กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
img_BannerMain
เกี่ยวกับกรม
ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

 ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยได้มีคำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 177/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรมซึ่งเป็นกลุ่มงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมฯ มีความคล่องตัว โดยอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
ที่มา