นายธนภัทร วงศ์เกียรติขจร

หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง

 

ดาวน์โหลด

Download

คลังความรู้

Knowledge

  กิจกรรมธงฟ้า  
ลำดับชื่องาน/กิจกรรมสถานที่จัดงานวันที่จัดงานประเภทงาน/กิจกรรม
1 โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย (ครั้งที่4) ถนนลำปาง อ.เกาะคา จ.เกาะคา 28/3/2566 0:00:00 งานนโยบาย
2 โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย (ครั้งที่3) ถนนลำปาง อ.เกาะคา จ.เกาะคา 21/3/2566 0:00:00 งานนโยบาย
3 โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย (ครั้งที่2) ถนนลำปาง อ.เกาะคา จ.เกาะคา 17/3/2566 0:00:00 งานนโยบาย
4 โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย (ครั้งที่1) + พิธีเปิด ถนนลำปาง อ.เกาะคา จ.เกาะคา 13/3/2566 0:00:00 งานนโยบาย
5 โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2) ถนนอำเภอเมือง อ.เมืองลำปาง จ.เมืองลำปาง 14/11/2565 0:00:00 งานนโยบาย
6 โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) ถนนอำเภอเมือง อ.เมืองลำปาง จ.เมืองลำปาง 5/9/2565 0:00:00 งานนโยบาย
7 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ.แม่ทะ จ.แม่ทะ 2/9/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
8 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.แจ้ห่ม จ.แจ้ห่ม 1/9/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
9 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เถิน จ.เถิน 1/8/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
10 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 13 ถนนถนนคนเดินกาดกองต้า และกาดฮิมวัง (บ้านสามัคคี) อ.เมืองลำปาง จ.เมืองลำปาง 10/7/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
11 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 12 ถนนหน้าตลาดข้างเทศบาลตำบลสบปราบ อ.สบปราบ จ.สบปราบ 1/7/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
12 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.สบปราบ จ.สบปราบ 1/7/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
13 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เกาะคา จ.เกาะคา 1/6/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
14 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองลำปาง จ.เมืองลำปาง 1/5/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
15 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองปาน จ.เมืองปาน 1/5/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
16 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.แม่เมาะ จ.แม่เมาะ 1/4/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
17 จังหวัดเคลื่้อนที่ ถนนเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.แจ้ห่ม 31/3/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
18 จังหวัดเคลื่้อนที่ ถนนเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.แจ้ห่ม 31/3/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
19 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6 ถนนศาลาประชาคมหน้าวัดท่าไม้ อ.แม่พริก จ.แม่พริก 30/3/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
20 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7 ถนนตลาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี อ.เมืองลำปาง จ.เมืองลำปาง 29/3/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
21 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8 ถนนศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่วะลุ่ม อ.เถิน จ.เถิน 28/3/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
22 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 9 ถนนที่ว่าการอำเภอวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.วังเหนือ 25/3/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
23 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 10 ถนนหอประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ห้างฉัตร 24/3/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
24 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 11 ถนนศาลาประชาคมเทศบาลตำบลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.แจ้ห่ม 23/3/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
25 จังหวัดเคลื่้อนที่ ถนนศาลาประชาคมเทศบาลตำบลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.แจ้ห่ม 23/3/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
26 จังหวัดเคลื่้อนที่ ถนนตลาดถนนสายวัฒนธรรมลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.เมืองลำปาง 18/3/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
27 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 15 ถนนเทศบาลตำบลเสริมงาม อ.เสริมงาม จ.เสริมงาม 17/3/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
28 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 17 ถนนหอประชุมที่ว่าการอำเภองาว อ.งาว จ.งาว 16/3/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
29 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 14 ถนนหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.แม่เมาะ 10/3/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
30 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 18 ถนนหอประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะคา อ.เกาะคา จ.เกาะคา 9/3/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
31 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 16 ถนนศาลาเอนกประสงค์ อบต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.แม่ทะ 8/3/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
32 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.แม่พริก จ.แม่พริก 1/3/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
33 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.แม่ทะ จ.แม่ทะ 1/2/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
34 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.วังเหนือ จ.วังเหนือ 1/1/2565 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
35 โครงการหมูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน (ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3) ถนน7 จุด พื้นที่อำเภอเมืองลำปาง แม่เมาะ เกาะคาและเถิน อ.เมืองลำปาง จ.เมืองลำปาง 1/1/2565 0:00:00 งานนโยบาย
36 งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2565 ถนนบริเวณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.เมืองลำปาง 17/12/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
37 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เสริมงาม จ.เสริมงาม 1/12/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
38 โครงการหมูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน (ครั้งที่ 1) ถนนลำปาง อ.เกาะคา จ.เกาะคา 20/11/2564 0:00:00 งานนโยบาย
39 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ถนน- อ.แม่ทะ จ.แม่ทะ 15/11/2564 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
40 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.งาว จ.งาว 1/11/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
41 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.แจ้ห่ม จ.แจ้ห่ม 1/8/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
42 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เถิน จ.เถิน 1/7/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
43 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เกาะคา จ.เกาะคา 1/6/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
44 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.สบปราบ จ.สบปราบ 1/6/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
45 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองลำปาง จ.เมืองลำปาง 1/5/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
46 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองปาน จ.เมืองปาน 1/5/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
47 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.แม่เมาะ จ.แม่เมาะ 1/4/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
48 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ถนนเทศบาลตำบลแม่ปุ อ.แม่พริก จ.แม่พริก 25/3/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
49 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ถนนโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี อ.แม่ทะ จ.แม่ทะ 12/3/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
50 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.วังเหนือ จ.วังเหนือ 1/2/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
51 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เสริมงาม จ.เสริมงาม 1/1/2564 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
52 งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ถนนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ห้างฉัตร 24/12/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
53 งานร่วมกับจังหวัด(งบเพิ่มเติม) ถนนบริเวณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.เมืองลำปาง 4/12/2563 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
54 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.งาว จ.งาว 1/11/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
55 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนบ้านเด่นอุดม อ.เถิน จ.เถิน 19/8/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
56 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนโรงเรียนไผ่งามวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.แจ้ห่ม 15/7/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
57 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนโรงเรียนบ้านวังโป่ง อ.วังเหนือ จ.วังเหนือ 24/6/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
58 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนโรงเรียนแม่ทะวิทยา อ.แม่ทะ จ.แม่ทะ 10/6/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
59 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด อ.แม่เมาะ จ.แม่เมาะ 27/5/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
60 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา อ.เสริมงาม จ.เสริมงาม 13/5/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
61 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนโรงเรียนนิคมพัฒนาตนเองกิ่วลม3 อ.เมืองลำปาง จ.เมืองลำปาง 27/4/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
62 จังหวัดเคลื่อนที่ ถนนเทศบาลตำบลแม่ปุ อ.แม่พริก จ.แม่พริก 25/3/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
63 จังหวัดเคลื่อนที่ (ไม่ได้ดำเนินการ) ถนนโรงเรียนไหล่หินวิทยา อ.เกาะคา จ.เกาะคา 11/3/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
64 ธงฟ้าราคาประหยัดฯ ครั้งที่ 4 ถนนโรงเรียนชุมชนบ้านจัว อ.สบปราบ จ.สบปราบ 19/2/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
65 ธงฟ้าราคาประหยัดฯ ครั้งที่ 3 ถนนโรงเรียนบ้านแม่ตีบ อ.งาว จ.งาว 1/1/2563 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
66 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ ครั้งที่ 2 ถนนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อ.เมืองปาน จ.เมืองปาน 24/12/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
67 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ (เพิ่มเติม) ถนนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อ.เมืองลำปาง จ.เมืองลำปาง 14/12/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
68 ธงฟ้าราคาประหยัดฯ ครั้งที่ 1 ถนนเทศบาลตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ห้างฉัตร 26/11/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
69 งานจังหวัดเคลื่อนที่ 13 ถนนหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยแม่พริก (บ้านปางยาว) อ.แม่พริก จ.แม่พริก 22/8/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
70 งานจังหวัดเคลื่อนที่ 12 ถนนโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา อ.วังเหนือ จ.วังเหนือ 8/8/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
71 งานจังหวัดเคลื่อนที่ 11 ถนนโรงเรียนเมืองมายวิทยา อ.เมืองลำปาง จ.เมืองลำปาง 11/7/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
72 งานจังหวัดเคลื่อนที่ 10 ถนนโรงเรียนบ้านแม่ทาน อ.แม่ทะ จ.แม่ทะ 20/6/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
73 งานจังหวัดเคลื่อนที่ 9 ถนนอบต.ส่วนแม่วะ อ.เถิน จ.เถิน 6/6/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
74 งานจังหวัดเคลื่อนที่ 8 ถนนร.ร.บ้านรัตนโกสินทร์ อ.แม่เมาะ จ.แม่เมาะ 23/5/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
75 งานจังหวัดเคลื่อนที่ 7 ถนนร.ร.บ้านแจ้คอนวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.แจ้ห่ม 25/4/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
76 งานจังหวัดเคลื่อนที่ 6 ถนนร.ร.แม่ฮ่างวิทยา อ.งาว จ.งาว 21/3/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
77 งานจังหวัดเคลื่อนที่ 5 ถนนร.ร.บ้านโป่งน้ำร้อน อ.เสริมงาม จ.เสริมงาม 7/3/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
78 งานจังหวัดเคลื่อนที่ 4 ถนนวัดโป่งร้อน อ.เกาะคา จ.เกาะคา 7/2/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
79 งานจังหวัดเคลื่อนที่ 3 ถนนวัดโป่งร้อน อ.ห้างฉัตร จ.ห้างฉัตร 30/1/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
80 งานจังหวัดเคลื่อนที่ 2 ถนนรร.วัดแม่แจ่ม อ.เมืองปาน จ.เมืองปาน 25/12/2561 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
81 งานจังหวัดเคลื่อนที่ 1 ถนนรร.วัดแก่น อ.สบปราบ จ.สบปราบ 20/11/2561 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
82 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 10 ถนนรร.เมืองปานพัฒนวิทย์ อ.เมืองปาน จ.เมืองปาน 6/9/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
83 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 9 ถนนรร.ไผ่งามวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.แจ้ห่ม 16/8/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
84 โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนยั่งยืน ถนนมหาลัยราชภัฎลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.เมืองลำปาง 4/8/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
85 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8 ถนนอบต.แม่ถอด อ.เถิน จ.เถิน 7/7/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
86 โครงการพลังเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคปี 64 ถนนโรงแรมเวียงทอง อ.เมืองลำปาง จ.เมืองลำปาง 29/6/2561 0:00:00 ระดับภาค
87 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7 ถนนรร.วังทรายคำวิทยา อ.วังเหนือ จ.วังเหนือ 21/6/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
88 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6 ถนนรร.สบปราบพิทยาคม อ.สบปราบ จ.สบปราบ 7/6/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
89 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5 ถนนลานหน้าวัดบ้านทาน อ.แม่เมาะ จ.แม่เมาะ 27/4/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
90 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ถนนวัดบ้านแม่ยามเหนือ อ.ห้างฉัตร จ.ห้างฉัตร 8/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
91 อุตสาหกรรมเซรามิก 4.0 (เพิ่มเติม) ถนนศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซลามิก อ.เกาะคา จ.เกาะคา 19/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
92 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ถนนวัดพระธาตุจอมปิง อ.เกาะคา จ.เกาะคา 15/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
93 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ถนนอบต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.เมืองลำปาง 25/1/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
94 ตลาดต้องชมกาดประตูผา ถนนตลาดต้องชมกาดประตูผา อ.เมืองลำปาง จ.เมืองลำปาง 10/1/2561 0:00:00 ตลาดต้องชม
95 ตลาดต้องชมกาดทุ่งเกวียน ถนนตลาดต้องชมกาดทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร จ.ห้างฉัตร 27/12/2560 0:00:00 ตลาดต้องชม
96 ตลาดต้องชมถนนสายวัฒนธรรม ถนนตลาดต้องชมถนนสายวัฒนธรรม อ.เมืองลำปาง จ.เมืองลำปาง 22/12/2560 0:00:00 ตลาดต้องชม
97 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ถนนรร.กิ้วประชาวิทยา อ.เมืองลำปาง จ.เมืองลำปาง 21/12/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
98 งานธงฟ้าฯช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในย่านเคหะชุมชน ถนนเคหะชุมชนลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.เมืองลำปาง 5/9/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
99 งานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ถนนหน้าสวนสาธารณะเขลางค์นคร อ.เมืองลำปาง จ.เมืองลำปาง 27/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
100 ตลาดต้องชม ถนนถนนสายวัฒนธรรม อ.เมืองลำปาง จ.เมืองลำปาง 25/8/2560 0:00:00 ตลาดต้องชม
101 งานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ถนนรร.สบปราบวิทยาคม อ.สบปราบ จ.สบปราบ 27/7/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
102 งานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ถนนอบต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.วังเหนือ 8/6/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
103 งานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ถนนรร.บ้านแม่ตั๋ง อ.แม่พริก จ.แม่พริก 18/5/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
104 งานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ถนนรรเสริมซ้ายวิทยา อ.เสริมงาม จ.เสริมงาม 25/4/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
105 งานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ถนนรร.บ้านแม่ตา อ.แจ้ห่ม จ.แจ้ห่ม 23/3/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
106 ลำปาง อ.งาว จ.งาว 31/3/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
107 ลำปาง อ.แม่เมาะ จ.แม่เมาะ 24/3/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
108 ลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.เมืองลำปาง 17/3/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
109 ลำปาง อ.แจ้ห่ม จ.แจ้ห่ม 10/3/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
110 ลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.เมืองลำปาง 27/11/2558 0:00:00 อำเภอ
111 ลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.เมืองลำปาง 2/4/2558 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
112 ลำปาง อ.เมืองปาน จ.เมืองปาน 4/2/2558 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
113 ลำปาง อ.เสริมงาม จ.เสริมงาม 31/1/2558 0:00:00 อำเภอ
114 ลำปาง อ.สบปราบ จ.สบปราบ 27/1/2558 0:00:00 อำเภอ
115 ลำปาง อ.เกาะคา จ.เกาะคา 24/1/2558 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
116 ลำปาง อ.เถิน จ.เถิน 23/1/2558 0:00:00 อำเภอ
117 ลำปาง อ.แม่พริก จ.แม่พริก 19/1/2558 0:00:00 อำเภอ
118 ลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.เมืองลำปาง 27/12/2557 0:00:00 มหกรรมคอนเสิร์ต
119 ลำปาง อ.เกาะคา จ.เกาะคา 27/12/2557 0:00:00 อำเภอ
120 ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ห้างฉัตร 23/12/2557 0:00:00 อำเภอ
121 ลำปาง อ.แม่ทะ จ.แม่ทะ 19/12/2557 0:00:00 อำเภอ
122 ลำปาง อ.แม่เมาะ จ.แม่เมาะ 15/12/2557 0:00:00 อำเภอ
123 ลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.เมืองลำปาง 27/11/2557 0:00:00 อำเภอ
124 ลำปาง อ.แจ้ห่ม จ.แจ้ห่ม 23/11/2557 0:00:00 อำเภอ
125 ลำปาง อ.เมืองปาน จ.เมืองปาน 19/11/2557 0:00:00 อำเภอ
126 ลำปาง อ.วังเหนือ จ.วังเหนือ 16/11/2557 0:00:00 อำเภอ
127 ลำปาง อ.งาว จ.งาว 10/11/2557 0:00:00 อำเภอ
 
    
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง
บริเวณศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) บุญวาทย์
ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5421-9123
โทรสาร : 0-5421-7465
อีเมล : lampang@cbwmthai.org
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์อยู่
2
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
05976
(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559)
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบน Google Chrome
และรับรองการแสดงผลบน Mobile Devices
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ