นางนัยนภัส สังขนุกิจ

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแล และพัฒนาเศรษฐกิจการค้า


ดาวน์โหลด

คลังความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อปฏิบัติของร้าค้าที่จำหน่ายในงานธงฟ้า-ราคาประหยัด

.1. ผู้เข้าร่วมงานจะต้องจำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐานตามมาตรฐานธงฟ้าเท่านั้นคือ

-คุณภาพดี เช่น ส่วนประกอบของสินค้า วันที่ผลิตและวันหมดอายุ รายละเอียดตรงตามฉลากสินค้าประเภทอาหารบรรจุ ต้องมีวันเดือนปีที่หมดอายุ และต้องำหน่ายก่อนวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน
-ปริมาณครบถ้วน
-ราคาประหยัด
 
2.ผู้เข้าร่วมงานจะต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่ถูกกว่าตลาดทั่วไป ร้อยละ 20-40 และต้องปิดป้ายแสดงราคา
 
3.สินค้าที่นำมาจำหน่าย ต้องมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและสามารถเพิ่มจำนวนได้ตลอดระยะเวลาการจัดงาน
 
4.สินค้าที่นำมาจำหน่ายต้องเป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ
 
5.ผู้ขายจะต้องแต่งการสุภาพ ถ้าผู้ขายประเภทอาหารปรุง ต้องใส่ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม
 
6.ผู้ขายจะต้องเปิด/ปิด การจำหน่ายตามเวลาที่กำหนด
 
7.ผู้เข้าร่วมงานต้องตกแต่งคูหาและจัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบ สะอาด และอยู่ในขอบเขตที่กำหนด
 
8.เครื่องชั่งน้ำหนักที่ใช้จะต้องได้รับการตรวจสอบจากสำนักชั่งตวงวัดก่อน จึงจะสามารถนำมาใช้ได้
 
9.ผู้เข้าร่วมงานต้องรายงานการขายให้เจ้าหน้าที่ทราบ
 
10.ห้ามผุ้เข้าร่วมงานโอน/จำหน่าย/ขายต่อ สิทธิ์ที่ได้รับการพื้นที่จัดสรรโดยเด็ดขาด
 
หากผู้เข้าร่วมฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตาม ทางสำนักงานฯจะดำเนินการ
-ตักเตือน
-มิให้ร่วมงานติดต่อกัน  ครั้ง
-ตัดสิทธิ์การเข้าร่วม
จำนวนผู้เข้าชม 936 ครั้ง วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564