12/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
73 สวนยางพารา ถนนสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 8/4/2559 0:00:00 สวนยางพารา
74 สวนยางพารา ถนนสนามหน้าอำเภอป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 5/4/2559 0:00:00 สวนยางพารา
75 สวนยางพารา ถนนโรงวัดรัฒนวราราม หมู่6 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 31/3/2559 0:00:00 สวนยางพารา
76 สวนยางพารา ถนนบริเวณลานตลาดสด ตำบลเขาสนชัย อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 26/3/2559 0:00:00 สวนยางพารา
77 สวนยางพารา ถนนตลาดเทศบาลตำบลตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 18/3/2559 0:00:00 สวนยางพารา
78 สวนยางพารา ถนนโรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง หมู่ที่ 12 ตำบลคลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 11/3/2559 0:00:00 สวนยางพารา
79 สวนยางพารา ถนนโรงเรียนบ้านอ่างทอง หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 7/3/2559 0:00:00 สวนยางพารา
80 สวนยางพารา ถนนบริเวณถนนทางเสด็จ ตำบลคูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 4/3/2559 0:00:00 สวนยางพารา
81 สวนยางพารา ถนนสนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 27/2/2559 0:00:00 สวนยางพารา
82 สวนยางพารา ถนนโรงเรียนบ้านควนขนุน หมู่ที่ 9 ตำบลควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 19/2/2559 0:00:00 สวนยางพารา
83 สวนยางพารา ถนนสนามที่ว่ากราอำเภอ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 12/2/2559 0:00:00 สวนยางพารา
84 พัทลุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 23/7/2558 0:00:00 อำเภอ
85 พัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 16/7/2558 0:00:00 อำเภอ
86 พัทลุง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 2/7/2558 0:00:00 อำเภอ
87 พัทลุง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 25/6/2558 0:00:00 อำเภอ
88 พัทลุง อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 11/6/2558 0:00:00 อำเภอ
89 พัทลุง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 26/3/2558 0:00:00 อำเภอ
90 พัทลุง อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 19/3/2558 0:00:00 อำเภอ
91 พัทลุง อ.กงหรา จ.พัทลุง 12/3/2558 0:00:00 อำเภอ
      
 
 
กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า จังหวัดพัทลุง
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ไชยบุรี
ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7462-1060-1, 0-7461-5150
โทรสาร : 0-7461-5150
อีเมล : patthalung@dit.go.th
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์อยู่
1
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
02933
(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559)
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบน Google Chrome
และรับรองการแสดงผลบน Mobile Devices
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ