กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
บริการ
กระดานข่าว
 รหัสกระทู้ 21050
  หัวข้อคิดเห็น : แสดงความคิดเห็นร่าง TOR และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม
  รายละเอียด : เรียน ผู้เกี่ยวข้อง

ขอส่งแสดงความคิดเห็นร่าง TOR และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม ตามเอกสารแนบ โดยมีข้อมูลของผู้จัดส่งดังนี้

ชื่อ – นายรัชฏ จิรโชติกำจร
ที่อยู่ – 3 บ้านสิริสีลม ซอยศรีเวียง ถ.สีลม บางรัก กทม. 10500
สถานที่ทำงาน – บริษัท สหวิริยาสตีลอันดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง – หัวหน้าสำนักศูนย์กลางเทคโนโลยีโซลูชั่น (Head of Technology Solution Center)
ประสบการณ์ทำงาน – มีประสบการณ์ทำงานระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนมากกว่า 20 ปี

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
ด้วยความนับถือ
  ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  โดย : RJ
  วันที่ : ส. ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 15:48 น.
ข้อความคิดเห็น
* ชื่อ :
อีเมล์ :
* ข้อความคิดเห็น :
ไฟล์แนบ :
* รหัสภาพ :