ร้านอาหารธงฟ้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมการค้าภายใน
สถิติราคาสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าเกษตร
กิจกรรม
ข้อมูลอื่นๆ
การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ
สำนักงานการค้าภายในจ.ตรัง
สินค้าเกษตร
รายชื่อผู้ประกอบการ
ตรวจสอบ E-mail สนง.
--- สำหรับเจ้าหน้าที่ ---
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  
" เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ประการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา "
android spy app free turbofish.com spying apps for android phones
pregnancy help blog.gobiztech.com side effects of the abortion pill
abortion essay laws on abortion abortion pill online
i think my boyfriend cheated on me parentpower.com i cheated on my boyfriend but i love him
do you cheat on your wife go wife cheated now what
 

อำเภอเมืองตรัง
ที่
รายชื่อลานเท
ที่อยู่
1
บริษัท ตรังสหปาล์มออยล์ จำกัด 112 ม.1 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง
2
ลานเทนพรัตน์ 2 76 ม.2 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง

อำเภอห้วยยอด
ที่
รายชื่อลานเท
ที่อยู่
1
สหกรณ์การเกษตรห้วยยอดจำกัด 346 ม.7 ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
2
นายวิชัย แซ่ตัน 13/1 ม.9 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
3
ลานเทบางกุ้ง 119/2 ม.5 ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

อำเภอหาดสำราญ
ที่
รายชื่อลานเท
ที่อยู่
1
ลานเทปาล์มหาดสำราญ 32/4 ม.3 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

อำเภอย่านตาขาว
ที่
รายชื่อลานเท
ที่อยู่
1
ลานเทปาล์มทุ่งค่าย 114 ม.2 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

อำเภอปะเหลียน
ที่
รายชื่อลานเท
ที่อยู่
1
บริษัท ลานเทแหลมทอง จำกัด 6/6 ม.1 ถ.ทุ่งยาง-ท่าพญา ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
2
บริษัท ลานเททุ่งยาว จำกัด 75 ม.3 ต.ทุ่งยาง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
3
กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนลิพัง 99/1 ม.5 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
4
สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด 162/1 ม.2 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
5
ลานเทท่าพญา 104/8 ม.2 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
6
นายรุ่งศักดิ์ ประกอบกิจ 51/1 ม.8 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
7
ลานปาล์มบ้านนาทุ่ง 63/1 ม.10 ถ.บ้านนา-หาดสำราญ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
8
ลานเทสุโสะ 51/1 ม.8 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

อำเภอวังวิเศษ
ที่
รายชื่อลานเท
ที่อยู่
1
บริษัท วังวิเศษปาล์ม จำกัด 109 ม.3 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
2
บริษัท ช.ณรงค์ปาล์ม จำกัด 232 ม.7 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
3
สหกรณ์กองทุนยางบ้านไชยภักดี จำกัด 16 ม.11 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
4
สหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ จำกัด 270 ม.4 ถ.เขาวิเศษ-คลองเต็ง ต.เขาิวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
5
อ่าวตงปาล์ม 261 ม.13 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
6
โชคทรัพย์พาณิชย์ 223 ม.5 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
7
สำราญปาล์ม 283 ม.3 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
8
ลานเทปาล์มครูสวัสดิ์ 233 ม.10 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

อำเภอกันตัง
ที่
รายชื่อลานเท
ที่อยู่
1
ลานเทบางสักปาล์ม 15/5 ม.2 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง

อำเภอสิเกา
ที่
รายชื่อลานเท
ที่อยู่
1
บริษัท ลานเทบางสัก จำกัด 168 ม.1 ถ.ตรัง-สิเกา ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง
2
สหกรณ์การเกษตรสิเกา จำกัด 10 ม.9 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
3
สหกรณ์ปาล์มน้ำมันตรัง จำกัด 34/4 ม.2 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง
4
ลานเทนพรัตน์ 1 181 ม.1 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
5
ลานเทเขาไม้แก้ว 27 ม.1 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
6
ประเสริฐปาล์ม 67 ม.5 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง
7
อภิยมลานเกษตร 179 ม.3 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง
รายชื่อลานเทปาล์มน้ำมัน จังหวัดตรัง ปี 2558

คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00204430
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตรัง
28 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 075223076 แฟกซ์ 075223077 e-mail address : trang@dit.go.th