นายสุดเขต จันทรสาขา

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแล และพัฒนาเศรษฐกิจการค้า


ดาวน์โหลด

คลังความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพประกวดข้าวหอมมะลิ ปี 2552/53


จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 29 ธันวาคม 2553 ณ บริเวณหน้าสำนักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร...

อ่านทั้งหมด >>

โครงการน่าสนใจ

ราคาสินค้า

จังหวัดมุกดาหาร
อ่านทั้งหมด >>

ผู้ประกอบการ

อ่านทั้งหมด >>

สินค้า

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
อ่านทั้งหมด >>

ช้อมูลจังหวัดมุกดาหาร

จดทะเบียนประกอบการค้าข้าว
อ่านทั้งหมด >>