กรมการค้าภายใน
home
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss login TH TH EN
ข่าว/ประกาศกรม


ข่าวประชาสัมพันธ์   

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566

นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

เป็นประธานเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พร้อมเยี่ยมชมเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับภาคอุตสาหกรรมและแวร์เฮ้าส์

ณ ห้องแคทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ