กองชั่งตวงวัด

นายชาตรี อารีวงศ์

ผู้อำนวยการกองชั่งตวงวัด

  ข่าวประชาสัมพันธ์  
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจชั่งตวงวัด และการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. 2563
เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ การประกอบธุรกิจชั่งตวงวัดตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ประกอ...
วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564 / เข้าชม 209 ครั้ง
กฎกระทรวง การอนุญาตให้ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม พ.ศ. 2563
เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต และการขอ...
วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564 / เข้าชม 174 ครั้ง
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบความสอดคล้องกันของส่วนชั่งน้ำหนัก และส่วนส่งผ่านน้ำหนัก พ.ศ. 2560
ให้ผู้ผลิตกําหนดรายละเอียดทางเทคนิคหรือคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องชั่ง ส่วนชั่งน้ําหนัก และส่วนส่งผ่านน้ำหนัก...
วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 / เข้าชม 160 ครั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องวัดความชื้นข้าวที่ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2562
วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 / เข้าชม 206 ครั้ง
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
ห้องปฏิบัติการมวล ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ห้องปฏิบัติการมวล ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเ...
วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 / เข้าชม 473 ครั้ง
ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ราชการออกให้
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้...
วันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน 2565 / เข้าชม 1177 ครั้ง
 
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ