กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook Youtube Rss sitemap login TH TH EN
img_BannerMain
ข่าว/ประกาศกรม
icon ข่าวและกิจกรรม   

วันที่ 21 มกราคม 2561 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "Ride to Success ปั่นเพื่อเปลี่ยน" สู่มุมมองใหม่ วิถีเกษตรอินทรีย์ พร้อมเยี่ยมชมแปลงผักของชุมชนของหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ Organic Village หมู่บ้านยางแดง ระยะทาง 44.5 กม. พร้อมเดินหน้าผลักดันให้หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์เป็นสถานที่ท่องเที่ยว