" ใต้สุดแดนสยาม เมืองงามชายแดน "

นายชัยยะ พงษ์รักไทย

หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา

 

ดาวน์โหลด

Download

คลังความรู้

Knowledge

  กิจกรรมธงฟ้า  
ลำดับชื่องาน/กิจกรรมสถานที่จัดงานวันที่จัดงานประเภทงาน/กิจกรรม
1 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.ยะหา จ.ยะหา 1/9/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
2 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.เบตง จ.เบตง 18/8/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
3 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 1/8/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
4 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 21/7/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
5 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 1/7/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
6 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.รามัน จ.รามัน 23/6/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
7 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.ธารโต จ.ธารโต 19/5/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
8 "พาณิชย์ลดราคา รอมฎอนสัมพันธ์ กรงปินังสุขใจ" ถนนบริเวณว่าที่การอำเภอกรงปินัง อ.กรงปินัง จ.กรงปินัง 28/4/2565 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
9 พาณิชย์ลดราคา! ช่วยผู้ประสบอุทกภัยชาวยะลา ครั้ง 6 ถนนอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 26/4/2565 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
10 พาณิชย์ลดราคา! ช่วยผู้ประสบอุทกภัยชาวยะลา ครั้ง 5 ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอยะหา อ.ยะหา จ.ยะหา 21/4/2565 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
11 พาณิชย์ลดราคา! ช่วยผู้ประสบอุทกภัยชาวยะลา ครั้ง 4 ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอรามัน อ.รามัน จ.รามัน 19/4/2565 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
12 พาณิชย์ลดราคา! ช่วยผู้ประสบอุทกภัยชาวยะลา ครั้ง 3 ถนนบริเวณว่าที่การอำเภอกรงปินัง อ.กรงปินัง จ.กรงปินัง 12/4/2565 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
13 พาณิชย์ลดราคา! ช่วยผู้ประสบอุทกภัยชาวยะลา ครั้ง 2 ถนนบริเวณว่าที่การอำเภอบันนังสตา อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 7/4/2565 0:00:00 Mobile unit น้ำท่วม
14 พาณิชย์ลดราคา! ช่วยผู้ประสบอุทกภัยชาวยะลา ครั้ง 1 ถนนตลาดธารโต อ.ธารโต จ.ธารโต 5/4/2565 0:00:00 Mobile unit น้ำท่วม
15 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ หมู่ 3 ถนนโรงเรียนบ้านบางลาง อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 17/3/2565 0:00:00 อำเภอ
16 จังหวัดเคลื่อนที่ หมู่ 6 ถนนณ ศุูนย์กีฬาตำบลปะแต อ.ยะหา จ.ยะหา 21/2/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
17 โครงการหมูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน (ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3) ถนน7 จุดในพื้นที่จังหวัดยะลา อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 8/1/2565 0:00:00 งานนโยบาย
18 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ถนนณ วัดทุ่งยอ อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 29/12/2564 0:00:00 อำเภอ
19 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.กรงปินัง จ.กรงปินัง 1/12/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
20 โครงการหมูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน (ครั้งที่ 1) ถนนข้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 20/11/2564 0:00:00 งานนโยบาย
21 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนสนามบินจันทรัตน์ อ.เบตง จ.เบตง 24/9/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
22 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนโรงเรียนบ้านเจาะตาแม อ.ยะหา จ.ยะหา 20/8/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
23 มหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 1/8/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
24 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนสนามองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง อ.รามัน จ.รามัน 23/7/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
25 คลินิคเดษตรเคลื่อนที่ อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 1/7/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
26 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 25/6/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
27 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนสนามโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง อ.กาบัง จ.กาบัง 28/5/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
28 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ อ.ธารโต จ.ธารโต 21/4/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
29 คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ถนนณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล อ.ยะหา จ.ยะหา 8/4/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
30 งานไก่เบตง อ.เบตง จ.เบตง 1/4/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
31 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนโรงเรียนตาดีกาตัรบียะห์ อิสลามียะห์ อ.กรงปินัง จ.กรงปินัง 19/3/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
32 งานอาหารจานเด็ด อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 1/3/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
33 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนอาคารเอนกประสงค์ อ.เบตง จ.เบตง 20/2/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
34 คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 1/2/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
35 จังหวัดเคลื่อนที่ หมู่ 3 ถนนมัสยิดหมู่ที่ 3 อ.รามัน จ.รามัน 27/1/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
36 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนโรงเรียนบ้านวังสำราญ อ.ยะหา จ.ยะหา 23/1/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
37 คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ถนนณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.เบตง 17/12/2563 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
38 คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ถนนณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.เบตง 17/12/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
39 จังหวัดเคลื่อนที่ หมู่ 1 ถนนสนามกีฬาประจำหมู่บ้านถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 24/11/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
40 จังหวัดเคลื่อนที่ หมู่ 2 ถนนโรงเรียนประชาอุทิศ อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 22/10/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
41 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนสนามบินจันทรัตน์ ม.6 อ.เบตง จ.เบตง 24/9/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
42 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนโรงเรียนบ้านเจาะตาแม ม.4 อ.ยะหา จ.ยะหา 20/8/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
43 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน ม.1 อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 25/6/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
44 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนสนามโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง ม.3 อ.กาบัง จ.กาบัง 28/5/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
45 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ ม.1 อ.ธารโต จ.ธารโต 21/4/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
46 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนโรงเรียนตาดีกาตัรบียะห์ อิสลามียะห์ ม.4 อ.เมืองสตูล จ.เมืองสตูล 19/3/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
47 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนอาคารเอนกประสงค์ ม.4 อ.เบตง จ.เบตง 13/2/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
48 มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดยะลา ถนนสนามโรงพิธีช้างเผือก อ.เมือง อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 25/1/2563 0:00:00 ระดับภาค
49 จังหวัดเคลื่อนที่ หมู่ 4 ถนนโรงเรียนบ้านวังสำราญ อ.ยะหา จ.ยะหา 23/1/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
50 จังหวัดเคลื่อนที่ หมู่ 2 ถนนสนามกีฬาบ้านกำปงบือแน ม.2 อ.รามัน จ.รามัน 19/12/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
51 จังหวัดเคลื่อนที่ หมู่ 3 ถนนโรงเรียนบ้านทรายแก้ว อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 21/11/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
52 จังหวัดเคลื่อนที่ หมู่ 5 ถนนอบต.ลำใหม่ ม.5 อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 29/10/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
53 งานจังหวัดเคลื่อนที่ หมู่ 4 ถนนลานกีฬาธารมะลิ อ.เบตง จ.เบตง 12/9/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
54 งานจังหวัดเคลื่อนที่ หมู่ 5 ถนนโรงเรียนบ้านซีเยาะ อ.ยะหา จ.ยะหา 22/8/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
55 จังหวัดเคลือนที่(เพิ่มเติม) ถนนสนามโรงพิธีช้างเผือก อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 16/8/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
56 งานจังหวัดเคลื่อนที่ หมู่ 3 ถนนสนามกีฬาหน้าสถานีรถไฟ ม.3 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา อ.รามัน จ.รามัน 24/7/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
57 งานจังหวัดเคลื่อนที่ หมู่ 4 ถนนโรงเรียนสุทธิศาสตร์ อ.ธารโต จ.ธารโต 20/6/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
58 ธงฟ้าต้อนรับการเข้าสู่เดือนรอมฎอนครั้งที่ 1 ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอกรงปินัง อ.กรงปินัง จ.กรงปินัง 15/5/2562 0:00:00 อำเภอ
59 ธงฟ้าต้อนรับการเข้าสู่เดือนรอมฎอนครั้งที่ 1 ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอบันนังสตา อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 15/5/2562 0:00:00 อำเภอ
60 ธงฟ้าต้อนรับการเข้าสู่เดือนรอมฎอนครั้งที่ 1 ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอกาบัง อ.กาบัง จ.กาบัง 15/5/2562 0:00:00 อำเภอ
61 ธงฟ้าต้อนรับการเข้าสู่เดือนรอมฎอนครั้งที่ 1 ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอธารโต อ.ธารโต จ.ธารโต 15/5/2562 0:00:00 อำเภอ
62 ธงฟ้าต้อนรับการเข้าสู่เดือนรอมฎอนครั้งที่ 1 ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอรามัน อ.รามัน จ.รามัน 15/5/2562 0:00:00 อำเภอ
63 ธงฟ้าต้อนรับการเข้าสู่เดือนรอมฎอนครั้งที่ 1 ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอยะหา อ.ยะหา จ.ยะหา 15/5/2562 0:00:00 อำเภอ
64 ธงฟ้าต้อนรับการเข้าสู่เดือนรอมฎอนครั้งที่ 1 ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอเบตง อ.เบตง จ.เบตง 15/5/2562 0:00:00 อำเภอ
65 ธงฟ้าต้อนรับการเข้าสู่เดือนรอมฎอนครั้งที่ 1 ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 15/5/2562 0:00:00 อำเภอ
66 งานจังหวัดเคลื่อนที่ 8 ถนนร.ร.บ้านบาละ อ.กาบัง จ.กาบัง 2/5/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
67 งานจังหวัดเคลื่อนที่ 7 ถนนบ้านภักดี อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 18/4/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
68 งานจังหวัดเคลื่อนที่ 6 ถนนอาคารเอนกประสงค์ ม.4 อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 14/3/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
69 งานจังหวัดเคลื่อนที่ 5 ถนนลานกีฬาบ้านกาแป๊ะสาลัง อ.เบตง จ.เบตง 21/2/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
70 งานจังหวัดเคลื่อนที่ 4 ถนนสนามกีฬาเทศบาลตำบลบุดี อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 29/1/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
71 งานจังหวัดเคลื่อนที่ 3 ถนนวัดศรีบรรพต อ.ยะหา จ.ยะหา 17/1/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
72 งานจังหวัดเคลื่อนที่ 2 ถนนรร.บ้านวังพญา อ.รามัน จ.รามัน 20/12/2561 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
73 งานจังหวัดเคลื่อนที่ 1 หมู่ 6 ถนนวัดศรีนคร อ.ธารโต จ.ธารโต 28/11/2561 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
74 otop ประชารัฐของจังหวัดยะลา ถนนอบต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.รามัน 20/9/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
75 งานผลไม้เมืองยะลา ถนนสนามโรงสีพีธีช้างเผือก อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 25/8/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
76 otop ประชารัฐของจังหวัดยะลา ถนนรร.บ้านพร่อน อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 16/8/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
77 งานเบตงมาร์กเก็ตติ่ง ถนนสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.เบตง 10/8/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
78 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนรร.คัมภีร์วิทยา อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 19/7/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
79 otop ประชารัฐของจังหวัดยะลา ถนนที่ว่าการอำเภอรามัน อ.รามัน จ.รามัน 9/7/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
80 ตลาดต้องชมตลาดท่าแพท่าสาป ถนนตลาดต้องชมท่าแพ ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 30/6/2561 0:00:00 ตลาดต้องชม
81 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนรร.บ้านบอยอ อ.ยะหา จ.ยะหา 27/6/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
82 ตลาดต้องชมตลาดคนหน้าถ้ำ ถนนตลาดต้องชมแลหน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 17/6/2561 0:00:00 ตลาดต้องชม
83 งานหลักเมืองและกาชาดจังหวัด ถนนรอบศาลหลักเมือง อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 25/5/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
84 ตลาดต้องชมตลาดคนหน้าถ้ำ ถนนตลาดต้องชมแลหน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 20/5/2561 0:00:00 ตลาดต้องชม
85 otop ประชารัฐของจังหวัดยะลา ถนนศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ อ.ธารโต จ.ธารโต 18/5/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
86 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนรร.บ้านยือนัง อ.กาบัง จ.กาบัง 10/5/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
87 otop ประชารัฐของจังหวัดยะลา ถนนศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ อ.กรงปินัง จ.กรงปินัง 9/5/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
88 ตลาดต้องชมตลาดท่าแพท่าสาป ถนนตลาดต้องชมท่าแพ ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 28/4/2561 0:00:00 ตลาดต้องชม
89 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนวัดรังสิตาวาส อ.รามัน จ.รามัน 24/4/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
90 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 85 ถนนอบต.ท่าธง อ.รามัน จ.รามัน 31/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
91 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 84 ถนนบ้านตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 31/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
92 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 83 ถนนอบต.บาโงย อ.รามัน จ.รามัน 30/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
93 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 80 ถนนมัสยิดบือแนกูยิ อ.รามัน จ.รามัน 29/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
94 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 81 ถนนวิทยาลัยการอาชีพรามัน อ.รามัน จ.รามัน 29/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
95 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 82 ถนนวิทยาลัยการอาชีพรามัน อ.รามัน จ.รามัน 29/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
96 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 79 ถนนที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.6 อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 29/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
97 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 75 ถนนอนามัยตำบลเก๊ะรอ อ.รามัน จ.รามัน 28/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
98 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 76 ถนนอบต.บือมัง อ.รามัน จ.รามัน 28/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
99 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 77 ถนนรร.ตาดีกากูแบกือโร๊ะ อ.รามัน จ.รามัน 28/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
100 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 78 ถนนบ้านบาโงบองอ อ.รามัน จ.รามัน 28/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
101 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 74 ถนนอบต.บาโงยซีแน อ.ยะหา จ.ยะหา 27/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
102 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 73 ถนนมัสยิดตะโล๊ะ อ.รามัน จ.รามัน 26/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
103 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 72 ถนนที่ว่าการกำนัน ม.3 อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 26/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
104 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนมัสยิดบ้านเมาะโง อ.เบตง จ.เบตง 26/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
105 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 71 ถนนรร.นิคมสร้างตนเอง อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 25/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
106 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 68 ถนนบ้านบาตูปูเตะ อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 24/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
107 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 69 ถนนรร.บ้านบูเกะฆลูโฆ อ.ยะหา จ.ยะหา 24/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
108 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 70 ถนนอบต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.กรงปินัง 24/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
109 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 66 ถนนอบต.เนินงาม อ.รามัน จ.รามัน 23/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
110 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 67 ถนนรพ.สต.หลังเก่า อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 23/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
111 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 65 ถนนบ้านศรีนคร อ.ธารโต จ.ธารโต 22/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
112 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 64 ถนนเทศบาลโกตาบารู อ.รามัน จ.รามัน 22/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
113 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 62 ถนนอบต.อาซ่อง อ.รามัน จ.รามัน 21/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
114 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 63 ถนนที่ทำการกำนัน ม.1 อ.รามัน จ.รามัน 21/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
115 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 61 ถนนบ้านคลองชิง อ.กาบัง จ.กาบัง 20/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
116 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 59 ถนนรร.คุรุประชาสรรค์ อ.รามัน จ.รามัน 19/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
117 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 60 ถนนรร.บ้านละแอ อ.รามัน จ.รามัน 19/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
118 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 58 ถนนบ้านวังกระ อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 17/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
119 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 56 ถนนมัสยิดบ้านกาสัง อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 15/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
120 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 57 ถนนบ้านละหาด อ.ธารโต จ.ธารโต 15/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
121 otop ประชารัฐของจังหวัดยะลา ถนนศูนย์การเรียนรู้ อ.ธารโต จ.ธารโต 14/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
122 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 55 ถนนมัสยิดบ้านบือราเป๊ะ อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 13/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
123 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 54 ถนนมัสยิดยือนัง อ.ยะหา จ.ยะหา 13/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
124 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 53 ถนนบ้านคลองไส อ.กาบัง จ.กาบัง 12/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
125 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 51 ถนนบ้านตาโล๊ะ อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 12/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
126 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 52 ถนนรร.บ้านจาหนัน อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 12/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
127 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 49 ถนนมัสยิดบ้านกาโต๊ะ อ.ยะหา จ.ยะหา 10/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
128 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 50 ถนนมัสยิดเจาะบูแม อ.รามัน จ.รามัน 10/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
129 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 48 ถนนรร.ราชประชาอุทิศ อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 10/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
130 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 47 ถนนรร.บ้านตาซี อ.ยะหา จ.ยะหา 8/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
131 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 45 ถนนที่ว่าการอำเภอยะหา อ.ยะหา จ.ยะหา 7/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
132 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 46 ถนนอบต.บือมัง อ.รามัน จ.รามัน 7/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
133 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 44 ถนนอบต.บาละ อ.กาบัง จ.กาบัง 5/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
134 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 42 ถนนที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.6 อ.ยะหา จ.ยะหา 5/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
135 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 43 ถนนอบต.กาลูปัง อ.รามัน จ.รามัน 5/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
136 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 41 ถนนวัดหน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 5/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
137 ตลาดต้องชมแลหน้าถ้ำ ถนนตลาดต้องชมแลหน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 4/3/2561 0:00:00 ตลาดต้องชม
138 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 37 ถนนเทศบาลตำบลยุโป อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 3/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
139 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 40 ถนนบ้านเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 3/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
140 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 39 ถนนรร.บ้านปุโรง อ.กรงปินัง จ.กรงปินัง 3/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
141 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 38 ถนนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมาะ อ.รามัน จ.รามัน 3/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
142 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 31 ถนนบ้านอัยเยอร์เบอจัง อ.เบตง จ.เบตง 28/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
143 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 35 ถนนตลาดนัดสวนครูเล็ง อ.รามัน จ.รามัน 28/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
144 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 36 ถนนโรงยิม อบต.ม.4 อ.รามัน จ.รามัน 28/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
145 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 32 ถนนรร.บ้านอาสิน อ.ยะหา จ.ยะหา 28/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
146 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 33 ถนนบ้านบาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะหา 28/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
147 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 34 ถนนบ้านปาแดรู อ.ยะหา จ.ยะหา 28/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
148 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 29 ถนนรร.บ้านตาสา อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 27/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
149 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 30 ถนนบ้านกาบงกาแล อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 27/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
150 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 26 ถนนรร.ตาดีกา อ.ยะหา จ.ยะหา 26/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
151 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 27 ถนนรร.บ้านกาลอ อ.รามัน จ.รามัน 26/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
152 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 28 ถนนตลาดนัดกายูบอเกาะ อ.รามัน จ.รามัน 26/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
153 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 24 ถนนบ้านปาโล๊ะ อ.รามัน จ.รามัน 25/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
154 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 25 ถนนบ้านแยะใน อ.กาบัง จ.กาบัง 25/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
155 otop ประชารัฐของจังหวัดยะลา ถนนรร.นิบงชนูปถัมภ์ อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 25/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
156 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนสวนขวัญเมืองยะลา อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 24/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
157 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 21 ถนนบ้านบากาสาแม อ.รามัน จ.รามัน 24/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
158 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 22 ถนนรร.บ้านทรายแก้ว อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 24/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
159 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 23 ถนนบ้านวังไทร อ.ธารโต จ.ธารโต 24/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
160 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 20 ถนนบ้านซอโม อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 24/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
161 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 16 ถนนมัสยิดบ้านจาเน็ง อ.รามัน จ.รามัน 23/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
162 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 17 ถนนรร.ตาดีกา อ.รามัน จ.รามัน 23/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
163 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 18 ถนนมัสยิดบ้านสะโต อ.รามัน จ.รามัน 23/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
164 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 19 ถนนมัสยิดบ้านลือมุ อ.กรงปินัง จ.กรงปินัง 23/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
165 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 13 ถนนมัสยิดบ้านปูลัย อ.รามัน จ.รามัน 22/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
166 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 15 ถนนบ้านศรีท่าน้ำ อ.ธารโต จ.ธารโต 22/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
167 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 14 ถนนมัสยิดบ้านบาโงสือแด อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 22/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
168 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนรร.บ้านท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 22/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
169 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 11 ถนนผู้ใหญ่บ้าน ม.2 อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 21/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
170 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 12 ถนนอนามัยตำบลเก๊ะรอ อ.รามัน จ.รามัน 21/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
171 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 4 ถนนมัสยิดโต๊ะมาโดะ อ.รามัน จ.รามัน 20/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
172 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 5 ถนนมัสยิดอัลมูบารัค อ.รามัน จ.รามัน 20/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
173 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 6 ถนนมัสยิดบ้านพรุ อ.รามัน จ.รามัน 20/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
174 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 7 ถนนมัสยิดอัลมัรฮามะห์ อ.กาบัง จ.กาบัง 20/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
175 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 8 ถนนวัดบ้านคชศิลา อ.กาบัง จ.กาบัง 20/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
176 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 9 ถนนรร.ตาดีกาบ้านแอร้อง อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 20/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
177 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 10 ถนนบ้านคอลอกาเอ อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 20/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
178 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 3 ถนนรร.บ้านตันหยง อ.ยะหา จ.ยะหา 20/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
179 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 1 ถนนมัสยิดบ้านจันเหรียน อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 20/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
180 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ครั่งที่ 2 ถนนรร.บ้านพร่อน อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 20/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
181 ตลาดต้องชมตลาดสวนปาล์มธารโต ถนนอำเภอธารโต อ.ธารโต จ.ธารโต 28/1/2561 0:00:00 ตลาดต้องชม
182 otop ประชารัฐของจังหวัดยะลา ถนนที่ว่าการยะหา อ.ยะหา จ.ยะหา 10/1/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
183 ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนตลาดเกษตร อบจ.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 5/1/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
184 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนรร.บ้านบางลาง อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 21/12/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
185 otop ประชารัฐของจังหวัดยะลา ถนนถนนสายเวฬุวัน อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 8/12/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
186 ตลาดต้องชม ตลาดคลองทรายใน ถนนตลาดต้องชม ตลาดคลองทรายใน อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 6/12/2560 0:00:00 ตลาดต้องชม
187 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนรร.บ้านลากอ อ.ยะหา จ.ยะหา 23/11/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
188 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนวัดศรีนคร อ.ธารโต จ.ธารโต 7/11/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
189 ตามหน่วยงานต่างๆ ขอรับการสนับสนุน หมู่ 3 ถนนรร.บ้านกือเม็ง อ.รามัน จ.รามัน 26/9/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
190 งานอนุรักษ์ทุเรียนและผลไม้พื้นบ้าน ถนนสำนักงาน อบจ.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 6/9/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
191 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนต.วังพญา อ.รามัน จ.รามัน 31/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
192 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนต.กาลอง อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 31/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
193 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.รามัน 30/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
194 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนลานตาดีกาหน้ามัสยิด อ.รามัน จ.รามัน 30/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
195 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนที่ทำการผู้ใหญ่บ้านม.5 อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 29/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
196 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนสนามกีฬาบ้านบาละ อ.กาบัง จ.กาบัง 29/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
197 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนบ้านจะกว๊ะ อ.รามัน จ.รามัน 28/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
198 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนมัสยิดพรูม อ.รามัน จ.รามัน 28/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
199 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนมัสยิดบ้านวังกระ อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 26/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
200 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนมัสยิดบ้านเจะลีมัน อ.รามัน จ.รามัน 25/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
201 งานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ถนนสนามโรงพิธีช้างเผือก อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 25/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
202 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนอาคารอเนกประสงค์บ้านลำพระยา อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 24/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
203 ตามหน่วยงานต่างๆ ขอรับการสนับสนุน หมู่ 1 ถนนรร.คูหาภิมุข(หน้าถ่ำ) อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 24/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
204 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนณมัสยิดบ้านกาลูปัง อ.รามัน จ.รามัน 23/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
205 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนรร.ตาดีกา อ.ยะหา จ.ยะหา 22/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
206 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนรร.บ้านบาลอ อ.รามัน จ.รามัน 21/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
207 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนณมัสยิดบ้านกาสัง อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 18/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
208 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนอบต.เนินงาม อ.รามัน จ.รามัน 18/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
209 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนณ มัสยิดโต๊ะมะโต๊ะ อ.รามัน จ.รามัน 17/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
210 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนณ มัสยิดบ้านโฉลง อ.กรงปินัง จ.กรงปินัง 16/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
211 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนอบต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 16/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
212 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนที่ทำการผู้ใหญ่บ้านตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 15/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
213 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนรร.บ้านบาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะหา 14/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
214 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนอบต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.รามัน 14/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
215 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนณ.ค่ายสิริธร อ.ยะรัง จ.ยะรัง 12/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
216 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนณ.ค่ายสิริธร อ.ยะรัง จ.ยะรัง 12/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
217 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนณ.ค่ายสิริธร อ.ยะรัง จ.ยะรัง 12/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
218 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนณ.ค่ายสิริธร อ.ยะรัง จ.ยะรัง 12/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
219 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนบ้านกอลอกาเอ อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 11/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
220 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนที่ว่าการผู้ใหญ่บ้านปะแต อ.ยะหา จ.ยะหา 10/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
221 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนอบต.บือมัง อ.รามัน จ.รามัน 10/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
222 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนรร.ตาดีกา อ.ยะหา จ.ยะหา 9/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
223 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนบ้านมะดือลง อ.รามัน จ.รามัน 9/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
224 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนบ้านหน้าเกษตร อ.ธารโต จ.ธารโต 8/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
225 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนอบต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 8/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
226 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนณ เกะรอ อ.รามัน จ.รามัน 7/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
227 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนอบต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 7/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
228 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนวัดบรรพต อ.ยะหา จ.ยะหา 5/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
229 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนรร.ลูโบ๊ะปันยัง อ.กาบัง จ.กาบัง 3/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
230 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนอบต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.รามัน 3/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
231 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนบ้านบาลูกาชือไร อ.ยะหา จ.ยะหา 2/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
232 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนณ มัสยิมตักวาบ้านปาแดรู อ.ยะหา จ.ยะหา 1/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
233 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนบ้านกาลอ อ.รามัน จ.รามัน 20/7/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
234 ตามหน่วยงานต่างๆ ขอรับการสนับสนุน หมู่ 2 ถนนสนามหญ้าที่ทำการเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 20/7/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
235 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนบ้านยือนือเร๊ะ อ.รามัน จ.รามัน 19/7/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
236 ตลาดต้องชม ถนนตลาดท่าแพ-ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 7/7/2560 0:00:00 ตลาดต้องชม
237 ตามหน่วยงานต่างๆ ขอรับการสนับสนุน หมู่ 1 ถนนรร.บ้านเจาะตาแม อ.ยะหา จ.ยะหา 6/7/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
238 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนบ้านศรีนคร อ.ธารโต จ.ธารโต 5/7/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
239 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนมัสยิดบ้านบือยอง อ.ยะหา จ.ยะหา 23/6/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
240 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนบ้านบาซาตาแป อ.กาบัง จ.กาบัง 22/6/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
241 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนบ้านสี่สิบ อ.กาบัง จ.กาบัง 21/6/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
242 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนบ้านกูแบรายอ อ.ยะหา จ.ยะหา 21/6/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
243 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนอบต.เนินงาม อ.รามัน จ.รามัน 20/6/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
244 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนมัสยิดบ้านลือมุ อ.กรงปินัง จ.กรงปินัง 19/6/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
245 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนอบต.บ้านบือมัง อ.รามัน จ.รามัน 16/6/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
246 ธงฟ้าจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ถนนรร.บ้านโฉลง อ.กรงปินัง จ.กรงปินัง 15/6/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
247 งานต้อนรับเดือนรอมฎอน ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 23/5/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
248 งานต้อนรับเดือนรอมฎอน ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอเบตง อ.เบตง จ.เบตง 23/5/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
249 งานต้อนรับเดือนรอมฎอน ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอกรงปินัง อ.กรงปินัง จ.กรงปินัง 23/5/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
250 งานต้อนรับเดือนรอมฎอน ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอกาบัง อ.กาบัง จ.กาบัง 23/5/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
251 งานต้อนรับเดือนรอมฎอน ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอธารโต อ.ธารโต จ.ธารโต 23/5/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
252 งานต้อนรับเดือนรอมฎอน ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอบันนังสตา อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 23/5/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
253 งานต้อนรับเดือนรอมฎอน ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอยะหา อ.ยะหา จ.ยะหา 23/5/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
254 งานต้อนรับเดือนรอมฎอน ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอรามัน อ.รามัน จ.รามัน 23/5/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
255 ตามหน่วยงานต่างๆ ขอรับการสนับสนุน ถนนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์ อ.กาบัง จ.กาบัง 18/5/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
256 ตามหน่วยงานต่างๆ ขอรับการสนับสนุน หมู่ 3 ถนนโรงเรียนบ้านหน้าถ้ำ อ.รามัน จ.รามัน 20/4/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
257 ตลาดสวนปาล์มธารโต ถนนตลาดต้องชมตลาดสวนปาล์มธารโต อ.ธารโต จ.ธารโต 30/3/2560 0:00:00 ตลาดต้องชม
258 ตามหน่วยงานต่างๆ ขอรับการสนับสนุน หมู่ 6 ถนนสนามกีฬาบ้าน กม.38 อ.เบตง จ.เบตง 23/3/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
259 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอยะหา อ.ยะหา จ.ยะหา 6/3/2560 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
260 ตามหน่วยงานต่างๆ ขอรับการสนับสนุน หมู่ 2 ถนนโรงเรียนบ้านบันนังบูโย อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 16/2/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
261 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอบันนังสตา อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 15/2/2560 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
262 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอรามันห์ อ.รามัน จ.รามัน 7/2/2560 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
263 ตามหน่วยงานต่างๆ ขอรับการสนับสนุน ถนนตลาดต้องชมตลาดสวนปาล์มธารโต อ.ธารโต จ.ธารโต 26/1/2560 0:00:00 ตลาดต้องชม
264 ตามหน่วยงานต่างๆ ขอรับการสนับสนุน หมู่ 1 ถนนรร.บ้านโฉลง อ.กรงปินัง จ.กรงปินัง 19/1/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
265 ตลาดต้องชม ถนนตลาดสวนปาล์มธารโต อ.ธารโต จ.ธารโต 22/9/2559 0:00:00 ตลาดต้องชม
266 งานมหกรรมผลไม้จังหวัดยะลา ถนนสนามช้างเผือก อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 16/9/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
267 มหกรรมผลไม้ของดีเมืองยะลา 59 ถนนสนามโรงพีธีช้างเผือก อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 16/9/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
268 ส่งเสริมกิจกรรมตลาดต้องชม ถนนตลาดสวนปาล์ม ธารโต อ.ธารโต จ.ธารโต 25/8/2559 0:00:00 ตลาดต้องชม
269 โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ถนนตลาดสวนปาล์ม ธารโต อ.ธารโต จ.ธารโต 31/7/2559 0:00:00 ตลาดต้องชม
270 ต้อนรับเดือนรอมฎอน ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 2/6/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
271 ต้อนรับเดือนรอมฎอน ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอยะหา อ.ยะหา จ.ยะหา 2/6/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
272 ต้อนรับเดือนรอมฎอน ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอกาบัง อ.กาบัง จ.กาบัง 2/6/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
273 ต้อนรับเดือนรอมฎอน ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอกรงปินัง อ.กรงปินัง จ.กรงปินัง 2/6/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
274 ต้อนรับเดือนรอมฎอน ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอธารโต อ.ธารโต จ.ธารโต 2/6/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
275 ต้อนรับเดือนรอมฎอน ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอเบตง อ.เบตง จ.เบตง 2/6/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
276 ต้อนรับเดือนรอมฎอน ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอรามัน อ.รามัน จ.รามัน 2/6/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
277 ต้อนรับเดือนรอมฎอน ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอบันนังสะตา อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 2/6/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
278 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 1/5/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
279 สวนยางพารา ถนนโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 30/3/2559 0:00:00 สวนยางพารา
280 สวนยางพารา ถนนสนามหน้าที่ว่าการอำเภอธารโต อ.ธารโต จ.ธารโต 27/3/2559 0:00:00 สวนยางพารา
281 สวนยางพารา ถนนสนามกีฬาหน้าอำเภอกาบัง อ.กาบัง จ.กาบัง 25/3/2559 0:00:00 สวนยางพารา
282 สวนยางพารา ถนนสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกงปินัง อ.กรงปินัง จ.กรงปินัง 15/3/2559 0:00:00 สวนยางพารา
283 สวนยางพารา ถนนข้างสนามกีฬากลางอำเภอรามัน อ.รามัน จ.รามัน 10/3/2559 0:00:00 สวนยางพารา
284 สวนยางพารา ถนนสนามโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ อ.บันนังสตา จ.บันนังสตา 8/3/2559 0:00:00 สวนยางพารา
285 สวนยางพารา ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอยะหา อ.ยะหา จ.ยะหา 2/3/2559 0:00:00 สวนยางพารา
286 สวนยางพารา ถนนโรงเรียนบาโจ หมู่ 3 อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 25/2/2559 0:00:00 สวนยางพารา
287 สวนยางพารา ถนนถนนนาคราชบำรุง อ.เบตง จ.เบตง 17/2/2559 0:00:00 สวนยางพารา
288 ยะลา อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 25/8/2558 0:00:00 อำเภอ
289 ยะลา อ.เบตง จ.เบตง 23/7/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
290 ยะลา อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 11/6/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
291 ยะลา อ.รามัน จ.รามัน 19/5/2558 0:00:00 อำเภอ
292 ยะลา อ.กรงปินัง จ.กรงปินัง 14/5/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
293 ยะลา อ.รามัน จ.รามัน 28/4/2558 0:00:00 อำเภอ
294 ยะลา อ.รามัน จ.รามัน 2/4/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
295 ยะลา อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 20/3/2558 0:00:00 อำเภอ
296 ยะลา อ.กรงปินัง จ.กรงปินัง 19/3/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
297 ยะลา อ.กรงปินัง จ.กรงปินัง 11/3/2558 0:00:00 อำเภอ
298 ยะลา อ.ยะหา จ.ยะหา 26/2/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
299 ยะลา อ.เบตง จ.เบตง 17/2/2558 0:00:00 อำเภอ
300 ยะลา อ.เมืองยะลา จ.เมืองยะลา 24/1/2558 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
301 ยะลา อ.ยะหา จ.ยะหา 13/1/2558 0:00:00 อำเภอ
 
     
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-5 ยะลา
34 กาญจนา 1
ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ : 0-7321-3016
โทรสาร : 0-7321-3016
อีเมล : cbwmyala@gmail.com
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์อยู่
1
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
04424
(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559)
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบน Google Chrome
และรับรองการแสดงผลบน Mobile Devices
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ