กองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง

นายเทพภิญโญ โคตรนนท์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการชั่งตวงวัด
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง

  ข่าวประชาสัมพันธ์  
แจ้งปิดบริการห้องปฏิบัติการสอบเทียบมวล และเครื่องวัดสินค้าเกษตร ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อ COVID-19
แจ้งปิดบริการห้องปฏิบัติการสอบเทียบมวลและเครื่องวัดสินค้าเกษตร ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อ Covid...
วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 2564 / เข้าชม 34 ครั้ง
ปิดบริการห้องปฏิบัติการสอบเทียบมวล และเครื่องวัดสินค้าเกษตร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อ Covid-19
แจ้งปิดบริการห้องปฏิบัติการสอบเทียบมวล และเครื่องวัดสินค้าเกษตร ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อ Covid-19 พบเจ้...
วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 2564 / เข้าชม 22 ครั้ง
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจชั่งตวงวัด และการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. 2563
เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ การประกอบธุรกิจชั่งตวงวัดตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ประกอ...
วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564 / เข้าชม 88 ครั้ง
กฎกระทรวง การอนุญาตให้ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม พ.ศ. 2563
เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต และการขอ...
วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564 / เข้าชม 68 ครั้ง
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบความสอดคล้องกันของส่วนชั่งน้ำหนัก และส่วนส่งผ่านน้ำหนัก พ.ศ. 2560
ให้ผู้ผลิตกําหนดรายละเอียดทางเทคนิคหรือคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องชั่ง ส่วนชั่งน้ําหนัก และส่วนส่งผ่านน้ำหนัก...
วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 / เข้าชม 68 ครั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องวัดความชื้นข้าวที่ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2562
วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 / เข้าชม 102 ครั้ง
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
ห้องปฏิบัติการมวล ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ห้องปฏิบัติการมวล ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเ...
วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 / เข้าชม 253 ครั้ง
การตรวจสอบลักษณะทั่วไปตามประกาศกระทรวงฯ ของเครื่องชั่งดิจิทัล ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
เครื่องชั่งดิจิทัลที่มีลักษณะถูกต้องและไม่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงพาณิชฯ มีดังนี้...
วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 / เข้าชม 1059 ครั้ง
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานชั่งตวงวัด ชั้น 1
กลุ่มมาตรฐานเครื่องวัดสินค้าเกษตร กองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานชั่งตวงวัดชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา...
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 / เข้าชม 18 ครั้ง
ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ราชการออกให้
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้...
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 / เข้าชม 1011 ครั้ง
 
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ