กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
ข่าว/ประกาศกรม


ข่าวประชาสัมพันธ์   

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ให้การต้อนรับ Mr. Shotaro Sano ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อหารือเรื่องเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 20911 ชั้น 9 กรมการค้าภายใน

jssr