รายการสินค้า
ปฏิทินเส้นทางและสถานที่จัดจำหน่าย
พิกัดจุดจำหน่าย

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-507-5530 Fax. 02-547-5361 E-Mail.saraban@dit.go.th