กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาววาสนา อยู่ดี

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแล และพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

  ผู้ประกอบการ  
ผู้ประกอบการค้าข้าว

รายชื่อผู้ประกอบการค้าข้าวจังหวัดฉะเชิงเทรา

ลำดับที่

ชื่อผู้ประกอบการค้าข้าว

ประเภทผู้ประกอบการค้าข้าว

กำลังผลิต

สถานที่ประกอบการพาณิชยกิจ

โทรศัพท์

(ตัน/24 ชม.)

 

อำเภอเมือง

 

 

 

 

1

บริษัท ไทย อกริ อินเตอร์เทรด จำกัด

จำหน่ายต่างประเทศ (ทั่วไป)

 - 

23/2 หมู่ 2 ตำบลบางขวัญ อำเภอเมือง

038 - 856080 - 1

2

บริษัท ไทย อกริ อินเตอร์เทรด จำกัด

โรงสีขนาดใหญ่

150

23/2 หมู่ 2 ตำบลบางขวัญ อำเภอเมือง

038 - 856080 - 1

3

บริษัท โรงสีไฟล่ำสันต์พานิช จำกัด

โรงสีขนาดใหญ่

525

22/3 หมู่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอเมือง

038 - 511016

4

บริษัท ทุนไทยไรซ์มิลล์ จำกัด

โรงสีขนาดใหญ่

225

85 หมู่ 13 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง

038 - 824182 - 4

5

บริษัท โรงสีข้าววิวัฒน์ จำกัด

โรงสีขนาดใหญ่

24

31 หมู่ 4 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง

089 - 8044506

6

บริษัท โรงสีรุ่งเรืองธัญญกิจฉะเชิงเทรา จำกัด

โรงสีขนาดใหญ่

120

4/1 หมู่ 9 ต.คลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง

038 - 593209

7

บริษัท อุดมสุขพืชผล จำกัด

โรงสีขนาดใหญ่

90

20/2 หมู่ 8 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง

038 - 583229

8

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีเที่ยงพิมล 1

โรงสีขนาดกลาง

20

221/1/1/1 ก ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง

038 - 511555

9

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีเที่ยงพิมล 2

โรงสีขนาดกลาง

20

221/1/1/1 ก ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง

038 - 511555

10

โรงสีภูผามณเฑียรทอง

โรงสีขนาดกลาง

15

40 หมู่ 13 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง

038 - 513599

 

 

 

 

 

 

 

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

 

 

 

 

1

บริษัท ชุมแสงไทยโกลด์ไรซ์ จำกัด

จำหน่ายต่างประเทศ (ทั่วไป)

 - 

46/12 หมู่ 12 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

02 - 9882414

2

บริษัท ดี.เอส.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด

จำหน่ายต่างประเทศ (ทั่วไป)

 - 

99 หมู่ 4 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

038 - 502097

3

บริษัท ธัญญทิพย์ไรซ์ จำกัด

จำหน่ายต่างประเทศ (ทั่วไป)

 - 

8/8 หมู่ 8 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

087 - 9911881

4

บริษัท โรงสีเก่งการพานิชพืชผล 2001 จำกัด

โรงสีขนาดใหญ่

1,000

43/1 หมู่ 4 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

081 - 8656131

5

ห้างหุ้นส่วนจำกัดมงคลธัญญกิจ 

โรงสีขนาดใหญ่

364

54/1 หมู่ 16 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

038 - 845567

6

บริษัท โรงสีศิริพร จำกัด

โรงสีขนาดใหญ่

850

99 หมู่ 9 ถนนหมอนทอง 5 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

038 - 566009

7

บริษัท ยี่สิบไพบูลย์ไรซ์ อินเตอร์เทรด 2009 จำกัด

โรงสีขนาดใหญ่

300

33/9 หมู่ 5 ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

038 - 549044

8

บริษัท สินไชยศรี จำกัด

โรงสีขนาดใหญ่

1,000

41/6 หมู่ 6 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

038 - 524113

9

บริษัท โรงสีสินภิญโญ จำกัด

โรงสีขนาดใหญ่

300

41/6 หมู่ 6 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

038 - 524113

10

บริษัท ยี่สิบไพบูลย์พืชผล จำกัด

โรงสีขนาดใหญ่

800

33/5 หมู่ 5 ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

038 - 549042 - 3

11

บริษัท ชุมแสงไทยโกลด์ไรซ์ จำกัด

โรงสีขนาดใหญ่

540

46/12 หมู่ 12 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

02 - 9882414

12

บริษัท วัจณสุรัตน จำกัด

โรงสีขนาดใหญ่

200

65/1 หมู่ 5 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

038 - 581063

13

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุขนิรันด์พืชผล

โรงสีขนาดใหญ่

150

78 หมู่ 1 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

081 - 6505314

14

บริษัท มนัสไรซ์เทรดดิ้ง จำกัด

โรงสีขนาดใหญ่

250

8/2 หมู่ 4 ถนนตลาด 16 - บางน้ำเปรี้ยว ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

038 - 585258

15

บริษัท โรงสีเตียหลีฮง จำกัด

โรงสีขนาดใหญ่

600

4/13 หมู่ 5 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

038 - 581123 - 4

16

บริษัท เกรียงชัยโกลเดนท์ไรซ์ จำกัด

โรงสีขนาดใหญ่

400

55 หมู่ 5 ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

038 - 581150

17

บริษัท แครายธัญญกิจ จำกัด

โรงสีขนาดใหญ่

300

54/1 หมู่ 8 ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

038 - 502164

18

บริษัท ซุ่นเฮงเจริญทรัพย์ จำกัด

โรงสีขนาดใหญ่

150

11 หมู่ 9 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

02 - 9899493

19

บริษัท มหาศักย์ศิริ จำกัด

โรงสีขนาดใหญ่

400

92 หมู่ 11 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

081 - 8442125

20

บริษัท ชัยวัฒนาไรซ์มิลล์ จำกัด

โรงสีขนาดใหญ่

300

109 หมู่ 4 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

038 - 585661

21

บริษัท โรงสีสำเภาทอง จำกัด

โรงสีขนาดใหญ่

120

100 หมู่ 4 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

081 - 3771416

22

บริษัท โรงสีเตียใจ้ฮง จำกัด 

โรงสีขนาดใหญ่

550

7/2 หมู่ 9 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

038 - 581117

23

โรงสีสิบเจ็ดธัญญกิจ

โรงสีขนาดกลาง

40

หมู่ 4 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

081 - 5544656

24

ท่าข้าว อ.บริการ

ท่าข้าว

 - 

99/2 หมู่ 9 ถนนหมอนทอง 5 ตำบลหมองทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

038 - 566304

25

ท่าข้าวเฮียตี๋เจ๊วิลัย

ท่าข้าว

 - 

26/3 หมู่ 3 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

081 - 8638310

26

ท่าข้าวกำนันจิ้ม ค.19

ท่าข้าว

 - 

36/2 หมู่ 3 ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

086 - 9016691

27

บริษัท ช.สิริยี่สิบไพบูลย์ จำกัด

ท่าข้าว

 - 

93/1 หมู่ 1 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

038 - 549063

28

สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด

ท่าข้าว

 - 

8/1 หมู่ 5 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

038 - 581090

29

บริษัท จัสมินไรซ์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ขายส่ง

 - 

11 หมู่ 9 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

02 - 9899493

 

 

 

 

 

 

 

อำเภอพนมสารคาม

 

 

 

 

1

โรงสี ส.ผลรุ่งเรือง

โรงสีขนาดใหญ่

60

212/1 หมู่ 1 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม

081 - 2950355

2

บริษัท พนมรุ่งเรือง จำกัด

โรงสีขนาดใหญ่

70

102 หมู่ 5 ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม

081 - 2921617

3

โรงสีโชคโกมล

โรงสีขนาดใหญ่

100

51/3 หมู่ 1 ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม

081 - 8219796

 

 

 

 

 

 

 

อำเภอราชสาส์น

 

 

 

 

1

บริษัท ราชสาส์นไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด

โรงสีขนาดใหญ่

600

28 หมู่ 10 ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น

081 - 2094990

 

 

 

 

 

 

 

อำเภอสนามชัยเขต

 

 

 

 

1

โรงสีพูลศรีวัฒนา

โรงสีขนาดใหญ่

12

191/1 หมู่ 4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต

038 - 591032

2

ชัชวาลทรัพย์ทวีคูณ

ท่าข้าว

 - 

907 หมู่ 15 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต

038 - 502035

 

 

 

 

 

 

 

อำเภอบางประกง

 

 

 

 

1

บริษัท เอเซียโกลเดนท์ไรซ์ จำกัด

จำหน่ายต่างประเทศ (ทั่วไป)

 - 

54 - 55 ถนนบางปะกง - ฉะเชิงเทรา ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางประกง

038 - 533355 - 7

2

บริษัท ไทยแกรนด์ลักซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลไรซ์ จำกัด

จำหน่ายต่างประเทศ (ทั่วไป)

 - 

54 - 55 ถนนบางปะกง - ฉะเชิงเทรา ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางประกง

038 - 533355 - 7

3

บริษัท กสิกรปากตะคลอง จำกัด

โรงสีขนาดใหญ่

16

2 หมู่ 7 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง

038 - 538011

 

 

 

 

 

 

 

อำเภอบ้านโพธิ์

 

 

 

 

1

บริษัท เสริมวินอินดัสตรี จำกัด

จำหน่ายต่างประเทศ (ทั่วไป)

 - 

68 หมู่ 1 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์

038 - 588388 - 9

2

บริษัท บ้านโพธิ์กสิกรรม จำกัด

โรงสีขนาดใหญ่

100

27/1 หมู่ 5 ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์

038 - 595197 - 8

3

บริษัท โรงสีเจริญทรัพย์ จำกัด

โรงสีขนาดใหญ่

320

32 หมู่ 5 ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์

038 - 595060

4

นายวิชาญ เจริญสุข

โรงสีขนาดกลาง

18

71/1 หมู่ 3 ถนนบ้านโพธิ์ - ดอนสีนนท์ ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์

081 - 7383877

 

 

 

 

 

 

 

อำเภอบางคล้า

 

 

 

 

1

บริษัท โรงสีนาทองพืชผล จำกัด

โรงสีขนาดใหญ่

140

2/1 หมู่ 5 ถนนฉะเชิงเทรา - กบินทร์บุรี ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบ้างคล้า

038 - 583146 - 7

2

โรงสีสหศรีทองคำ

โรงสีขนาดกลาง

20

30 หมู่ 6 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า

038 - 527272

3

โชคอารี

ขายส่ง

 - 

9/1 หมู่ 3 ถนนฉะเชิงเทรา - กบินทร์บุรี ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า

081 - 6632260

 

 

 

 

 

 

 

อำเภอแปลงยาว

 

 

 

 

1

บริษัท โรงสีข้าวชัยเสรี จำกัด

โรงสีขนาดใหญ่

120

2, 2/1, 2/3 หมู่ 7 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว

038 - 589012

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม 3367 ครั้ง วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562
 
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ