นางนัยนภัส สังขนุกิจ

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแล และพัฒนาเศรษฐกิจการค้า


ดาวน์โหลด

คลังความรู้

ตลาดต้องชม

ลำดับภาพชื่อตลาดวันที่เปิด
1
ข่วงคนเตว ถนนคนเดิน
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
8 เมษายน 2559