ดาวน์โหลด

Download

คลังความรู้

Knowledge

 
คลังความรู้
การยื่นขอเป็นผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริง

 

การยื่นขอเป็นผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริง

สำนักชั่งตวงวัดได้กำหนดรายละเอียดการยื่นขอเป็นผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริง ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 1. คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอเป็นผู้ตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริงที่ตนผลิตเอง
  • เป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตเครื่องชั่งสปริง
  • มีบุคลากรซึ่งมีความรู้ความสามารถในงานชั่งตวงวัด ซึ่งได้รับหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมฯ จากสำนักงานกลางชั่งตวงวัด
  • ต้องมีสถานที่ที่มีสภาพมั่นคง ถาวร แข็งแรง และถูกต้องตามแบบแปลนแผนผังที่ยื่นคำขอต่ออธิบดีกรมการค้าภายใน (ระเบียบฯแบบมาตราเครื่องชั่งสปริง)
   • สถานที่สำหรับเก็บรักษาและสอบเทียบตุ้มน้ำหนักแบบมาตรา(ห้องปฏิบัติการฯ)
   • สถานที่สำหรับตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริง
  • มีตุ้มน้ำแบบมาตราหนักครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักงานกลางฯ
   • มีตุ้มน้ำหนักแบบมาตราชั้นความเที่ยง M1 สำหรับสอบเทียบตุ้มแบบมาตราชั้น M2
   • มีตุ้มน้ำหนักแบบมาตราชั้นความเที่ยงชั้น M2 เพียงพอต่อการใช้งาน
   • ตุ้มน้ำหนักแบบมาตราต้องมีลักษณะเป็นไปตาม (OIML R111)
   • ตุ้มน้ำหนักแบบมาตราต้องได้รับการสอบเทียบจากสำนักชั่งตวงวัดอย่างน้อยทุกๆ 2 ปี
  • มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอ
 2. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอฯ
  • หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจผลิตเครื่องชั่งสปริง
  • รายละเอียดแผนผังสถานที่ตรวจสอบเพื่อให้คำรับรอง และแผนผังห้องปฏิบัติการฯ
  • รายการเครื่องมือและอุปกรณ์
  • รายชื่อบุคลากร(สำเนาหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมจากสำนักงานกลางชั่งตวงวัด)
  • หนังสือมอบอำนาจ(กรณีทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
prescription drugs discount card prescription drug coupons printable free prescription discount cards
cheap abortion pill abortion pill information effects of abortion pill
free abortions natural abortion pill methods natural abortion pill
acetazolamide 250 mg tablets acetazolamide 250 mg tablets acetazolamide 250 mg tablets
จำนวนผู้เข้าชม 700 ครั้ง วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2559
    
 
 
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี
อาคารสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี เลขที่ 9/21 หมู่ 4 สุพรรณ-บางลี่ (ถนนเลียบคลองวัดป่าฯ)
ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 035-960366
โทรสาร : 035960367
อีเมล : cbwmsuphanburi@gmail.com
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์อยู่
1
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
06882
(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559)
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบน Google Chrome
และรับรองการแสดงผลบน Mobile Devices
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ