นางนัยนภัส สังขนุกิจ

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแล และพัฒนาเศรษฐกิจการค้า


ดาวน์โหลด

คลังความรู้

กิจกรรมธงฟ้า

ลำดับชื่องาน/กิจกรรมสถานที่จัดงานวันที่จัดงานประเภทงาน/กิจกรรม
1 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 1/9/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
2 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 1/8/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
3 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 1/7/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
4 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 1/6/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
5 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 1/5/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
6 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 1/4/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
7 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 1/3/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
8 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 1/2/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
9 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 1/1/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
10 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 1/12/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
11 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 1/11/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
12 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ถนนบริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 1/10/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
13 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 1/6/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
14 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 1/5/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
15 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.ลี้ จ.ลำพูน 1/4/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
16 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ถนนเทศบาลตำบลศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 20/3/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
17 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ถนนที่ว่าการอำเภอบ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 21/2/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
18 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 1/2/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
19 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ถนนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 22/1/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
20 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ถนนเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 20/12/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
21 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่ 8 หมู่ 3 ถนนสนามหน้าเทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 14/8/2562 0:00:00 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
22 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่ 7 หมู่ 6 ถนนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 19/6/2562 0:00:00 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
23 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่ 6 ถนนวัดห้วยหละ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 24/5/2562 0:00:00 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
24 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่ 5 ถนนร.ร.แม่ตืนวิทยา อ.ลี้ จ.ลำพูน 25/4/2562 0:00:00 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
25 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่ 4 ถนนร.ร.บ้านไม้ตะเคียน อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 21/3/2562 0:00:00 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
26 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่ 3 ถนนเทศบาลเหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 15/2/2562 0:00:00 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
27 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่ 2 ถนนรร.บ้านห้วยไซ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 25/1/2562 0:00:00 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
28 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่ 1 ถนนเทศบาลทากาศเหนือ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 15/11/2561 0:00:00 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
29 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8 ถนนวัดกอม่วง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 23/5/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
30 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7 ถนนศูนย์สามไต อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 25/4/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
31 ตลาดต้องชม ถนนตลาดหัตกรรมผ้าทอ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 6/4/2561 0:00:00 ตลาดต้องชม
32 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6 ถนนเทศบาลป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 4/4/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
33 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5 ถนนรร.ทาขุนเงินวิทยาคาร อ.แม่ทา จ.ลำพูน 23/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
34 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ถนนเทศบาลเวียงหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 28/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
35 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ถนนวัดสันเจดีย์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 7/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
36 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ถนนรร.สามัคคีศรีวิชัย อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 30/1/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
37 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ถนนรร.ห้วยต้มชัยยะวงศา อ.ลี้ จ.ลำพูน 30/12/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
38 ตลาดต้องชม ถนนสวนสาธารณะปิงห่าง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 29/12/2560 0:00:00 ตลาดต้องชม
39 คืนงบ ถนนเมืองลำพูน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 1/10/2560 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
40 งานหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ถนนบ้านดอนหลวง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 25/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
41 โครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ถนนสำนักเทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 24/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
42 งานเทศกาลลำใยไทยลำใยลำพูน ถนนศาลากลางจังหวัด อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 8/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
43 ตลาดต้องชม ถนนสวนสาธารณะปิงห่าง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 4/8/2560 0:00:00 ตลาดต้องชม
44 โครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ถนนสำนักเทศบาลตำบลบ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 27/7/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
45 โครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ถนนสำนักเทศบาลตำบลนครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 25/7/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
46 โครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ถนนสำนักเทศบาลตำบลศรีเตี๋ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 22/6/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
47 โครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ถนนสำนักเทศบาลตำบลดงดำ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 25/5/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
48 โครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ถนนสำนักเทศบาลตำบลริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 20/4/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
49 โครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ถนนรร.บ้านปงแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 23/3/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
50 โครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ถนนเทศบาลตำบลน้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 17/2/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
51 โครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ถนนสนามกีฬา อบตตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 18/1/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
52 ลำพูน อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 18/3/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
53 ลำพูน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 27/11/2558 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
54 ลำพูน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 10/9/2558 0:00:00 อำเภอ
55 ลำพูน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 6/8/2558 0:00:00 อำเภอ
56 ลำพูน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 29/6/2558 0:00:00 อำเภอ
57 ลำพูน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 3/6/2558 0:00:00 อำเภอ
58 ลำพูน อ.ลี้ จ.ลำพูน 13/5/2558 0:00:00 อำเภอ
59 ลำพูน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 2/4/2558 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
60 ลำพูน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 25/3/2558 0:00:00 อำเภอ
61 ลำพูน อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 25/2/2558 0:00:00 อำเภอ
62 ลำพูน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 28/1/2558 0:00:00 อำเภอ
63 ลำพูน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 23/12/2557 0:00:00 อำเภอ
64 ลำพูน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 5/12/2557 0:00:00 งานร่วมกับทหาร
65 ลำพูน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 28/11/2557 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น