ดาวน์โหลด

Download

คลังความรู้

Knowledge

 
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณวันที่ 30 กันยายน 2563

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี  รหัสหน่วยเบิกจ่าย 130400009
 ณ  30  กันยายน  2563
                  (หน่วย : บาท)
1. บัญชีเงินสดในมือ                
  ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS     0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร                
  ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS      
    - บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603)     0.00
      ธนาคารกรุงไทย  สาขาสุพรรณบุรี เลขที่ 710-6-02690-5     
    - บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (1101020604)     0.00
      ธนาคารกรุงไทย  สาขาสุพรรณบุรี เลขที่  710-6-02691-3    
    - บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)     0.00
      ธนาคารกรุงไทย  สาขา................ เลขที่     0.00  
            ชื่อบัญชี......................................................      
    - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)     0.00
      ธนาคารกรุงไทย  สาขา................. เลขที่    0.00  
            ชื่อบัญชี......................................................      
    - บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)       0.00
      ธนาคารกรุงไทย  สาขา................ เลขที่    0.00  
            ชื่อบัญชี......................................................      
3. บัญชีเงินฝากคลัง                
  ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS     39,440.00
    ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้          
      - รหัสบัญชีเงินฝาก 10599 เงินฝากต่างๆ....................................  39,440.00  
                   
จำนวนผู้เข้าชม 1598 ครั้ง
    
 
 
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี
อาคารสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี เลขที่ 9/21 หมู่ 4 สุพรรณ-บางลี่ (ถนนเลียบคลองวัดป่าฯ)
ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 035-528275
อีเมล : cbwmsuphanburi@gmail.com
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์อยู่
1
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
08865
(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559)
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบน Google Chrome
และรับรองการแสดงผลบน Mobile Devices
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ