ประเภท :   หมวดสินค้า   ปี พ.ศ. :    

 
รายการสินค้า
หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ต่ำสุด - สูงสุด
ราคาเฉลี่ย
   เนื้อสัตว์
 ไก่สดชำแหละ แข้ง ขา ตีน     บาท/กก. 69.00 69.42 71.00 72.32 72.50 72.50 69.66 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50
65 - 75  
69.49
 ไก่สดชำแหละ เครื่องใน     บาท/กก. 74.50 76.08 79.00 82.09 82.50 82.50 81.87 77.52 76.50 76.50 76.50 76.50
74 - 85  
78.51
 ไก่สดชำแหละ โครงกระดูก     บาท/กก. 29.00 29.95 33.50 33.50 33.50 33.18 28.58 26.59 26.50 26.50 26.50 26.50
25 - 35  
29.48
 ไก่สดชำแหละ น่อง ตะโพก     บาท/กก. 70.05 72.92 74.50 85.44 89.00 88.52 82.82 74.45 72.50 72.50 72.50 72.50
68 - 90  
77.31
 ไก่สดชำแหละ เนื้อสันใน     บาท/กก. 83.10 85.13 87.50 95.24 102.50 102.50 97.61 92.86 92.50 92.50 92.50 92.50
80 - 105  
93.04
 ไก่สดชำแหละ เนื้ออก (เนื้อล้วน)     บาท/กก. 77.95 80.05 84.00 90.85 97.50 96.05 88.03 82.95 82.50 82.50 82.50 82.50
75 - 100  
85.62
 ไก่สดชำแหละ ปีก ทั้งปีก (ปีกเต็ม)     บาท/กก. 80.65 85.45 89.00 90.65 92.50 92.02 89.53 86.55 87.00 87.00 87.00 87.00
78 - 95  
87.86
 ไก่สดชำแหละ ปีกบน     บาท/กก. 80.65 84.50 84.50 86.32 87.50 87.50 87.08 82.52 83.50 83.50 83.50 83.50
78 - 90  
84.55
 ไก่สดชำแหละ หนัง     บาท/กก. 39.00 39.74 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50
38 - 45  
41.98
 ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน)     บาท/ตัว 69.15 70.13 72.50 74.74 77.50 77.36 72.92 71.14 71.00 71.00 71.00 71.00
68 - 80  
72.45
 ไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน)     บาท/ตัว 65.95 69.00 69.00 72.00 73.75 71.36 66.34 65.50 65.50 65.50 65.50 65.50
65 - 75  
67.91
 ไข่ไก่ เบอร์ 0     บาท/ฟอง 3.42 3.45 3.65 4.00 3.84 3.75 3.76 3.85 3.85 3.90 4.34 3.56
3.1 - 4.6  
3.78
 ไข่ไก่ เบอร์ 1     บาท/ฟอง 3.32 3.35 3.55 3.80 3.72 3.56 3.56 3.65 3.65 3.70 4.14 3.36
2.9 - 4.4  
3.61
 ไข่ไก่ เบอร์ 2     บาท/ฟอง 3.12 3.15 3.35 3.60 3.52 3.36 3.36 3.45 3.45 3.50 3.94 3.17
2.7 - 4.2  
3.41
 ไข่ไก่ เบอร์ 3     บาท/ฟอง 3.00 3.05 3.25 3.50 3.42 3.26 3.26 3.35 3.35 3.40 3.84 3.07
2.6 - 4.1  
3.31
 ไข่ไก่ เบอร์ 4     บาท/ฟอง 2.92 2.95 3.15 3.40 3.32 3.16 3.16 3.25 3.25 3.30 3.74 2.97
2.5 - 4  
3.21
 ไข่ไก่ เบอร์ 5     บาท/ฟอง 2.82 2.85 3.05 3.30 3.14 2.96 2.96 3.15 3.15 3.20 3.64 2.87
2.4 - 3.9  
3.09
 ไข่เป็ด กลาง     บาท/ฟอง 3.95 3.95 4.01 4.05 4.05 4.05 4.06 4.30 4.45 4.53 4.95 4.46
3.9 - 5  
4.23
 ไข่เป็ด เล็ก     บาท/ฟอง 3.70 3.70 3.76 3.80 3.80 3.80 3.81 4.07 4.25 4.33 4.75 4.26
3.6 - 4.8  
4.00
 ไข่เป็ด ใหญ่     บาท/ฟอง 4.15 4.15 4.21 4.25 4.25 4.25 4.26 4.50 4.65 4.72 5.10 4.64
4.1 - 5.2  
4.43
 ไข่เป็ดเค็ม กลาง     บาท/ฟอง 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.39 5.75 5.83 6.25 5.45
5 - 6.5  
5.45
 ไข่เป็ดเค็ม ใหญ่     บาท/ฟอง 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.89 6.25 6.33 6.75 5.95
5.5 - 7  
5.95
 เนื้อกระบือ ธรรมดา     บาท/กก. 117.50 117.50 132.50 132.50 132.50 132.50 132.50 135.45 137.50 137.50 137.50 137.50
115 - 140  
131.91
 เนื้อกระบือ สันนอก ตะโพก     บาท/กก. 127.50 127.50 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 150.91 155.00 155.00 155.00 155.00
125 - 160  
145.91
 เนื้อกระบือ สันใน     บาท/กก. 185.00 185.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00
180 - 210  
201.67
 เนื้อโค ธรรมดา     บาท/กก. 117.50 117.50 132.50 132.50 132.50 132.50 132.50 135.45 137.50 137.50 137.50 137.50
115 - 140  
131.91
 เนื้อโค สันนอก ตะโพก     บาท/กก. 127.50 127.50 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 150.91 155.00 155.00 155.00 155.00
125 - 160  
145.91
 เนื้อโค สันใน     บาท/กก. 185.00 185.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00
180 - 210  
201.67
 สุกรชำแหละ เนื้อแดง ตะโพก     บาท/กก. 108.00 116.97 118.15 133.09 136.39 132.50 140.13 151.43 137.39 120.74 118.18 125.75
105 - 160  
128.23
 สุกรชำแหละ เนื้อแดง ไหล่     บาท/กก. 103.50 116.32 115.11 130.74 133.33 127.50 134.61 149.73 137.39 120.74 118.18 125.75
100 - 152  
126.08
 สุกรชำแหละ เนื้อสัน สันนอก     บาท/กก. 114.25 120.13 123.02 137.21 141.39 140.09 144.76 156.89 143.64 131.03 128.52 136.00
110 - 160  
134.74
 สุกรชำแหละ เนื้อสัน สันใน     บาท/กก. 114.25 124.08 127.70 139.97 145.00 145.00 150.39 158.52 147.16 131.03 128.52 136.00
110 - 160  
137.30
 สุกรชำแหละ เนื้อสามชั้น     บาท/กก. 108.63 117.50 118.15 132.35 137.50 136.36 140.45 152.73 138.98 120.74 118.18 125.75
105 - 160  
128.94
 สุกรชำแหละ มันแข็ง     บาท/กก. 49.00 56.05 57.50 57.50 57.50 57.50 60.92 66.09 63.50 60.32 58.18 61.25
45 - 68  
58.78
 สุกรชำแหละ มันเปลว     บาท/กก. 23.27 32.63 35.89 35.50 35.50 35.50 36.42 42.50 42.50 39.85 38.18 41.25
20 - 45  
36.58
 สุกรชำแหละ เศษมัน     บาท/กก. 32.33 44.34 49.00 49.00 49.00 49.00 50.74 57.50 57.50 54.85 53.18 56.25
28 - 60  
50.22
   ผลไม้
 กล้วยไข่ กลาง     บาท/หวี 25.95 26.50 25.72 26.91 25.83 22.50 20.29 19.00 20.43 22.50 22.50 22.50
18 - 30  
23.39
 กล้วยไข่ ใหญ่     บาท/หวี 45.00 41.18 36.85 36.91 35.83 32.50 29.34 27.50 29.55 32.50 32.50 32.50
25 - 50  
34.35
 กล้วยน้ำว้า     บาท/หวี 35.50 34.87 30.98 31.91 30.83 27.50 27.50 27.50 26.82 22.50 27.50 27.50
20 - 40  
29.24
 กล้วยหอมทอง ใหญ่     บาท/ผล 4.39 5.13 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
3.5 - 8  
4.34
 เงาะโรงเรียน     บาท/กก. - - - 40.50 32.78 26.82 24.08 32.73 40.00 - - -
20 - 45  
32.82
 แตงโม กินรี     บาท/กก. 26.50 26.50 26.50 26.50 26.50 26.50 26.50 26.50 26.50 26.50 26.50 26.50
25 - 28  
26.50
 ทุเรียนชะนี     บาท/กก. - - - 35.50 30.83 45.13 - - - - - -
25 - 55  
37.15
 ทุเรียนหมอนทอง     บาท/กก. - - - 50.50 45.83 70.00 65.39 58.64 58.30 65.00 57.50 -
40 - 75  
58.90
 น้อยหน่า     บาท/กก. - - - - - 47.50 43.03 42.50 45.34 55.00 45.00 42.92
40 - 60  
45.90
 ฝรั่งกิมจู (คละ)     บาท/กก. 26.00 24.08 20.37 19.82 19.00 19.00 19.00 22.18 24.55 31.91 33.86 29.75
18 - 40  
24.13
 ฝรั่งกิมจู (คัด)     บาท/กก. 32.75 34.08 27.02 24.21 22.50 22.50 22.50 27.05 29.55 36.91 38.86 34.75
20 - 45  
29.39
 มะม่วงเขียวเสวย ดิบ เบอร์ 0     บาท/กก. - 44.50 37.28 44.26 28.89 42.50 - - - - - -
25 - 55  
39.49
 มะม่วงเขียวเสวย ดิบ เบอร์ 1     บาท/กก. - 39.50 27.50 30.56 20.14 32.50 - - - - - -
18 - 45  
30.04
 มะม่วงน้ำดอกไม้ สุก เบอร์ 0     บาท/กก. - 51.50 36.41 40.44 35.83 47.50 - - - - - -
30 - 60  
42.34
 มะม่วงน้ำดอกไม้ สุก เบอร์ 1     บาท/กก. - 39.50 26.41 31.91 25.56 32.50 - - - - - -
20 - 45  
31.18
 มะละกอแขกดำ     บาท/กก. 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50
20 - 25  
22.50
 มังคุด (ผิวกละ)     บาท/กก. - - - - 55.00 29.86 19.34 37.27 37.50 - - -
15 - 60  
35.79
 มังคุด (ผิวมัน)     บาท/กก. - - - - 75.00 39.43 27.76 48.64 50.00 - - -
20 - 80  
48.17
 ลองกอง     บาท/ กก. - - - - 50.00 47.50 43.82 45.00 64.66 85.00 - -
35 - 90  
56.00
 ลำไย อีดอ     บาท/กก. - - - - - - 42.50 42.50 57.73 62.50 - -
40 - 65  
51.31
 ส้มเขียวหวาน รังสิต เบอร์ 4     บาท/กก. 45.50 56.45 57.50 52.50 42.78 46.82 61.18 84.89 59.77 52.50 44.09 42.75
35 - 110  
53.89
 ส้มเขียวหวาน รังสิต เบอร์ 5     บาท/กก. 55.75 71.05 73.37 66.76 53.89 59.77 76.18 102.05 80.00 65.00 54.09 49.38
45 - 120  
67.27
 ส้มเขียวหวาน รังสิต เบอร์ 6     บาท/กก. 62.75 81.84 88.48 85.00 64.03 70.11 88.68 119.55 97.39 85.00 71.36 65.50
50 - 140  
81.64
 ส้มโอพันธ์ทองดี ขนาดเล็ก     บาท/ผล 28.75 27.50 27.50 27.50 27.50 27.50 27.50 27.50 27.50 27.50 22.50 22.50
20 - 35  
26.77
 ส้มโอพันธ์ทองดี ขนาดใหญ่     บาท/ผล 38.75 33.29 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 27.50 27.50
25 - 45  
32.25
 สับปะรด ศรีราชา เบอร์ 1     บาท/กก. 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
17 - 20  
18.50
 สับปะรด ศรีราชา เบอร์ 2     บาท/กก. 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
13 - 15  
14.00
 สับปะรด ศรีราชา เบอร์ 3     บาท/กก. 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
10 - 12  
11.00
 องุ่นพันธุ์ไวท์มะละกา (คละ)     บาท/กก. - - - - - - - - - - 55.00 54.63
50 - 65  
54.82
 องุ่นพันธุ์ไวท์มะละกา (คัด)     บาท/กก. 80.00 86.84 71.85 71.47 70.00 74.55 75.00 - - - 75.00 72.75
60 - 100  
75.27
   ผักสด
 กะหล่ำดอก คละ     บาท/กก. 30.25 19.08 31.35 38.88 46.03 51.00 45.21 41.00 43.73 51.00 49.16 36.38
10 - 58  
40.26
 กะหล่ำดอก คัด     บาท/กก. 35.75 24.24 35.93 43.91 50.92 56.50 50.71 46.50 49.23 56.50 54.25 41.63
15 - 62  
45.51
 กะหล่ำปลี คละ     บาท/กก. 11.80 10.50 14.02 19.97 21.14 18.16 14.18 12.25 18.16 26.15 21.09 12.25
8 - 28  
16.64
 กะหล่ำปลี คัด     บาท/กก. 17.20 15.58 18.70 25.18 26.36 23.20 19.37 17.75 22.98 30.76 26.18 17.75
12 - 32  
21.75
 ข้าวโพดฝักอ่อน     บาท/กก. 39.00 32.53 34.09 33.76 34.89 34.00 34.00 34.00 35.18 36.94 43.27 65.00
28 - 86  
38.06
 ขิง อ่อน     บาท/กก. 65.00 65.00 - 105.00 99.44 67.05 60.00 51.82 50.00 50.00 50.00 54.50
45 - 110  
65.26
 ขิงแก่     บาท/กก. 62.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 52.95 52.50 52.50 52.50 52.50
50 - 80  
54.58
 ขึ้นฉ่าย คละ     บาท/ขีด 4.75 4.29 5.50 4.79 8.11 9.18 7.08 7.41 7.36 8.56 8.36 5.60
3 - 13  
6.75
 ขึ้นฉ่าย คัด     บาท/ขีด 6.75 6.18 7.50 6.79 10.11 11.18 9.08 9.41 9.36 10.56 10.36 7.60
5 - 15  
8.74
 ต้นหอม คละ     บาท/ขีด 6.65 4.34 3.93 4.32 6.39 8.77 5.87 5.00 5.23 6.09 6.00 4.25
3 - 10  
5.57
 ต้นหอม คัด     บาท/ขีด 8.65 6.24 5.93 6.32 8.39 10.77 7.87 7.00 7.23 8.09 8.00 6.25
5 - 12  
7.56
 แตงกวา คละ     บาท/กก. 22.80 18.95 21.09 21.09 19.14 15.39 19.32 21.45 19.27 23.21 25.45 18.15
12 - 40  
20.44
 แตงกวา คัด     บาท/กก. 28.10 23.45 25.76 26.12 24.00 20.30 24.24 26.50 23.91 27.68 30.68 23.15
18 - 45  
25.32
 ถั่วฝักยาว คละ     บาท/กก. 33.02 21.42 35.98 38.79 32.64 23.16 26.89 31.16 29.61 30.62 31.70 41.42
18 - 82  
31.37
 ถั่วฝักยาว คัด     บาท/กก. 37.98 26.55 40.96 44.00 37.64 28.43 32.24 36.11 34.70 35.71 36.70 46.58
22 - 88  
36.47
 ผักกวางตุ้ง คละ     บาท/กก. 13.00 11.66 19.15 13.18 17.92 18.70 11.26 20.05 20.32 22.00 18.18 12.10
6 - 42  
16.46
 ผักกวางตุ้ง คัด     บาท/กก. 17.80 17.37 24.13 18.44 22.92 24.02 16.76 25.18 25.36 26.68 23.41 17.15
10 - 48  
21.60
 ผักกะเฉด     บาท/กำ 29.18 23.45 26.13 28.03 23.22 21.34 23.24 28.41 29.00 33.74 37.43 31.27
20 - 40  
27.87
 ผักกาดขาวปลี คละ     บาท/กก. 19.75 14.61 17.80 28.65 19.36 21.95 22.92 22.14 21.23 23.26 21.09 11.75
8 - 35  
20.38
 ผักกาดขาวปลี คัด     บาท/กก. 24.40 19.21 22.74 34.12 24.25 26.91 28.26 27.64 26.73 28.35 26.18 17.25
12 - 40  
25.50
 ผักกาดหอม คละ     บาท/กก. 19.77 11.18 34.02 18.47 23.78 52.25 23.74 42.48 29.61 29.94 77.84 44.88
8 - 135  
34.00
 ผักกาดหอม คัด     บาท/กก. 25.10 16.58 39.22 23.68 28.72 57.61 28.50 47.98 34.93 34.91 84.14 49.88
12 - 140  
39.27
 ผักคะน้า คละ     บาท/กก. 20.73 13.87 28.39 28.74 28.00 35.27 17.05 21.32 25.50 25.18 33.91 16.70
10 - 48  
24.56
 ผักคะน้า คัด     บาท/กก. 26.02 19.16 33.24 33.71 33.11 40.41 22.03 26.18 30.18 29.97 39.45 21.55
15 - 52  
29.58
 ผักชี คละ     บาท/ขีด 4.80 4.29 7.85 6.68 9.72 14.55 9.76 7.68 7.45 12.03 11.95 6.95
3 - 23  
8.64
 ผักชี คัด     บาท/ขีด 6.80 6.29 9.85 8.68 11.72 16.55 11.76 9.68 9.45 14.03 13.95 8.95
5 - 25  
10.64
 ผักบุ้งจีน คละ     บาท/กก. 22.38 13.08 26.89 18.21 19.53 15.66 15.53 22.64 22.09 27.97 36.34 28.23
8 - 75  
22.38
 ผักบุ้งจีน คัด     บาท/กก. 27.38 18.58 31.70 23.41 24.64 20.70 20.66 27.82 27.36 33.03 41.86 33.27
12 - 80  
27.53
 ผักบุ้งไทย     บาท/กำ 8.05 8.29 9.61 9.09 8.78 9.50 9.50 9.50 9.50 11.85 13.91 15.50
7 - 19  
10.26
 พริกขี้หนูจินดา     บาท/ขีด 3.65 3.50 3.50 3.50 4.06 4.64 5.03 4.91 4.59 6.32 8.27 8.60
3 - 11  
5.05
 พริกสดชี้ฟ้า     บาท/ขีด 3.90 3.50 3.59 4.15 4.89 5.95 5.03 5.27 5.50 5.91 7.27 4.60
3 - 8  
4.96
 ฟักเขียว คละ     บาท/กก. 12.40 9.53 12.80 10.18 9.81 11.91 17.37 16.25 15.95 16.82 19.82 16.05
8 - 22  
14.07
 ฟักเขียว คัด     บาท/กก. 17.85 14.29 18.15 14.97 14.64 17.41 21.97 20.80 20.86 21.62 24.95 20.70
12 - 28  
19.02
 มะเขือเจ้าพระยา     บาท/กก. 20.95 13.45 21.96 14.38 17.39 15.82 18.29 15.82 19.45 27.03 27.86 25.60
8 - 38  
19.83
 มะเขือเทศผลใหญ่ คละ     บาท/กก. 14.10 13.50 13.50 18.65 34.25 32.91 24.50 19.57 26.59 34.62 24.30 19.30
12 - 45  
22.98
 มะเขือเทศผลใหญ่ คัด     บาท/กก. 19.40 19.00 19.00 23.59 39.36 38.36 29.84 24.30 31.36 39.35 29.57 23.20
18 - 50  
28.03
 มะเขือเทศสีดา คละ     บาท/กก. 9.00 9.53 12.59 22.94 33.47 49.07 34.45 17.57 26.59 33.03 27.14 22.63
8 - 52  
24.83
 มะเขือเทศสีดา คัด     บาท/กก. 13.50 14.29 17.96 27.50 38.75 54.32 39.63 22.34 32.09 38.00 32.41 28.13
12 - 58  
29.91
 มะนาว เบอร์ 1-2     บาท/ผล 1.65 2.77 3.90 1.76 1.42 1.07 .88 .88 1.02 1.48 2.03 2.47
0.75 - 4.25  
1.78
 มะนาว เบอร์ 3-4     บาท/ผล 1.14 2.05 3.15 1.24 .92 .81 .63 .63 .77 1.17 1.53 1.97
0.5 - 3.5  
1.33
 มะระจีน คละ     บาท/กก. 32.52 26.08 37.26 37.53 29.06 27.02 25.37 34.11 33.23 29.35 36.61 33.20
20 - 58  
31.78
 มะระจีน คัด     บาท/กก. 37.48 31.16 42.41 42.32 34.28 31.84 30.55 39.27 38.14 34.62 42.16 38.55
25 - 62  
36.90
 หน่อไม้ฝรั่ง คละ     บาท/กก. 97.50 88.82 85.46 81.74 77.94 98.50 85.34 83.50 84.18 95.26 113.64 135.15
72 - 152  
93.92
 หน่อไม้ฝรั่ง คัด     บาท/กก. 105.05 95.32 91.61 87.24 83.44 104.00 90.84 89.00 89.68 100.76 119.45 140.75
78 - 158  
99.76
 หัวผักกาด คละ     บาท/กก. 10.20 9.11 16.04 13.09 14.50 16.77 15.66 14.61 19.82 18.18 19.59 13.10
8 - 25  
15.06
 หัวผักกาด คัด     บาท/กก. 15.30 13.66 20.43 18.53 19.67 22.45 20.53 19.82 24.95 23.29 24.73 18.40
12 - 30  
20.15
   พืชน้ำมันและน้ำมันพืช
 งาขาว (เมล็ดใหญ่)     บาท/กก. 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 73.36 71.00 71.00 71.00 71.00
66 - 78  
73.53
 งาดำ     บาท/ กก. 85.00 85.00 88.91 95.00 95.00 95.00 95.00 90.91 85.00 85.00 85.00 85.00
80 - 100  
89.15
 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือก คละ     บาท/ กก. - - - 55.50 54.33 52.00 56.63 57.50 57.50 - - -
50 - 60  
55.58
 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือก คัดธรรมดา     บาท/ กก. 55.50 57.16 59.00 60.44 61.50 59.18 65.63 66.50 66.50 66.50 66.50 66.50
55 - 68  
62.58
 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือก คัดพิเศษ     บาท/ กก. 63.50 64.92 66.50 67.53 68.67 68.09 72.79 73.50 73.50 73.50 73.50 73.50
62 - 75  
69.96
 น้ำมันถั่วลิสงบริสุทธิ์ บรรจุขวด 1 ลิตร ตรากวางบิน     บาท/ขวด 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50
95 - 100  
97.50
 น้ำมันถั่วลิสงบริสุทธิ์ชนิดบรรจุขวด 2 ลิตร     บาท/ขวด 192.50 192.50 192.50 192.50 192.50 192.50 192.50 192.50 192.50 192.50 192.50 192.50
190 - 195  
192.50
 น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ บรรจุขวด 1 ลิตร ตรากุ๊ก     บาท/ขวด 45.50 45.50 45.50 53.32 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
45 - 55  
52.49
 น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ บรรจุขวด 1 ลิตร ตราองุ่น     บาท/ขวด 45.50 45.50 45.50 53.32 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
45 - 55  
52.49
 น้ำมันทานตะวันสำเร็จรูป บรรจุขวด ตรากุ๊ก (น้ำมันในประเทศ)     บาท/ขวด 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 71.36 72.50 72.50 72.50 72.50 72.50 72.50
65 - 75  
70.32
 น้ำมันทานตะวันสำเร็จรูป บรรจุขวด ตราชิม (น้ำมันในประเทศ)     บาท/ขวด 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50
65 - 70  
67.50
 น้ำมันปาล์มสำเร็จรูป ชนิดบรรจุถุงไม่มีตรา     บาท/ กก. - - - - 51.50 44.00 43.05 42.23 41.45 41.00 41.00 41.00
40 - 53  
43.15
 น้ำมันปาล์มสำเร็จรูปชนิดบรรจุขวด 1 ลิตร   บาท/ขวด - - - - 47.00 47.00 43.68 42.34 42.00 42.00 42.00 42.00
42 - 47  
43.50
 น้ำมันมะพร้าวสำเร็จรูป บรรจุปี๊บ 12.5 กก. ตราดอกไม้     บาท/ปีบ 915.00 915.00 915.00 915.00 915.00 915.00 915.00 878.64 747.73 725.00 725.00 725.00
725 - 915  
850.53
 น้ำมันมะพร้าวสำเร็จรูป บรรจุปี๊บ 12.5 กก. ตราผักกาด     บาท/ปีบ 890.00 890.00 890.00 890.00 890.00 890.00 890.00 858.18 729.09 705.00 705.00 705.00
705 - 890  
827.69
 น้ำมันมะพร้าวสำเร็จรูป บรรจุปี๊บ 12.5 กก. ตราไพ่ป๊อก     บาท/ปีบ 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 863.64 729.09 705.00 705.00 705.00
705 - 900  
833.98
 น้ำมันมะพร้าวสำเร็จรูป บรรจุปี๊บ 12.5 กก.     บาท/ กก. 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 70.64 64.77 63.50 63.50 63.50
62 - 74  
69.16
 น้ำมันรำข้าวบริสุทธิ์สำเร็จรูปบรรจุขวด 1 ลิตร ตราคิง     บาท/ขวด 51.20 51.50 51.50 51.50 52.11 55.77 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
49 - 61  
55.38
 น้ำมันรำข้าวบริสุทธิ์สำเร็จรูปบรรจุขวด 1 ลิตร ตราชิม     บาท/ขวด 49.50 49.50 49.50 49.50 50.72 55.32 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
49 - 61  
54.59
 มะพร้าวขาวขูด (ไม่ขูดผิว)     บาท/ กก. 62.02 69.00 69.00 67.97 66.39 64.64 62.16 58.00 55.50 58.00 58.00 58.00
54 - 70  
62.39
 มะพร้าวทับสะแก ผลใหญ่ ปอกเปลือก     บาท/ผล 27.40 30.58 29.00 28.38 26.72 23.68 22.08 21.41 20.86 25.35 26.77 27.50
20 - 32  
25.81
   พืชอาหาร
 กระเจี๊ยบแห้ง   บาท/กก. 222.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 222.27 210.00
200 - 250  
223.27
 กระเทียมแห้งแกะกลีบ กลีบกลาง     บาท/ กก. 155.25 157.24 124.74 110.18 98.00 86.50 88.16 92.00 91.45 90.00 90.00 96.70
84 - 170  
106.69
 กระเทียมแห้งแกะกลีบ กลีบเล็ก     บาท/ กก. 109.75 118.95 107.50 95.00 89.97 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 85.60
80 - 125  
91.56
 กระเทียมแห้งแกะกลีบ กลีบใหญ่     บาท/ กก. 166.88 168.63 135.87 116.06 103.67 93.50 94.68 98.00 97.18 95.00 95.00 104.55
90 - 180  
114.09
 กระเทียมแห้งมัดจุก หัวกลาง     บาท/ กก. 145.25 139.92 96.30 95.00 93.33 92.50 94.16 96.00 96.00 96.00 96.00 101.30
90 - 155  
103.48
 กระเทียมแห้งมัดจุก หัวเล็ก     บาท/ กก. 125.75 124.87 86.30 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 89.88
80 - 135  
92.23
 กระเทียมแห้งมัดจุก หัวใหญ่     บาท/ กก. 155.25 149.92 107.61 105.00 102.78 98.00 99.89 102.00 102.00 102.00 102.00 110.72
96 - 165  
111.43
 พริกขี้หนูแห้ง อย่างดี     บาท/ กก. 175.00 175.00 175.00 175.00 168.33 165.00 166.58 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00
160 - 180  
170.83
 พริกขี้หนูแห้ง อย่างรอง     บาท/ กก. 105.00 105.00 105.00 105.00 98.33 95.00 98.16 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
90 - 110  
103.04
 พริกไทยขาว อย่างดี     บาท/ กก. 270.00 271.58 275.00 285.29 310.00 310.00 310.00 317.50 350.23 400.29 411.82 420.00
260 - 440  
327.64
 พริกไทยดำ อย่างดี     บาท/ กก. 190.00 195.00 205.00 206.18 225.00 225.00 225.00 230.00 259.55 290.88 301.82 310.00
180 - 350  
238.62
 มะขามเปียก แกะเมล็ด     บาท/ กก. 86.50 97.79 86.93 95.71 112.50 112.50 112.92 116.50 128.89 148.53 158.41 176.50
50 - 195  
119.47
 มันฝรั่ง เกรดบี     บาท/ กก. 26.50 25.24 20.22 19.00 19.78 21.00 21.00 21.00 21.00 - - 25.50
18 - 28  
22.02
 มันฝรั่ง เกรดเอ     บาท/ กก. 29.20 29.21 24.04 23.00 23.50 23.16 23.50 23.50 24.23 24.50 24.50 26.75
22 - 32  
24.92
 มันฝรั่ง เกรดโอ     บาท/ กก. 31.25 32.47 28.09 26.00 25.81 25.48 26.50 26.50 27.59 28.00 28.00 30.25
24 - 35  
28.00
 ลูกเดือยกะเทาะเปลือก   บาท/ กก. 76.25 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50
60 - 125  
63.65
 หอมแดงภาคเหนือ ตัดจุก หัวกลาง     บาท/ กก. 60.00 58.00 55.65 52.00 52.00 52.00 58.37 68.82 69.00 69.00 69.00 59.65
50 - 70  
60.29
 หอมแดงภาคเหนือ ตัดจุก หัวเล็ก     บาท/ กก. 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 49.26 61.45 62.00 62.00 62.00 52.70
40 - 64  
50.37
 หอมแดงภาคเหนือ ตัดจุก หัวใหญ่     บาท/ กก. 70.00 68.00 65.65 59.00 59.00 59.00 65.42 77.64 78.00 78.00 78.00 64.70
56 - 80  
68.53
 หอมแดงภาคเหนือ มัดจุก หัวกลาง     บาท/ กก. 50.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 55.37 65.00 65.00 65.00 65.00 53.10
46 - 66  
54.87
 หอมแดงภาคเหนือ มัดจุก หัวเล็ก     บาท/ กก. 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 45.87 56.00 56.00 56.00 56.00 46.75
35 - 58  
45.14
 หอมแดงภาคเหนือ มัดจุก หัวใหญ่     บาท/ กก. 59.70 57.50 55.74 52.00 52.00 52.00 60.26 72.00 72.00 72.00 72.00 58.90
50 - 74  
61.34
 หอมแดงศรีสะเกษ ตัดจุก หัวกลาง     บาท/ กก. 60.00 58.00 55.65 52.00 - - - - - - - 57.31
50 - 66  
56.59
 หอมแดงศรีสะเกษ ตัดจุก หัวเล็ก     บาท/ กก. 42.50 42.50 42.50 42.50 - - - - - - - 50.38
40 - 60  
44.08
 หอมแดงศรีสะเกษ ตัดจุก หัวใหญ่     บาท/ กก. 70.00 68.00 65.65 59.00 - - - - - - - 61.38
56 - 76  
64.81
 หอมแดงศรีสะเกษ มัดจุก หัวกลาง     บาท/ กก. 50.00 48.00 48.00 48.00 - - - - - - - 50.13
46 - 62  
48.83
 หอมแดงศรีสะเกษ มัดจุก หัวเล็ก     บาท/ กก. 37.50 37.50 37.50 37.50 - - - - - - - 44.44
35 - 54  
38.89
 หอมแดงศรีสะเกษ มัดจุก หัวใหญ่     บาท/ กก. 59.70 57.50 55.74 52.00 - - - - - - - 55.63
50 - 70  
56.11
 หอมหัวใหญ่กาญจนบุรี เบอร์ 0-1     บาท/ กก. - 27.21 23.58 - - - - - - - - -
22 - 30  
25.40
 หอมหัวใหญ่กาญจนบุรี เบอร์ 2     บาท/ กก. - 23.43 19.86 - - - - - - - - -
18 - 25  
21.65
 หอมหัวใหญ่สันป่าตอง เบอร์ 0-1     บาท/กก. 27.21 28.39 22.85 - - - - - - - - 27.00
18 - 30  
26.36
 หอมหัวใหญ่สันป่าตอง เบอร์ 2     บาท/กก. 24.50 24.16 19.81 - - - - - - - - 24.50
15 - 25  
23.24
 หอมหัวใหญ่ห้องเย็น เบอร์ 0-1     บาท/ กก. - - - - 21.00 21.80 23.50 22.27 22.00 - - -
20 - 25  
22.11
 หอมหัวใหญ่ห้องเย็น เบอร์ 2     บาท/ กก. - - - - 19.00 19.64 21.00 19.36 19.00 - - -
18 - 22  
19.60
 หอมหัวใหญ่อำเภอฝาง เบอร์ 0-1     บาท/ กก. - 29.00 21.33 19.00 20.89 21.80 23.50 - - - - -
18 - 30  
22.59
 หอมหัวใหญ่อำเภอฝาง เบอร์ 2     บาท/ กก. - 26.50 18.57 16.50 18.86 19.64 21.00 - - - - -
15 - 28  
20.18
   สัตว์น้ำ
 กุ้งก้ามกรามบ่อเลี้ยงไทย (ขนาดกลาง) 15-16 ตัว/กก.     บาท/กก. 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 262.73 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00
240 - 280  
261.06
 กุ้งขาว (40 ตัว/กก.)     บาท/กก. 205.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00
200 - 230  
223.33
 กุ้งขาว (50 ตัว/กก.)     บาท/กก. 175.00 193.42 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00
160 - 200  
193.20
 กุ้งขาว (60 ตัว/กก.)     บาท/กก. 165.00 178.16 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00
160 - 190  
182.76
 กุ้งขาว (70 ตัว/กก.)     บาท/กก. 155.00 168.16 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00
150 - 180  
172.76
 กุ้งขาว (80 ตัว/กก.)     บาท/กก. 145.00 158.16 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00
140 - 170  
162.76
 ปลาช่อน   บาท/กก. 135.00 135.00 135.00 143.24 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00
130 - 160  
142.35
 ปลาดุก (บิ๊กอุย)     บาท/กก. 57.50 57.50 57.50 57.50 57.50 57.50 57.50 63.41 67.50 67.50 67.50 67.50
55 - 70  
61.33
 ปลาทับทิม   บาท/กก. 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 102.73 110.00 110.00 110.00 110.00
90 - 120  
100.64
 ปลาทู (3 ตัว/เข่ง)     บาท/เข่ง 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50
20 - 25  
22.50
 ปลาทูสด (9/12 ตัว/กก.)     บาท/กก. 72.50 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
65 - 80  
74.79
 ปลานิล   บาท/กก. 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
70 - 80  
75.00
 ปลาสวาย   บาท/กก. 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
50 - 60  
55.00
 ปลาหมึกกระดอง (คละ)     บาท/กก. 125.00 130.00 130.00 132.94 140.00 148.18 155.00 158.64 165.00 165.00 165.00 165.00
120 - 180  
148.31
 ปลาหมึกกล้วย (คละ)     บาท/กก. 125.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 137.27 150.00 150.00 150.00 150.00
120 - 160  
136.86
 เส้นก๋วยเตี๋ยว (เส้นเล็ก)     บาท/กก. 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50
27 - 30  
28.50
 เส้นก๋วยเตี๋ยว (เส้นใหญ่)     บาท/กก. 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50
22 - 23  
22.50
 หอยแครง (ชนิดคละ)     บาท/กก. 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.91 52.50 52.50 52.50 52.50
45 - 55  
50.91
 หอยแมลงภู่ (ชนิดคละ)     บาท/กก. 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 42.95 45.00 45.00 45.00 45.00
35 - 50  
41.91
 หอยลาย (ชนิดคละ)     บาท/กก. 70.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 87.73 90.00 90.00 90.00 90.00
60 - 100  
83.14
 
 

จำนวนผู้เข้าชม คน

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0-2507-5616-7    แฟกซ์. 0-2547-5370

รองรับการใช้งาน และแสดงผลได้ดีบนเว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer