กองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง

นายเทพภิญโญ โคตรนนท์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการชั่งตวงวัด
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง

  ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบความสอดคล้องกันของส่วนชั่งน้ำหนัก และส่วนส่งผ่านน้ำหนัก พ.ศ. 2560
ให้ผู้ผลิตกําหนดรายละเอียดทางเทคนิคหรือคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องชั่ง ส่วนชั่งน้ําหนัก และส่วนส่งผ่านน้ำหนัก...
วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 / เข้าชม 12 ครั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องวัดความชื้นข้าวที่ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2562
วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 / เข้าชม 32 ครั้ง
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
ห้องปฏิบัติการมวล ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ห้องปฏิบัติการมวล ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเ...
วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 / เข้าชม 62 ครั้ง
การตรวจสอบลักษณะทั่วไปตามประกาศกระทรวงฯ ของเครื่องชั่งดิจิทัล ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
เครื่องชั่งดิจิทัลที่มีลักษณะถูกต้องและไม่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงพาณิชฯ มีดังนี้...
วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 / เข้าชม 929 ครั้ง
ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ราชการออกให้
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้...
วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2564 / เข้าชม 915 ครั้ง
 
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ