กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
ช่องทางติดต่อราชการ (กรมการค้าภายใน) สำหรับประชาชน กรณีอยู่ระหว่างมาตรการ Work Form home Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
img_BannerMain
คลังความรู้
บทความ

 บริโภคข้าวคุณภาพดี มีมาตรฐาน ต้องมีเครื่องหมายรับรองรูปพนมมือจากกรมการค้าภายใน


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
ที่มา