นายนพพร ชูพล

หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี


ดาวน์โหลด

คลังความรู้

ตรวจสอบวันนัดตรวจให้คำรับรอง

จังหวัด :
วันที่ยื่นขอ -
ประเภทมาตรวัด :
เลขที่ใบคำขอ :
ผู้ยื่นคำขอ :
จำนวน 47 รายการ
คิวที่ใบคำขอเลขที่ข้อมูลผู้ยื่นคำขอค่าธรรมเนียม
1 04031270/2565
1270/2565
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท ทัทซูโน่ (ประเทศไทย) จำกัด
1/8 ม.3 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานที่ตรวจ : ซัสโก้สระบุรี แก่งคอย 2
ที่ตั้ง : ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วันที่ยื่น : 5 กันยายน 2565
วันที่นัดตรวจ : 3 ตุลาคม 2565
ชื่อผู้ตรวจ :
750.00
2 04031336/2565
1336/2565
ผู้ยื่นคำขอ : นาย วงศพัทธ์ พันธุ์ประดิษฐ์
6/82 ม.18 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
สถานที่ตรวจ : บริษัท พี พลัส พาวเวอร์ จำกัด
ที่ตั้ง : ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
วันที่ยื่น : 20 กันยายน 2565
วันที่นัดตรวจ : 15 ตุลาคม 2565
ชื่อผู้ตรวจ :
9500.00
3 04031337/2565
1337/2565
ผู้ยื่นคำขอ : นาย วงศพัทธ์ พันธุ์ประดิษฐ์
6/82 ม.18 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
สถานที่ตรวจ : บริษัท พี เจ ออยล์ ซัพพลาย จำกัด
ที่ตั้ง : ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วันที่ยื่น : 20 กันยายน 2565
วันที่นัดตรวจ : 15 ตุลาคม 2565
ชื่อผู้ตรวจ :
8500.00
4 04031332/2565
1332/2565
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท ทัทซูโน่ (ประเทศไทย) จำกัด
1/8 ม.3 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานที่ตรวจ : ซัสโก้แก่งคอย 1
ที่ตั้ง : ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วันที่ยื่น : 19 กันยายน 2565
วันที่นัดตรวจ : 19 ตุลาคม 2565
ชื่อผู้ตรวจ :
3000.00
5 04031343/2565
1343/2565
ผู้ยื่นคำขอ : นาย ปราโมทย์ พึ่งทหาร
59 ม.6 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
สถานที่ตรวจ : นายคัมภีร์ คำภิมูล
ที่ตั้ง : ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
วันที่ยื่น : 23 กันยายน 2565
วันที่นัดตรวจ : 23 ตุลาคม 2565
ชื่อผู้ตรวจ :
1000.00
0 0430861/2557
828/2557
ผู้ยื่นคำขอ : นาย ปราโมทย์ พึ่งทหาร
59 ม.6 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
สถานที่ตรวจ : จันทร์ เพิ่มทรัพย์
ที่ตั้ง : ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วันที่ยื่น : 14 สิงหาคม 2557
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
1200.00
0 04031777/2561
1777/2561
ผู้ยื่นคำขอ : นาย ณัฐวุฒิ พิขุนทด
290 ม.11 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
สถานที่ตรวจ : ปั๊มน้ำมันเกริกพล ปิโตรเลียม
ที่ตั้ง : ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15130
วันที่ยื่น : 14 ธันวาคม 2561
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
750.00
0 04031192/2560
1191/2560
ผู้ยื่นคำขอ : นาย ณัฐวุฒิ พิขุนทด
290 ม.11 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
สถานที่ตรวจ : สาโรจบริการ
ที่ตั้ง : ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
วันที่ยื่น : 11 กันยายน 2560
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
250.00
0 04030921/2561
921/2561
ผู้ยื่นคำขอ : นาย สุวิทย์ ศุภรณ์พานิช
60/20 ม.18 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
สถานที่ตรวจ : ปั๊ม เทอร์โบปิโตรเลียม
ที่ตั้ง : อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
วันที่ยื่น : 13 กรกฎาคม 2561
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
750.00
0 04030040/2562
040/2562
ผู้ยื่นคำขอ : นาย สุวิทย์ ศุภรณ์พานิช
60/20 ม.18 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
สถานที่ตรวจ : นางรุ่งนภา อนุโชติ
ที่ตั้ง : ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 18270
วันที่ยื่น : 7 มกราคม 2562
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
250.00
0 04030027/2562
027/2562
ผู้ยื่นคำขอ : นาย อำนวย บุญเอี่ยม
403/1 ม.8 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
สถานที่ตรวจ : นางวันเพ็ญ ทองสุข
ที่ตั้ง : ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
วันที่ยื่น : 7 มกราคม 2562
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
500.00
0 04031781/2561
1781/2561
ผู้ยื่นคำขอ : นาย อำนวย บุญเอี่ยม
403/1 ม.8 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
สถานที่ตรวจ : นายชาญชัย อ่อนศรี
ที่ตั้ง : ต.หนองมะค่า อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250
วันที่ยื่น : 17 ธันวาคม 2561
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
500.00
0 04031782/2561
1782/2561
ผู้ยื่นคำขอ : นาย อำนวย บุญเอี่ยม
403/1 ม.8 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
สถานที่ตรวจ : นายเรืองศักดิ์ เรืองกิตติอังกร
ที่ตั้ง : ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
วันที่ยื่น : 17 ธันวาคม 2561
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
1000.00
0 04030417/2561
417/2561
ผู้ยื่นคำขอ : นาย สมนึก แจ่มดอนไพร
77 ม.8 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานที่ตรวจ : บจ.กลุ่มสมอทอง สาขา 00004
ที่ตั้ง : ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
วันที่ยื่น : 26 มีนาคม 2561
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
250.00
0 04030856/2561
856/2561
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท ทัทซูโน่ (ประเทศไทย) จำกัด
1/8 ม.3 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานที่ตรวจ : หจก.ปุณณ์รักษา (1)
ที่ตั้ง : ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วันที่ยื่น : 2 กรกฎาคม 2561
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
8500.00
0 04031503/2562
1503/2562
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท ทัทซูโน่ (ประเทศไทย) จำกัด
1/8 ม.3 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานที่ตรวจ : ซัสโก้ แก่งคอย
ที่ตั้ง : ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วันที่ยื่น : 17 ตุลาคม 2562
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
1000.00
0 04030490/2562
490/2562
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส์ จำกัด
232/13-14 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
สถานที่ตรวจ : หจก.สามปอปิโตรเลียม
ที่ตั้ง : ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
วันที่ยื่น : 28 มีนาคม 2562
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
9000.00
0 04030749/2562
749/2562
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส์ จำกัด
232/13-14 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
สถานที่ตรวจ : บจ.สุขสมเกียรติขนส่ง (2004)
ที่ตั้ง : ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
วันที่ยื่น : 23 พฤษภาคม 2562
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
6000.00
0 04030682/2562
682/2562
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท โฟลว์โก้ จำกัด
254 ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
สถานที่ตรวจ : ปตท.นันทิพร ปิโตรเลียม
ที่ตั้ง : ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
วันที่ยื่น : 13 พฤษภาคม 2562
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
9000.00
0 04030364/2561
364/2561
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท โฟลว์โก้ จำกัด
254 ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
สถานที่ตรวจ : ปตท.สน.สระบุรี
ที่ตั้ง : ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วันที่ยื่น : 15 มีนาคม 2561
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
12000.00
123