กองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง

นายเทพภิญโญ โคตรนนท์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการชั่งตวงวัด
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง

  ทะเบียนต้นแบบเครื่องชั่ง  
ทะเบียนส่วนประกอบเครื่องชั่งที่เป็นส่วนแสดงค่า
ลำดับที่ บริษัท / ห้างฯ เครื่องหมายการค้า เครื่อง / รุ่น
1 นาย สมพร โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ / นาง สุรีรัตน์ โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ AMES RE-6DGL
2 บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่นอินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด COMMANDOR RM-6
      RM-12
    WorldTech RMT-01
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัดลิเนียอินทรูเม้นท์ LINEAR D2002
      D2008
      D2003(N)
      PDS
      D2005
4 นางสาว ดารานี อภิวงศ์งาม (มาตรฐานเซอร์วิสกรุ๊ป) MSG MK-2006R/1
      MK-2006R/2
      MK-2006G/1
      MK-2006G/2
      MK-2006RG
      MK-2006R/2-B
      MK-2006G/2-B
      MK-2006RG/2-B
      MK-2016SR
    MK A1
    MK A1 SIF
    MK B1
    MK B2
      MK-2017
      MK2017-A1-SIF
5 บจ.ไวต้า เอ็มเทค Vita WL-66
      WOL-76
      WL-96
      WL-86R
      WCL-96
6 บจ.วีที เทพอำนวยสเกล VT M7
    VT R1
7 บจ.สเกลส์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แพ็คคิ่ง ซิสเท็ม WHITE WEIGH DPM-7
8 หจก. ห้างง่วนไช่หลี TRANSMATE T-56235
      T-562466
      T-46135
9 บริษัท  เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด   Mettler - Toledo ADI 150
10 บจ.พรีมา อินเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง PIR ET-CNT6
11 บจ.จี.ไอ.อินดัสทรี JINMAIKEJI YHL-5
    DINI ARGEO DGT-100
12 บจ.จีเนียสดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง GENIX RMT-02
13 บจ.ดิจิตอล สเกล แอนด์ เอ็นจิเนี่ยริง Tiger TRD-01
    Tiger TRD-02
    Tiger TRD-03
14 บจ.สยามเครื่องชั่งแอนด์ ซิสเต็ม SEIDO SX-3
    SEIDO SX-5
    SEIDO SX-5II
15 บจ.ไดนาเวทสเกล (ประเทศไทย) จำกัด DYNAWEIGHT DW855-1C
16 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกมเมอร์เทค Dynaweight DW822
17 หจก.มาตรฐานเครื่องชั่ง Matartharn MAT DPM-5
รวม 17 27 49
                                                             ข้อมูล ณ วันที่ 28/10/63

 

จำนวนผู้เข้าชม 1235 ครั้ง วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564
 
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ