กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
ช่องทางติดต่อราชการ (กรมการค้าภายใน) สำหรับประชาชน กรณีอยู่ระหว่างมาตรการ Work Form home Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
บริการ
กระดานข่าว
 รหัสกระทู้ 21111
  หัวข้อคิดเห็น : ร้านค้าปฏิเสธการขาย โดยขายของก็ต่อเมื่อซื้อในราตา 300 บาทขึ้นไป
  รายละเอียด : ร้านค้าเป็นร้านแบบขายส่ง ได้ปฏิเสธการขาย โดยแจ้งว่าจะขายของก็ต่อเมื่อซื้อในราตา 300 บาทขึ้นไป (เนื่องจากต้องการซื้อของในราคา 200 กว่าบาท จึงก็ถูกปฏิเสธ) จึงอยากทราบร้านค้าดังกล่าวกระทำผิดกฏหมายหรือไม่ และจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้าง
  โดย : Damrongtham
  วันที่ : จ. ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 14:58 น.

 ความคิดเห็นที่ : 1

 ขอเรียนชี้แจงข้อคำถาม ดังนี้

    ตามมาตรา 30 แห่ง พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 กำหนดห้ามมิให้บุคคลใดกักตุนสินค้าควบคุม โดยปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าควบคุมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งการจะผิดตาม มาตรา 30 ดังกล่าวได้ ต้องเป็นสินค้าควบคุม และปฏิเสธการจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งต้องพิจารณาพฤติกรรมเป็นรายกรณีไป ดังนั้น หากผู้ร้องเรียนเห็นว่าพฤติกรรมของร้านค้าดังกล่าวเข้าข่ายกระทำความผิดตามมาตรา 30 ดังกล่าวข้างต้น สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร. 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ของท่าน โดยระบุรายละเอียดพฤติกรรม สินค้าที่ปฏิเสธการจำหน่าย ให้ชัดเจน ซึ่งกรมจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการตรวจสอบต่อไป

ผู้ตอบ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
วันที่ตอบ : อ. ที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 10:22 น.
ข้อความคิดเห็น
* ชื่อ :
อีเมล์ :
* ข้อความคิดเห็น :
ไฟล์แนบ :
* รหัสภาพ :