ดาวน์โหลด

Download

คลังความรู้

Knowledge

 
กิจกรรมธงฟ้า
ลำดับชื่องาน/กิจกรรมสถานที่จัดงานวันที่จัดงานประเภทงาน/กิจกรรม
1 ชวนตะลอนตลาดต้องชม ตะลุยความสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ ถนนตลาดลานค้าชุมชนพระธาตุช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 24/12/2566 0:00:00 ตลาดต้องชม
2 ชวนตะลอนตลาดต้องชม ตะลุยความสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ ถนนตลาดต้องชม กาดสามวัย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 24/12/2566 0:00:00 ตลาดต้องชม
3 โครงการธงฟ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ถนนหน้าโรงเรียนบ้านน้ำชำ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 30/11/2566 0:00:00 งานนโยบาย
4 โครงการธงฟ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ถนนองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ 29/11/2566 0:00:00 งานนโยบาย
5 โครงการธงฟ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ถนนที่ว่าการอำเภอวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 28/11/2566 0:00:00 งานนโยบาย
6 โครงการธงฟ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ถนนบริเวณตรงข้าม 7- Eleven บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 24/11/2566 0:00:00 งานนโยบาย
7 โครงการธงฟ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ถนนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 23/11/2566 0:00:00 งานนโยบาย
8 โครงการธงฟ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ถนนองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 15/11/2566 0:00:00 งานนโยบาย
9 โครงการธงฟ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ถนนศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่จั๊วะ หมู่ที่ 5 อำเภอเด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 14/11/2566 0:00:00 งานนโยบาย
10 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ถนนอำเภอเด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 11/4/2566 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
11 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 หมู่ 3 ถนนณ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก อ.ร้องกวาง จ.แพร่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 15/3/2566 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
12 โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย (ครั้งที่3) 333 หมู่ 3 ถนนกาดริมน้ำ อ.สอง จ.แพร่ 18/2/2566 0:00:00 งานนโยบาย
13 โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย (ครั้งที่ 2) ถนนอำเภอเมือง อ.เด่นชัย จ.แพร่ 12/2/2566 0:00:00 งานนโยบาย
14 โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย (ครั้งที่ 1+ เปิดงาน) 258 หมู่ 1 ถนนเทสโก้ โลตัส สาขาแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 6/2/2566 0:00:00 งานนโยบาย
15 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ถนนอำเภอเมือง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 1/1/2566 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
16 โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย (ครั้งที่1) + พิธีเปิด ถนนแพร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 1/1/2566 0:00:00 งานนโยบาย
17 โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2) ถนนอำเภอเมือง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 21/11/2565 0:00:00 งานนโยบาย
18 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 13 หมู่ 5 ถนนวัดแก่งหลวง บ้านแก่งหลวง ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ 23/9/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
19 โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) ถนนอำเภอเมือง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 5/9/2565 0:00:00 งานนโยบาย
20 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 2/9/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
21 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 1/9/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
22 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 12 ถนนสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อ.เด่นชัย จ.แพร่ 11/8/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
23 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 11 หมู่ 7 ถนนโรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสวรรค์) อ.วังชิ้น จ.แพร่ 5/8/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
24 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 1/8/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
25 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 10 ถนนตลาดต้องชมตลาดลานค้าชุมชน พระธาตุช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 24/7/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
26 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 9 หมู่ 5 ถนนเทศบาลตำบลห้วยหล่าย บ้านแม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 18/7/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
27 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8 หมู่ 9 ถนนโรงเรียนบ้านน้ำแรม บ้านน้ำแรม ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 6/7/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
28 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 1/7/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
29 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7 ถนนตลาดต้องชมกาดเมกฮิมคือ ต.เวียงใน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 12/6/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
30 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6 หมู่ 1 ถนนโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยา) อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 9/6/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
31 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 1/6/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
32 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ถนนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 12/5/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
33 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ถนนศาลาประชาคมอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 5/5/2565 0:00:00 งานตลาดนัดชุมชน
34 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 1/5/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
35 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 หมู่ 1 ถนนตลาดชุมชน กาดน้ำตกตองตึง ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 12/2/2565 0:00:00 งานตลาดนัดชุมชน
36 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 1/2/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
37 โครงการหมูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน (ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3) ถนนอำเภอเมืองแพร่/ลอง/สอง/วังชิ้น/ร้องกวาง/สูงเม่น/เด่นชัย/หนองม่วงไข่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 6/1/2565 0:00:00 งานนโยบาย
38 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ถนนตลาดต้องชมกาดสามวัย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 17/12/2564 0:00:00 ตลาดต้องชม
39 โครงการหมูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน (ครั้งที่ 1) ถนนแพร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 20/11/2564 0:00:00 งานนโยบาย
40 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 1/11/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
41 รถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.แพร่ ถนน15 จุด 5 ตำบล 2 อำเภอ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 26/10/2564 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
42 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 1/10/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
43 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.สอง จ.แพร่ 1/9/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
44 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 1/8/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
45 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 1/7/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
46 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 1/6/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
47 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 1/5/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
48 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ หมู่ 5 ถนนโรงเรียนบ้านย่านยาว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 18/3/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
49 งานจังหวัดเคลื่อนที่ (ไม่ใช้งบ) หมู่ 7 หมู่ 7 ถนนวัดห้วยโป่ง อ.สอง จ.แพร่ 28/1/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
50 งานจังหวัดเคลื่อนที่ (ไม่ใช้งบ) ต.ป่าแดง ถนนโรงเรียนบ้านแม่ลัว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 15/1/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
51 งานจังหวัดเคลื่อนที่ (ไม่ใช้งบ) หมู่ 2 หมู่ 2 ถนน โรงเรียนบ้านไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 7/1/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
52 งานจังหวัดเคลื่อนที่ (ไม่ใช้งบ) หมู่ 7 ทุ่งแล้ง หมู่ 7 ถนนโรงเรียนบ้่านวังเลียง อ.ลอง จ.แพร่ 24/12/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
53 งานจังหวัดเคลื่อนที่ (ไม่ใช้งบ) หมู่ 9 หมู่ 9 ถนนโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 23/12/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
54 งานจังหวัดเคลื่อนที่ (ไม่ใช้งบ) ถนนวัดปลางโป่งศรี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 8/12/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
55 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ถนนลานที่ว่าการอำเภอวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 27/11/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
56 งานจังหวัดเคลื่อนที่ (ไม่ใช้งบ) หมู่4 หมู่ 4 ถนนวัดนาสวรรค์ อ.สอง จ.แพร่ 17/11/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
57 งานจังหวัดเคลื่อนที่ (ไม่ใช้งบ) หมู่ 6 หมู่ 6 ถนนวัดสันปู่สี อ.สอง จ.แพร่ 28/10/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
58 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ครั้งที่ 8 (งบเหลือ) หมู่ 5 ถนนโรงเรียนบ้านปากห้วยอ้อย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 25/9/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
59 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.สอง จ.แพร่ 1/9/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
60 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ตรั้งที่ 7 (งบเหลือ) หมู่ 3 ถนนณ วัดวังวน อ.สูงเม่น จ.แพร่ 20/8/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
61 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 1/8/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
62 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 1/7/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
63 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 1/6/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
64 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 1/5/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
65 จังหวัดเคลื่อนที่ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 1/4/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
66 ธงฟ้าราคาประหยัดฯ ครั้งที่ 6 ถนนองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ อ.สอง จ.แพร่ 24/2/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
67 ธงฟ้าราคาประหยัดฯ ครั้งที่ 5 หมู่ 5 ถนนโรงเรียนบ้านนาคูหา หมู่ที่ 5 บ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 13/2/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
68 ธงฟ้าราคาประหยัดฯ ครั้งที่ 4 หมู่ 2 ถนนโรงเรียนบ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 22/1/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
69 ธงฟ้าราคาประหยัดฯ ครั้งที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง หมู่ 5 ถนนโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง หมู่ 5 บ้านน้ำโค้ง ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 9/1/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
70 ธงฟ้าราคาประหยัดฯ ครั้งที่ 2 (ไม่ใช้งบ) วัดวังฟ่อน หมู่ 7 ถนนวัดวังฟ่อน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ อ.สอง จ.แพร่ 19/12/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
71 ธงฟ้าราคาประหยัดฯ ครั้งที่ 1 (ไม่ใช้งบ) หมู่ 4 ถนนวัดนาหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ อ.สอง จ.แพร่ 12/11/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
72 งานจังหวัดเคลื่อนที่ 1 (เพิ่มเติม) ถนนสนามกีฬาจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 16/3/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
73 ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก ถนนบ้านกอเปา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 7/1/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
74 ตลาดต้องชม ถนนกาดสามวัย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 22/9/2560 0:00:00 ตลาดต้องชม
75 ตลาดต้องชม ถนนลานค้าชุมชนพระธาตุช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 20/9/2560 0:00:00 ตลาดต้องชม
76 ตลาดต้องชม ถนนกาดสามวัย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 15/9/2560 0:00:00 ตลาดต้องชม
77 ตลาดต้องชม ถนนลานค้าชุมชนพระธาตุช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 13/9/2560 0:00:00 ตลาดต้องชม
78 ประชารัฐรวมพลัง ปรองดองสามัคคีทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน ถนนกาดสามวัย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 30/8/2560 0:00:00 ตลาดต้องชม
79 จำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ถนนวัดบ้านวังหม้อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 24/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
80 จำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ถนนรร.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 22/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
81 ตลาดต้องชม ถนนกาดสามวัย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 18/8/2560 0:00:00 ตลาดต้องชม
82 ตลาดต้องชม ถนนรร.บ้านแม่ยุ้น อ.เด่นชัย จ.แพร่ 4/7/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
83 จำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ถนนวัดบ้านแม่ยางเปี้ยว อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 22/6/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
84 จำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ถนนกาดสามวัย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 29/5/2560 0:00:00 ตลาดต้องชม
85 ตลาดต้องชม ถนนณ วัดแม่แคม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 8/5/2560 0:00:00 ตลาดต้องชม
86 ตลาดต้องชม ถนนอบจ.แพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 1/5/2560 0:00:00 ตลาดต้องชม
87 ตลาดต้องชม ถนนอบต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 17/3/2560 0:00:00 ตลาดต้องชม
88 ตลาดต้องชม ถนนอำเภอร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 24/2/2560 0:00:00 ตลาดต้องชม
89 จำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ถนนเทศบาลตำบลเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ 17/2/2560 0:00:00 ตลาดต้องชม
90 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ถนนศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 12/8/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
91 ตลาดต้องชม ตลาดลานค้าชุมชนพระธาตุช่อแฮ ถนนตลาดลานค้าชุมชนพระธาตุช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 15/7/2559 0:00:00 ตลาดต้องชม
92 จัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูกร่วมในกิจกรรมแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดแพร่ ถนนบ้านข่วงบุก หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 4/7/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
93 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัยยราชสมบัติครบ 70 ปี ถนนศูนย์ประชุมและจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกลักลุ่มประเทศ GMS อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 7/6/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
94 แพร่ อ.วังชิ้น จ.แพร่ 19/5/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
95 แพร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 18/5/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
96 แพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 29/4/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
97 แพร่ อ.ลอง จ.แพร่ 22/4/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
98 แพร่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 23/12/2558 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
99 แพร่ อ.สอง จ.แพร่ 8/6/2558 0:00:00 อำเภอ
100 แพร่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 4/6/2558 0:00:00 อำเภอ
101 แพร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 30/3/2558 0:00:00 อำเภอ
102 แพร่ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 26/3/2558 0:00:00 อำเภอ
103 แพร่ อ.วังชิ้น จ.แพร่ 9/2/2558 0:00:00 อำเภอ
104 แพร่ อ.ลอง จ.แพร่ 5/2/2558 0:00:00 อำเภอ
105 แพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 6/12/2557 0:00:00 มหกรรมคอนเสิร์ต
    
 
 
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-3 แพร่
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 35 เจริญเมือง
ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ : 0-5452-4755
โทรสาร : 0-5452-4590
อีเมล : ditphrae@gmail.com , ditphrae@dit.go.th
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์อยู่
1
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
06237
(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559)
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบน Google Chrome
และรับรองการแสดงผลบน Mobile Devices
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ