กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
ช่องทางติดต่อราชการ (กรมการค้าภายใน) สำหรับประชาชน กรณีอยู่ระหว่างมาตรการ Work Form home Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
ข่าว/ประกาศกรม


ข่าวประชาสัมพันธ์   

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน

ร่วมเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน

ข้าวถุงราคาประหยัด Lot 19 โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์

รองนายกรัฐมนตรีเเละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน
ณสถานีบริการน้ำมัน PT สาขาบางใหญ่ 3