นายคมเพชร สำลีเติมสิริ

หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4 - 3 ปราจีนบุรี

 

ดาวน์โหลด

Download

คลังความรู้

Knowledge

  ตรวจสอบวันนัดตรวจให้คำรับรอง  
จังหวัด :
วันที่ยื่นขอ -
ประเภทมาตรวัด :
เลขที่ใบคำขอ :
ผู้ยื่นคำขอ :
จำนวน 22 รายการ
คิวที่ใบคำขอเลขที่ข้อมูลผู้ยื่นคำขอค่าธรรมเนียม
1 43030124/2562
ส87/62
ผู้ยื่นคำขอ : นาย ปราโมทย์ พึ่งทหาร
59 ม.6 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
สถานที่ตรวจ : นายติมหลอด หงษ์กระโจม
ที่ตั้ง : 78 ม.1 ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
วันที่ยื่น : 11 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่นัดตรวจ : 28 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่อผู้ตรวจ :
1500.00
2 43030125/2562
ส88/62
ผู้ยื่นคำขอ : นาย ปราโมทย์ พึ่งทหาร
59 ม.6 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
สถานที่ตรวจ : นางธัญทิพย์ เสเนตรนฤดล
ที่ตั้ง : 195 ม.4 ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
วันที่ยื่น : 11 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่นัดตรวจ : 28 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่อผู้ตรวจ :
1250.00
0 43030116/2562
ส81/62
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส์ จำกัด
232/13-14 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
สถานที่ตรวจ : สน.หจก.ศรีเสวภาบริการ
ที่ตั้ง : 329 ม.2 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วันที่ยื่น : 7 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
8000.00
0 43030117/2562
ส83/62
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท โฟลว์โก้ จำกัด
254 ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
สถานที่ตรวจ : บจ.อัครเศรษฐิ์ ปิโตรเลียม
ที่ตั้ง : 36 ม.6 ถ.สุวรรณศร ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
วันที่ยื่น : 7 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
8000.00
0 43030573/2561
ส207/61
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท โฟลว์โก้ จำกัด
254 ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
สถานที่ตรวจ : หจก.เกียรติปิโตรเลียม
ที่ตั้ง : 113/75 ถ.แจ้งพัฒนะ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วันที่ยื่น : 17 ตุลาคม 2561
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ : นายคมเพชร สำลีเติมสิริ
6000.00
0 43030062/2562
ส43/62
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท โฟลว์โก้ จำกัด
254 ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
สถานที่ตรวจ : สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด
ที่ตั้ง : 669 ม.1 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
วันที่ยื่น : 18 มกราคม 2562
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
4000.00
0 43030087/2562
ส97/61
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท เพอร์เฟ็ค แก๊ส แอนด์ ออย ซัพพลาย จำกัด
38 ซ.คู้บอน 6 แยก 2-1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
สถานที่ตรวจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวสมทรัพย์เสลภูมิ
ที่ตั้ง : 160 ม.7 ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ยื่น : 25 มกราคม 2562
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
2000.00
0 43030065/2562
ส27/62
ผู้ยื่นคำขอ : นาย บุญเลิศ อ่ำน้อย
43/6 ม.3 ซ.เทพประทาน ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
สถานที่ตรวจ : หจก.กรอกสมบูรณ์บรรจุแก็ส
ที่ตั้ง : 434 ม.1 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
วันที่ยื่น : 18 มกราคม 2562
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
1750.00
0 43030068/2562
ส44/62
ผู้ยื่นคำขอ : นาย บุญเลิศ อ่ำน้อย
43/6 ม.3 ซ.เทพประทาน ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
สถานที่ตรวจ : นางสุนันท์ ภู่มาตร
ที่ตั้ง : 7/1 ม.3 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วันที่ยื่น : 18 มกราคม 2562
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
500.00
0 43030069/2562
ส45/62
ผู้ยื่นคำขอ : นาย บุญเลิศ อ่ำน้อย
43/6 ม.3 ซ.เทพประทาน ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
สถานที่ตรวจ : ปั้มSTมินิมาร์ท
ที่ตั้ง : 299 ม.7 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000
วันที่ยื่น : 18 มกราคม 2562
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
250.00
0 43030070/2562
ส46/62
ผู้ยื่นคำขอ : นาย บุญเลิศ อ่ำน้อย
43/6 ม.3 ซ.เทพประทาน ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
สถานที่ตรวจ : หจก.ส.โชติรัตน์บริการ
ที่ตั้ง : 510 ม.2 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วันที่ยื่น : 18 มกราคม 2562
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
2500.00
0 43030083/2562
ส56/62
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท ทัทซูโน่ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
19/79 ม.18 ถ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
สถานที่ตรวจ : หจก.ศ.กอบเกียรติ เซอร์วิส / เชลล์
ที่ตั้ง : 66 หมู่ที่ 1 ถ.สุวรรณศร ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วันที่ยื่น : 19 มกราคม 2562
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
500.00
0 43030593/2561
ส97/61
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท เพอร์เฟ็ค ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
49/25 ม.4 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานที่ตรวจ : บริษัท แลคตาซอย จำกัด
ที่ตั้ง : 377 ม.3 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
วันที่ยื่น : 13 มิถุนายน 2561
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
2000.00
0 43030594/2561
L9/61
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท เพอร์เฟ็ค ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
49/25 ม.4 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานที่ตรวจ : บริษัท ปิโตรเลี่ยมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาวัฒนานคร2)
ที่ตั้ง : 984 ม.10 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
วันที่ยื่น : 27 เมษายน 2561
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
1000.00
0 43030103/2562
ส77/62
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท ทัทซูโน่ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
19/79 ม.18 ถ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
สถานที่ตรวจ : บจ.ซัสโก้ สาขาผักขะ
ที่ตั้ง : 59 ม.11 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
วันที่ยื่น : 31 มกราคม 2562
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
1000.00
0 43030127/2562
ส.99/62
ผู้ยื่นคำขอ : นาย บัณฑิต ลาภสมบูรณ์ยิ่ง
2/362 ม.12 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
สถานที่ตรวจ : นางเสาวลักษณ์ คมคาย
ที่ตั้ง : 91ม.8 ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
วันที่ยื่น : 14 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
500.00
0 43030128/2562
ส.100/62
ผู้ยื่นคำขอ : นาย บัณฑิต ลาภสมบูรณ์ยิ่ง
2/362 ม.12 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
สถานที่ตรวจ : หจก.บริบูรณ์บริการ
ที่ตั้ง : 5ม.16 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วันที่ยื่น : 14 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
250.00
0 43030098/2562
ส72/62
ผู้ยื่นคำขอ : นาย บัณฑิต ลาภสมบูรณ์ยิ่ง
2/362 ม.12 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
สถานที่ตรวจ : หจก.เอเค2 ถาวรปิโตรเลียม
ที่ตั้ง : 101ม.7 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
วันที่ยื่น : 29 มกราคม 2562
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
2000.00
0 43030099/2562
ส73/62
ผู้ยื่นคำขอ : นาย บัณฑิต ลาภสมบูรณ์ยิ่ง
2/362 ม.12 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
สถานที่ตรวจ : ด.ต.พลศักดิ์ เหลื่อมล้ำ
ที่ตั้ง : 53ม.10 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
วันที่ยื่น : 29 มกราคม 2562
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
500.00
0 43030100/2562
ส74/62
ผู้ยื่นคำขอ : นาย บัณฑิต ลาภสมบูรณ์ยิ่ง
2/362 ม.12 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
สถานที่ตรวจ : หจก.จงจิตต์วังน้ำเย็นบริการ
ที่ตั้ง : 96ม.1 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210
วันที่ยื่น : 29 มกราคม 2562
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
2250.00
12
 
    
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี
อาคารศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ : 0-3745-4068
โทรสาร : 0-3745-4068
อีเมล : prachinburi@cbwmthai.org
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์อยู่
4
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
01921
(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559)
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบน Google Chrome
และรับรองการแสดงผลบน Mobile Devices
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ