โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖
สถิติราคา
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดยโสธร
แนะนำกรมการค้าภายใน
แนะนำสำนักงานฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ
สินค้าเกษตร
พืชเศรษฐกิจ
ประวัติข้าวหอม
กิจกรรมการดำเนินงาน
พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ทำเนียบผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย
เอกสารเผยแพร่
ศุนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน
สาระน่ารู้
หมวดน่าสนใจอื่นๆ
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  
คำขวัญกรมการค้าภายใน "มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนางานการค้าภายใน" ค่านิยมกรมการค้าภายใน "ธำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมทางการค้า พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เปิดเผยโปร่งใสใส่ใจให้บริการ ทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม"

มุมธงฟ้าราคาประหยัด ณ

ห้างนานาภัณฑ์ จังหวัดยโสธร
 
            
 
ตัวอย่างสินค้าร่วมรายการ
 
       
 
     
 
               โดยวัตถุประสงค์ของการร่วมจัดงานในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคให้มีภาระค่าใช่จ่ายในการซื้อสินค้า
               อุปโภคบริโภคลดน้อยลง 

คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00060716
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยโสธร
125 หมู่ 5 บ้านเชียงหวาง ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร. 0-4558-6083 แฟกซ์ 0-4558-6083 e-mail address : yaso@dit.go.th