กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 0-2507-6111 โทรสาร : 0-2547-5361