กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook Youtube Rss sitemap login TH TH EN
img_BannerMain
คลังความรู้
บทความ

 บริโภคข้าวคุณภาพดี มีมาตรฐาน ต้องมีเครื่องหมายรับรองรูปพนมมือจากกรมการค้าภายใน


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
ที่มา