กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook Youtube Rss sitemap login TH TH EN
img_BannerMain
ข่าว/ประกาศกรม
icon ข่าวและกิจกรรม   

วันที่ 31 มกราคม 2561 นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ณ ตลาด อ.ต.ก. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร