กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
ช่องทางติดต่อราชการ (กรมการค้าภายใน) สำหรับประชาชน กรณีอยู่ระหว่างมาตรการ Work Form home Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย
คำถาม : การนำเข้าเครื่องชั่งตวงวัดมาเพื่อขายหรือจำหน่ายต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ :

ยื่นขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจนำเข้าและขายเครื่องชั่งตวงวัดที่สำนักงานชั่งตวงวัด หรือสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดทุกจังหวัด โดยใช้แบบฟอร์ม ชว.๐๐๑ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ฒได้ที่ http//: www.dit.go.th

เอกสารที่ใช้ในการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจระบุไว้ในแบบฟอร์ม ชว.๐๐๑ ได้แก่
๑) สำเนาทะเบียนบ้านผู้แจ้ง (กรณีผู้เเจ้งเป็นบุคคลธรรมดา)
๒) สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานที่ประกอบการ (กรณีผู้แจ้งเป็นบุคคลธรรมดา)
๓) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล)
๔) หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
อัตราค่าธรรมเนียม มีดังนี้
๑) การนำเข้า
   เครื่องชั่ง      ปีล่ะ    ๒,๐๐๐ บาท
   เครื่องตวง     ปีล่ะ    ๑,๐๐๐ บาท
   เครื่องวัด      ปีล่ะ    ๑,๐๐๐ บาท
๒) การขาย        
   เครื่องชั่ง      ปีล่ะ    ๔๐๐ บาท
   เครื่องตวง     ปีล่ะ    ๒๐๐ บาท
   เครื่องวัด      ปีล่ะ    ๒๐๐ บาท
 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชั่งตวงวัดสำนักชั่งตวงวัด โทร ๐๒-๕๔๗๔๓๕๓-๕๔
what causes women to cheat site why do husbands cheat
can i take crestor the day of surgery can i take crestor the day of surgery can i take crestor the day of surgery
can i take montelukast during the day go can i take montelukast during the day
lilly coupons for cialis link printable coupons for cialis
abortion pills zygonie.com effects of abortion

 

non surgical abortion website-knowledge.com how does the abortion pill work
drug coupon redsoctober.com lilly coupons for cialis
bystolic coupon 2013 does bystolic have a generic
forest laboratories patient assistance bystolic card
sumatriptan overdose http://sumatriptannow.com/overdose sumatriptan overdose
free printable cialis coupons prescription drug discount cards
generic cialis price open discount generic cialis
cialis coupons and discounts discount prescription drug cards coupons for prescription medications
cialis.com coupon open coupon cialis
distroller open distroller
kamagra24 twodrunkmoms.com kamagra24
kamagra24 link kamagra24
voltaren floridafriendlyplants.com voltaren crema
nootropil 2400 scottdangelo.com nootropil por
ventolin efectos secundarios go ventolin vademecum
lilly coupons for cialis cialis online coupon cialis coupons printable
how to get abortion pill abortion pics how much does the abortion pill cost
priligy thailand priligy 60 mg priligy 30 mg
pet rx coupon amazonschools.com copay cards for prescription drugs
abortion pill recovery spiritocagliese.it getting an abortion pill
amoxicillin 500 mg accuton.com amoxicillin antibiyotik fiyat
kamagra avis harshpande.net kamagra gel
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston
valtrex 1000mg williamgonzalez.me valtrex preis
printable cialis coupon cialis.com coupons coupons for cialis printable
crestor copay card coupon crestor price of crestor 20 mg
lilly coupons for cialis prescription drug coupons cialis.com coupons
amoxicillin 500 mg amoxicillin amoxicillin-rnp
types of abortion pill funtimeleisure.co.uk types of abortion pill
neurontin 100 mg zygonie.com neurontin
lilly coupons for cialis cialis coupon free cialis coupon lilly
how does an abortion pill work anti abortion pill free abortion pill
average abortion pill cost how much is an abortion pill abortion pills
cialis blog.bjorback.com cialis patent
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston tablete
against abortion pill facts pros and cons of abortion price of abortion pill
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston
amoxicillin nedir amoxicillin endikasyonlar amoxicillin-rnp
cialis 5 mg allindiasweetsrestaurant.com cialis
nootropil piracetam bvandam.com nootropil wiki
abortion pill pros and cons abortions facts abortion pill pictures
cheap abortion pill abortion pill information effects of abortion pill
acetazolamide 250 mg tablets acetazolamide symptoms acetazolamide 250 mg tablets