ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก

ร้านอาหารธงฟ้า
สถานที่ตั้งร้านอาหารที่ได้รับเครื่องหมาย " มิตรธงฟ้า" ภาคเหนือ
ชื่อร้าน ประเภทอาหาร เบอร์โทรศัพท
  1. สุโขทัย (จำนวน 163 ร้าน)
1 อาหารลมโชย
43/1 ถ.ศรีสัชนาลัย ต.สวรรคโลก อ.ในเมือง จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง -
2 ก๋วยเตี๋ยวเจ๊ลี้
328/27 ม.9 ถ.บายพาสตะวันออก ต.เมืองสุโขทัย อ.ปากแคว จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว 055 612701
3 ป้าสมบูรณ์ก๋วยเตี๋ยว 5 บาท
406/13 ม.13 เทศบาลบ้านกล้วย ต.เมืองสุโขทัย อ.ในเมือง จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 086 2030181
4 โจ๊ก
1-2 ถ.รามคำแหง ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง,ข้าวขาหมู 089 5663356
5 เจ๊แขก
162/1 ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 055 610256
6 ก๋วยเตี๋ยวเรือป้าดา
16/8 ถ.ผาเมือง ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง -
7 ค้าสวัสดิการ สปจ.สุโขทัย
ถ.สิงหวัฒน์ ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
ข้าวราดแกง -
8 ก๋วยเตี๋ยวบัวน้อย
48/4 ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว 055 612681
9 นายชัยณรงค์ พิมเสน
30 ม. 2 ต.เมืองสุโขทัย อ.ปากแคว จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง -
10 นายสุวัฒน์ สมศรี
161 ม. 2 ต.ศรีสำโรง อ.คลองตาล จ.สุโขทัย
ข้าวมันไก่,อาหารตามสั่ง 083 1613822
11 ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
50/3 ม.2 ต.ศรีสำโรง อ.วัดเกาะ จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว 055 647388
12 รุ่งมาลี โภชนาสาขา 9
74/1 ม.5 ต.ศรีสำโรง อ.วัดเกาะ จ.สุโขทัย
ข้าวมันไก่,ข้าวหมูกรอบ,ข้าวหมูแดง,ก๋วยเตี๋ยว 085 2709470
13 ก๋วยเตี๋ยวแม่แอ๋วริมยม
10 ม.1 ต.ศรีสำโรง อ.วัดเกาะ จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยวไทย
14 เสงี่ยมข้าวมันไก่
77 ม.5 ต.ศรีสำโรง อ.คลองตาล จ.สุโขทัย
ข้าวมันไก่ 087 0253833
15 ครัวสมบูรณ์
66/1 ม.8 ต.ศรีนคร อ.นครเดิฐ จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง -
16 นางสายทอง ขัดนาค
121/3 ม.10 ต.ศรีนคร อ.นครเดิฐ จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง -
17 รุ่งมาลี (สาขาศรีสัชนาลัย)
86/1 ม.1 ต.ศรีสัชนาลัย อ.หาดเสี้ยว จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว 087 2128737
18 พีพีฟู้ด
349 ม.2 ถ.สวรรคโลก-ศรีสัชนาลัย ต.ศรีสัชนาลัย อ.หาดเสี้ยว จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว 089 6874484
19 ข้าวแกงป้าหนู
1/441 ม.1 ต.ศรีสัชนาลัย อ.หาดเสี้ยว จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง,ข้าวราดแกง 055 671191
20 เมตตา
ตรงข้ามธนาคารออมสิน ต.ศรีสัชนาลัย อ.หาดเสี้ยว จ.สุโขทัย
ข้าวหมูกรอบ,ก๋วยเตี๋ยว 055 630395
21 นางดวงพร สุนทรยุทธ์
491/2 ม.1 ต.ศรีสัชนาลัย อ.หาดเสี้ยว จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 055 672471
22 นางสมหมาย หมื่นขัด
75/1 ถ.ประเวทย์นคร ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 055 620508
23 น้องนุต สิงห์โม้
เทศบาลเมืองสวรรคโลก(ร้านค้าชุมชน) ถ.จรดวิถีถ่อง ต.สวรรคโลก อ.ในเมือง จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 083 2107244
24 นางฉวีวรรณ กวีวัฒนา
35/2 ม.7 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ศรีสำโรง อ.สามเรือน จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 055 682373
25 ครัวแม่แช่ม
246/1 ม.1 ต.ศรีสำโรง อ.คลองตาล จ.สุโขทัย
ข้าวราดแกง,อาหารตามสั่ง 081 5337677
26 นางสนอง มิ่งกลิ่น
71/8 ม.4 ต.เมืองสุโขทัย อ.ยางซ้าย จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 085 0539182
27 นางจรัส ท้องฟ้า
14/7 ม.6 ต.ศรีนคร อ.คลองมะพลับ จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 089 9061535
28 นางสมควร ค้ำจุน
1/2 ม.6 ต.ศรีนคร จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 055 652906
29 นางอังคนา บูรพาเรืองแสง
26 ม.9 ต.ศรีนคร จ.สุโขทัย
ข้าวมันไก่,ข้าวขาหมู,ข้าวหมูแดง 055 652395
30 นางณิชาวี อ่ำดี
244/46 ม.3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 087 3095156
31 นางสว่าง มาประกอบ
246/7 ม.3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว 089 83963654
32 นกฮูก
244/5 ม.3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 055 652696
33 บ้านไม้
313 ม.4 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ท่าชัย จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 081 8870591
34 โบนัส
28 ม.3 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองสุโขทัย อ.เมืองเก่า จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว 055 633311
35 จันทร์ทอง
1/1 ม.3 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองสุโขทัย อ.เมืองเก่า จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว 055 633443
36 ครัวรื่นรมย์
15/8 ม.4 ถ.สุโขทัย-บางระกำ ต.เมืองสุโขทัย อ.บ้านหลุม จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 089 9617028
37 ชวนยิ้มโภชนา
160 ม.3 ถ.พิษณุโลก-สุโขทัย ต.กงไกรลาศ อ.ป่าแฝก จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 087 3089194
38 ติ๋มอิ่มอร่อย
68/1 ม.4 ต.เมืองสุโขทัย อ.บ้านหลุม จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 086 2060761
39 ครัวลุงทอง
82/2 ม.4 ต.เมืองสุโขทัย อ.บ้านหลุม จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 089 4396529
40 แจ๋วโภชนา
3/1 ม.4 ต.เมืองสุโขทัย อ.ปากแคว จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 055 610475
41 นวลฉวี
33/7 ม.1 ต.เมืองสุโขทัย อ.ปากแคว จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง,ต้มเลือดหมู 055 612549
42 สมพลโภชนา
16 ถ.ประพนธ์บำรุง ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
ข้าวมันไก่,ข้าวขาหมู 055 611461
43 4D โภชนา
6 ถ.ทัศนาพาณิชย์ 2 ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 086 7322975
44 ดอกไม้เนียมหอม
82/2 ม.4 ต.เมืองสุโขทัย อ.บ้านหลุม จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว 081 4746390
45 เจ๊เอ๋
78/100 ม. 2 ต.กงไกรลาศ อ.บ้านกร่าง จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 089-2742177
46 ก๋วยเตี๋ยวเจ๊ฮวย
98/1 ม. 2 ต.กงไกรลาศ อ.บ้านกร่าง จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว 055-625261
47 เจ๊ม่วย
210 ม. 10 ถ.นรานุกุลกิจ ต.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 055-625114,087-5909792
48 เจ๊อร
131/5 ถ.สิงหวัฒน์ ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง,ข้าวราดแกง 055-636088
49 ป้าจิ๋วโภชนา
14/1 ม.4 ถ.บายพาส ต.เมืองสุโขทัย อ.บ้านหลุม จ.สุโขทัย
อาหารป่า,อาหารตามสั่ง 086-5758393
50 ฝนอาหารตามสั่ง
372 ม.4 ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง -
51 ป้าเพ็ญก๋วยเตี๋ยวลึกลับ
254/4 ม.7 ซ.เทศบาลบำรุง ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว 055-613342
52 อินทรา (ข้าวคลุกกะปิ)
59/5 ม.13 ต.เมืองสุโขทัย อ.บ้านกล้วย จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง,อาหารจานเดียว 055-616453,081-6744639
53 ก๋วยเตี๋ยวเรือ
58/5 ม.4 ต.บ้านด่านลานหอย อ.ลานหอย จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว 084-3829382
54 มนัสโภชนา
2 ม.4 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านด่านลานหอย อ.ลานหอย จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง,ข้าวราดแกง 055-634101,085-4447204
55 ครัวระยองฮิ
6/3 ม.4 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านด่านลานหอย อ.ลานหอย จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง,ข้าวราดแกง 086-9711158
56 สยาม
58/4 ม.4 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านด่านลานหอย อ.ลานหอย จ.สุโขทัย
ข้าวมันไก่,ก๋วยเตี๋ยว 055-634120,085-8778397
57 เปรี้ยว
85 ม.6 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 055-631170,086-9377488
58 แขกอาหารตามสั่ง
216 ม.1 ต.ศรีสัชนาลัย อ.หาดเสี้ยว จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 082-5097514
59 นางชด คมขำ
50/1 ม.7 ต.สวรรคโลก อ.คลองกระจง จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว 055-643125
60 ครัวคิดถึง
175 ม.2 ต.สวรรคโลก อ.ย่านยาว จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว 084-3362901
61 นางลำพรวน เหงาจิ้น
39 ม.11 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว 087-1964979
62 ก๋วยเตี๋ยวเจ๊จิ๋ม
460/1 ม.2 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว 055-629413,084-0408883
63 ศิริโภชนา
155 ม.7 ถ.ศิริสมารังค์ ต.ศรีสำโรง อ.คลองตาล จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 055-681365
64 เทียนมงคล
6/1 ม.2 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ศรีสำโรง อ.สามเรือน จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว -
65 อาหารปักษ์ใต้
40/4 ม.12 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองสุโขทัย อ.บ้านกล้วย จ.สุโขทัย
ข้าวราดแกง 086-7358187
66 อาหารเพื่อสุขภาพ เจ เจ
23/6 ถ.วิเชียรจำนงค์ ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
ข้าวราดแกง 089-1218412
67 กุ๊กแก่น
123/29 ถ.สิงห์วัฒน์ ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
ข้าวราดแกง 081-7865165
68 ก๋วยเตี๋ยวเจ๊มะลิ
76 ม.10 ต.คีรีมาศ อ.สามพวง จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว 087-3135456
69 ขนมจีนผักสด
110/4 ม.2 ถ.นางล้อม ต.คีรีมาศ อ.คลองตาล จ.สุโขทัย
ขนมจีน 086-3355309
70 นางรุ่งศรี คุณาสวรรค์
49/2 ม.5 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ศรีสำโรง อ.คลองตาล จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว,ขนมจีน 055-6282123
71 ตั้ม
133 ม.2 ต.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง,ส้มตำ 087-7348659
72 ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยป้าอ๊อด
23 ม.2 ต.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 055-687322
73 ครัวตาขาว
1/4 ม.2 ต.สวรรคโลก อ.ปากน้ำ จ.สุโขทัย
ข้าวราดแกง 086-2125737
74 ใพก๋วยเตี๋ยวเรือ
ข้างวัดเหมืองนา ถ.ทุ่งเสลี่ยม ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว -
75 นางจุ้ย รุ่งสว่าง
112/3 ม.9 ต.ศรีสัชนาลัย อ.สารจิตร จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว 055-675529
76 เจตน์ข้าวมันไก่
38/5 ม.11 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ท่าชัย จ.สุโขทัย
ข้าวมันไก่,ข้าวหมูแดง-หมูกรอบ,อาหารตามสั่ง -
77 ท่าชัย ข้าวมันไก่
346 ม.4 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ท่าชัย จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว,ข้าวมันไก่ 081-7586593
78 นางพรพณา สีฟ้า
344/5 ม.5 ต.กงไกรลาศ อ.บ้านใหม่สุขเกษม จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 089-8227082
79 นภาพร
1/35 ม.3 ต.เมืองสุโขทัย อ.เมืองเก่า จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 055-633154
80 เทียนฟง
24/4 ม.6 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ศรีสำโรง อ.คลองตาล จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 086-2016110
81 ริมยม
73/3 ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวรรคโลก อ.เมืองสวรรคโลก จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว 055-623551
82 ลุงธรรม
112 ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวรรคโลก อ.เมืองสวรรคโลก จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว 055-623158
83 ครัวขอนซุง (บางขลัง)
100 ม.4 ต.สวรรคโลก อ.เมืองบางขลัง จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว -
84 ก๋วยเตี๋ยวช่อทิพย์
22/4 ม.12 ต.เมืองสุโขทัย อ.ยางซ้าย จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 089-6433791,089-4614325
85 ป้าคอย
63 ม.7 ถ.ศรีสำโรง-บ้านไร่ ต.ศรีสำโรง อ.วัดเกาะ จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว 080-5121718
86 ศิริโภชนา
190 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
ข้าวมันไก่,ข้าวขาหมู,ก๋วยเตี๋ยว 081-5347926
87 นางสาวพรวลัย
68 ม.2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.กงไกรลาศ อ.บ้านกร่าง จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว 086-9273624
88 รุ่งข้าวแกง
40 ถ.ประเสริฐพงค์ ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
ข้าวราดแกง -
89 ยายทวด
139 ม.4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.เมืองสุโขทัย อ.บ้านหลุม จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 055-611503
90 ก๋วยเตี๋ยวตาพุธ
27 ม.1 ถ.ริมยม ต.ศรีสำโรง อ.วัดเกาะ จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว 055-682068
91 รักทรงไทย
207 ม.2 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ศรีสำโรง อ.คลองตาล จ.สุโขทัย
ข้าวราดแกง,อาหารตามสั่ง 084-5941979
92 เย็นตาโฟ
152 ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว 086-5136465
93 พรรณราย
152/8 ม.10 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว 089-9065463
94 ยอร์ชซ่า
436 ม.2 ต.ศรีสัชนาลัย อ.หาดเสี้ยว จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว 055-671133
95 ก๋วยเตี๋ยวโบราณ
432 ม.2 ต.ศรีสัชนาลัย อ.หาดเสี้ยว จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว 086-9363846
96 มาแหม่
480 ม.2 ต.ศรีสัชนาลัย อ.หาดเสี้ยว จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 081-5845028
97 นางสาววาสนาน้อย กรุณามิตร
218 ม.1 ต.ศรีสัชนาลัย อ.หาดเสี้ยว จ.สุโขทัย
ข้าวราดแกง 055-630259
98 ก๋วยเตี๋ยวต้นกะจี้
232 ม.7 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว 055-610087
99 ป้าทรง
52 ม.4 ต.ศรีสัชนาลัย อ.หนองอ้อ จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 055-672514
100 เจ๊มะลิ
บ้านนาดง ต.คีรีมาศ อ.สามพวง จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว 087-3135456
101 ครัวป้าสุนัน
223/1 ม.17 ต.คีรีมาศ อ.โตนด จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 084-0482174
102 ลุงจิ๋ว
322/9 ม.1 ต.เมืองสุโขทัย อ.บ้านกล้วย จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง -
103 ก๋วยเตี๋ยวเรือเจ๊พร
148/61 ถ.สังหวัฒน์ ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 081-8875645
104 ป้าแต๋วอาหารตามสั่ง
265/3 ถ.นิกรเกษม ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง -
105 เจ๊อ้วนก๋วยจั๊บ
145/3 ถ.สิงหวัฒน์ ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ 087-3162238
106 บุญเลี้ยงโภชนา สาขา 2
215 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
ข้าวมันไก่ หมูแดง 055-621731
107 ร้านป้าแขก
202/48 ม.4 ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
ขนมจีน ข้าวซอย 081-4750074
108 ข้าวมันไก่โกเบ
6-8 ถ.รามคำแหง ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
ข้าวมันไก่ 086-9409824
109 ครัวใต้ "ภูเก็ต"
40 ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
ข้าวราดแกง 082-4094340
110 ก๋วยเตี๋ยวแกงส้ม
39 ม.13 ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว 089-6385719
111 ใบเตยชวนชิม
172 ม.5 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองสุโขทัย อ.บ้านกล้วย จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง 055-620365
112 ป้าหย่วนโภชนา
121/1 ม.2 ต.เมืองสุโขทัย อ.บ้านกล้วย จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว 087-5008714
113 ครัวสุโขทัย
40/5 ม.5 ต.เมืองสุโขทัย อ.บ้านกล้วย จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว
114 ยมนา
113/6 ม.2 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองสุโขทัย อ.บ้านกล้วย จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว 086-5893823
115 ครัว 93 เป็ดย่าง
93/7 ม.4 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว 084-5322282
116 ข้าวมันไก่สิงค์โปร์
9/7 ม.2 ต.เมืองสุโขทัย อ.บ้านสวน จ.สุโขทัย
ข้าวมันไก่ 080-5124654
117 เถาวัลย์
62/1 ม.4 ต.เมืองสุโขทัย อ.ยางซ้าย จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง 089-5632920
118 ลุงพล้อย
162 ม.2 ต.เมืองสุโขทัย อ.บ้านสวน จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 089-6381579
119 ต้มเลือดหมู
30/2 ถ.บาลเมือง ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 081-6805116
120 ป้าอู๊ดผัดไทย
ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
ผัดไทย อาหารตามสั่ง 084-5954042
121 ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูพริกกะเหรี่ยง
33 ถ.ศรีอินทราทิตย์ ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว ข้าวขาหมู 089-6405677, 055-612851
122 นายประเทือง จงแจ่ม
65/1 ถ.ประเวศนคร ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 055-611905
123 นายสุภัทร เมฆพัฒน์
131/7 ถ.สิงหวัฒน ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง -
124 จีรวรรณ โพชะนี
28/27 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 087-7397714
125 ตารุ่ง
131/19 หมู่ 4 ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
ข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง -
126 ข้าวมันไก่
27/8 ม.4 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.สวรรคโลก อ.ในเมือง จ.สุโขทัย
ข้าวมันไก่ 089-7052594
127 เจ๊จิริมน้ำ
119/6-7 ถ.หน้าเมือง ต.สวรรคโลก อ.ในเมือง จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 089-8151440
128 เจ๊เนี๊ยวก๋วยเตี๋ยวไทย
29 ถ.หน้าเมือง ต.สวรรคโลก อ.ในเมือง จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว 086-9306197
129 เจ๊อุ่นก๋วยเตี๋ยวกะลา
40/4 ม.4 ถ.ริมน้ำ ต.สวรรคโลก อ.ในเมือง จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว 087-3123220
130 ก๋วยเตี๋ยวไทยโกดำ
34 ถ. หลวงพ่อเจ้า ต.สวรรคโลก อ.ในเมือง จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว 081-6755015
131 เฮียตี๋
1/8 ถ.ศรีสัชนาลัย ต.สวรรคโลก อ.เมืองสวรรคโลก จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว 055-641707
132 โกดำข้าวมันไก่
9/15 ถ.พิชัยนอก ต.สวรรคโลก อ.ในเมือง จ.สุโขทัย
ข้าวมันไก่ ข้าวราดแกง -
133 ยายน้อย
107/4 ม.6 ต.สวรรคโลก อ.คลองกระจง จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว 084-6646950
134 สนิท
108 ม.4 ต.สวรรคโลก อ.ย่านยาว จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว 086-1197032
135 ก๋วยเตี๋ยวเจ๊เหรียญ
77/6 ม.5 ต.ศรีสำโรง อ.คลองตาล จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว 087-1034311
136 ป้าแจ๊ว
84/2 ม.5 ต.ศรีสำโรง อ.คลองตาล จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 086-8345592
137 ผัดไทใบตอง
110/3 ม.9 ถ.นรานุกูลกิจ ต.กงไกรลาศ อ.กง จ.สุโขทัย
ผัดไท อาหารตามสั่ง 055-691060
138 อรัญญา
268 ม.10 ต.กงไกรลาศ อ.กง จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 082-7736544
139 ร้านสุกิจ
132 ม.9 ต.กงไกรลาศ อ.กง จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 080-8434549
140 โกโลอาหารตามสั่ง
1/1 ม.1 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.กลางดง จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว, อาหารตามสั่ง 089-9729708
141 น้องมิ้น
103/2 ม.5 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 055-624781
142 โสภา
22 ม.10 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ไทยชนะศึก จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 083-3313227
143 กัญญา
47/4 ม.11 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยวไทย 080-5106545
144 สมปอง
122 ม.2 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ไทยชนะศึก จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ 083-3313345
145 ก๋วยเตี๋ยวพี่เนียร
หมู่ 3 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว 080-5184265
146 ร้านสามสาว
205 หมู่ 13 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ท่าชัย จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง 089-9069739
147 ป้าเตี้ย
456/1 หมู่ 3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง -
148 โอชิข้าวมันไก่
126 หมู่ 9 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
ข้าวมันไก่ 086-7359996
149 ก๋วยเตี๋ยวน้องกิจ
308 หมู่ 8 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง 085-0537414
150 ยุพิน
325 หมู่ 9 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง ผัดไท 080-8392161
151 นางรมย์ชลี บุญมา
55 หมู่ 3 ต.กงไกรลาศ อ.ไกรกลาง จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว 087-7389176
152 นางวันเพ็ญ ตันตระกูล
194 หมู่ 11 ต.กงไกรลาศ อ.ท่าฉนวน จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว 089-8533860
153 นางวรัญญา ศิริลักษณ์
87 หมู่ 1 ต.กงไกรลาศ อ.ดงเดือย จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว 082-7736544
154 นางจำนงค์ เอี่ยมสะอาด
98 หมู่ 2 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ท่าชัย จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว 086-9310816
155 นางแน่งน้อย บัวทอง
104/2 หมุ่ 11 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ท่าชัย จ.สุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยว 088-1450401
156 ครัวน้าขวัญ
38/1 หมู่ 4 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ท่าชัย จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว 085-2772055
157 น.ส.ดวงเดือน บุญฟู
244/9 หมู่ 3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 086-3154098
158 พุงพุ้ย
55/2 หมู่ 8 ต.ศรีนคร อ.คลองมะพลับ จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว 086-6768693
159 ลำไย
244/9-01 หมู่ 3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 082-8865195
160 ป้าก้อม
72/1 หมู่ 13 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองสุโขทัย อ.บ้านกล้วย จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 083-2150030
161 ชุมชนคลองโพธิ์(ป้านี)
122/25 หมู่ 1 ต.เมืองสุโขทัย อ.ธานี จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 055-614789
162 นางปรานีตร์ วงศ์เครือ
115 หมู่ 7 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.กลางดง จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว 080-6714275
163 นางศิริรัตน์ กันทะวงค์
323/2 หมู่ 9 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
อาหารตามสั่ง 086-1044918
  2. พะเยา (จำนวน 51 ร้าน)
1 แวะหน่อย
123 หมู่ 4 ถ.แม่ใจสายใน ต.แม่ใจ อ.ศรีถ้อย จ.พะเยา
ข้าวมันไก่,ข้าวหมูแดง,ข้าวคลุกกะปิ, 081-6858990
2 (ก๋วยเตี๋ยววิไลวรรณ)
ต.ดอกคำใต้ อ.ดอนศรีชุม จ.พะเยา
3 ครัวเดือนเพ็ญ
125 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพะเยา อ.แม่ปืม จ.พะเยา
อาหารตามสั่ง 0-5442-8499
4 จารุณี นาแพร่
91/2 ม.12 ถ.แม่นาเรือ-แม่ใส จ.พะเยา
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น 084-0431360
5 ร้านป้าเพ็ญ
55 ม.2 ถ.พะเยา-ป่าแดด ต.เมืองพะเยา อ.ท่าวังทอง จ.พะเยา
ข้าวมันไก่,ข้าวมันไก่ทอด,ข้าวหมกไก่ 0-5443-1579
6 ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา
128/3 ม.2 ถ.พะเยา-ป่าแดด ต.เมืองพะเยา อ.ท่าวังทอง จ.พะเยา
ก๋วยเตี๋ยว 083-1562604
7 นวลวรรณ ชูเกษ
615/1 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพะเยา อ.บ้านต๋อม จ.พะเยา
อาหารตามสั่ง 089-4321742
8 ครัวปักษ์ใต้นายเขียว
539/11 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพะเยา อ.บ้านต๋อม จ.พะเยา
ข้าวราดแกง 081-9806595
9 ดวงกมลข้าวมันไก่
2 ถ.ศรีจอมเรือง ต.เมืองพะเยา อ.เวียง จ.พะเยา
ข้าวมันไก่ 0-5441-2063
10 ต.เลิศรส (นครปฐม)
371/1 ถ.พะเยา-ดอกคำใต้ ต.เมืองพะเยา อ.แม่ต๋ำ จ.พะเยา
ก๋วยเตี๋ยว,ข้าวมันไก่,ข้าวหมูแดง, 085-0326919
11 เพียว เพียว
126/3 ถ.รอบเวียงประตูชัย ต.เมืองพะเยา อ.เวียง จ.พะเยา
ข้าวมันไก่,ข้าวขาหมู,อาหารตามสั่ง 054-410292
12 คำปัน (ข้าวซอยไก่,เนื้อ)
2/1 ถ.ศรีจอมเรือง ต.เมืองพะเยา อ.เวียง จ.พะเยา
ข้าวซอย,ก๋วยเตี๋ยว,ราดหน้า 087-1786552
13 เทียมจิตร (ก๋วยเตี๋ยวธงฟ้า)
51/1 ถ.ประสาท ต.เมืองพะเยา อ.เวียง จ.พะเยา
ก๋วยเตี๋ยว 086-1874578
14 ก๋วยเตี๋ยวน้ำตก"ใบเฟริ์น 2"
328 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพะเยา อ.เวียง จ.พะเยา
ก๋วยเตี๋ยวน้ำตก 083-2853983
15 ครัวบัวตอง
109 ม.3 ต.เมืองพะเยา อ.ท่าวังทอง จ.พะเยา
อาหารตามสั่ง 089-7557212
16 ครูเอ๋
25/1 หมู่ 4 ต.เชียงคำ อ.หย่วน จ.พะเยา
ข้าวมันไก่ , ข้าวขาหมู, 0-5445-4049
17 ร้าน บุปผา
163 หมู่ 8 ถ.พิศาล ต.เชียงคำ อ.หย่วน จ.พะเยา
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง,ข้าวซอย 081-7656597
18 ข้าวซอยเจ้าเก่า
481/14 หมู่ 15 ถ.ศักดาบวรกิจ ต.เชียงคำ อ.หย่วน จ.พะเยา
ข้าวซอย,ขนมจีน,ก๋วยเตี๋ยว, 054-454276
19 ก๋วยเตี๋ยวเรือ 2000
60 หมู่ 3 ถ.สิทธิประชาราษฎร์ ต.เชียงคำ อ.หย่วน จ.พะเยา
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 087-1733033
20 กอไก่
224 หมู่ 13 ถ.พิศาล ต.เชียงคำ อ.หย่วน จ.พะเยา
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว,ข้าวมันไก่ 090-7507097
21 แพรวโภชนา
35/3 หมู่ 5 ถ.พิศาล ต.เชียงคำ อ.หย่วน จ.พะเยา
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว 089-7581568
22 ร้านอัมพร
35 หมู่10 ต.กิ่งภูซาง อ.สบบง จ.พะเยา
ก๋วยเตี๋ยว 087-1836113
23 เรไร ปัญจขันธ์
73 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน(เก่า) ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
อาหารตามสั่ง 0-5449-9166
24 โกศลข้าวมันไก่
80 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน(เก่า) ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
ข้าวมันไก่,ข้าวหมูแดง,ข้าวขาหมู, 089-7598369
25 จันทร์หอม
112 ม.5 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
อาหารตามสั่ง 054-417231
26 ร้านเจ้บาง
20/2 หมู่ 1 ถ.พะเยา-เชียงคำ ต.จุน อ.ห้วยข้าวก่ำ จ.พะเยา
ข้าวมันไก่,ข้าวขาหมู,ข้าวหมูกรอบ, 082-1960125
27 ผัดไทยไวโอลิน
18/1 ม.1 ต.จุน อ.ห้วยข้าวก่ำ จ.พะเยา
ผัดไท,ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 054-459158
28 ข้าวซอย
170 ม.5 ต.จุน อ.ห้วยข้าวก่ำ จ.พะเยา
ข้าวซอย,ข้าวมันไก่,ข้าวหมูแดง, 084-1507633
29 ร้านเจ๊น้อย
271/4 หมู่ 4 ต.จุน อ.ห้วยข้าวก่ำ จ.พะเยา
ข้าวราดแกง,อาหารตามสั่ง 089-7561511
30 ร้านเจ้ติ๋ว
153 หมู่ 2 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
อาหารตามสั่ง 089-7578941
31 ร้านอารีย์
249 หมู่ 1 ต.เชียงม่วน อ.บ้านมาง จ.พะเยา
ก๋วยเตี๋ยว,ข้าวซอย 089-5554594
32 ก๋วยเตี๋ยวแก้ว
92 หมู่ 7 ซ.เจริญราษฎร์ ถ.พะเยา-ป่าแดด ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
ก๋วยเตี๋ยวหมู 081-6147209
33 ร้านแม่ฟองนวล
7 หมู่ 3 ถ. พะเยา -เชียงคำ ต.ดอกคำใต้ อ.ดอนศรีชุม จ.พะเยา
ก๋วยเตี๋ยว 085-6147344
34 อาทิตย์ก๋วยเตี่ยวเป็ดตุ๋น
154 หมู่ 2 ต.กิ่งภูกามยาว อ.ดงเจน จ.พะเยา
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นยาจีน 085-7173212
35 ร้านทัศนีย์
91 หมู่ 3 ต.กิ่งภูกามยาว อ.ห้วยแก้ว จ.พะเยา
ก๋วยเตี๋ยว,น้ำเงี้ยว 086-0992973
36 แสงจันทร์
389 ม.13 ต.กิ่งภูกามยาว อ.ดงเจน จ.พะเยา
อาหารตามสั่ง 054-422485
37 ก๋วยเตี๋ยวป้าเพ็ชร
188 ม.3 ต.กิ่งภูกามยาว อ.ดงเจน จ.พะเยา
ก๋วยเตี๋ยว 087-6566865
38 นรี
129 ม.13 ถ.พะเยา-ป่าแดด ต.กิ่งภูกามยาว อ.ดงเจน จ.พะเยา
ก๋วยเตี๋ยว,ข้าวมันไก่ 054-422129
39 พี่เจน
232/1 ม.10 ถ.พะเยา-ป่าแดด ต.กิ่งภูกามยาว จ.พะเยา
ก๋วยเตี๋ยว 087-2071878
40 หนานเวียนเย็นตาโฟ
45 ม.4 ถ.พะเยา-ป่าแดด ต.กิ่งภูกามยาว อ.ท่าวังทอง จ.พะเยา
เย็นตาโฟ,บะหมี่เกี๊ยว 083-7602797
41 ลายสือไทข้าวมันไก่
302/10 ม.4 ถ.พะเยา-ป่าแดด ต.เมืองพะเยา อ.ท่าวังทอง จ.พะเยา
ข้าวมันไก่ , สุกี้ 085-2679603
42 ก๋วยเตี๋ยวป้าอิ๊ด เจ้าเก่า
60 ม.13 ถ.พะเยา-ป่าแดด ต.เมืองพะเยา อ.ท่าวังทอง จ.พะเยา
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง,ขนมจีนน้ำเงี่ยว 054-412133
43 ก๋วยเตี๋ยวร้านป้าหยิบ
97/9 ถ.ประตูชัย ต.เมืองพะเยา อ.ท่าวังทอง จ.พะเยา
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 089-8352230
44 ป้านางอาหารตามสั่ง
109/1 ม.3 ถ.พะเยา-ป่าแดด ต.เมืองพะเยา อ.ท่าวังทอง จ.พะเยา
อาหารตามสั่ง 084-6092134
45 ป้าพรอาหารตามสั่ง
539/2 ม.11 ต.เมืองพะเยา อ.บ้านต๋อม จ.พะเยา
อาหารตามสั่ง 089-6311842
46 ข้าวมันไก่ป้าพร
539/3 ม.11 ต.เมืองพะเยา อ.บ้านต๋อม จ.พะเยา
ข้าวมันไก่ 054-482270
47 ข้าวขาหมูป้าพันธ์
305/14 ม.11 ต.เมืองพะเยา อ.บ้านต๋อม จ.พะเยา
ข้าวขาหมู , อาหารตามสั่ง , ก๋วยเตี๋ยว 081-7116788
48 บัวจี๋เจ้าเก่า อาหารจานเดียว
บริเวณศูนย์ราชการ จ.พะเยา ม.11 ต.เมืองพะเยา อ.บ้านต๋อม จ.พะเยา
อาหารตามสั่ง 086-6595697
49 เมทิวา
171/2 ม.11 ต.เมืองพะเยา อ.บ้านต๋อม จ.พะเยา
ก๋วยเตี๋ยว 086-6593836
50 ป้าพา
41 ถ.ท่ากว๊าน ต.เมืองพะเยา อ.เวียง จ.พะเยา
ก๋วยเตี๋ยว ,น้ำเงี้ยว,อาหารตามสั่ง 082-0339472
51 สหชัยบะหมี่เกี๊ยว
120/1 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพะเยา อ.แม่ต๋ำ จ.พะเยา
ก๋วยเตี๋ยว,บะหมี่,ข้าวหมูแดง,หมูกรอบ 0-5441-3036
  3. พิษณุโลก (จำนวน 135 ร้าน)
1 ครัวครูปอย
198/1 หมู่ 7 ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง,ต้มเลือดหมู
2 @milk
335 หมู่ 7 ต.เมืองพิษณุโลก อ.ท่าโพธิ์ จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง,นมสด-ขนมปัง
3 ก๋วยเตี๋ยวเรือ ขึ้นบก
335 หมู่ 7 ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี่ยวเรือ,หมูสะเต๊ะ
4 ป้าอุไรอาหารตามสั่ง
177/4 หมู่ 7 ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
5 ก๋วยจั๊บ ดี.เจ
335/1 หมู่ 7 ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยจั๊บ
6 โกหน่อย
24/27 ถ. สนามบิน ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
7 ข้าวซอยล้านนา
27/8-9 ถ.สนามบิน ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ข้าวซอย,ก๋วยเตี๋ยว,น้ำเงี้ยว
8 ร้านข้าวแกงน้องพร
35/30 ถ.ชาญเวชกิจ ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ข้าวราดแกง,กับข้าว
9 ก๋วยเตี๋ยว ป.ปลาสูตรเด็ด
41/6 ถ.วิสุทธ์กษัตริย์ ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยวปลา
10 ร้านป้าแจ๊ว
89/3 ถ.ประชาอุทิศ ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ข้าวแกง
11 ครัวคุณแจ๊ว
83/239 ถ.ประชาอุทิศ ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
12 ฟักแฟง (รสเด็ด)
51/1 ถ.พระองค์ขาว ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
13 ธัญรส 27
834/24 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
14 ริ้วทอง
210/12 ถ.บรมไตรโลกนาถ ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยว
15 ป. ธนดี
14/22 ถ.จ่านกร้อง ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โจ๊ก,ข้าวต้ม
16 คุณมล
3/51 ถ.เทพารักษ์ ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ข้าวราดแกง
17 ข้าวมันไก่หลังศาลากลาง
3/61 ถ.เทพารักษ์ ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ข้าวมันไก่,ขาหมู,หมูแดง,หมูกรอบ
18 ข้าวมันไก่มหาชัย
960/4 ถ.บรมไตรโลกนาถ ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ข้าวมันไก่,ขาหมู,ไก่ทอด
19 วิไล
293/1 ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยวหมู-เนื้อ,อาหารตามสั่ง
20 โชคอำนวย
203/17 ถ.บรมไตรโลกนาถ ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยว
21 ราดหน้ายอดผักเอ็มไพร์
268/21 ถ.บรมไตรโลกนาถ ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ราดหน้า
22 ก๋วยเตี๋ยวไก่วัดจันทร์ (ป้าล้อม)
492/2ถ.บรมไตรโลกนาถ ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยวไก่
23 ขาตั้งสู้
127 หมู่ ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยว,ข้าวผัด
24 ก๋วยเตี๋ยวยอดเดียว
305/2 ถ.พิชัยสงคราม ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง
25 ครัวคุณน้อย
50/116 ถ.พระองค์ขาว ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ข้าวแกง,ก๋วยเตี๋ยว
26 ข้าวแกงซ่าแซ่บ
638 ทิพย์เสนา ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ข้าวแกง,ก๋วยเตี๋ยว
27 ปุ๊ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด
50/136 ถ.พระองค์ขาว ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยว,ข้าวผัดตามสั่ง
28 ครัวตะไคร้
100/6หมู่ 4ถ.พล.-นว. ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยวเรือ
29 หนิง&นาว
76/5 หมู่ 7 ถ.หลัง ม.น. ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง,ผัดไทย
30 ลุงเปี๊ยกริมทาง
119 หมู่ 8 ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
31 น้องณัฐ
119 หมู่ 8 ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
32 ก๋วยเตี๋ยวไก่,ข้าวหมกไก่
59/7 หมู่ 8 ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยวไก่,ข้าวหมกไก่,หน้าเป็ด
33 น้องอาหารตามสั่ง
137 หมู่ 8 ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง,ก๋วยจั๊บ
34 ศูนย์ออนไลน์
28/6 ถ.สิงหวัฒน์ ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ข้าวราดแกง,ข้าวต้ม,แกงถุง
35 หญ้าคา
95 หมู่ 5 ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
36 นางบุญชู เป้วัด
138/1 หมู่ 5 ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง,ก๋วยจั๊บ,ราดหน้า
37 รุ่งขวัญ หน้าองค์การ
768 ถ.พิชัยสงคราม ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ข้าวราดแกง,อาหารตามสั่ง
38 ลูกชิ้นปลาโกตุ๋ย
25 ถ.ไสฤไท ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา,เย็นตาโฟ
39 ข้าวขาหมูโกตุ๋ย
26 ถ.ไสฤไท ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ข้าวขาหมู,ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อวัว
40 ป้าสั้นข้าวแกง
ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ข้าวแกง,ข้าวมันไก่
41 ซ่าแซบ
336 ม.7 ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
42 ป้าหล่ำ
283 ม.1 ต.เมืองพิษณุโลก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง
43 ส่งเสียงโภชนา
180 ต.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
44 กาญจนา
73 ม.8 ต.พรหมพิราม อ.มะต้อง จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง
45 ครัวอินเปล่ง
114/5 ม.8 ต.พรหมพิราม อ.มะต้อง จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง,ข้าวมันไก่
46 ข้าวมันไก่
245-6 ม.1 ต.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ข้าวมันไก่,ข้าวหมูแดง
47 เฉลิมพรโภชนา
117 ม.3 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ข้าวมันไก่,ข้าวหมูแดง,ข้าวขาหมู
48 ป้าเฉลิม
118/1 ม.3 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ข้าวมันไก่,ข้าวหมูแดง,ข้าวขาหมู
49 ศ โภชนา
55/50-51 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง,ต้มเลือดหมู
50 ตะขบทอง
95 ม.4 ถ.นครไทย-ชาติตระการ ต.นครไทย จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
51 ครัวน้องแฝด
212/1 ม.9 ถ.นครไทย-ชาติตระการ ต.นครไทย จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
52 หนึ่งนครโภชนา
55/1 ม.13 ถ.อุดรดำหริ ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
อาหารปรุงสำเร็จ
53 หนึ่งนครโภชนา สาขา 2
352 ม.3 ถ.นครไทย-ชาติตระการ ต.นครไทย จ.พิษณุโลก
อาหารปรุงสำเร็จ
54 อิ่มอร่อย
9 ม.2 ถ.นครไทย-ด่านซ้าย ต.นครไทย อ.บ่อโพธิ์ จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
55 นางปริมประภา สุวรรณโณ
16 ม.1 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยว
56 ก๋วยเตี๋ยวโกเด้ง
9/7 ม.1 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยว
57 นายวิมล ศรีรัตน
22/2 ม.2 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
58 นางสว่าง มากมา
161/1 ม.2 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยว
59 นางรัตนา จั่นตอง
49/5 ม.2 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ก๋วยจั๋บ
60 ก๋วยจั๊บ เจ๊ถวิล
159/8 ม.4 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ก๋วยจั๋บ
61 ศิริพฤกษา
198 ม.9 ต.บางกระทุ่ม อ.เนินกุ่ม จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
62 บุญมี-เจี๊ยบ อาหารตามสั่ง
188 ม.3 ต.บางกระทุ่ม อ.เนินกุ่ม จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว
63 แม่ศรีเวียงโภชนา
ตลาดวัดโบสถ์ ม.4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง,อาหารปรุงสำเร็จ
64 อุไรวรรณข้าวมันไก่
130 ม.4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง หมูกรอบ
65 จี๊ดจ๊าด
465 ม.4 ถ.วัดโบสถ์-ท่างาม ต.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว
66 อาหารตามสั่ง-ก๋วยเตี๋ยว
457 ม.4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว
67 หญ้าคาบ้านเฮา
137 ม.4 ต.เนินมะปราง อ.ชมพู จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
68 อาริสา
530/1 ม.4 ถ.บ้านมุง-สากเหล็ก ต.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
69 หมู่เฮา
147 ม.6 ต.ชาติตระการ อ.ป่าแดง จ.พิษณุโลก
อาหารปรุงสำเร็จ
70 แอน
75 ม.1 ต.ชาติตระการ อ.ป่าแดง จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
71 นางละออ คำภาแก้ว
482 ม.1 ต.ชาติตระการ อ.ป่าแดง จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว
72 นายไพรัตน์ คำภาอินทร์
ล๊อค 17 ม.1 ต.ชาติตระการ อ.ป่าแดง จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว
73 น.ส.อรัญญา กล้าหาญ
ล๊อค 18 ม.1 ต.ชาติตระการ อ.ป่าแดง จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว
74 นางสายทอง สังฆรักษ์
369 ม.7 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว
75 นายสุเทพ ศรีอรุณ
170/12 ม.7 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
76 ป้าจิ๋ม
29/183 ถ.พระร่วง ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว
77 ป้าไหม
459/7 ถ.พิษณุโลก-วังทอง ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว
78 โกเด้ง
29/15 ถ.จ่านกร้อง ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยว
79 เป็ดย่าง วัดโพธิ์
42285 ม.5 ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยวเป็ด
80 ป้าเล็ก
183/14 ถ.เอกาทศรฐ ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
81 ข้าวแดงแกงร้อน
73 ม.2 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์ ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารปรุงสำเร็จ,อาหารตามสั่ง
82 เรือนไม้
61/2 ม.2 ถ.พิษณุโลก-แควน้อย ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยว
83 ก๋วยเตี๋ยวชักธงดู๋ดี๋
281/11 ม.5 ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยว
84 หญ้าคา
29/13 ถ.จ่านกร้อง ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
85 ข้าวซอย มอ นอ
19/217 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ข้าวซอย,อาหารตามสั่ง
86 ปลายนา
221 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
87 พ.ประเสริฐศรี
183/18 ถ.เอกาทศรฐ ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ข้าวหมูแดง,มันไก่,ขาหมู
88 ข้าวซอย
83/27-28 ถ.ธรรมไตรปิฎก ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ข้าวซอย
89 วิไลพร ข้าวราดแกง
83/31 ถ.ธรรมไตรปิฎก ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารปรุงสำเร็จ
90 เจ๊หล่าน
676 ม.2 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.วังทอง จ.พิษณุโลก
ข้าวแกง,อาหารตามสั่ง,ข้าวขาหมู
91 นางรัตดา ถิ่นซื่อตรง
777/2 ม.14 ถ.พิษณุดลก-หล่มสัก ต.วังทอง จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง,ข้าวมันไก่,ข้าวขาหมู
92 ตั๊กม้อ
459/2 ม.9 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.วังทอง จ.พิษณุโลก
ข้าวแกง,อาหารตามสั่ง,ต้มเลือดหมู
93 นายอลงกรณ์ พูลภีไกร
15/5 ถ.พระองค์ขาว ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยวเรือ
94 ร้านการะเกด
75/3-4 ถ.พญาลิไท ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ข้าวราดแกง
95 ร้านก๋วยเตี๋ยวสบายดี
67/1 ม.6 ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง
96 วีรยา
194/36 ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์ ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
97 เจ๊แอ๊ด
444 ม.1 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว
98 น้องโอ๊ะ
261 ถ.พิษณุโลก-วังทอง ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ข้าวราดแกง
99 ป้าจิตร
102 ม.3 ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
100 ก๋วยเตี๋ยววัดยาง
36/7 ถ.ปราบไตรจักร ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
101 บุญเลี้ยงโภชนา
96 ม.6 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ข้าวมันไก่,ก๋วยเตี๋ยว,ต้มเลือดหมู
102 หร้อย-หร่อย
151/31 ม.5 ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง,ข้าวมันไก่
103 เจ๊นุช
691/102 ถ.มิตรภาพ ซ.6 ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
104 มลโภชนา
334 ม.3 ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว
105 ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา
31 ม.12 ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว
106 เย็นตาโฟป้อมทอง
11/54 ถ.เอกาทศรฐ ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยว
107 แพ็ทไก่ตุ๋น
23/21 ถ.เอกาทศรฐ ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยว,ข้าวซอย
108 ซานตาเฟ่
1 ม.5 ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ข้าวราดแกง
109 ลุง+ป้า
123/19 ม.4 ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
110 รสทิพย์
238/47 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ข้าวราดแกง
111 ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัย
250/8 ถ.ไชยานุภาพ ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง
112 ร่มคูณ
83/282 ถ.ประชาอุทิศ ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
113 ครัวแจ่มศรี
194/3 ม.5 ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ข้าวราดแกง
114 บุญช่วยโภชนา
164/1 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว
115 รัตนาอาหารตามสั่ง
418/14 ม.5 ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
116 ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาต้นน้ำ
59/1 ถ.พุทธบูชา ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยวไทย
117 ก๋วยเตี๋ยวไทยสวรรคโลก
24/15 ม.2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยว ผัดไทย ขนมเบื้อง
118 ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น-เย็นตาโฟ
240 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว
119 บ้านไทก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา
266 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยวเรือ
120 BP เย็นตาโฟพัทยา สาขา2
602/62 ถ.พระองค์ขาว ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ
121 ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่าน
5/4 ถ.พญาเสือ ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยว
122 เสี่ยโส ก๋วยเตี๋ยวเรือ
17 ถ.ธรรมบูชา ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยวเรือ
123 ก๋วยเตี๋ยวเรือนำโชค
24/26 ถ.จ่านกร้อง ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยวเรือ
124 เกษรา
23/1 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยว
125 ริมนา
193 ม.2 ต.นครไทย อ.เนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
126 จันที
34 ม.7 ตงนครไทย ต.นครไทย จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยว
127 คุณเพชร
8 ถ.จ่านกร้อง ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
128 เจ๊นงค์ผัดไทย
207/1 ม.5 ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว
129 ข้าวแกงหลังวัดใหญ่
140/4 ม.5 ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ข้าวราดแกง
130 ก๋วยเตี๋ยวซี่โครงหมู
140/1 ม.5 ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยวซี่โครงหมู
131 ตุ๊กตาอาหารตามสั่ง
29/193 ถ.สิงหวัฒน์ ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
132 ป้าบัวโรย
14/29 ถ.จ่านกร้อง ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ข้าวราดแกง
133 ลูกทุ่ง
14/103 ถ.จ่านกร้อง ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาหารตามสั่ง
134 99 ผัดไทย
29/80 ถ.พระร่วง ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย
135 ครัวท่าโพธิ์
112/1 ม.7 ต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยว
  4. อุตรดิตถ์ (จำนวน 124 ร้าน)
1 ครัวตากะยาย
146/119 ถ.อินใจมี ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
อาหารและเครื่องดื่ม 055-412256
2 กิมไล้
131/24 ซ.โพธิ์ทิพย์ ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
ข้าวราดแกง, อาหารสำเร็จรูป 086-9341699
3 เสธโอชา
141/2 ถ.ศรีอุลตานอก ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
ก๋วยเตี๋ยว 080-6825746
4 แจ่วฮ้อน
2/35 ถ.พาดวาร ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 081-6737907
5 ข้าวแกงเจ๊เล็ก
49/2-3 ถ.อินใจมี ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
ข้าวราดแกง, อาหารสำเร็จรูป 055-414579
6 ลุงอ้วน
128/3 ถ.อินใรมี ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 083-9664956
7 เกี้ยวโอชา
148 ถ.บรมอาสน์ ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว 055-403828
8 ผัดไทอุตรดิตถ์
ถ.บรมอาสน์ ซ.โพธิ์ทิพย์ ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
ผัดไท 055-413600
9 ข้าวมันไก่อินเตอร์
ห้างฟรายเดย์สรรพสินค้า ถ.บรมอาสน์ ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 089-5653553
10 ศูนย์อาหารห้างฟรายเดย์สรรพสินค้า
ห้างฟรายเดย์สรรพสินค้า ถ.บรมอาสน์ ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
ข้าวราดแกง,อาหารตามสั่ง 055-440295-6
11 ก๋วยเตี๋ยวเรือ
ห้างฟรายเดย์สรรพสินค้า ถ.บรมอาสน์ ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
ก๋วยเตี๋ยว -
12 ข้าวแกงดวงกมล
ห้างเทสโก้โลตัส สาขาอุตรดิตถ์ ถ.ศรีชาววัง ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
ข้าวราดแกง,อาหารตามสั่ง 055-416521
13 ก๋วยเตี๋ยวเจ็ดเซียน
ห้างเทสโก้โลตัส สาขาอุตรดิตถ์ ถ.ศรีชาววัง ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
ก๋วยเตี๋ยว 055-443087
14 ยอดรัก
สโมสรในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 086-2051147
15 ปั๊กเป้า
สโมสรในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
ข้าวราดแกง 055-413364
16 สั้น
38 ม.3 ต.ลับแล อ.ทุ่งยั้ง จ.อุตรดิตถ์
ก๋วยเตี๋ยว 089-5625472
17 ราดหน้าคะน้าอ่อน
180/1 ถ.บรมอาสน์ ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 086-2020325
18 นงเยาว์
6/1 ซ.2 ถ.บรมอาสน์ ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 055-403787
19 คุณปลิว
124/4 ม.3 ต.ลับแล อ.ทุ่งยั้ง จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 055-816636
20 ยุพิน
49/52 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 083-9628904
21 เจ๊เป็ด
239/1 ม.4 ถ.เด่นชัย-พิษณุโลก ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.คุ้งคะเภา จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 055-448104
22 บ้านกาแฟสด
3/16 ถ.สำราญรื่น ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว 083-8770625
23 อ้วนข้าวมันไก่ (สูตรไหหลำ)
274/36 ถ.สำราญรื่น ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
ข้าวมันไก่ 085-5301155
24 เรือนพี่เรือนน้องน้ำยาปลาตะโกก
134/1 ม.6 ถ.เด่นชัย-พิษณุโลก ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ป่าเซ่า จ.อุตรดิตถ์
ขนมจีน,อาหารตามสั่ง 055-442397
25 ข้าวแกงอู่สุชิน
280 ถ.บรมอาสน์ ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
ข้าวราดแกง,อาหารตามสั่ง 055-415980
26 ก๋วยเตี๋ยวไก่หนองบัว
4 ม.2 ซ.หนองบัว ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว 055-412337
27 ยายตลับ ก่วเตี๋ยวไทย
130/1 ม.1 ต.ลับแล อ.ไผ่ล้อม จ.อุตรดิตถ์
ก๋วยเตี๋ยว, สเต็กหมู 087-7054036
28 ป้าน้อย
454 ต.ลับแล อ.ศรีพนมมาศ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 055-431142
29 สมบูรณ์หมูสะเต๊ะ
25/6 ถ.สำราญรื่น ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
ก๋วยเตี๋ยว, หมูสะเต๊ะ 055-414127
30 ก๋วยเตี๋ยวไก่ป้านาค
27/3 ถ.สำราญรื่น ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
ก๋วยเตี๋ยว, หมูสะเต๊ะ 085-2705269
31 วัชรี
7/2 ถ.ท่าอิฐล่าง ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
ก๋วยเตี๋ยว 055-414164
32 วัลลดา
149/12 ถ.ศรีอุลตรานอก ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, อาหารปรุงสำเร็จ 055-416247
33 ข้าวมันไก่เจมส์
251 ถ.บรมอาสน์ ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
ข้าวมันไก่ 080-5054528
34 ป้าแอ้ว
26/2 ม.8 ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าเสา จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 055-499004
35 ป้านาคอาหารตามสั่ง
119/6 ม.3 ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าเสา จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว 087-2006964
36 ยำหนองผา
73/1 ม.3 ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าเสา จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 081-0406964
37 ก๋วยเตี๋ยวเรือโกฉ่าย
315/3 ถ.สำราญรื่น ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
ก๋วยเตี๋ยว 055-448316
38 จันทร์เพ็ญอาหารไทย
17-19 ถ.เจริญชาติ ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
ข้าวราดแกง,อาหารตามสั่ง 088-4219189
39 แม่กวาง
55/9 ม.1 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 085-6063173
40 ประภาอาหารตามสั่ง
14/2 ม.5 ต.ตรอน อ.บ้านแก่ง จ.อุตรดิตถ์
ก๋วยเตี๋ยว, อาหารตามสั่ง 087-9264748
41 ประนอม
55/1 ม.4 ถ.อินใจมี ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าเสา จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 055-417974
42 แจ๊วอาหารตามสั่ง
259 ม.4 ถ.อินใจมี ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าเสา จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 082-5017389
43 อภิชาติ
ถนนศรีอุลตรานอก ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว 089-1274191
44 รุ้งลัดดา
3 ม.5 ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.บ้านเกาะ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 087-8074765
45 มะลิ
62 ถ.ซอยหลังวัดหนองผา ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
ข้าวราดแกง, อาหารสำเร็จรูป 089-2723370
46 สายพิน
135/2 ม.3 ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าเสา จ.อุตรดิตถ์
ก๋วยเตี๋ยว 080-5045321
47 น้องพลอย
144/7 ม.3 ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าเสา จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 084-2260641
48 ดาหวัน
73/1 ม.3 ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าเสา จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 082-2260641
49 ลุงภาร
82/3 ม.3 ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าเสา จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 084-1526814
50 ครัวป้าตา
20/1 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 086-9376653
51 ถ้วยเงิน
20/3 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 055-413103
52 บ่อเงิน
37 ถ.อินใจมี ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 055-414513
53 ปิรันย่า
120/7 ถ.อินใจมี ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
ก๋วยเตี๋ยว 087-0359807
54 อาหารคุณปู่คุณย่า
ถ.อินใจมี ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 089-9616589
55 โสภา
ถ.อินใจมี ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
ก๋วยเตี๋ยว 083-2198627
56 พี่แหม่ม
270/20 ถ.อินใจมี ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 089-2718106
57 อิ่มอร่อย
59/1 ต.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 055-429141
58 ละพิณ
223 ม.1 ต.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 083-8782963
59 ครัวแม่พร่อง
118 ม.4 ถ.บรมอาสน์ ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.บ้านเกาะ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 089-6421243
60 ศรีพิม
135 ม.3 ถ.บรมอาสน์ ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.บ้านเกาะ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 087-2005889
61 ณิชมณ
77 ม.6 ถ.บรมอาสน์ ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.บ้านเกาะ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 087-2093759
62 ใจทิพย์
ถ.บรมอาสน์ ม.6 ต.ลับแล อ.ทุ่งยั้ง จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 082-1724891
63 ชัยชนะ
16 ม.6 ถ.ศรีพนมมาศ ต.ลับแล อ.ทุ่งยั้ง จ.อุตรดิตถ์
ก๋วยเตี๋ยว 089-5930233
64 บุญส่ง
2/2 ม.6 ถ.ศรีพนมมาศ ต.ลับแล อ.ทุ่งยั้ง จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 086-2112930
65 ชูศรี
63/1 ม.6 ถ.ศรีพนมมาศ ต.ลับแล อ.ทุ่งยั้ง จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 089-7071557
66 ลำจวน
20/10 ม.6 ถ.บรมอาสน์ ต.ลับแล อ.ทุ่งยั้ง จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 090-1493431
67 ยำหนองพระแล
สวนสาธารณหนองพระแล ม.6 ต.ลับแล อ.ทุ่งยั้ง จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 084-9039738
68 น้องไกด์อาหารตามสั่ง
สวนสาธารณหนองพระแล ม.6 ต.ลับแล อ.ทุ่งยั้ง จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 081-0385024
69 อาหาร 10 บาท
58 ม.6 ถ.ศรีพนมมาศ ต.ลับแล อ.ทุ่งยั้ง จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 084-1794599
70 ป้ายุพิน
59/4 ม.6 ถ.ศรีพนมมาศ ต.ลับแล อ.ทุ่งยั้ง จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ส้มตำ 087-5740224
71 สองพี่น้อง
52/10 ม.6 ถ.ศรีพนมมาศ ต.ลับแล อ.ทุ่งยั้ง จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 087-3713123
72 ก๋วยเตี๋ยวใบตอง
130/4 ม.2 ถ.บรมอาสน์ ต.ลับแล อ.ทุ่งยั้ง จ.อุตรดิตถ์
ก๋วยเตี๋ยว 081-7405940
73 ก๋วยเตี๋ยวไทยยายแมว
ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
ก๋วยเตี๋ยว 089-8565095
74 เจ๊เกตุ
19 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 083-4887380
75 ก๋วยเตี๋ยวถนอมศรี
19/46 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
ก๋วยเตี๋ยว 089-9613129
76 ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา
ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 087-4917844
77 สลุงหลวง
4/11 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
ก๋วยเตี๋ยว, ขนมจีน 084-9895841
78 ก๋วยเตี๋ยวหมูหมัก
25/5 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
ก๋วยเตี๋ยว 087-0799639
79 ตวงรัตน์
134/28 ถ.อินใจมี ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
ขนมจีน, ก๋วยจั๊บ 082-3857252
80 เจ๊ทวน
120/31 ถ.อินใจมี ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว 087-8422998
81 อาหารสอง
1 ซ.3 ถ.อินใจมี ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 080-5049452
82 เจ๊อึ่ง
120/47 ซ.3 ถ.อินใจมี ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 081-9716260
83 ครัวคุณดำ
ถ.เอเชียเลขที่ 11 ต.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 081-0426854
84 ข้าวซอยลุงลิ้ม
131 ม.6 ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.บ้านเกาะ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 089-2679837
85 ผัดไทหอยทอดเดชา
109 ม.3 ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ป่าเซ่า จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว 086-9295730
86 บุหงา
91/3 ม.3 ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ป่าเซ่า จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 055-816696
87 อรทัย
36/1 ม.8 ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ป่าเซ่า จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 082-1626994
88 ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น พล.
310 ม.8 ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.บ้านเกาะ จ.อุตรดิตถ์
ก๋วยเตี๋ยว 080-0286595
89 ราตรี
122 ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.บ้านเกาะ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 086-0857446
90 ประกิจ
87 ม.8 ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ป่าเซ่า จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 087-3066692
91 ประทุมพร
85 ม.8 ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ป่าเซ่า จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 084-5959954
92 เป็ดย่างน้ำยาปลาช่อน
45 ม.8 9 ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ป่าเซ่า จ.อุตรดิตถ์
ขนมจีน, ข้าวหน้าเป็ด 080-6855192
93 วาสนาข้าวมันไก่
116/4 ม.3 ต.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ข้าวมันไก่ 086-7377579
94 ป้าสำรวย
1/2 ม.4 ต.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 084-3791723
95 ครัวเสริมศรี
270/27 ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 089-8600034
96 ทิพมนต์
11/19-20 ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 088-5784475
97 ข้าวซอย ขนมเส้น
ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ข้าวซอย 081-5342602
98 สุวรรณี
ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 082-9306521
99 วราภรณ์
ที่การรถไฟ ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 085-5928049
100 ครัวป้าอี๊ด
71 ม.11 ต.ลับแล อ.ชัยจุมพล จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ข้าวพันผัก 086-6796517
101 คุณมะลิ
1/7 ต.ลับแล อ.ศรีพนมมาศ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 086-9384457
102 ทวีชัย
ต.ลับแล อ.ศรีพนมมาศ จ.อุตรดิตถ์
ก๋วยเตี๋ยว 083-4894356
103 พี่@น้อง
553 ต.ลับแล อ.ศรีพนมมาศ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 055-432192
104 ข้าวมันไก่น้องแก้ม
560 ต.ลับแล อ.ศรีพนมมาศ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ข้าวมันไก่ 081-6887299
105 เจ๊ศรี
556 ต.ลับแล อ.ศรีพนมมาศ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 087-8412164
106 หน่อไม้ทอดลับแล
569 ต.ลับแล อ.ศรีพนมมาศ จ.อุตรดิตถ์
ของทอด 055-431428
107 ก่วยเตี๋ยวป้าเบิ้ม
701 ต.ลับแล อ.ศรีพนมมาศ จ.อุตรดิตถ์
ก๋วยเตี๋ยว 055-450562
108 อีสานลาบเป็ด
99/1-2 ม.2 ต.ท่าปลา อ.ร่วมจิต จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 055-406145
109 ยุพิน
110/2 ม.8 ต.ท่าปลา อ.ร่วมจิต จ.อุตรดิตถ์
ก๋วยเตี๋ยว 084-4249447
110 น้ำผึ้ง
81 ม.8 ต.ท่าปลา อ.ร่วมจิต จ.อุตรดิตถ์
ก๋วยเตี๋ยว 083-6319655
111 ศรีประภา
74/1 ม.1 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
ก๋วยเตี๋ยว, ข้าวมันไก่ 055-499136
112 น้องเมย์
8/11 ม.1 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 081-7406143
113 ลาบขม
5 ม.3 ต.ท่าปลา อ.ร่วมจิต จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 087-8505259
114 ณัฐวรรณ
21/7 ม.1 ต.น้ำปาด อ.แสนตอ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 055-461079
115 จินดา
13/1 ม.1 ต.น้ำปาด อ.แสนตอ จ.อุตรดิตถ์
ก๋วยเตี๋ยว, ก๋วยจั๊บ 089-5683246
116 ครัวป้าตุ๋ย
334 ม.4 ต.น้ำปาด อ.แสนตอ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 084-5989095
117 กังสดาร
357/1 ม.4 ต.น้ำปาด อ.แสนตอ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 087-2042714
118 กรรณิการ
20/1 ม.4 ต.น้ำปาด อ.แสนตอ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 080-6001277
119 สามสาว
18 ม.4 ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ป่าเซ่า จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง 080-4995542
120 ดวงเดือน
56/1 ม.4 ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ป่าเซ่า จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 087-2049939
121 สายใจ
128 ม.1 ต.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 081-1714900
122 ครัวช้อนทอง
124 ม.1 ต.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 081-8882445
123 ครัวตะลุง
124/8 ม.1 ต.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 087-3189164
124 ลุงติ๊ก
4 ม.5 ต.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ป่าเซ่า จ.อุตรดิตถ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว 055-442096
  5. ลำปาง (จำนวน 73 ร้าน)
1 ข้าวมันไก่ป้ายแดง
116/1-2 ม.6 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.เมืองลำปาง อ.พระบาท จ.ลำปาง
ข้าวมันไก่ 054-316915,086-7006729
2 พลอยพรรณอาหารตามสั่ง
91 ถ.สุขสวัสดิ์ 4 ต.เมืองลำปาง อ.พระบาท จ.ลำปาง
อาหารตามสั่ง 054-316795
3 ข้าวมันไก่ ออม-อินทร์
112/20 ถ.พระบาท ต.เมืองลำปาง อ.พระบาท จ.ลำปาง
ข้าวมันไก่ 054-351333
4 สะอาดอาหารตามสั่ง
150 ม.9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.เมืองลำปาง อ.ชมพู จ.ลำปาง
อาหารตามสั่ง 054-241248,084-9876702
5 อาหารป้ารีย์
121/4-5 ม.9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.เมืองลำปาง อ.ชมพู จ.ลำปาง
อาหารตามสั่ง 087-7262168
6 ข้าวมันไก่บ้านอ้วน
43 ม.3 ถ.เทศบาลป่าตัน-นาครัว ต.แม่ทะ อ.นาครัว จ.ลำปาง
ข้าวมันไก่-ก๋วยเตี๋ยว 084-0458875
7 ข้าวซอยปานทิพย์
197-199 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองลำปาง อ.ชมพู จ.ลำปาง
ข้าวราดแกง,ข้าวซอย 083-3208478
8 น้องบอม
25 ถ.ตรอกโรงไฟฟ้าเก่า ต.เมืองลำปาง อ.สบตุ๋ย จ.ลำปาง
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 054-318586,089-8385135
9 ซาวกั๊ด
36 ถ.ตัดใหม่ ต.เมืองลำปาง อ.สบตุ๋ย จ.ลำปาง
อาหารตามสั่ง 083-4727223
10 อ้วนธงฟ้า
33/4 ถ.สุเรนทร์ ต.เมืองลำปาง อ.สบตุ๋ย จ.ลำปาง
อาหารตามสั่ง,หอยทอด 054-318707,084-1731347
11 ก๋วยเตี๋ยวทิพรส
ศูนย์อาหารศาลากลางจังหวัดลำปาง ต.เมืองลำปาง อ.พระบาท จ.ลำปาง
ก๋วยเตี๋ยว 081-8853376
12 ของกิ๋นเมือง
ศูนย์อาหารศาลากลางจังหวัดลำปาง ต.เมืองลำปาง อ.พระบาท จ.ลำปาง
อาหารพื้นเมือง,อาหารตามสั่ง
13 ป้าภา
ศูนย์อาหารศาลากลางจังหวัดลำปาง ต.เมืองลำปาง อ.พระบาท จ.ลำปาง
ข้าวราดแกง,อาหารตามสั่ง 084-4706016
14 ครัวข้าวกล้อง
ศูนย์อาหารศาลากลางจังหวัดลำปาง ต.เมืองลำปาง อ.พระบาท จ.ลำปาง
ข้าวราดแกง,อาหารตามสั่ง 089-4355635
15 ครัวสองพี่น้อง
ศูนย์อาหารศาลากลางจังหวัดลำปาง ต.เมืองลำปาง อ.พระบาท จ.ลำปาง
ข้าวราดแกง,อาหารตามสั่ง 081-7169385
16 ก๋วยเตี๋ยวพี่แพรว
ศูนย์อาหารศาลากลางจังหวัดลำปาง ต.เมืองลำปาง อ.พระบาท จ.ลำปาง
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 087-1729975
17 ส้มตำกันเอง
ศูนย์อาหารศาลากลางจังหวัดลำปาง ต.เมืองลำปาง อ.พระบาท จ.ลำปาง
ขนมจีน,ข้าวเหนียว-ส้มตำ 085-5466934
18 วรรณาอาหารตามสั่ง
34 ถ.รอบเวียง ต.เมืองลำปาง อ.หัวเวียง จ.ลำปาง
อาหารตามสั่ง 054-323571
19 โกตุ้ย(ข้าวมันไก่)
41 ถ.ศรีเกิด ต.เมืองลำปาง อ.หัวเวียง จ.ลำปาง
อาหารตามสั่ง,ข้าวมันไก่ 081-0286299
20 ข้าวซอยป้าน้อง
476 ม.7 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.เมืองลำปาง อ.พระบาท จ.ลำปาง
ข้าวซอย,ก๋วยเตี๋ยว,เย็นตาโฟ 081-5680673
21 ก๋วยเตี๋ยวป้าณี
54/1 ถ.จามเทวี ต.เมืองลำปาง อ.เวียงเหนือ จ.ลำปาง
ก๋วยเตี๋ยว 054-226610,089-9512000
22 เย็นตาโฟปักกิ่ง
327 ม.1 ถ.ลำปาง-ห้างฉัตร ต.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
เย็นตาโฟ,ต้มเลือดหมู,อาหารตามสั่ง 054-269021
23 เย็นตาโฟ
57 ม.6 ถ.เกาะคา-ห้างฉัตร ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
เย็นตาโฟ,ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 054-338522
24 ธีราก๋วยเตี๋ยวป่าเหียง
82 ม.1 ต.เมืองลำปาง อ.บ่อแฮ้ว จ.ลำปาง
ก๋วยเตี๋ยว 054-356905ล084-3784670
25 ทองพินอาหารตามสั่ง
ศูนย์อาหารศาลากลางจังหวัดลำปาง ต.เมืองลำปาง อ.พระบาท จ.ลำปาง
ข้าวมันไก่,ข้าวขาหมู,อาหารตามสั่ง
26 วรารัตน์อาหารตามสั่ง
192/1 ม.6 ต.เมืองลำปาง อ.ทุ่งฝาย จ.ลำปาง
อาหารตามสั่ง 086-9107527
27 เป็กอาหารตามสั่ง
108 ถ.จันทรสุรินทร์ ต.เมืองลำปาง อ.สบตุ๋ย จ.ลำปาง
อาหารตามสั่ง 086-9243252
28 ชมาลา
239 ม.5 ถ.จามเทวี ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว 086-1913068
29 ครัวคุณย่า
239/3 ม.5 ถ.จามเทวี ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
อาหารตามสั่ง 081-5315584
30 ทองเพียรอาหารตามสั่ง
295 ม.5 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
อาหารตามสั่ง 089-5582260
31 โจ๊ก
11/34 ถ.ท่าคราวน้อย ต.เมืองลำปาง อ.สบตุ๋ย จ.ลำปาง
โจ๊ก 054-223903,083-4708966
32 ป้าเพียน
13 ถ.ราชพัฒนา ต.เมืองลำปาง อ.เวียงเหนือ จ.ลำปาง
ขนมจีน,ข้าวราดแกง 081-5310175
33 น้ำผึ้งอาหารตามสั่ง
91 ถ.รอบเวียง ต.เมืองลำปาง อ.หัวเวียง จ.ลำปาง
อาหารตามสั่ง 083-4438671
34 ร้านลุงจ๊าบ
ถ.รอบเวียง ต.เมืองลำปาง อ.หัวเวียง จ.ลำปาง
อาหารตามสั่ง
35 ร้านประจีน
665/4 ถ.ไฮเวย์-ลำปาง ต.เมืองลำปาง อ.หัวเวียง จ.ลำปาง
อาหารปรุงสำเร็จ 081-7168682
36 จานทอง
198 ถ.รอบเวียง ต.เมืองลำปาง อ.สวนดอก จ.ลำปาง
ข้าวราดแกง 081-7249218,054-228162
37 ครัวประเสริฐ
268 ม.1 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
อาหารตามสั่ง 086-9132126
38 ป้อมโภชนา
83/7 ม.7 ถ.เถิน-ลี้ ต.เถิน อ.ล้อมแรด จ.ลำปาง
ก๋วยเตี๋ยว-เย็นตาโฟ 081-5955186
39 ข้าวซอยเถิน
135 ม.3 ต.เถิน อ.ล้อมแรด จ.ลำปาง
ข้าวซอย,ข้าวมันไก่,ก๋วยเตี๋ยว 082-0370908
40 ก๋วยเตี๋ยว 10 บาท
36/1 ม.2 ถ.แม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง
ก๋วยเตี๋ยว 084-7544216,054-299104
41 ร้านขนมจีนยายเนียร
425-427ถ.ฉัตรไชย ต.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ขนมจีนน้ำยา ขนมจีนน้ำเงี้ยว 054-218998,0861158445
42 ร้านข้าวมันไก่ดอนปาน
69/1 ถ.แตรไชย ต.เมืองลำปาง อ.สบตุ๋ย จ.ลำปาง
ข้าวมันไก่ 054-218910
43 ครัวฮ่องเต้
9 ถ.สุเรนทร์ ต.เมืองลำปาง อ.สบตุ๋ย จ.ลำปาง
อาหารตามสั่ง 081-5944847
44 ร้านโจ๊ก-ต้มเลือดหมู
33/3 ถ.สุเรนทร์ ต.เมืองลำปาง อ.สบตุ๋ย จ.ลำปาง
โจ๊ก-ต้มเลือดหมุ 086-1872487
45 แม่ยอดเรือน
202 ถ.รอบเวียง ต.เมืองลำปาง อ.สวนดอก จ.ลำปาง
ข้าวราดแกง 054-222526
46 เฉลิม
87 ม.11 ต.เสริมงาม อ.ทุ่งงาม จ.ลำปาง
ก๋วยเตี๋ยว.อาหารตามสั่ง 054-286429
47 พี่จินอาหารตามสั่ง
335 ม.4 ต.เสริมงาม อ.เสริมซ้าย จ.ลำปาง
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 054-836109,089-5608564
48 ป้ากุล
113/1 ม.1 ต.เถิน อ.แม่วะ จ.ลำปาง
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 084-1697549
49 ป้าดี
307 ม.7 ต.เมืองลำปาง อ.ชมพู จ.ลำปาง
ก๋วยเตี๋ยว 054-336836,089-4321959
50 ธีรก๋วยเตี๋ยวป่าเหียง
8 ม.1 ต.เมืองลำปาง อ.บ่อแฮ้ว จ.ลำปาง
054-356905
51 ร้านอาหารธงฟ้า
114 ม.11 ต.เสริมงาม อ.ทุ่งงาม จ.ลำปาง
083-7661712
52 ร้านอาหารธงฟ้า
307 ม.7 ต.เมืองลำปาง อ.ชมพู จ.ลำปาง
054-336836
53 ร้านข้าวแกงจัมโบ้
14/1 ถ.เจริญประเทศ ต.เมืองลำปาง อ.เวียงเหนือ จ.ลำปาง
081-6723919
54 ป้าลอย
123 ต.เมืองลำปาง อ.หัวเวียง จ.ลำปาง
083-1526484
55 ราดหน้ายอดผัก
206 ม.6 ต.เมืองลำปาง อ.พิชัย จ.ลำปาง
083-5154627
56 ครัวตากะยาย
30/1 ม.6 ต.เมืองลำปาง อ.พิชัย จ.ลำปาง
084-1319728
57 ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว
204/1 ม.6 ต.เมืองลำปาง อ.พิชัย จ.ลำปาง
087-9950255
58 ป้าเล้ม
14 ม.17 ต.เมืองลำปาง อ.พิชัย จ.ลำปาง
082-8938843
59 ชมพู่
36 ม.6 ต.เมืองลำปาง อ.พิชัย จ.ลำปาง
089-2107929
60 ป้าแพร ป้าไหม
10 ม.16 ต.เมืองลำปาง อ.พิชัย จ.ลำปาง
089-8354093
61 ป้าทัน
55 ม.12 ต.เมืองลำปาง อ.พิชัย จ.ลำปาง
083-5875735
62 ป้ามูล
92/2 ม.10 ต.เมืองลำปาง อ.ทุ่งฝาย จ.ลำปาง
089-5564115
63 ก๋วยเตี่๋ยวแชมป์
171 ม.4 ต.เมืองลำปาง อ.ทุ่งฝาย จ.ลำปาง
085-6239465
64 ป้าเต่าโภชนา
104 ม.5 ต.เมืองลำปาง อ.บ้านเสด็จ จ.ลำปาง
089-4557868
65 เสาวลักษณ์
162/12 ม.4 ต.งาว อ.หลวงเหนือ จ.ลำปาง
090-4659664
66 ก๋วยเตี๋ยว-ข้าวมันไก่ซอย9
128 ม.9 ต.เมืองลำปาง อ.ชมพู จ.ลำปาง
086-1939801
67 ตี๋คูณสาม
68 ม.4 ต.งาว อ.หลวงเหนือ จ.ลำปาง
054-329304
68 กระต่าย
142/2 ม.2 ต.งาว อ.หลวงใต้ จ.ลำปาง
054-261444
69 ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระ
153 ม.3 ต.งาว อ.หลวงใต้ จ.ลำปาง
093-3158314
70 ข้าวขาหมูนครสวรรค์
ศุนย์ราชการจังหวัดลำปาง ต.เมืองลำปาง อ.พระบาท จ.ลำปาง
081-4939147
71 พานทอง
130 ถ.ทิพย์ช้าง ต.เมืองลำปาง อ.หัวเวียง จ.ลำปาง
054-225032
72 แฝดอาหารจานเดียว
468 ถ.พหลดยธิน ต.เมืองลำปาง อ.หัวเวียง จ.ลำปาง
087-1745417
73 ก๋วยเตี๋ยวหน้าค่าย
534 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองลำปาง อ.หัวเวียง จ.ลำปาง
089-9548358
  6. อุทัยธานี (จำนวน 38 ร้าน)
1 นายทองหล่อ ปรางทอง
237-239 ถ.ศรีอุทัย ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
ข้าวมันไก่ หมูกรอบ หมูแดง
2 นายปิยศักดิ์ เสลา
27/4 ถ.พิบูลย์ศิริ ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ลิ้น สไบ ลูกชิ้น
3 นางจินตนา เขียววิลัย
301/7 ถ.ท่าช้าง ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
ก๋วยเตี๋ยว หมู เนื้อสด ตับ หัวใจ ลูกชิ้น
4 นางมณี เย็นใจ
137/14 ถ.ศรีน้ำซึม ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
อาหารตามสั่ง
5 นางบังอร ชินพีระเสถียร
270-272 ถ.ท่าช้าง ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
ก๋วยเตี๋ยวหมู เกี๊ยว บะหมี่ เย็นตาโฟ
6 นางจันทนา สุขสำราญ
13/9-10 ถ.เติบศิริ ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
ข้าวราดแกง
7 นางแสงเดือน ปาลวัฒน์วิไชย
266 ถ.ท่าช้าง ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
ข้าวราดแกง
8 นางอารีย์ แซ่โต๋ว
57 ถ.ราษฏร์อุทิศ ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
ข้าวมันไก่ หมูกรอบ หมูแดง
9 นางเบญจมาศ ริมชลการ
ถ.วงศาโรจน์ ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
ข้าวมันไก่
10 นายทวีเดช การุณอุทัยศิริ
76/48 ถ.เติบศิริ ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง
11 นายแป้น สมัครการค้า
15/5 หมู่ 2 ต.เมืองอุทัยธานี อ.สะแกกรัง จ.อุทัยธานี
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อย ลูกชิ้น หมู
12 นางพรทิพย์ ชาญเชิงค้า
244 ถ.ศรีอุทัย ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
โจ๊ก ต้มเลือดหมู อาหารตามสั่ง
13 นางรัชนี วิเชียรฉาย
244/2 ถ.ศรีอุทัย ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
ก๋วยเตี๋ยวหมู เกี๊ยว บะหมี่ เย็นตาโฟ
14 นางสมใจ สุดเขต
112-114 ถ.ศรีอุทัย ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
อาหารตามสั่ง
15 นางจงจิตต์ ศรียะภูมิ
173/3 ถ.วงศาโรจน์ ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
ก๋วยเตี๋ยวหมู เย็นตาโฟ
16 นายไพโรจน์ ยรรยงวัฒนา
1/15 ถ.เติบศิริ ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
ข้าวราดแกง ก๋วยเตี่ยว
17 นายสุชาย ฉันทวิทย์
76/34-35 ถ.เติบศิริ ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
ข้าวมันไก่
18 นางเรณู ภู่เงิน
71/5-6 ถ.รักการดี ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
ข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง
19 นางสำรวย คันศร
124 ถ.เติบศิริ ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
อาหารตามสั่ง
20 นางส้มลิ้ม ราชวงษ์
122 ถ.เติบศิริ ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
อาหารตามสั่ง
21 นายสม ดวงดาว
ถ.มณีรัตน์ ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
อาหารตามสั่ง
22 นายณรงค์ เพียรธัญกรณ์
140/1 ถ.รักการดี ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
อาหารตามสั่ง
23 นางสาวฐิติกานต์ ซาวคำเขต
29 ถ.รักการดี ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
ข้าวซอย น้ำเงี๊ยว
24 นางสาว สืบเผ่า
265 ถ.ศรีอุทัย ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
อาหารตามสั่ง
25 นางสาวประภาศิริ รุมรณกาจ
263 ถ.ศรีอุทัย ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
ผัดไทย ขนมผักกาด
26 นางบุษกร เหล่าเปีย
261 ถ.ศรีอุทัย ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
อาหารตามสั่ง
27 นางสาวสายหยุด เรืองวงษ์งาม
76/32-33 ถ.เติบศิริ ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
ข้าวราดแกง ต้มเลือดหมู
28 นางวิภาพร ธรรมชีวัน
35 ม. 4 ต.เมืองอุทัยธานี อ.เกาะเทโพ จ.อุทัยธานี
ส้มตำ ลาบ น้ำตก ยำวุ้นเส้น ไก่ย่าง
29 นางกนกอร เทียนคำ
ถ.รักการดี ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
อาหารตามสั่ง
30 นางสาวดวงนภา มีทอง
112 ถ.เติบศิริ ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
อาหารตามสั่ง
31 นางสาวประกอบ เหล่ารอบ
158 ถ.เติบศิริ ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
ข้าวราดแกง
32 นางสาวเรียม เหล่ารอด
154 ถ.เติบศิริ ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
ข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง
33 นางสาวสมพิศ เรืองวงษ์งาม
177 ถ.วงศาโรจน์ ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
ข้าวราดแกง
34 นางมานิตย์ ศรีโสภา
121 ถ.วงศาโรจน์ ต.เมืองอุทัยธานี อ.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
อาหารตามสั่ง
35 นางอำไพ กวระสูตร
130 ม.4 ต.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
อาหารตามสั่ง ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่
36 น.ส.ละออ สุขยืน
67 ม.6 ต.บ้านไร่ อ.ห้วยแห้ง จ.อุทัยธานี
ก๋วยเตี๋ยวหมู กระดูกอ่อน ไส้อ่อน ตับ เนื้อเปื่อย
37 นางปัญจีรา เกตุทอง
258 ม.1 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น เป็ดตุ๋น อาหารตามสั่ง
38 นางนฤมล รักสิการ
98 ม.1 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
ก๋วยจั๊บ
  7. เชียงราย (จำนวน 29 ร้าน)
1 ก๋วยเตี๋ยวเจ้นุช
จ.เชียงราย
ก๋วยเตี๋ยว/อาหารตามสั่ง 053-758359
2 พลอยเจริญ
จ.เชียงราย
ก๋วยเตี๋ยว/อาหารตามสั่ง 053-601018, 086-6707428
3 ข้าวแกงพี่แดง
จ.เชียงราย
อาหารจานเดียว/ข้าวราดแกง 053-601305
4 คุณติ๊กแสนแปด
จ.เชียงราย
อาหารตามสั่ง/กาแฟ 086-9242582
5 ก๋วยเตี๋ยวเรือ 10 บาท
จ.เชียงราย
ก๋วยเตี๋ยวเรือ 081-0309376
6 พอใจ
จ.เชียงราย
ข้าวซอยไก่/ก๋วยเตี๋ยว 053-712935
7 ข้าวซอยไก่ ส้มตำ
จ.เชียงราย
อาหารตามสั่ง/ก๋วยเตี๋ยว 053-715775
8 เจโอเอซิส
จ.เชียงราย
อาหารจตามสั่ง/ข้าวราดแกง 053-740525, 083-8690612
9 ศูนย์อาหารธรรมชาติ(เจ)
จ.เชียงราย
ข้าวราดแกง/ก๋วยเตี๋ยว 053-753000, 086-9218127
10 ขนมจีนหล่มเก่า
จ.เชียงราย
ขนมจีน/ข้าวขาหมู/ข้าวคลุกกะปิ 053-752341
11 ก๋วยเตี๋ยวลำดวน
จ.เชียงราย
ก๋วยเตี๋ยว, ข้าวหมูแดง, ข้าวหมูกรอบ 053-705694
12 ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านคุณครู
จ.เชียงราย
ก๋วยเตี๋ยว 053-769032
13 ขาหมูยูนาน
จ.เชียงราย
อาหารตามสั่ง, ข้าวขาหมู 081-5309714, 053-667335
14 ร้านก๋วยเตี๋ยวลำดวน
จ.เชียงราย
ก๋วยเตี๋ยว 053-660324
15 ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต
จ.เชียงราย
ก๋วยเตี๋ยวเรือ 089-4318984
16 ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต
จ.เชียงราย
ก๋วยเตี๋ยวเรือ 089-4318984
17 ป้าป้อส้มตำ
จ.เชียงราย
ข้าวเหนียวส้มต่ำ, น้ำตก, ลาบอีสาน 087-6024462, 053-667875
18 ป้ามาลี
จ.เชียงราย
ข้าวราดแกง 089-8530309
19 ก๋วยเตี๋ยวหมูเด้ง
จ.เชียงราย
ก๋วยเตี๋ยว 088-4744738
20 ก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตก
จ.เชียงราย
ก๋วยเตี๋ยว 086-9222751
21 สายลมจอย
จ.เชียงราย
ก๋วยเตี๋ยว , อาหารตามสั่ง 053-664262
22 ก๋วยจั๊บชนเผ่า
จ.เชียงราย
อาหารตามสั่ง 081-1421501
23 ร้านข้าวแกงป้าพร
จ.เชียงราย
ข้าวราดแกง 083-1545513
24 ร้านอาหารสีฟ้า
จ.เชียงราย
อาหารตามสั่ง 084-2442177
25 ร้านป้าน้อง
จ.เชียงราย
อาหารตามสั่ง 082-8905036
26 ขาหมูมนตรี
49/1 หมู่ 4 ต.แม่จัน อ.จันจว้า จ.เชียงราย
อาหารจานเดียว 0894348029
  8. เชียงใหม่ (จำนวน 163 ร้าน)
1 ข้าวซอยแก้วน้อย
ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.จอมทอง อ.บ้านหลวง จ.เชียงใหม่
ข้าวซอย,อาหารจานด่วน 086-1982999
2 ร้านอ้ายนาย
ถ.โชตนา ต.ฝาง จ.เชียงใหม่
ข้าวขาหมู ,ข้าวหมูแดง ,ข้าวหมูกรอบ ,ก๋วยเตี๋ยว 090-4350489
3 ร้านคุณยาย
ถ.สันติสุข ต.เมืองเชียงใหม่ อ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่
ข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง 053-225393
4 ร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำตก โกวร
52/2 ถ.เกาะกลาง ต.เมืองเชียงใหม่ อ.หนองหอย จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ 087-6592020
5 ในสวนอารมณ์ดี
31/1 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.เมืองเชียงใหม่ อ.สุเทพ จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว อาหารจานเดียว 081-7646883
6 แม่จำปาก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
35/1 ถ.หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ต.เมืองเชียงใหม่ อ.หนองหอย จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว,ข้าวซอย 081-7967219
7 ข้าวแกงพิษณุโลก
26/15 ต.เมืองเชียงใหม่ อ.หนองหอย จ.เชียงใหม่
ข้าวราดแกง 089-4296409
8 ข้าวแกงลุงไทยเพชรบุรี (สวนดอก)
ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.เมืองเชียงใหม่ อ.สุเทพ จ.เชียงใหม่
อาหารจานเดียว ข้าวราดแกง 053-278072
9 ข้าวแกงแปดริ้ว
193/1 ถ.สุเทพ ต.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
อาหารจานเดียว ข้าวราดแกง 080-7930979
10 มังสวิรัติไทยออคิด
419/24 ถ.วิชยานนท์ ต.เมืองเชียงใหม่ อ.ช้างม่อย จ.เชียงใหม่
อาหารจานเดียว ข้าวราดแกง 053-876232
11 ร้านบ้านก๋วยเตี๋ยวชักธงดู๋ดี๋
ถ.บ้านใหม่ ต.เมืองเชียงใหม่ อ.สุเทพ จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว 084-1518388
12 ร้านลุงไทยข้าวแกง (เพชรบุรี)
99/44 ถ.สนามบิน ต.เมืองเชียงใหม่ อ.สุเทพ จ.เชียงใหม่
ข้าวราดแกง 081-8255706
13 ร้านรสเด็ด กทม.
ถ.กองบิน 41 ต.เมืองเชียงใหม่ อ.สุเทพ จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว 053-808498
14 ร้านบ้านขนมจีนป้าไร
ซ.5 ถ.มูลเมือง ต.เมืองเชียงใหม่ อ.ศรีภูมิ จ.เชียงใหม่
ขนมจีน 053-223909
15 ร้านมังสวิรัติสวนดอก
ถ.สุเทพ ต.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ข้าวราดแกง 084-0429265
16 ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านคุ้ม
56/8 ถ.สนามบินเก่า ต.เมืองเชียงใหม่ อ.สุเทพ จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว 053-278173
17 ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นยายนี
124/308 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.เมืองเชียงใหม่ อ.หนองป่าครั่ง จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว ข้าวซอย ขนมจีน อาหารตามสั่ง 053-396515, 081-4727231
18 จิง จุ ไฉ่( สาขารวมโชค)
76/2 ถ.เชียงใหม่ - พร้าว ต.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โจ๊ก ข้าวขาหมู เกาเหลาเลือดหมู 081-5302172
19 ลุงอ้วน ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น
196/1 ถ.วงแหวนรอบ 2 ต.เมืองเชียงใหม่ อ.สันผีเสื้อ จ.เชียงใหม่
ข้าวราดแกง ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น 082-6944597
20 สุคนธ์โภชนา
113/1 ถ.เชียงใหม่ - พร้าว ต.แม่แตง อ.ขี้เหล็ก จ.เชียงใหม่
ข้าวขาหมู, ข้าวซอย อาหารตามสั่ง 053-842612, 089-6322633
21 เจ้าเก่ารสรำ
ต.แม่แตง อ.สันมหาพน จ.เชียงใหม่
ข้าวขาหมู, เย็นตาโฟ เล็กต้มยำ, บะหมี่เกี๊ยว 053-471309
22 ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ
ถ.โชตนา ต.แม่ริม อ.สันโป่ง จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยวเรือ ข้าวขาหมู 086-6736298
23 ร้านหนานแดงเย็นตาโฟ
ต.แม่วาง อ.ดอนเปา จ.เชียงใหม่
เย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยว 084-6159039
24 ก๋วยเตี๋ยวเรือเจ๊ต้อยสาขา 3
27/1 ถ.เชียงใหม่ - สันกำแพง ต.สันกำแพง อ.ทรายมูล จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว 085-0549260
25 ร้านข้าวแกง 100 หม้อ
ถ.ดอยสะเก็ด ต.สันทราย อ.สันนาเม็ง จ.เชียงใหม่
ข้าวแกง 082-3895772
26 ร้านข้าวซอยป้าต๋า
ถ.สันทราย - พร้าว ต.สันทราย อ.หนองหาร จ.เชียงใหม่
ข้าวซอย 053-498350
27 ร้านเจดีย์รสแซบ
ถ.เชียงใหม่พร้าว ต.สันทราย อ.แม่แฝกใหม่ จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว ข้าวขาหมู  081-6733623
28 ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำสูตรโบราณ
174/1 ต.สันทราย อ.แม่แฝกใหม่ จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง  086-1159905
29 ก๋วยเตี๋ยวบ้านเขิน
72/1 ต.สันป่าตอง อ.ท่าวังพร้าว จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว 053-829447
30 ร้านข้าวมันไก่กาญจนา
553/1 ต.สันป่าตอง อ.ยุหว่า จ.เชียงใหม่
ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู 053-823044
31 ร้าน ส.ว.ข้าวมันไก่
141/3 ต.สันป่าตอง อ.ยุหว่า จ.เชียงใหม่
ข้าวมันไก่ ,ข้าวขาหมู ,ข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบ 053 -824406
32 ร้านโกข้าวมันไก่ (หนองตอง)
ถ.สันป่าตอง-ลำพูน ต.หางดง อ.หนองตอง จ.เชียงใหม่
ข้าวมันไก่ ,ข้าวขาหมู ,ข้าวหมูแดง 053 -464102
33 ร้านโกข้าวมันไก่ (หางดง)
ถ.เชียงใหม่ - ฮอด ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ข้าวมันไก่ ,ก๋วยเตี่ยวหมู ,ก่วยเตี๋ยวไก่ เครื่องดื่ม 081 -9275158
34 ร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณ
ถ.สันป่าเรียง ต.เมืองเชียงใหม่ อ.หนองหอย จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว 053-802195, 086-9175829
35 ร้านก๋วยเตี๋ยวเฟื้องฟ้า-บัวผัน
96/6 ต.เมืองเชียงใหม่ อ.หนองหอย จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว 053-140787
36 ร้านยุ้ยโภชนา
162/16-18 ถ.แก้วนวรัฐ ต.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ข้าวราดแกง/อาหารจานเดียว 053-244641 081-3664990
37 บะหมี่ฮ่องเต้
161/4 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.สารภี อ.ยางเนิ้ง จ.เชียงใหม่
บะหมี่/เกี๋ยวปลา 081-9920041
38 ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดแดนเมือง
ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.สารภี อ.ยางเนิ้ง จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว 083-5667585
39 น้ำเงี้ยวเชียงราย
167/4 ถ.ทุ่งโฮลเต็ล ต.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ข้าวราดแกง/ก๋วยเตี๋ยว/ขนมจีน 053-249844 085-0381945
40 ข้าวราดแกงชาววัง(พิจิตร)
167/2 ถ.ทุ่งโฮลเต็ล ต.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ข้าวราดแกง 086-7306881
41 ก๋วยเตี๋ยวต้มยำกรุงสุโขทัย
ถ.เจริญราษฎร์ ต.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว 053-242271 081-1832581
42 ข้าวขาหมูนครปฐม
173/2 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.แม่ริม อ.ดอนแก้ว จ.เชียงใหม่
ข้าวขาหมู/ก๋วยเตี๋ยว/อาหารจานเดียว 053-890662
43 ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด
44/9 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.เมืองเชียงใหม่ อ.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว/ข้าวขาหมู/อาหารสำเร็จรูป 081-9509285
44 ก๋วยเตี๋ยวโบราณ
120/12-13 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.เมืองเชียงใหม่ อ.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว/อาหารตามสั่ง/ข้าวขาหมู่/อาหารตามสั่ง 085-6262353, 053-431218
45 มาลีก๋วยเตี๋ยวตำยำสุโขทัย
ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.สันทราย อ.สันพระเนตร จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว/ข้าวซอย 081-9938275
46 ก๋วยเตี๋ยวเรือครูใหญ่ (แม่โจ้)
ถ.เชียงใหม่ -พร้าว ต.สันทราย อ.หนองจ๊อม จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว 081-6724146
47 ก๋วยเตี๋ยวเรือครูใหญ่ (สาขา 2)
ถ.เชียงใหม่ - แม่โจ้ ต.สันทราย อ.หนองจ๊อม จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว 081-4736561
48 ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ 88
ถ.เชียงใหม่ - ฝาง ต.แม่ริม อ.แม่สา จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว ข้าวขาหมู ข้าวหมูแดง 053-863088, 089-99729999
49 ร้านก๋วยเตี๋ยวพี่แมว
ถ.เชียงใหม่ - เชียงราย ต.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว 089-7565020
50 ร้านก๋วยเตี๋ยวรสนิ้ง
ถ.แม่ปูคา ต.สันกำแพง อ.แม่ปูคา จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว ,ข้าวซอย ,เย็นตาโฟ 053 -390124, 081-0331984
51 ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่กำแพงเพชร
7/11 ถ.สุเทพ ต.เมืองเชียงใหม่ อ.สุเทพ จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยวไก่ ข้าวขาหมู หมูกรอบ 081-7243839
52 ก๋วยเตี๋ยวรสเด่น
ถ.โชตนา ต.แม่ริม อ.ดอนแก้ว จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว 053-122335
53 ร้านสมศรีก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด
ถ. เชียงใหม่ - ฮอด ต.หางดง อ.บ้านแหวน จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว 083-5151148
54 ร้านข้าวมันไก่ 89
26/17 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.เมืองเชียงใหม่ อ.หนองหอย จ.เชียงใหม่
ข้าวมันไก่ , ข้าวหมูแดง , ข้าวหมูกรอบ 086-9235079
55 ธันย่า
ถ.ราชวิถี ต.เมืองเชียงใหม่ อ.ศรีภูมิ จ.เชียงใหม่
ข้าวราดแกง ,อาหารตามสั่ง 053-326578
56 ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต
241/93 ถ.เชียงใหม่ - จอมทอง ต.หางดง อ.บ้านแหวน จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว 087-1731680
57 ก๋วยเตี๋ยวโรงเตี๊ยม
ถ.เชียงใหม่ - จอมทอง ต.หางดง อ.บ้านแหวน จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยวเรือ อาหารตามสั่ง 084-6171596
58 ก๋วยเตี๋ยวเฟรม
162/1 ต.สารภี จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยวหมู -เนื้อ 089-7552847
59 ลุงไทยข้าวแกงเพชรบุรี (หางดง)
ถ.เชียงใหม่ - จอมทอง ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ข้าวราดแกง 089-6346554, 081-3862934
60 บ้านก๋วยเตี๋ยว เฮือนข้าวซอย
148/1 ต.แม่ริม อ.ดอนแก้ว จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว,ข้าวซอย 086-9134316, 089-5615608
61 ก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่งลูกชิ้นจัมโบ
102/2 ต.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ก่วยเตี๋ยว 084-1774788
62 ก๋วยเตี๋ยวป้าแดง
ถ. บ้านทุ่งยาว ซอย 5 ต.สันทราย อ.สันทรายหลวง จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว/ลาบ 053-351487, 080-6921319
63 ก๋วยเตี๋ยวลุงตุ๋ย
80/3 ต.สันทราย อ.ป่าไผ่ จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว 087-1831514
64 ข้าวมันไก่ไหหลำ
ถ.ป่าเหมือด ต.สันทราย อ.ป่าไผ่ จ.เชียงใหม่
ข้าวมันไก่/ก๋วยเตี๋ยว 080-8595759
65 ก๋วยเตี๋ยวกาละมัง
41304 ถ.เชียงใหม่-สันทราย ต.สันทราย อ.หนองจ๊อม จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว/อาหารตามสั่ง 083-4716944
66 ลุงพิณลาบขม
97/3 ถ.โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ต.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง/ลาบ 089-8359007
67 ก๋วยเตี๋ยวแมน-มาร์ค
ถ.แม่แก้ดหลวง ต.สันทราย อ.หนองจ๊อม จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว 089-6793085
68 ร้านป้ามล
ต.เมืองเชียงใหม่ อ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง/ก๋วยเตี๋ยว/ชนมจีน/ข้าวซอย 053-401072
69 ร้านอีสานตามสั่ง
ต.เมืองเชียงใหม่ อ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง/ไก่ย่าง 080-1351133, 086-1935333
70 ร้านป้าผ่อง
103/1 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.สันทราย อ.หนองหาร จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง/ก๋วยเตี๋ยว/ชนมจีน/ข้าวซอย 081-0348926
71 ฅนคอนข้าวแกงปักษ์ใต้
294/4 ถ.โชตนา ต.แม่ริม อ.ริมเหนือ จ.เชียงใหม่
ข้าวราดแกง 086-1885139
72 โกเดชก๋วยเตี๋ยวเรือ
213/17 ถ.แม่ริม-สันทราย ต.สันทราย อ.หนองหาร จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว/อาหารตามสั่ง 084-8571692
73 ก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรโบราญ
ถ.แม่ริม-สันทราย จ.เชียงใหม่
ก่วยเตี๋ยว/ข้าวซอย 087-7890101
74 ข้าวแกงเมืองสิงห์
ถ.แม่ริม-สันทราย จ.เชียงใหม่
ข้าวราดแกง 086-9722575
75 ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น(ศรีโพธิ์)
299 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.สารภี อ.ยางเนิ้ง จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว/เย็นตาโฟ/ข้าวซอย 081-3869728
76 ครัวเมืองนนท์
60/6 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว/ข้าวขาหมู 080-5008622 082-7652186
77 ข้าว&ผัก อาหารตามสั่ง
31/11 ถ. ทุ่งโฮเต็ล ต.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง 089-4316172 053-244311
78 อาหารตามสั่ง-ข้าวราดแกงพี่ไพร
97 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง/ข้าวราดแกง 080-0655147
79 อาหารตามสั่งแชมป์
ต.สันทราย อ.หนองจ๊อม จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง 087-1918975
80 อาหารตามสั่งสี่แยกหนองจ๊อม
45/1 ต.สันทราย อ.หนองจ๊อม จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว/อาหารตามสั่ง
81 มุมเมา
46 ถ.มนตรี ต.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง -
82 อาหารตามสั่ง(พี่สำอางค์)
- ต.สันทราย อ.หนองจ๊อม จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง 084-4873677
83 เตี๋ยวภูดอยรสเด็ด
- ต.สันทราย อ.หนองจ๊อม จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว/ข้าวขาหมู/ขนมจีน 080-1298805
84 นิวอรุณชัยโภชนา
121/3 ถ.บำรุงราษฎร์ ต.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ข้าวมันไก่/ก๋วยเตี๋ยว 086-9112194
85 ก๋วยเตี๋ยวน้ำตก(ปีนี)
144/2 ต.สันทราย อ.หนองจ๊อม จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว
86 ร้านน้องข่าย
248/4 ต.สันทราย จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง 082-2381015
87 อาหารตามสั่ง(พี่ปี๋)
218/11 ต.สันทราย อ.หนองจ๊อม จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง 083-2032935
88 ศรีบัวเงิน
355 ถ.เจริญเมือง ต.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ข้าวราดแกง 084-0427667 083-1520026
89 ครัวใกล้บ้าน
55 ถ.บ้านป่ารวก ต.แม่ริม อ.ดอนแก้ว จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว/ข้าวซอย/เย็นตาโฟ/ขนมหวาน 083-5088781
90 โนกอฮอ
271 ถ.แม่ปูคา ต.สันกำแพง อ.แม่ปูคา จ.เชียงใหม่
ข้าวขาหมู/หมู่จุ่ม/อาหารพื้นเมือง/ส้มตำ 053-390362, 081-0216309
91 ป้าต้ำอาหารตามสั่ง
55/1 ถ.แม่ปูคา ต.สันกำแพง อ.แม่ปูคา จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว/อาหารตามสั่ง 053-331502, 083-5643050
92 ก๋วยเตี๋ยวทองใบ
161/1 ถ.ป่าสักน้อย ต.สันกำแพง อ.แม่ปูคา จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว/ข้าวซอย/เย็นตาโฟ 080-1232595
93 โกชายข้าวมันไก่
38/4 ถ.โชตนา ต.ไชยปราการ อ.หนองบัว จ.เชียงใหม่
ข้าวมันไก่/ก๋วยเตี๋ยว 053-870267, 084 4805559
94 อาหารตามสั่ง(ป้าลัดดา)
47 ถ.โชตนา ต.แม่ริม อ.แม่สา จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง 053-862515
95 ก๋วยเตี๋ยวหมู-เนื้อ
จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว 081-6989430
96 ร้านป้าศรี
ถ.ป่าไผ่ จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง 087-1772158
97 ก๋วยเตี๋ยวศรีออน
ต.สันทราย อ.ป่าไผ่ จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว 083-5170474
98 หย่อนข้าวมันไก่
107/3 จ.เชียงใหม่
ข้าวมันไก่ 081-5947132
99 ก๋วยเตี๋ยวคนเมือง
ต.สันทราย อ.หนองจ๊อม จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว
100 ก๋วยเตี๋ยวลุงเสม
ต.สันทราย อ.สันทรายหลวง จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว
101 หลิ่งหมื่นรสเด็ด
ต.สันทราย อ.ป่าไผ่ จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว 087-1777571
102 ก๋วยเตี๋ยวหน้ามอ
166 ถ.เชียงใหม่ - ฝาง จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว 086-7194219
103 ครัวคีตอาหารตามสั่ง
41368 ถ.เชียงใหม่ - ฝาง ต.แม่ริม อ.ขี้เหล็ก จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง 085-7231502
104 Cat Coffee
178 ถ.เชียงใหม่ - ฝาง ต.แม่ริม อ.ขี้เหล็ก จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว/กาแฟสด 087-1771931
105 ร้านต่าย
143 ถ.เชียงใหม่ - ฝาง จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว/ข้าวขาหมู/ข้าวมันไก่/ไอศรีม 081-0211544
106 ข้าวแกงอินเตอร์
1 ถ.เชียงใหม่ - ฝาง จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง 089-7553438
107 ก๋วยเรือยบ้านแพน
30/2 ถ.ป่าแดด ต.เมืองเชียงใหม่ อ.ป่าแดด จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว/ข้าวขาหมู 089-4328509
108 แซบมีเส้นชามโต
122 ถ.เชียงใหม่ - ฝาง ต.แม่แตง อ.สันมหาพน จ.เชียงใหม่
ข้าวซอยต้มยำ/ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ 089-5613834
109 ครัวหมูสะเต๊ะ
2 ถ.มหิดล ต.เมืองเชียงใหม่ อ.หายยา จ.เชียงใหม่
หมูสะเต๊ะ 087-1815959
110 ข้าวหอมต้นกล้า
2 ถ.มหิดล ต.เมืองเชียงใหม่ อ.หายยา จ.เชียงใหม่
ข้าวราดแกง 085-5262378
111 บ้านคุณยาย
22/14 ถ.ป่าแดด ต.เมืองเชียงใหม่ อ.ป่าแดด จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี่ยว /อาหารตามสั่ง 084-1758353
112 กฤติโอชาอาหารตามสั่ง
2 ถ.มหิดล ต.เมืองเชียงใหม่ อ.หายยา จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง 086-9159742
113 ครัวขวัญข้าวอาหารไทย
2 ถ.มหิดล ต.เมืองเชียงใหม่ อ.หายยา จ.เชียงใหม่
ข้าวราดแกง 086-9240732
114 เห็ดล้านนา
2 ถ.มหิดล ต.เมืองเชียงใหม่ อ.หายยา จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง 085-0357040
115 ไข่เจียวน้องชมพู
2 ถ.มหิดล ต.เมืองเชียงใหม่ อ.หายยา จ.เชียงใหม่
ข้าวไข่เจียว 081-9980430, 086-6722755
116 สายทองอาหารตามสั่ง
2 ถ.มหิดล ต.เมืองเชียงใหม่ อ.หายยา จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง 087-1917967
117 ครัวข้าวต้มพุ้ย
2 ถ.มหิดล ต.เมืองเชียงใหม่ อ.หายยา จ.เชียงใหม่
ข้าวต้ม 087-1815959
118 ขนมจีนป้าแดง
2 ถ.มหิดล ต.เมืองเชียงใหม่ อ.หายยา จ.เชียงใหม่
ขนมจีน 085-0302119, 081-7242995
119 ตำบักหุ่ง
2 ถ.มหิดล ต.เมืองเชียงใหม่ อ.หายยา จ.เชียงใหม่
ส้มตำ 089-4295402
120 มุมคนเมือง
2 ถ.มหิดล ต.เมืองเชียงใหม่ อ.หายยา จ.เชียงใหม่
ขนมจีน/อาหารพื้นเมือง 081-3866443
121 ครัวหมูสะเต๊ะ(อาหารตามสั่ง)
2 ถ.มหิดล ต.เมืองเชียงใหม่ อ.หายยา จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง 081-5949398
122 ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น
2 ถ.มหิดล ต.เมืองเชียงใหม่ อ.หายยา จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว 084-0419192
123 ข้าวเหนียวหน้าหมู-ไก่
2 ถ.มหิดล ต.เมืองเชียงใหม่ อ.หายยา จ.เชียงใหม่
ข้าวเหนียวหมูทอด 085-5283802
124 ข้าวหมูย่างกะทะ
ต.เมืองเชียงใหม่ อ.หายยา จ.เชียงใหม่
ไก่ย่างกะเทียม,ไก่ย่างน้ำมันหอย 084-0419192
125 ส้มตำครกหลวง
ต.เมืองเชียงใหม่ อ.หายยา จ.เชียงใหม่
ส้มตำ 081-9527813
126 ก๋วยเตี๋ยวเขลางค์
ต.เมืองเชียงใหม่ อ.หายยา จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว 081-9527813
127 เขลางค์นครบะหมี่เกี๋ยว
ต.เมืองเชียงใหม่ อ.หายยา จ.เชียงใหม่
บะหมี่ 081-9527813
128 ชวนทานโภชนา
47/1 ถ.ศิริมังคลาจาน ต.เมืองเชียงใหม่ อ.สุเทพ จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง 085-0335134
129 กลมกล่อม
ต.สันทราย อ.หนองหาร จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง 082-9481968
130 ก๋วยเตี๋ยวนายเหมาะ
ต.สันทราย อ.หนองจ๊อม จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว 083-2569467
131 เย็นตาโฟ สูตรโบราญ
ต.สันทราย จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยวหมู,เย็นตาโฟ
132 อาหารตามสั่งแววดาว
ต.สันทราย อ.หนองหาร จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง 080-1251410
133 ก๋วยเตี๋ยวหมู-เนื้อ บอย
จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว 084-8069062
134 ร้านน้องบีม อาหารตามสั่ง
จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง 053-353961
135 แม่ศรีเพ็ญ 2
จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว ข้าวราดแกง 084-5031072
136 ร้านลูกชิ้นแชมป์
ถ.โชตนา จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง 084-5034006
137 โกเด้ง
ถ.โชตนา จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยวโกเด้ง 081-9053858
138 ร้านจำปี
ถ.โชตนา ต.แม่ริม อ.ดอนแก้ว จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง 084-1710749
139 ร้านลุงคำ
ถ.โชตนา ต.แม่ริม อ.ดอนแก้ว จ.เชียงใหม่
ข้าวขาหมู,ข้าวหมูแดง 081-7064904
140 ร้านคนเมืองป้าว
ถ.โชตนา ต.แม่ริม อ.ดอนแก้ว จ.เชียงใหม่
ข้าวราดแกง 082-9266509
141 เงามา
ถ.โชตนา จ.เชียงใหม่
ข้าวราดแกง 086-9132133
142 ร้านพรรณพรรรณอาหารตามสั่ง
28 ถ.สุเทพ ต.เมืองเชียงใหม่ อ.สุเทพ จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง 085-5461372
143 ร้านพิมลรัตน์ หลังมช.
41379 ถ.สุเทพ ต.เมืองเชียงใหม่ อ.สุเทพ จ.เชียงใหม่
อาหารจานเดียว 089-4293014
144 ครัวสุโขทัย ชวนชิม
ต.เมืองเชียงใหม่ อ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง 089-4383763
145 เจ้าอามร์ชัยนาท
100/19 ถ.ห้วยแก้ว ต.เมืองเชียงใหม่ อ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง 086-9179326
146 ก๋วยเตี๋ยวเรือ...รสเด็ด
ต.สันทราย อ.หนองจ๊อม จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยวเรือ 085-0294194
147 ก๋วยเตี๋ยวป้าไหม
- ต.แม่อาย อ.สันต้นหมื้อ จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว,ข้าวซอย,ก๋วยจั๊บ 083-7654825
148 ป้าบาน
41308 ต.สันป่าตอง อ.บ้านกลาง จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว,รวมมิตร,รวมมิตร,ชามุก 085-6176046
149 บ้านกาดโภชนา
ถ.สันป่าตอง-แม่วาง ต.แม่วาง อ.บ้านกาด จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว,ข้าวมันไก่ 086-1834996
150 ปราณีอาหารตามสั่ง
ต.หางดง อ.หนองควาย จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 081-8818882
151 ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง
ต.แม่อาย อ.สันต้นหมื้อ จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง,ข้าวราดแกง 080-5009432
152 อาหารครัวบ้านดิน
ถ.ฝาง-ท่าตอน ต.แม่อาย อ.ท่าตอน จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว,ข้าวซอย 080-4955817
153 แม่สอน จันตาโลก
ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.จอมทอง อ.สบเตี๊ยะ จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 083-3199782
154 ก๋วยเตี๋ยวน้ำตก 10 บาท
ถ.ต้นขาม ต.เมืองเชียงใหม่ อ.ท่าศาลา จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว 082-9300259
155 ก๋วยเตี๋ยวลุงรุ่ง
ต.ดอยสะเก็ด อ.เชิงดอย จ.เชียงใหม่
อาหารปรุงสำเร็จ (ก๋วยเตี๋ยว) 081-3863837
156 สุภาพร อาหารตามสั่ง
ต.สารภี จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว 083-7662781
157 ยุพา
ต.แม่แจ่ม อ.แม่นาจร จ.เชียงใหม่
ก๋วยเตี๋ยว 082-8893618
158 สมพร ปลาสด
37/2 ต.แม่แจ่ม อ.ช่างเคิ่ง จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง 083-3247802
159 มยุรี นาคา
41311 ถ.สนามกีฬา ต.เมืองเชียงใหม่ อ.ศรีภูมิ จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยวหมู 086-9116598
160 ศูนย์อาหารรวมใจชุมชนลอยเคราะห์ SML ปี 2551
41405 ถ.ลอยเคราะห์ ต.เมืองเชียงใหม่ อ.ช้างคลาน จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง 083-4816930
161 ชามเด็ด
115/38 ถ.วงแหวน ต.เมืองเชียงใหม่ อ.ป่าแดด จ.เชียงใหม่
บะหมี่หมูแดง,ก๋วยเตี๋ยว,ข้าวมันไก่ 085-6179874
162 ข้าวมันไก่ ข้าวซอยกาดก้อม สาขา 2
41306 ถ.ป่าแดด ต.เมืองเชียงใหม่ อ.ป่าแดด จ.เชียงใหม่
ข้าวมันไก่,ข้าวซอยไก่ 086-9139135
163 สุรีรัตน์โภชนา
196 ถ.ทิพย์เนตร ต.เมืองเชียงใหม่ อ.หายยา จ.เชียงใหม่
อาหารตามสั่ง 085-1524492
  9. นครสวรรค์ (จำนวน 46 ร้าน)
1 ร้านหญิงเล็กโภชนา
995/1 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ซ.36(ทนายวอ) ต.เมืองนครสวรรค์ อ.นครสวรรค์ตก จ.นครสวรรค์
อาหารตามสั่ง 085-7336119
2 ร้านแวะเดี๋ยวกินเตี๋ยวก่อน
903/20 หมู่ 9 ซ.วัชระ ต.เมืองนครสวรรค์ อ.นครสวรรค์ตก จ.นครสวรรค์
ก๋วยเตี๋ยว 086-2072992
3 ร้านสมบัติ
605/26 หมู่ 10 ถ.เอกมหาชัย ต.เมืองนครสวรรค์ อ.นครสวรรค์ตก จ.นครสวรรค์
อาหารตามสั่ง, ข้าวมันไก่ 086-2062957
4 ร้านนครสวรรค์โภชนา
462/22 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองนครสวรรค์ อ.นครสวรรค์ตก จ.นครสวรรค์
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 084-6213630
5 ร้านบิ๊กบะหมี่
64/140 ซ. 22 ถ.สวรรค์วิถี ต.เมืองนครสวรรค์ อ.ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
ก๋วยเตี๋ยว,ข้าวมันไก่ 056-371691
6 ร้านข้าวมันไก่มิดไนท์ไก่ตอน
290/18 ซ. 22 ถ.สวรรค์วิถี ต.เมืองนครสวรรค์ อ.ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
ข้าวมันไก่ 087-8453595
7 ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวเจ๊สั้น
64/83 ถ.วิมานแมน ต.เมืองนครสวรรค์ อ.ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
ก๋วยเตี๋ยว 084-2303858
8 ร้านเย็นตาโฟชุมแสง
112/112 ถ.ดาวดึงส์ ต.เมืองนครสวรรค์ อ.ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ 089-8564288
9 ร้านนายตี๋ ลูกชิ้นปลากราย 3 รส
30/1 ถ.สวรรค์วิถี ต.เมืองนครสวรรค์ อ.ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
ก๋วยเตี๋ยว 056-214054
10 ร้านเจ๊แดงก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
2/37 ถ.สวรรค์วิถี ต.เมืองนครสวรรค์ อ.ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ 056-212087
11 ร้านเฮียใช้
16/64 ถ.สวรรค์วิถี ต.เมืองนครสวรรค์ อ.ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
ก๋วยเตี๋ยว 056-214852
12 ร้านเจ๊ปอง
106/42 หมู่4 ถ.สวรรค์วิถี 64 ต.เมืองนครสวรรค์ อ.นครสวรรค์ตก จ.นครสวรรค์
ข้าวขาหมู,อาหารตามสั่ง 086-9332449
13 ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแม่กลอง
256/41 หมู่ 1 ต.เมืองนครสวรรค์ อ.นครสวรรค์ตก จ.นครสวรรค์
ก๋วยเตี๋ยว 089-1935531
14 ร้านอิ่มอร่อยผัดไท
53 ถ.โกสีย์ใต้ ต.เมืองนครสวรรค์ อ.ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
ผัดไท 089-8571631
15 ร้านก๋วยเตี๋ยวประมวล
529/4 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.เมืองนครสวรรค์ อ.นครสวรรค์ตก จ.นครสวรรค์
ก๋วยเตี๋ยว 056-331277
16 ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่-กุ้ง
906 หมู่ 9 ถ.มหาเทพ ต.เมืองนครสวรรค์ อ.นครสวรรค์ตก จ.นครสวรรค์
ก๋วยเตี๋ยวไก่-กุ้ง,ข้าวขาหมู 086-9367009
17 ร้านน้องม่อน
78/128 ต.เมืองนครสวรรค์ อ.ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
อาหารตามสั่ง 083-1611320
18 ร้านป้อมข้าวมันไก่
340/6 ถ.สวรรค์วิถี ต.เมืองนครสวรรค์ อ.ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
ข้าวมันไก่,ข้าวหมูกรอบ 056-330681
19 ร้านหน่อยข้าวแกง
55/8 ถ.วงศ์สวรรค์ ต.เมืองนครสวรรค์ อ.ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
ข้าวราดแกง 056-228585
20 ร้านนายพัชรา พิมทอง
78/100 ถ.ดาวดึงส์ ต.เมืองนครสวรรค์ อ.ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
อาหารตามสั่ง 085-5300053
21 ร้านก๋วยเตี๋ยวหนังหมูถั่วฝักยาว
112 ถ.โกสีย์ ต.เมืองนครสวรรค์ อ.ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
ก๋วยเตี๋ยว 085-8680200
22 ร้านวังชมพู
401 หมู่ 9 ถ.โกสีย์ใต้ ต.เมืองนครสวรรค์ อ.นครสวรรค์ตก จ.นครสวรรค์
อาหารตามสั่ง,ข้าวมันไก่ 056-222110
23 ร้านก๋วยเตี๋ยวแซนต้า
383/16 ถ.สวรรค์วิถี ต.เมืองนครสวรรค์ อ.นครสวรรค์ตก จ.นครสวรรค์
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 081-8876366
24 ร้านข้าวมันไก่ฮ่องเต้
117/183 ถ.จักรวาล ต.เมืองนครสวรรค์ อ.วัดไทร จ.นครสวรรค์
ข้าวมันไก่,ข้าวขาหมู 089-6868111
25 ร้านนครสวรรคค์ข้าวมันไก่ตอน
26/29 นครสวรรค์ตก ต.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ข้าวมันไก่ 089-1882199
26 ร้านป้าดาอาหารตามสั่ง
951 หมู่ 9 ต.เมืองนครสวรรค์ อ.นครสวรรค์ตก จ.นครสวรรค์
อาหารตามสั่ง 083-8749122
27 ร้านอ้ออาหารตามสั่ง
615/7 หมู่ 9 ถนนมหาเทพ ต.เมืองนครสวรรค์ อ.นครสวรรค์ตก จ.นครสวรรค์
อาหารตามสั่ง 083-4128778
28 ร้านหนิงอาหารตามสั่ง
1016/117 หมู่ 9 ถนนมหาเทพ ต.เมืองนครสวรรค์ อ.นครสวรรค์ตก จ.นครสวรรค์
อาหารตามสั่ง 084-4787755
29 ร้านมาลีอาหารตามสั่ง
459 หมู่ 6 ต.เมืองนครสวรรค์ อ.นครสวรรค์ตก จ.นครสวรรค์
อาหารตามสั่ง 082-8863138
30 ร้านสุกี้ลุงหน่อย
445/12 หมู่ 9 ต.เมืองนครสวรรค์ อ.นครสวรรค์ตก จ.นครสวรรค์
อาหารตามสั่ง 081-5329597
31 ร้านไมค์อาหารตามสั่ง
445 หมู่ 9 ต.เมืองนครสวรรค์ อ.นครสวรรค์ตก จ.นครสวรรค์
อาหารตามสั่ง 089-5670425
32 ร้านผัดไทยคุณยาย
1031/94 หมู่ 9 ต.เมืองนครสวรรค์ อ.นครสวรรค์ตก จ.นครสวรรค์
ผัดไทย 085-7331648
33 ร้านข้าวหอม
390/40 หมู่ 9 ต.เมืองนครสวรรค์ อ.นครสวรรค์ตก จ.นครสวรรค์
อาหารตามสั่ง 083-0893828
34 ร้านอ้อยใจอาหารตามสั่ง
329/5 หมู่ 9 ต.เมืองนครสวรรค์ อ.นครสวรรค์ตก จ.นครสวรรค์
อาหารตามสั่ง 089-3275641
35 ร้านขาหมูมยุรี
271/1 ถ.สวรรค์วิถี ต.เมืองนครสวรรค์ อ.ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
ข้าวขาหมู 084-8126255
36 ร้านก๋วยเตี๋ยวนายตั้ง ดอนโม่
ตรงข้ามบ้านอีสาน ถ.โกรกพระ-นครสวรรค์ ต.เมืองนครสวรรค์ อ.นครสวรรค์ตก จ.นครสวรรค์
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารอีสาน 086-4481112
37 ร้านเจ๊เล็กกระเพาะปลา
78/2 หมู่ 2 ต.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
อาหารตามสั่ง 088-4240125
38 ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นพริกกะเหรี่ยง
49/21 หมู่ 5 ต.เมืองนครสวรรค์ อ.นครสวรรค์ตก จ.นครสวรรค์
ก๋วยเตี๋ยว 089-4369253
39 ร้าน ต.โต้ง
55/24 ถ.สวรรค์วิถี ต.เมืองนครสวรรค์ อ.ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 081-4574443
40 ร้านครัวอาชีวะ
ช 96/18 ถ.วงค์สวรรค์ ต.เมืองนครสวรรค์ อ.ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 084-1796561
41 ร้านวิไลโภชนา
96/4 หมู่ 10 ต.เมืองนครสวรรค์ อ.นครสวรรค์ตก จ.นครสวรรค์
อาหารตามสั่ง 081-0399123
42 ร้านอุษา
114/2 หมู่ 6 ต.เมืองนครสวรรค์ อ.นครสวรรค์ตก จ.นครสวรรค์
ก๋วยเตี๋ยว 056-325161
43 ร้านตุ๊กตา หมูตุ๋น
น 517/1 ถ.ริมสถานีรถไฟ ต.เมืองนครสวรรค์ อ.ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง
44 ร้านคุณปราง
น 503 ถ.ริมสถานีรถไฟ ต.เมืองนครสวรรค์ อ.ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
ก๋วยเตี๋ยว 081-5331763
45 ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อลาย
น 348/1 ถ.ริมสถานีรถไฟ ต.เมืองนครสวรรค์ อ.ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 089-4367990
46 ร้านหลีลูกชิ้นปลา
738/2 ถ.โกสีย์ ต.เมืองนครสวรรค์ อ.ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
ก๋วยเตี๋ยว 084-1532692
  10. พิจิตร (จำนวน 55 ร้าน)
1 บัวบาน
2/276 ต.เมืองพิจิตร อ.ในเมือง จ.พิจิตร
ข้าวราดแกง 086-2033299
2 นางสายทอง ภูมินทอง
ร้านสวัสดิการ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ต.เมืองพิจิตร อ.ท่าหลวง จ.พิจิตร
ข้าวราดแกง 089-1819849
3 เล็ก
28/2 ถ.ธิตจารี ต.เมืองพิจิตร อ.ในเมือง จ.พิจิตร
ข้าว,ก๋วยเตี๋ยว 086-6818919
4 ดอกคูณ
59/13 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร
ข้าวมันไก่,ต้มเลือดหมู 056-667112
5 ร้านนางสุฑาทิพย์ เกิดชื่น
72/1 ม.5 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
อาหารตามสั่ง 089-2724709
6 ป.โภชนา
31/1 ถ.จันทร์สว่าง ต.เมืองพิจิตร อ.ในเมือง จ.พิจิตร
ข้าวมันไก่,ข้าวหมูแดง 056-611680
7 นันทวดี
223/4 ถ.บุษบา ต.เมืองพิจิตร อ.ในเมือง จ.พิจิตร
ข้าว,ก๋วยจั๊บ 089-6403824
8 มายิน
2/206 ถ.ศรีมาลา ต.เมืองพิจิตร อ.ในเมือง จ.พิจิตร
ข้าวราดแกง 081-9735580
9 ก๋วยเตี๋ยวน้ำตก
23 ถ.พระพิจิตร ต.เมืองพิจิตร อ.ในเมือง จ.พิจิตร
ก๋วยเตี๋ยว 089-2344200
10 เปี๊ยกข้าวมันไก่
108 ถ.ชุมสาย ต.ตะพานหิน อ.เทศบาลตะพานหิน จ.พิจิตร
ข้าวมันไก่,ข้าวขาหมู 086-7345249
11 โอรส
493 ถ.ตะพานหิน-เพชรบูรณ์ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 083-9551128
12 ร้านพูลศักดิ์
145/26 ถ.ประเวศน์เหนือ ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
ข้าวมันไก่
13 แจ๊วจ๊ะ
เปลี่ยนที่อยู่ใหม่เป็น 6/2 ถ.หนุมาน ต.ตะพานหิน อ.เทศบาลตะพานหิน จ.พิจิตร
อาหารตามสั่ง 056-622985
14 เจ๊แดง
42 ถ.รวมมิตร ต.ตะพานหิน อ.เทศบาลตะพานหิน จ.พิจิตร
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว 056-621546
15 ผัดไทยป้าวุ้น
100 ถ.บึงสีไฟ ต.เมืองพิจิตร อ.ในเมือง จ.พิจิตร
ผัดไท 056-612630
16 บรรเทิงเป็ดย่าง
1711/12-13 ถ.ชมฐีระเวช ต.ทับคล้อ อ.เขาทราย จ.พิจิตร
ข้าวขาหมู 056-649231
17 ก๋วยเตี๋ยวเรือปทุม
261/1 ถ.ตะพานหิน-เขาทราย ม.3 ต.ตะพานหิน อ.หนองพยอม จ.พิจิตร
ก๋วยเตี๋ยว 081-0435668
18 ครัวฟ้า
6/17 ถ.ศรีมาลา ต.เมืองพิจิตร อ.ในเมือง จ.พิจิตร
ข้าราดแกง 086-9285950
19 กำแพงเพชรโภชนา
1/18 ถ.สระหลวง ต.เมืองพิจิตร อ.ในเมือง จ.พิจิตร
ข้าวมันไก่ 056-652236
20 ตี๊เป็ดพะโล้
213/3 ต.เมืองพิจิตร อ.ในเมือง จ.พิจิตร
อาหารตามสั่ง 056-650859
21 เฮียน้อยลูกชิ้น
184/1 ม.2 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ก๋วยเตี๋ยว 056-641314
22 จิ๊บอาหารตามสั่ง
11 ถ.ตะพานหิน-บางมูลนาก ต.ตะพานหิน จ.พิจิตร
ก๋วยเตี๋ยว 089-5674556
23 ร้านอาหารป้าหีบ
34 ม.4 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 056-691222
24 ร้านฟ้าใส
989/4 ม.4 ต.ทับคล้อ อ.เขาทราย จ.พิจิตร
อาหารตามสั่ง 056-668209
25 ร้านเจ๊น้อย
27/113 ต.เมืองพิจิตร อ.คลองคะเชนทร์ จ.พิจิตร
ก๋วยเตี๋ยว 084-6230709
26 ร้านสมบัติ
593/21 ม.2 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
อาหารตามสั่ง 087-3063652
27 ร้านก๋วยจั๊บนายศิลป์
107 ม.8 ต.เมืองพิจิตร อ.คลองคะเชนทร์ จ.พิจิตร
ก๋วยจั๊บ 056-652634
28 เจ๊แอ๊ด
420 ถ.ชมฐีรเวช ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ก๋วยเตี๋ยว
29 เจ๊ออด
267 ถ.ชมฐีรเวช ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ก๋วยเตี๋ยว
30 ปานทิพย์
34 ม. 2 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง
31 ใบเตย
628/1 ถ.บุษบา ต.เมืองพิจิตร อ.ในเมือง จ.พิจิตร
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๊ยว 087-7374656
32 ร้านเจ๊พร สามพี่น้อง
26/63 ถ.ศรมาลา ต.เมืองพิจิตร อ.ในเมือง จ.พิจิตร
อาหารตามสั่ง 089-5674556
33 ร้านเจ๊ริน
26/63 ถ.ศรมาลา ต.เมืองพิจิตร อ.ในเมือง จ.พิจิตร
อาหารตามสั่ง -
34 เจ๊ละมูล
50 ม. 7 ต.เมืองพิจิตร อ.บ้านบุ่ง จ.พิจิตร
ก๋วยเตี๋ยว 081-0435668
35 เจีพร
10/24 ถ. ศรีมาลา ต.เมืองพิจิตร อ.ในเมือง จ.พิจิตร
อาหารตามสั่ง 090-0432815
36 ข้าวมันไก่คุณกิต
40/1 ถ.ปากทาง ต.เมืองพิจิตร อ.ในเมือง จ.พิจิตร
ข้าวมันไก่ 082-9477654
37 เจ๊พวงอาหารตามสั่ง
40/1 ถ.ปากทาง ต.เมืองพิจิตร อ.ในเมือง จ.พิจิตร
อาหารตามสั่ง 086-7883348
38 เจ๊ใส
76/2 ต.เมืองพิจิตร อ.ในเมือง จ.พิจิตร
อาหารตามสั่ง 089-4369782
39 ร้านข้าวมันไก่ไหหลำ
8/100 ถ. ศรีมาลา ต.เมืองพิจิตร อ.ในเมือง จ.พิจิตร
ข้าวมันไก่ 082-4034479
40 เจ๊สุ
95/1 ถศรีมาลา ต.เมืองพิจิตร อ.ในเมือง จ.พิจิตร
อาหารตามสั่ง 089-2700598
41 เจ๊เหน่ง
69/8 ม. 1 ต.เมืองพิจิตร อ.ท่าหลวง จ.พิจิตร
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว -
42 ปราโมชโภชนา
270/7-8 ต.กิ่งสากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
ข้าวมันไก่,ข้าวหมูแดง 080-5049777
43 เจ๊บุญผัดไท
26 ม.14 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
ผัดไท,ราดหน้า 084-1397889
44 ร้านครัว ป.ต.ท.
140/6 ม.1 ถ.สากเหล็ก-วังทรายพูน ต.กิ่งสากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
ข้าวราดแกง 081-8864749
45 คร้าคู่แฝดปิงปอง
65/1 ม4 ต.ทับคล้อ อ.เขาทราย จ.พิจิตร
อาหารตามสั่ง 089-8583522
46 ร้านเรณุอาหารตามสั่ง
256/2 .ม. 3 ถ.เขาทราย-วังโปร่ง ต.ทับคล้อ อ.เขาเจ็ดลูก จ.พิจิตร
อาหารตามสั่ง 087-8420298
47 ก๋วยเตี๋ยวบุญมา
365 ม. 2 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
ก๋วยเตี๋ยว -
48 เจีเตือน
166 ต.ตะพานหิน อ.เทศบาลตะพานหิน จ.พิจิตร
อาหารตามสั่ง -
49 เจ๊ยี่
158 ต.ตะพานหิน อ.เทศบาลตะพานหิน จ.พิจิตร
อาหารตามสั่ง -
50 ครัวเจ๊น้อย
235/1 ม. 1 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
อาหารตามสั่ง 086-2177507
51 ร้านอ้อยทิพย์
20 ม. 1 ต.ตะพานหิน อ.ห้วยเกตุ จ.พิจิตร
อาหารตามสั่ง 081-0392770
52 เขมจิราอาหารตามสั่ง
52/7 ถ. หนุมาน ต.ตะพานหิน อ.เทศบาลตะพานหิน จ.พิจิตร
อาหารตามสั่ง 083-9563729
53 ร้านเชฐ
32/2 ถ.หนุมาน ต.ตะพานหิน อ.เทศบาลตะพานหิน จ.พิจิตร
ก๋วยเตี๋ยว 056-623543
54 ร้านเจ๊มวล
30/4 ต.ตะพานหิน อ.เทศบาลตะพานหิน จ.พิจิตร
อาหารตามสั่ง 086-9373788
55 ร้านป้าแมว
113 ต.ตะพานหิน อ.เทศบาลตะพานหิน จ.พิจิตร
อาหารตามสั่ง 084-6222355
  11. เพชรบูรณ์ (จำนวน 62 ร้าน)
1 ซวด-ซวด
25 ถ.พระพุทธบาท 3 ต.เมืองเพชรบูรณ์ อ.ในเมือง จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว, ข้าวหมูแดง 081-2810955
2 คุณสมสุข พรหมบุญ
หน้าค่ายทะหารพ่อขุนผาเมือง ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.เมืองเพชรบูรณ์ อ.สะเดียง จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว 081-5344518
3 ครัวกันเอง
69/12 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเพชรบูรณ์ อ.ในเมือง จ.เพชรบูรณ์
ข้าวราดแกง -
4 ข้าวแกง 4 ภาค
37/3 ถ.ประชาสิทธิ์ ต.เมืองเพชรบูรณ์ อ.ในเมือง จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว 085-8406084
5 กิมลี้ เพชรแสง
ร้านตรงข้าม ธกส.วิเชียรบุรี หมู่ที่ 2 ต.วิเชียรบุรี อ.ท่าโรง จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว, อาหารตามสั่ง 056-741082
6 ก๋วยเตี๋ยวไก่
222 หมู่ 2 ต.วิเชียรบุรี อ.ท่าโรง จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว, อาหารตามสั่ง 085-1878407
7 ก๋วยจั๊บเมืองเพชร
700 หมู่ที่ 5 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ศรีเทพ อ.สระกรวด จ.เพชรบูรณ์
ข้าวมันไก่, ก๋วยเตี๋ยว 083-4894240
8 ข้าวแกงป้าเหย
36/1 หมู่ที่ 5 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ศรีเทพ อ.สระกรวด จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใส 056-7225987
9 ก๋วยจั๊บสี่แยกยาสูบ
91/1 หมู่ที่ 5 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ศรีเทพ อ.สระกรวด จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา 056-722504
10 ผัดไทยสะเดียง
44 หมู่ที่ 2 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ศรีเทพ อ.สระกรวด จ.เพชรบูรณ์
อาหารตามสั่ง 056-743560
11 ข้าวมันไก่ทอดเจ๊แกะ
58/1 หมู่ที่ 5 ต.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
อาหารตามสั่ง, ส้มตำ 056-721438
12 ก๋วยเตี๋ยวชายทุ่ง
12/12 ถ.เทพาพัฒนา ต.เมืองเพชรบูรณ์ อ.ในเมือง จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว 084-1529391
13 เกี๋ยวเตี๋ยวไก่บ้าน
54/18 ถ.สันคูเมือง ต.เมืองเพชรบูรณ์ อ.ในเมือง จ.เพชรบูรณ์
ข้าวมันไก่ทอด 089-3409969
14 ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต
335 ถ.พระพุทธบาท ต.เมืองเพชรบูรณ์ อ.ในเมือง จ.เพชรบูรณ์
ข้าวมันไก่, , อาหารตามสั่ง 087-2020194
15 ก๋วยเตี๋ยวโรงเจ
37/3 ถ.ประชาสิทธิ์ ต.เมืองเพชรบูรณ์ อ.ในเมือง จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว 084-1531479
16 ฮั้น นานาภัณฑ์
107 หมู่ที่ 13 ต.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยวเรือ, อาหารตามสั่ง 082-4074825
17 อร ก๋วยเต๋ยวน่องไก่
หน้าค่ายทะหารพ่อขุนผาเมือง ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.เมืองเพชรบูรณ์ อ.สะเดียง จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว 089-9573665
18 ก๋วยเตี๋ยวน้องฟ้า
128/3 ถ.คชเสนีย์ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว 087-3076996
19 อาหารบ้านแม่
309 หมู่ 6 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว, อาหารตามสั่ง 089-5622617
20 พิสมัย คำภา
527/3 หมู่ 3 ต.เมืองเพชรบูรณ์ อ.ในเมือง จ.เพชรบูรณ์
ผัดไทย, อาหารตามสั่ง 056-6708182
21 อาหารติ๋ม
84/5 หมู่ 3 ต.เมืองเพชรบูรณ์ อ.วังชมภู จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว 056-925090
22 มโนราห์
69/12 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเพชรบูรณ์ อ.ในเมือง จ.เพชรบูรณ์
ข้าวราดแกง 089-7042353
23 ขาหมูตลาดค่าย
79 ถ.พระพุทธบาท ต.เมืองเพชรบูรณ์ อ.ในเมือง จ.เพชรบูรณ์
ข้าวขาหมู 089-2702202
24 โกชี
59 หมู่ที่ 8 บ้านจุดกุม ต.หล่มสัก อ.บุ่งคล้า จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว 056-560123
25 รัชนี
222 หมู่ 2 ต.วิเชียรบุรี อ.ท่าโรง จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว, อาหารตามสั่ง 056-754150
26 ประนอม
155 หมู่ 1 ต.ศรีเทพ อ.โคกสะอาด จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว, อาหารตามสั่ง 056-755084
27 ป้าป็อกไก่ตุ้น
155 หมู่ 1 ต.ศรีเทพ อ.โคกสะอาด จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว, อาหารตามสั่ง 089-8399320
28 ลูกชิ้นน้ำใสนายย่งเลือง
303 หมู่ 2 ต.วังโป่ง อ.ท้ายดง จ.เพชรบูรณ์
อาหารตามสั่ง 056-797308
29 อาหารศรีทองโภชนา
99/6 หมู่ 9 ต.หนองไผ่ อ.นาเฉลียง จ.เพชรบูรณ์
ข้าวราดแกง, อาหารตามสั่ง 084-6573698
30 เด่นเจริญ
42/1 หมู่ 6 ต.ศรีเทพ อ.โคกสะอาด จ.เพชรบูรณ์
อาหารตามสั่ง 056-789085
31 เจ๊บัติผัดไทย
192 หมู่ 3 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผัดไทย, อาหารตามสั่ง 056-781764
32 ชวาลา
265/1 หมู่ 1 ถ.ชมฐีระเวช ต.ชนแดน อ.ท่าข้าม จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว, อาหารตามสั่ง 056-767023
33 สาธินี
46 หมู่ 1 ต.วิเชียรบุรี อ.พุเตย จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว 056-758124
34 ต๊ะ ต้า ต่าย
303 หมู่ 2 ต.วังโป่ง อ.ท้ายดง จ.เพชรบูรณ์
อาหารตามสั่ง 087-0074443
35 ครัวต้นข้าว
198 ถ.สามัคคีชัย ต.เมืองเพชรบูรณ์ อ.ในเมือง จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว, อาหารตามสั่ง 081-1075221
36 ก๋วยเตี๋ยวลุงแดง
25 ม. 7 ต.เมืองเพชรบูรณ์ อ.นางั่ว จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว, อาหารตามสั่ง 081-4758950
37 น้องกัน
85/36 ถ. บูรกรรมโกวิท ต.เมืองเพชรบูรณ์ อ.ในเมือง จ.เพชรบูรณ์
อาหารตามสั่ง 083-2127122
38 ป้ายุพดี จันทรเพ๊ชร
30 มง 5 ต.เมืองเพชรบูรณ์ อ.นางั่ว จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว, อาหารตามสั่ง 089-7076059
39 ป้าหนองนารี
6/2 ม. 5 ต.เมืองเพชรบูรณ์ อ.สะเดียง จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว, อาหารตามสั่ง 085-5930278
40 ราชาบะหมี่
89 ถ.สันคูเมือง ต.เมืองเพชรบูรณ์ อ.ในเมือง จ.เพชรบูรณ์
บะหมี่เกี๊ยว, ข้าวหมูแดง 056-720474
41 ครัวเจ้น้อย
97 ม. 2 ต.เขาค้อ อ.แคมป์สน จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว, อาหารตามสั่ง 089-8586965
42 ก๋วยจั๊บฟ้ากล้า
119 ม. 12 ต.เขาค้อ อ.แคมป์สน จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยจั๊บ, ข้าวหมูแดง 086-7351024
43 เจ๊เปี่ยม
28 ม. 9 ต.วิเชียรบุรี อ.สระประดู่ จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว, อาหารตามสั่ง 084-1618398
44 เจ๊เกี้ย
2/1 ถ.หอสุนทรกิจ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว 081-7857715
45 เจ๊กอบ
173 ถ.เทศบาล 1 ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว, อาหารตามสั่ง 084-0483707
46 ข้าวมันไก่วังชมภู
59/2 ม. 11 ต.เมืองเพชรบูรณ์ อ.วังชมภู จ.เพชรบูรณ์
ข้าวมันไก่,ข้าวมันไก่ 081-0383370
47 น้องใบเตย
88/1 ม.11 ต.หล่มสัก อ.ตาลเดี่ยว จ.เพชรบูรณ์
อาหารตามสั่ง 083-4855544
48 ก๋วยเตี๋ยวบ้านน้อย
6 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.นาเฉลียง จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว, อาหารตามสั่ง 087-1960256
49 กระปุ๋กเงิน
122 ม.2 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.หนองไผ่ อ.บ้านโภชน์ จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว, อาหารตามสั่ง 081-2819127
50 ป้านะ
12 ม.13 ต.วิเชียรบุรี อ.ท่าโรง จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว, อาหารตามสั่ง 089-2699870
51 วิมลพรรณ
3/4 ม.1 ต.วิเชียรบุรี อ.ท่าโรง จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว, ต้มเลือดหมู 082-8806105
52 ป้าต้อย
111/2 ม.13 ต.วิเชียรบุรี อ.ท่าโรง จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว 084-9297073
53 ป้าเอมอร
156 ม. 2 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว 056-731718
54 ลุงสมัย
22 ม.1 ถ.ชมฐีระเวช ต.ชนแดน อ.ท่าข้าม จ.เพชรบูรณ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยจับ,ส้มตำ 085-0584719
55 คุณสมนึก ลูกแก้ว
451/1 ม.1 ต.ชนแดน อ.ตะกุดไร จ.เพชรบูรณ์
อาหารตามสั่ง, ก๋วยจับ 081-1705430
56 กินข้าวปะ
165 ม.10 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
อาหารตามสั่ง 087-2006180
57 พี่เดือน
103/12 ม.5 ต.เมืองเพชรบูรณ์ อ.สะเดียง จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว, อาหารตามสั่ง 086-0538839
58 นนท์อาหารตามสั่ง
56 ม. 13 ต.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว, อาหารตามสั่ง 086-9395636
59 ป้าตุ๋ย
290/1 ม.1 ต.ชนแดน อ.ตะกุดไร จ.เพชรบูรณ์
อาหารตามสั่ง 087-7295636
60 ก๋วยเตี๋ยวริมคลอง
999 ม.1 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว, ผัดไทย 083-1082281
61 โกเฮงก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
98 ม. 7 ถ.ชมฐีระเวช ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว, อาหารตามสั่ง 087-3135513
62 3 พี่น้อง
473 ม. 3 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว 056-781664
  12. ตาก (จำนวน 57 ร้าน)
1 มณีเป็ดย่าง
๑๐๓/๑ หมู่ที่ ๖ ถ.พหลโยธิน ต.เมืองตาก อ.ไม้งาม จ.ตาก
อาหารจานเดียว ก๋วยเตี๋ยว ๐ ๕๕๕๑ ๖๙๔๑
2 ตุ้มก๋วยเตี๋ยวไก่เนื้อสด
๑๐๓/๒ หมู่ที่ ๖ ถ.พหลโยธิน ต.เมืองตาก อ.ไม้งาม จ.ตาก
ก๋วยเตี๋ยว ๐ ๕๕๕๑ ๖๖๔๕ - ๐๘ ๓๒๑๙ ๔๕๐๐
3 ร้านปักษ์ใต้
๒๙ หมู่ที่ ๗ ถ.พหลโยธิน ต.เมืองตาก อ.ไม้งาม จ.ตาก
ข้าวราดแกง ๐ ๕๕๕๑ ๑๗๙๗ - ๐๘ ๑๖๔๑ ๔๘๒๙
4 ข้าวหมกไก่,อาหารตามสั่ง
๒๕/๒๕ ถ.เทศบาล ๒ ต.เมืองตาก อ.หนองหลวง จ.ตาก
ข้าวหมกไก่ อาหารตามสั่ง ๐ ๕๕๕๑ ๓๘๙๐
5 ผัดไทยลุงทุ้ย-ป้าน้อย
๖๙๖ ตรอกบ้านจีน ต.เมืองตาก อ.ระแหง จ.ตาก
ผัดไทย ก๋วยเตี๋ยว ๐ ๕๕๕๔ ๐๓๓๐
6 ถอดรองเท้า
1063/6 ถ.ตากสิน ต.เมืองตาก อ.ระแหง จ.ตาก
อาหารตามสั่ง
7 จูกระเพาะปลา
455/3 ถ.ตากสิน ต.เมืองตาก อ.หนองหลวง จ.ตาก
กระเพาะปลา ก๋วยเตี๋ยว 0 5554 0437
8 เต็กเฮงหลี
4/21 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.เมืองตาก อ.หนองหลวง จ.ตาก
เย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยว 08 7202 3237
9 ชำเรียง ชูเกียรติกุล
162 ถ.ตากสิน ต.เมืองตาก อ.หนองหลวง จ.ตาก
ข้าวราดแกง ขนมจีน
10 ก๋วยเตี๋ยวห่อใบตอง
389 ถ.ตากสิน ต.เมืองตาก อ.หนองหลวง จ.ตาก
ก๋วยเตี๋ยว 0 5551 5123
11 ก๋วยเตี๋ยวป้าแขก
877 หมู่ที่ 1 ต.แม่สอด อ.ท่าสายลวด จ.ตาก
ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง
12 ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระ
56/3 ถ.ตากสิน ต.เมืองตาก อ.หนองหลวง จ.ตาก
ก่วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง 08 4180 0981
13 ข้าวซอย 3 หนุ่ม
127/1 ถ.ตากสิน ต.เมืองตาก อ.หนองหลวง จ.ตาก
ข้าวซอย ขนมจีน 08 6937 8260
14 ครัวออมสิน
หลังสถานีตำรวจภูธร ต.เมืองตาก อ.หนองหลวง จ.ตาก
อาหารตามสั่ง 08 9857 8034
15 นิดก๋วยเตี๋ยว
683/3 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.เมืองตาก อ.ระแหง จ.ตาก
ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง 08 2773 2872
16 ก๋วยเตี๋ยวไทย 10 บาท
804-808 ถ.ตากสิน ต.เมืองตาก อ.ระแหง จ.ตาก
ก๋วยเตี๋ยว 0 5551 4094
17 แม่สมพิศ
315/9 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.เมืองตาก อ.ระแหง จ.ตาก
ข้าวแกง 0 5551 5928 - 08 1889 7176
18 ก๋วยเตี๋ยวไทยขาหมู
179 ต.เมืองตาก อ.หนองหลวง จ.ตาก
ก๋วยเตี๋ยว 08 7525 5887
19 พี่เจืออาหารตามสั่ง
304 หมู่ 1 ต.เมืองตาก อ.ไม้งาม จ.ตาก
อาหารตามสั่ง 0 5551 3962 - 08 2226 1165
20 ก๋วยเตี๋ยวป้าอ้วน
2/17 ถ.ท่าเรือ ต.เมืองตาก อ.ระแหง จ.ตาก
ก๋วยเตี๋ยว 08 7843 1529
21 ครัวจ่าเชนท์
9/42 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.เมืองตาก อ.ระแหง จ.ตาก
ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง 08 9708 2882
22 ครัวรัตนา
4/22-23 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.เมืองตาก อ.หนองหลวง จ.ตาก
ข้าวราดแกง 0 5551 2672 - 08 1888 3070
23 แกงป่าไก่บ้าน
4/53 ถ.ท่าเรือ ต.เมืองตาก อ.ระแหง จ.ตาก
อาหารตามสั่ง 08 9704 8021
24 กำแพงเพชรโภชนา
2/8 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองตาก อ.ระแหง จ.ตาก
อาหารจานเดียว ก๋วยเตี๋ยว 0 5554 1920
25 ราดหน้าเอ็มไพร์
264/1 ถ.ไทยชนะ ต.เมืองตาก อ.ระแหง จ.ตาก
อาหารตามสั่ง ราดหน้า 08 6681 4903
26 รสทิพ
89 ถ.ตากสิน ต.เมืองตาก อ.ระแหง จ.ตาก
อาหารจานเดียว ก๋วยเตี๋ยว 0 5551 6618
27 ข้าวขาหมูชลบุรี
229 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.เมืองตาก อ.ระแหง จ.ตาก
อาหารจานเดียว อาหารตามสั่ง
28 จานโต
211/13 ต.เมืองตาก อ.ระแหง จ.ตาก
อาหารตามสั่ง 08 3214 3390
29 น้องนา
4/22-23 ต.เมืองตาก อ.หนองหลวง จ.ตาก
ข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง 08 6926 5121
30 ปอนด์ ข้าวร้อนแกงอร่อย
44//4 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.เมืองตาก อ.หนองหลวง จ.ตาก
ข้าวราดแกง 0 5551 1482 - 08 1972 1767
31 ปอ ข้าวมันไก่
๔/๑๕๗-๑๕๘ ถ.พหลโยธิน ต.เมืองตาก อ.ระแหง จ.ตาก
อาหารจานเดียว 0 5551 4156 - 08 7124 9545
32 ข้าวหมูแดงเจ๊แว่น
209/3 ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
ข้าวมันไก่ หมูกรอบ,หมูแดง 0 5553 3036 - 08 9568 4584
33 ร้านเฮียป๋อง
22 หมู่ 8 ต.บ้านตาก อ.ตากตก จ.ตาก
ก่วยเตี๋ยวไข่ 0 5554 8118 - 08 6589 0875
34 สกาวรัตน์
11 หมู่ 9 ต.บ้านตาก อ.ตากตก จ.ตาก
ก๋วยเตี๋ยว 0 5559 1260
35 ครัวใบบัว
๙๒/๒ หมู่ที่ ๘ ต.บ้านตาก อ.ตากตก จ.ตาก
ข้าวมันไก่, ก๋วยเตี๋ยว ๐ ๕๕๕๙ ๑๓๑๘ - ๐๘ ๔๓๖๐ ๗๕๒๖
36 จินตนา
๑๖๖ หมู่ที่ ๙ ต.บ้านตาก อ.ตากตก จ.ตาก
อาหารตามสั่ง ๐ ๕๕๕๔ ๘๔๑๕
37 นครปฐม
๔/๓๙ ถ.มหาดไทยบำรุง ต.เมืองตาก อ.หนองหลวง จ.ตาก
ข้าวมันไก่,อาหารจานเดียว ๐ ๕๕๕๔ ๑๙๖๗ - ๐๘ ๑๔๗๕ ๔๓๒๓
38 ลูกชิ้นอาแปะ
๔/๔๑-๔๒ ถ.มหาดไทยบำรุง ต.เมืองตาก อ.หนองหลวง จ.ตาก
ก๋วยเตี๋ยว ๐ ๕๕๕๑ ๒๕๘๑
39 ลูกชิ้นตาก
๔/๔ ถ.มหาดไทยบำรุง ต.เมืองตาก อ.หนองหลวง จ.ตาก
ก๋วยเตี๋ยว
40 สุธาเหนือ
๖๑/๕ หมู่ที่ ๗ พ.พหลโยธิน ต.เมืองตาก อ.ไม้งาม จ.ตาก
ข้าวราดแกง,อาหารตามสั่ง ๐๘ ๙๘๕๗ ๓๓๔๖
41 อัสมา
ปั๊มปิโตรนาส ถ.พหลโยธิน ต.เมืองตาก อ.น้ำรึม จ.ตาก
ข้าวหมกไก่ ก๋วยเตี๋ยว,(อิสลาม) 08 7318 4272
42 น้ำปิง บะหมี่ชากังราว
219/61 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองตาก อ.เชียงเงิน จ.ตาก
ก๋วยเตี๋ยว 0 5551 2437 - 08 7785 9271
43 ครัวใบบัว
5/6 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองตาก อ.เชียงเงิน จ.ตาก
อาหารตามสั่ง ข้าวราดแกง, 08 7318 3559
44 ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระ
80/1 หมู่ 1 ต.เมืองตาก อ.แม่ท้อ จ.ตาก
ก๋วยเตี๋ยว 0 5551 6801
45 ร้านค้าชุมชนป่ามะม่วง
ร้านค้าชุมชนป่ามะม่วง ต.เมืองตาก อ.ป่ามะม่วง จ.ตาก
อาหารตามสั่ง 08 6927 6295
46 ร้านเจ๊เจียม
151/31 หมู่ 6 ต.เมืองตาก อ.วังหิน จ.ตาก
อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว 08 9436 3288
47 ร้านป้าอ้วน
151/31 หมู่ 6 ต.เมืองตาก อ.วังหิน จ.ตาก
ข้าวราดแกง, 0 5551 7711
48 ก๋วยเตี๋ยวเรือริมปิง
772 ถ.ตากสิน ต.เมืองตาก อ.ระแหง จ.ตาก
ก๋วยเตี๋ยวเรือ 0 5551 2841 - 08 6926 3619
49 ข้าวมันไก่ใต้เทศบาล
921 ถ.ตากสิน ต.เมืองตาก อ.ระแหง จ.ตาก
ข้าวมันไก่,ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 0 5554 0091
50 ก๋วยเตี๋ยวไทยป้ามะลิ
220 ถ.ไทยชนะ ต.เมืองตาก อ.ระแหง จ.ตาก
ก๋วยเตี๋ยว 0 5554 1537 - 08 6737 8157
51 ก๋วยเตี๋ยวกันเอง
239/2 หมู่ 2 ต.เมืองตาก อ.หนองบัวใต้ จ.ตาก
ก๋วยเตี๋ยวไก่ 0 5551 3250
52 ป้านิด
57/1 หมู 2 ต.เมืองตาก อ.หนองบัวใต้ จ.ตาก
อาหารตามสั่ง 0 5555 8302 - 08 4619 7448
53 ข้าวแกงปักษ์ใต้ จ.ตรัง
187/1 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
ข้าวราดแกง 08 7210 4023
54 ก๋วยเตี๋ยวหน้าวัดพร้าว
40/1 ถ.ตากสิน ต.เมืองตาก อ.หนองหลวง จ.ตาก
ก๋วยเตี๋ยว 0 5551 2717
55 ก๋วยเตี๋ยวป้าหวิน
373/2 ถ.ตากสิน ต.เมืองตาก อ.หนองหลวง จ.ตาก
ก๋วยเตี๋ยว 0 5554 0881
56 ก๋วยเตี๋ยวแม่บางหัวเดียด
675/2 ต.เมืองตาก อ.หัวเดียด จ.ตาก
ก๋วยเตี๋ยว 08 6928 5876
57 ข้าวมันไก่หนองหลวง
40/1 ถ.ตากสิน ต.เมืองตาก อ.หนองหลวง จ.ตาก
ข้าวมันไก่ ก๋วยเตี๋ยว 0 5551 1356
  13. น่าน (จำนวน 82 ร้าน)
1 ก๋วยเตี๋ยว ผิน ผิน
1/9 ถ.ข้าหลวง ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยวหมู,เนื้อ, บะหมี่ 054-757471
2 ครัวบ้านดู่
126 ม.1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.เมืองน่าน อ.ดู่ใต้ จ.น่าน
อาหารปรุงสำเร็จจานเดียว 054-741043
3 ครัวป้าดำ
7/20 ถ.เจ้าฟ้า ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
อาหารปรุงสำเร็จจานเดียว 089-7012041
4 นางเฉลย เชื้อจั่น
ถ.อนันตวรฤทธิเดช ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ข้าวราดแกง 054-772288
5 ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหญ้าคา
19/1 ถ.ข้าหลวง ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยวหมู,เนื้อ 054-711489
6 กาญจนา ทองพ่วง
54/2 ถ.วรวิชัย ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยว,ข้าวขาหมู 054-751849
7 เล็ก อาหารไทย
175 ถ.น่าน-พะเยา ต.เมืองน่าน อ.ไชยสถาน จ.น่าน
อาหารปรุงสำเร็จจานเดียว 086-1877899
8 หนุ่มก๋วยเตี๋ยวสมุนไพร
96/13 ถ.มหายศ ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยว,ข้าวราดแกง 054-773871
9 ก๋วยเตี๋ยวตำลึง
216 ถ.มหายศ ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยวหมู,บะหมี่,ข้าวซอย 083-1827244
10 ก๋วยจั๊บ สาขา 2
37/7 ถ.รอบกำแพงเมืองทิศตะวันตก ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ก๋วยจั๊บ,ข้าวมันไก่,ข้าวขาหมู 084-4733152
11 ก๋วยจั๊บ สาขา 1
77/8 ถ.มหาวงศ์ ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ก๋วยจั๊บ,ข้าวมันไก่,ข้าวขาหมู 054-773169
12 วิไลลักษณ์ ศรีเชียงราบ
9 ม.5 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.เมืองน่าน อ.ผาสิงห์ จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยว,ข้าวซอย,ขนมจีน 054-771566
13 ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัย
293 ถ.สุมนเทวราช ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา -
14 ก๋วยเตี๋ยวเรือรสทิพย์
15-15/2 ถ.สวนตาล ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมู,เนื้อ,ก๋วยจั๊บ 054-771062
15 บาราแฮฟ
15/1 ถ.ท่าลี่ ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยว,สุกี้,ข้าวราดแกง 054-772235
16 ครัวเฮือนฮอม
11/12 ถ.สุริยพงษ์ ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ขนมจีนน้ำเงี้ยว,ข้าวซอย,ก๋วยเตี๋ยว 254-751122
17 ก๋วยเตี๋ยวหมูป้าลำไย
16 ถ.เปรมปรีดา ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยวหมู 085-6142394
18 ก๋วยเตี๋ยวกำแพงเพชร
176/17 ถ.เทศบาลดำริห์ ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ,หมู,ไก่ 084-4849319
19 ลาบไก่ ก๋วยเตี๋ยวเป็ด
662/7 ม.4 ต.เมืองน่าน อ.ไชยสถาน จ.น่าน
ลาบไก่,ก๋วยเตี๋ยวเป็ด 089-6318663
20 นางนภาพร ยิ้มเจริญ
7/1 ถ.เปรมปรีดา ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยวหมู,อาหารตามสั่ง 084-8071497
21 ร้านอาหารกุ๊กเก่า
45/10 ถ.เจ้าฟ้า ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
อาหารตามสั่ง 054-774480
22 ร้านอรพินท์
75 ถ.เจ้าฟ้า ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยวน้ำตก,อาหารตามสั่ง -
23 ร้านนางวนิดา จันทุน
56 ม.1 ต.เมืองน่าน อ.ถืมตอง จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยว,ขนมจีนน้ำเงี้ยว -
24 ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นรสเยี่ยม
94/1 ถ.ข้าหลวง ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ,หมู,อาหารตามสั่ง -
25 ร้านน้ำเงี้ยวเจียงฮาย
246/7 ถ.มหายศ ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ขนมจีนน้ำเงี้ยว,ข้าวซอย -
26 ร้านอิงดอย
28 ซ.บ้านมณเฑียร ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
อาหารตามสั่ง -
27 นางประนอม มหายศนันท์
31/1 ถ.คำยอด ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยว -
28 ร้านอุ้ย ไอซ์
22/2 ถ.เจ้าฟ้า ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ข้าวราดแกง -
29 ร้านลูกชิ้นกำแพงเพชร
101 ถ.มหายศ ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยว -
30 ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา
59/4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.เมืองน่าน อ.ดู่ใต้ จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง -
31 ก๋วยเตี๋ยวมานิต
7/13 ถ.เจ้าฟ้า ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 084-1752744
32 นันทา
42 ถ.สุมนเทวราช ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
อาหารตามสั่ง 084-4839641
33 บะหมี่เกี๊ยว
257 ถ.สุมนเทวราช ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
บะหมี่เกี๊ยว,บะหมี่หมูแดง 084-1740401
34 ร้านตาแป๊ะ
7/1 ถนนมหาพรม ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
อาหารตามสั่ง -
35 นางรัตนา ดิษสถียร*
59/4 ถนนเจ้าฟ้า ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
อาหารตามสั่ง -
36 ร้านต้นมะขาม
69/3 ถ.เจ้าฟ้า ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ข้าวมันไก่, ข้าวขาหมู 087-3018879
37 ร้านอาหารโจนัส
9 ถ.ผากอง ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
อาหารตามสั่ง 081-0826344
38 ร้านหนูดี
22/11 ถ.ราษฎร์อำนวย ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น, หมูตุ๋น 089-9529588
39 ร้านลุงจิว
31 ถ.ราษฎร์อำนวย ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยว -
40 ร้านนายปาย
683 ม.4 ถ.น่าน-พะเยา ต.เมืองน่าน อ.ไชยสถาน จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา 083-1522521
41 ณ น่าน
17/1 ถ.มหาวงศ์ ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยวเรือ 083-1342882
42 ก๋วยเตี๋ยวโสพิศ
10/20-21 ถ.ข้าหลวง ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยว 090-0544351
43 ป้าสุลัย (น้ำเงี้ยวแม่สาย)
15 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านใต้ ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ขนมจีนน้ำเงี้ยว 087-3029726
44 ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา
70/1 ถ.อริยวงศ์ ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยว 081-3861031
45 ก๋วยเตี๋ยว M 16
23 ถ.สุมนเทวราช ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยว 086-4312964
46 เป็นเส้น
21-23 ถ.มหาวงศ์ ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยว 054-772139
47 ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา สาขา 2
187 ถ.สุมนเทวราช ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยว 082-1922232
48 นางสาวจร พันธุ์แก้ว
13 ถ.สวนตาล ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
อาหารตามสั่ง 089-4328975
49 ป้าถนอม
13 ถ.สวนตาล ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
น้ำเงี้ยว, น้ำยา, ส้มตำ 054-772698
50 ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ
17 ถ.สวนตาล ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยว, ข้าวซอย 054-711278
51 นางชูจิตร เขียวสมบัติ
50 ถ.วรวิชัย ต.เมืองน่าน อ.ในเวียง จ.น่าน
อาหารตามสั่ง 080-6674727
52 กุ๊กนง
ม.5 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.เมืองน่าน อ.ดู่ใต้ จ.น่าน
อาหารตามสั่ง 084-6245525
53 ชายสี่หมื่เกี๊ยวบ้านเจดีย์
2/1 ม.15 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.เมืองน่าน อ.ดู่ใต้ จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยว, ข้าวขาหมู, ข้าวหมูแดง 081-9501404
54 นาดอน
90 ม.7 ต.เมืองน่าน อ.ไชยสถาน จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยว, น้ำเงี้ยว, ส้มตำ 082-8977243
55 นายไพชยนต์ ถามา
47 ม.2 ต.เมืองน่าน อ.ไชยสถาน จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยว 084-1767409
56 ก๋วยเตี๋ยวกำแพงเพชร-วังมัจฉา
300 ม.2 ถ.วรนคร ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยวหมู,เนื้อ 089-5577894
57 ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา
601 ม.7 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยวหมู,เนื้อ 087-5219159
58 ทวีโภชนา
576/1 ม.1 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ข้าวมันไก่, ข้าวขาหมู 084-3642123
59 ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา
11 ม.1 ต.ท่าวังผา อ.ยม จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยว 080-1354781
60 ร้านข้าวมันไก่หัวลำโพง
19 ม.7 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
อาหารตามสั่ง, ข้าวมันไก่ 089-7707109
61 ก๋วยเตี๋ยววังชะโอน
234 ม.7 ถ.วรนคร ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยว 081-5959240
62 ก๋วยเตี๋ยวต้นหูกวาง
187 ม.5 ถ.ปัว-ศิลาเพชร ต.ปัว อ.วรนคร จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยวหมู 054-791061
63 ครัวจันทร์เพ็ญ
17 ม.2 ถ.น่าน-แม่จริม ต.เมืองน่าน จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยว, อาหารตามสั่ง 081-0243422
64 อาหารตามสั่งพัชรี
48 ม.8 ถ.น่าน-แม่จริม ต.แม่จริม อ.หนองแดง จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยว, อาหารตามสั่ง 085-0406941
65 ป้าเพียรข้าวมันไก่
22 ม.4 ถ.น่าน-แม่จริม ต.แม่จริม อ.หนองแดง จ.น่าน
ข้าวมันไก่, ข้าวขาหมู,ข้าวหมูแดง 054-769256
66 ร้าน ออ.ออ.ออ. อร่อย
139 ม.10 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
อาหารตามสั่ง 054-797444
67 ร้านนายอดุลย์ อานุภาพ
78 ม.15 ถ.อดุลย์เดชจรัส ต.เชียงกลาง อ.เปือ จ.น่าน
อาหารตามสั่ง -
68 นางอุไรลักษณ์ พญาพรหม
79 ม.15 ถ.อดุลย์เดชจรัส ต.เชียงกลาง อ.เปือ จ.น่าน
อาหารตามสั่ง -
69 ภูรานนา
136/1 ม.10 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
อาหารจานด่วน, ข้าวราดแกง 084-6674467
70 ลัดดา
78 ม.3 ถ.น่าน-แม่จริม ต.กิ่งภูเพียง อ.ม่วงตึ๊ด จ.น่าน
อาหารปรุงสำเร็จจานเดียว 054-775509
71 ร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำนิ่ง
129 ม.2 ต.กิ่งภูเพียง อ.ฝายแก้ว จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง -
72 ป้อม
331 ม.3 ต.กิ่งภูเพียง อ.ม่วงตึ๊ด จ.น่าน
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว 054-601154
73 ครัวลุงเล็ก
182 ม.9 ต.กิ่งภูเพียง อ.ฝายแก้ว จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยว,ข้าวซอย,ขนมจีน 082-3813041
74 น้องยิมส์
63 หมู่ที่ 6 ต.กิ่งภูเพียง อ.ฝายแก้ว จ.น่าน
อาหารตามสั่ง -
75 ร้านรสทิพย์
50 ม.1 ต.กิ่งภูเพียง อ.ฝายแก้ว จ.น่าน
อาหารตามสั่ง 087-6600506
76 ร้านป้ามุก
49 ม.1 ต.กิ่งภูเพียง อ.ฝายแก้ว จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยว 086-9460801
77 ชูเกียรติ วงศ์เทพ
88 ม.2 ถ.น่าน-พะเยา ต.บ้านหลวง อ.ป่าคาหลวง จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารปรุงสำเร็จจานเดียว 054-761080
78 นางซันยี อินเป็ง
10 ม.2 ถ.น่าน-พะเยา ต.บ้านหลวง อ.บ้านพี้ จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยว,น้ำเงี้ยว 087-9720462
79 ร้านรสทิพย์ 3
381 ม.4 ต.เวียงสา อ.กลางเวียง จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ,ข้าวหมกไก่ -
80 ร้านบัวตอง
55 ม.6 ต.เวียงสา อ.ส้าน จ.น่าน
ก๋วยเตี๋ยว -
81 ร้านอาหารคุณแจน
291/3 ม.1 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
อาหารปรุงสำเร็จจานเดียว 054-789444
82 นางสาวสงกราต์ ผาลัย
40 ม.6 ต.นาน้อย อ.ศรีษะเกษ จ.น่าน
ก๋วยจั๊บ,ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 085-6210900
  14. แม่ฮ่องสอน (จำนวน 50 ร้าน)
1 ชัยชวนชิม
117/13 ถ.ขุนลุมประพาส ต.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.จองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง
2 เจ๊จิ๋มขาหมู
117/13 ถ.ขุนลุมประพาส ต.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.จองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
ข้าวขาหมู อาหารตามสั่ง
3 อาหารไทย-ปักษ์ใต้
114/11 ถ.รุ่งเรืองการค้า ต.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.จองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
ข้าวขาหมู ขนมจีน
4 ข้าวมันไก่ศรีวัย
114/19 ถ.รุ่งเรืองการค้า ต.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.จองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง
5 อภินันท์
10/1 ต.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.จองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
ขนมจีน ข้าวซอย
6 ข้าวมันไก่นครสวรรค์
ข้างโรงพยาบาล ต.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.จองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
ข้าวมันไก่ ก๋วยเตี๋ยว
7 รสอ๋อง
120 ถ.ขุนลุมประภาส ต.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.จองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
ราดหน้า ผัดซีอิ้ว
8 ข้าวซอยป้านูญ
9 ถ.ผดุงม่วยต่อ ต.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.จองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
ข้าวซอย อาหารตามสั่ง
9 ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น
62/1 ถ.สิงหนาทบำรุง ต.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.จองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น ข้าวขาหมู ขนมหวาน
10 อำไพ
112/1 ม.12 ต.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.ผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน
ขนมจีน ส้มตำ ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง
11 ลุงช้าง
63 ม.6 ต.ปาย อ.เวียงใต้ จ.แม่ฮ่องสอน
ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง
12 ออยโกเด้ง
116/4 ม.1 ต.ปาย อ.เวียงใต้ จ.แม่ฮ่องสอน
ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง
13 ก๋วยเตี๋ยวปางล้อ
ถ.ปางล้อนิคม ต.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.จองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
ก๋วยเตี๋ยว ข้าวซอย ขนมจีนน้ำยา
14 เจ๊ดาหอยทอด
117/10 ถ.ขุนลุมประพาส1 ต.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.จองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
หอยทอด อาหารตามสั่ง
15 เกรียงศักดิ์(ผาบ่อง)
43 ม.1 ถ.104 ต.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.ผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน
ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง
16 ก๋วยเตี๋ยวปางหมู
หน้าโรงเรียนปางหมู ต.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.ปางหมู จ.แม่ฮ่องสอน
ก๋วยเตี๋ยว
17 ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
291 ม.2 ถ.ราษฎร์บูรณะ1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ก๋วยเตี๋ยว
18 รสเยี่ยม
32 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ก๋วยเตี๋ยว ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่
19 ข้าวแกงอ้อมแอ้ม
114/14 ต.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.จองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
ข้าวราดแกง
20 ร้านพนิดา
10/9 ถ.นิเวศพิศาล ต.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.จองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
ก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ อาหารตามสั่ง
21 ลุงเหลิง
61 ม.2 ถ.หลังเทศบาล ต.ปาย อ.เวียงใต้ จ.แม่ฮ่องสอน
ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง ข้าวซอย
22 ข้าวราดแกง (จองคำ)
21 ถ.ชานาญสถิต ต.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.จองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
ข้าวราดแกง อาหารบรรจุถุง
23 สมหมาย
155/4 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ก๋วยเตี๋ยว ราดหน้า อาหารตามสั่ง
24 ข้าวซอยแม่สะเรียง
142/1 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ข้าวซอย อาหารตามสั่ง
25 อาหารตามสั่งสบเมย
419 ต.สบเมย อ.แม่สวด จ.แม่ฮ่องสอน
ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง
26 ก๋วยเตี๋ยวเรือสนามบิน
ถ.นิเวศไพศาล ต.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.จองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง
27 ก๋วยเตี๋ยวอรพินท์
107 ถ.ขุนลุมประพาส ต.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.จองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง
28 ขนมจีนแม่เพชร
80/1 ต.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.จองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
ข้าวราดแกง
29 เลิศรส (ปาย)
63/1 ต.ปาย อ.เวียงใต้ จ.แม่ฮ่องสอน
ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง
30 ส้มตำไก่ย่าง
20 ถ.มรรคสันติ ต.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.จองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
ส้มตำ ไก่ย่าง
31 ขนมจีน
20 ถ.มรรคสันติ ต.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.จองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
ขนมจีน
32 ป้าน้อย (ปางหมู)
203/1 ต.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.ปางหมู จ.แม่ฮ่องสอน
ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง
33 แม่ครัวกรุงเทพ
200/1 ม.1 ต.ปางมะผ้า อ.สบป่อง จ.แม่ฮ่องสอน
ก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ อาหารตามสั่ง ข้าวขาหมู
34 ก๋วยเตี๋ยวป้าฟอง (ปางล้อ)
2 ถ.ปางล้อนิคม ต.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.จองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
ก๋วยเตี๋ยว
35 ก๋วยเตี๋ยวน้องไหมรสเยี่ยม
ถ.ขุนลุมประพาส ต.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.จองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
ก๋วยเตี๋ยว
36 ข้าวราดแกงเฉลิมพล (ศาลากลาง)
123/14 ถ.ขุนลุมประพาส ต.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.จองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
ข้าวราดแกง
37 บุญรัตน์ คล้ายคลึง
1 ม.2 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง
38 เมืองยวม
281 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
อาหารตามสั่ง
39 พรทิพย์อาหารไทย
53/1 ถ.รุ่งการค้า ต.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.จองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
ข้าวราดแกง อาหารบรรจุถุง
40 โกเด้ง (ดงสงัด)
304/4 ม.6 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง
41 นัยนันท์ (ดงสงัด)
304/1 ม. ถ.แม่สะเรียง-สบเมย ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู
42 อิ่มอร่อย
101/3 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ก๋วยเตี๋ยว
43 ข้าวซอย-อาหารตามสั่ง
ม.2 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ข้าวซอย อาหารตามสั่ง
44 ก๋วยเตี๋ยว (แก้วมา)
43/1 ม.6 ต.ปาย อ.เวียงใต้ จ.แม่ฮ่องสอน
ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง
45 ราดหน้าจ่ากอง
ร้านค้าสวัสดิการ หน้า ร.9พัน5 ม.6 ต.ปาย อ.เวียงใต้ จ.แม่ฮ่องสอน
ราดหน้า ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง
46 ข้าวแกงเมืองเพชร
32 ม.4 ต.ปาย อ.เวียงใต้ จ.แม่ฮ่องสอน
ข้าวราดแกง
47 ปายชวนชิม (ตลาดสด)
ตลาดสดแสงทองอร่าม ต.ปาย อ.เวียงใต้ จ.แม่ฮ่องสอน
ข้าวซอย ข้าวขนมจีน ข้าวราดแกง
48 น้องพีโภชนา (ก๋วยเตี๋ยว)
ตลาดสดแสงทองอร่าม 15/39 ต.ปาย อ.เวียงใต้ จ.แม่ฮ่องสอน
ก๋วยเตี๋ยว
49 แม่หล้าข้าวแกง
ตลาดสดเทศบาลแม่ลาน้อย 51/2 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
ข้าวราดแกง
  15. กำแพงเพชร (จำนวน 72 ร้าน)
1 ผัดไทป้าดำ
เลขที่ 63 ม. 6 ถ.กำแพงเพชร-พิจิตร ต.เมืองกำแพงเพชร อ.เทพนคร จ.กำแพงเพชร
ผัดไท ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง 055-746020
2 ข้าวมันไก่เจ้น้อย
เลขที่ 195/2 ม. 6 ถ.กำแพงเพชร-พิจิตร ต.เมืองกำแพงเพชร อ.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จ.กำแพงเพชร
อาหารตามสั่ง ข้าวมันไก่ 087-2116112
3 ก๋วยเตี๋ยวบ้านจิงจัง
เลขที่ 284 ถ.เทศา 2 ต.เมืองกำแพงเพชร อ.ในเมือง จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๋ยว ป๊อเปียะสด - ทอด 089-6432998,055-722052
4 ก๋วยจั๊บวัดคูยาง
เลขที่ 11 ถ.วิจิตรเจริญ ต.เมืองกำแพงเพชร อ.ในเมือง จ.กำแพงเพชร
ก๋วยจั๊บ ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบ 089-1313298
5 ร่มไทร
เลขที่ 29 ถ.ราชวิถี ต.เมืองกำแพงเพชร อ.ในเมือง จ.กำแพงเพชร
อาหารตามสั่ง 089-7075531
6 ตากุฎ
เลขที่ 97 ถ.เทศา 2 ต.เมืองกำแพงเพชร อ.ในเมือง จ.กำแพงเพชร
อาหารตามสั่ง 089-4604550
7 รุ่งมาลีโภชนา
เลขที่ 4 ม. 1 ถ.ราฎรบำรุง ต.พรานกระต่าย อ.ถ้ำกระต่ายทอง จ.กำแพงเพชร
ข้าวมันไก่ ข้าวหมูกรอบ หมูแดง ต้มเลือดหมู 081-379-9642
8 ก๋วยจั๊บป้าบรรจง
เลขที่ 195 ม.2 ถ.พิทักษ์บุญยง ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
ก๋วยจั๊บ ก๋วยเตี๋ยว 055-761760, 087-209-1076
9 อำนวยโภชนา
เลขที่ 55 ม.4 ถ.ประเวศไพรวัลล์ ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
อาหารตามสั่ง 081-8879116
10 ก๋วยเตี๋ยวเรือ
เลขที่ 142/5 ม.13 ถ.ประเวศน์ไพรวัลล์ ต.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๋ยว 084-1808407,087-522-5017
11 กำแพงเพชรโภชนา
เลขที่ 12/1 ม.1 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบ 055-731143
12 ตารุญอาหารตามสั่ง
เลขที่ 18/4 ม.1 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว 087-2095641
13 ก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ด
เลขที่111/1 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว 089-6381622
14 เจ้อี๊ด
220 ม.11 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
อาหารตามสั่ง 081-6747735
15 ละมัยโภชนา(ละมูล)
เลขที่ 151 ม.1 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว 055-769131
16 ดวงใจข้าวมันไก่
เลขที่ 362 ม.1 ถ.ท่ามะเขือ-ขาณุวรลักษบุรี ต.คลองขลุง อ.วังแขม จ.กำแพงเพชร
ข้าวมันไก่ ก๋วยเตี๋ยวไก่ 081-7858823
17 ใจอาหารตามสั่ง
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ต.เมืองกำแพงเพชร อ.หนองปลิง จ.กำแพงเพชร
อาหารตามสั่ง 085-191-8712
18 อาซิ้ม
เลขที่ 66 ซ. 4 ถ.ราชดำเนิน 1 ต.เมืองกำแพงเพชร อ.ในเมือง จ.กำแพงเพชร
อาหารตามสั่ง ,ก๋วยเตี๋ยว,ราดหน้า 055-711178
19 โกหย่วน
เลขที่ 95 ถ.วิจิตร 2 ต.เมืองกำแพงเพชร อ.ในเมือง จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๋ยว 055-711603,083-1644046
20 ก๋วยเตี๋ยวเนินมะกอก
เลขที่ 85/1 ถ.วิจิตร ต.เมืองกำแพงเพชร อ.ในเมือง จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๋ยว,ข้าวมันไก่ 083-1626133
21 ก๋วยเตี๋ยวเรือหลบมุม
เลขที่ 2 ถ.ราชดำเนิน ต.เมืองกำแพงเพชร อ.ในเมือง จ.กำแพงเพชร
ก๋ยวเตี๋ยว 084-8141433
22 มั่นบะหมี่ เมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนิน 2 ในเมือง ต.เมืองกำแพงเพชร อ.ในเมือง จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๋ยว 055-721632 ,086-2008256
23 ก๋วยเตี๋ยวสูตรมะนาวแม่สว่าง
เลขที่ 153 เทศา 2 ต.เมืองกำแพงเพชร อ.ในเมือง จ.กำแพงเพชร
อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว 055-711856
24 ก๋วยเตี๋ยวดู๋ดี๋ 3 รส
เลขที่ 267 ถ.เทศบาล 2 ต.เมืองกำแพงเพชร อ.ในเมือง จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๋ยว 087-3115117
25 ก๋วยเตี๋ยวไทยครูตอม (หนองปลิง)
เลขที่ 403 ถ.เทศา 2 ต.เมืองกำแพงเพชร อ.ในเมือง จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๋ยว 055-713427, 087-2040929
26 ก๋วยเตี๋ยวริมน้ำ
เลขที่ 146 ม.3 ต.เมืองกำแพงเพชร อ.หนองปลิง จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง 055-841653
27 แดงรสเด็ด
เลขที่ 101/2 ม.5 ถ.นครชุม ต.เมืองกำแพงเพชร อ.นครชุม จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๋ยว 055-799573
28 ซุ้มเห็ด
เลขที่ 7 ม.2 ต.เมืองกำแพงเพชร อ.นครชุม จ.กำแพงเพชร
ข้าวมันไก่ ก๋วยเตี๋ยว 055-798083
29 มานิตข้าวผัด
เลขที่ 154 ม.2 ถ.นครชุม-ราชฎัช ต.เมืองกำแพงเพชร อ.นครชุม จ.กำแพงเพชร
อาหารตามสั่ง 089-4381195
30 ก๋วยเตี๋ยวครูตอม (ในเมือง)
เลขที่ 044/ ม.25 ซ.5 ถ.ราชดำเนิน ต.เมืองกำแพงเพชร อ.ในเมือง จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๋ยว 081-785-6133
31 บ้านก๋วยเตี๋ยว
เลขที่ 397/1 ถ.พหลโยธิน ต.คลองขลุง อ.ท่าพุทรา จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๋ยว ข้าวผัดทุกชนิด 083-9524483
32 ก๋วยเตี๋ยวหนองปลิง
เลขที่ 40 หมู่ 2 ต.เมืองกำแพงเพชร อ.หนองปลิง จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง 055-841-561,089-563-3761
33 เจ๊วันดี ข้าวมันไก่
786 หมู่ 22 ต.คลองลาน อ.คลองน้ำไหล จ.กำแพงเพชร
ข้าวมันไก่,ข้าวขาหมู,ก๋วยเตี๋ยว 085-049-4956
34 ไวไวสุกี้-บะหมี่
เลขที่ 5 ม.6 ต.เมืองกำแพงเพชร อ.สระแก้ว จ.กำแพงเพชร
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเต๋ยว 055-712-598
35 ก๋วยเตี๋ยวพรานกระต่าย(ยายกี)
เลขที่ 66 หมู่ 10 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๋ยว 055-761-227
36 ครัวกำไร
เลขที่ 44 ม.1 ต.ทรายทองวัฒนา อ.ทุ่งทราย จ.กำแพงเพชร
อาหารตามสั่ง,ส้มตำ 084-491-2193
37 ภาณุโภชนา
เลขที่ 93 ถ.ชากังราว ต.เมืองกำแพงเพชร อ.ในเมือง จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่ เย็นตาโฟ อาหารตามสั่ง 087-8058203
38 ไฉ่ ชวนชิม
เลขที่ 17/4 ถ.วิจิตร 2 ต.เมืองกำแพงเพชร อ.ในเมือง จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๋ยว 081-475-1601
39 ร่มไทรก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น
เลขที่ 29/2 ต.เมืองกำแพงเพชร อ.ในเมือง จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเต๋ยวเย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น 086-449-1243
40 ส้มตำขอนแก่น
เลขที่ 71 ถนนเทศา 2 ต.เมืองกำแพงเพชร อ.ในเมือง จ.กำแพงเพชร
ส้มตำ,ไก่ย่าง 089-437-0283
41 นายเล็ก
เลขที่ 109 หมู่ 5 ต.เมืองกำแพงเพชร อ.สระแก้ว จ.กำแพงเพชร
อาหารตามสั่ง 081-969-1910
42 ก๋วยเตี๋ยวไทยเรวดี
เลขที่ 344/8 หมู่ 2 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๋ยว 083-958-6187
43 ข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่
เลขที่9/1 หมู่ 3 ต.พรานกระต่าย อ.คลองพิไกร จ.กำแพงเพชร
ข้าวมันไก่,ก๋วยเตี๋ยวไก่ 086-205-7452
44 ครัวป้านิด
เลขที่ 24/11 ถ.ชากังราว ต.เมืองกำแพงเพชร อ.ในเมือง จ.กำแพงเพชร
อาหารตามสั่ง,ส้มตำ 086-119-4303
45 เบญจวรรณ
เลขที่ 170 ถนนวิจิตร 2 ต.เมืองกำแพงเพชร อ.ในเมือง จ.กำแพงเพชร
ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ ก๋วยเตี๋ยว ต้มเลือดหมู 084-050-7846
46 ลุงหวัง
เลขที่ 144 ถนนเทศา 2 ซอย 1 ต.เมืองกำแพงเพชร อ.ในเมือง จ.กำแพงเพชร
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว 089-686-3700
47 ก๋วยเตี๋ยวไทยยายลอง
เลขที่ 23/1 หมู่ 4 ต.เมืองกำแพงเพชร อ.นครชุม จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๋ยวไทย 082-393-8234
48 ป้าณี
เลขที่ 54 หมู่ 4 ต.เมืองกำแพงเพชร อ.นครชุม จ.กำแพงเพชร
อาหารตามสั่ง 055-799-397
49 แจ๋วบะหมี่เกี๊ยว
เลขที่ 125 หมู่ 5 ต.เมืองกำแพงเพชร อ.นครชุม จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๋ยว 089-436-2584
50 ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกหมู
เลขที่ 182/7 หมู่ 3 ต.เมืองกำแพงเพชร อ.นครชุม จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๋ยว 086-589-8364
51 เต่าบะหมี่เกี๊ยว
เลขที่ 194/1 ถนนเทศา 2 ซอย 1 ต.เมืองกำแพงเพชร อ.ในเมือง จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๊ยว 081-038-7002
52 ต้นอ้อ
เลขที่ 687 ถนนราชดำเนิน 1 ต.เมืองกำแพงเพชร อ.ในเมือง จ.กำแพงเพชร
อาหารตามสั่ง 089-262-9222
53 ป้าฮวย
เลขที่ 12/8 ต.เมืองกำแพงเพชร อ.ในเมือง จ.กำแพงเพชร
อาหารตามสั่ง 083-953-6399
54 ก๋วยเตี๋ยวหน้าวาริน
เลขที่ 26 ถนนเกาะแขก ต.เมืองกำแพงเพชร อ.ในเมือง จ.กำแพงเพชร
อาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยว 086-937-0030
55 ต้นอ้อ
เลขที่ 687 ถนนราชดำเนิน 1 ต.เมืองกำแพงเพชร อ.ในเมือง จ.กำแพงเพชร
อาหารตามสั่ง 089-262-9222
56 ก๋วยเตี๋ยวเรือคุณนาย
เลขที่ 293 หมู่ 11 ต.เมืองกำแพงเพชร อ.หนองปลิง จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๋ยว 087-317-5050
57 ก๋วยเตี๋ยวหมูบรรจง
เลขที่ 299 หมู่ 10 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๋ยว 088-147-3861
58 ก๋วยเตี๋ยว 10 บาท(หน้าวัดป่า)
เลขที่ 289 หมู่ 10 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๋ยว 055-761-261
59 น้องป๊อก
เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.ท่ามะขือ-ทรายทอง ต.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๋ยว-อาหารตามสั่ง 090-695-0019
60 ก๋วยเตี๋ยวเรือแม่เล็ก
เลขที่ 190 หมู่ 5 ถ.ทุ่งทราย-ท่ามะเขือ ต.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๋ยว-อาหารตามสั่ง 080-841-3506
61 น้องปลื้มตำแหลก
เลขที่ 127 หมู่ 5 ต.ขาณุวรลักษบุรี อ.แสนตอ จ.กำแพงเพชร
ส้มตำ,ไก่ย่าง 084-703-7139
62 ก๋วยเตี๋ยวแม่ติ๋ม
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.ขาณุวรลักษบุรี อ.แสนตอ จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเต๋ยว เย็นตาโฟ ก๋วยจั๊บ 055-779165
63 ก๋วยเตี๋ยวใบเตย
เลขที่ 126/2 หมู่ 5 ถนนคลองแม่ลาย-คลองลาน ต.คลองลาน อ.สักงาม จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๋ยว-อาหารตามสั่ง 086-204-7962
64 ครัวสหกรณ์
เลขที่ 212 ม. ต.คลองลาน อ.สักงาม จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๋ยว-อาหารตามสั่ง 087-010-1976
65 น.ส.สงิม อยู่สุ่ม
เลขที่ 340 ม.1 ต.ขาณุวรลักษบุรี อ.ปางมะค่า จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๋ยว-อาหารตามสั่ง 089-097-6820
66 น.ส.สีคาน เม็งเกตุ
เลขที่ 381 ม.1 ต.ไทรงาม อ.หนองไม้กอง จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๋ยว-อาหารตามสั่ง 088-419-8398
67 นางบังอร อินเมฆ
เลขที่ 41 ม.3 ต.พรานกระต่าย อ.คุยบ้านโอง จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๋ยว 080-510-7982
68 ตุ๊กโภชนา
เลขที่ 185 ม. 5 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๋ยว-อาหารตามสั่ง 081-740-2189
69 อาหารเจ๊หมวย
เลขที่ 63 ม. ต.ไทรงาม อ.มหาชัย จ.กำแพงเพชร
ก๋วยเตี๋ยว-อาหารตามสั่ง 081-953-3011
70 นายอั่งม้อ
เลขที่ 25 ม.2 ต.พรานกระต่าย อ.คลองพิไกร จ.กำแพงเพชร
ข้าวมันไก่ 082-658-7443
71 นางสมัย จันทร์ปัญญา
เลขที่ 179 ม.1 ต.ปางศิลาทอง อ.ปางตาไว จ.กำแพงเพชร
อาหารตามสั่ง - ก๋วยเตี๋ยว 086-215-3818
72 โฟกัส
เลขที่ 178 ม.4 ต.กิ่งบึงสามัคคี อ.ระหาน จ.กำแพงเพชร
อาหารตามสั่ง - ก๋วยเตี๋ยว 083-613-6979
  16. ชัยนาท (จำนวน 49 ร้าน)
1 ร้านประเทืองโภชนา
128 ม.5 ต.สรรพยา อ.บ้านกล้วย จ.ชัยนาท
056 - 416845
2 ร้านป้านิดข้าวแกง
60/43 ถ.คงธรรม ต.เมืองชัยนาท อ.ในเมือง จ.ชัยนาท
081 - 8078442
3 ร้านสมควรโภชนา
37 ถ.พรหมประเสริฐ ต.เมืองชัยนาท อ.ในเมือง จ.ชัยนาท
056 - 412337
4 ร้านปักษ์ใต้
447 ม.4 ต.เมืองชัยนาท อ.บ้านกล้วย จ.ชัยนาท
085 - 7295056
5 ร้านข้าวมันไก่เจ๊ด๊ะ
124/23 ถ.พรหมประเสริฐ ต.เมืองชัยนาท อ.ในเมือง จ.ชัยนาท
056 - 421545
6 ร้านเย็นตาโฟวัดแขก
27/14 ถ.พรหมประเสริฐ ต.เมืองชัยนาท อ.ในเมือง จ.ชัยนาท
056 - 421391
7 ร้านไล้ พานิช
64/12 ถ.ลูกเสือ 2 ต.เมืองชัยนาท อ.ในเมือง จ.ชัยนาท
056-415547
8 ร้านลุงอ้วนอาหารตามสั่ง
144/2 ถ.พรหมประเสริฐ ต.เมืองชัยนาท อ.ในเมือง จ.ชัยนาท
056 - 415480
9 ร้านสหเทพ
35/4 ถ.วงษ์โต ต.เมืองชัยนาท อ.ในเมือง จ.ชัยนาท
084-4873655
10 ร้านนายถนอม นามเจริญ
70/2 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองชัยนาท อ.บ้านกล้วย จ.ชัยนาท
056 - 415345
11 ร้านครัวบ้านโจ๊ก
26/3 ถ.พรหมประเสริฐ ต.เมืองชัยนาท อ.ในเมือง จ.ชัยนาท
085 - 7263838
12 ร้านก๋วยเตี๋ยวสมใจ
179 ม.5 ถ.ชัยณรงค์ ต.เมืองชัยนาท อ.บ้านกล้วย จ.ชัยนาท
089 - 7079173
13 ร้านข้าวแกงเจ้าพระยา
335/3 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองชัยนาท อ.ในเมือง จ.ชัยนาท
056 - 411740
14 ร้านข้าวราดแกงออมสิน
60/12 ถ.วงษ์โต ต.เมืองชัยนาท อ.ในเมือง จ.ชัยนาท
089-6430060
15 ร้านก๋วยเตี๋ยวเปี๊ยกเรือทอง
132/8 ถ.พรหมประเสริฐ ต.เมืองชัยนาท อ.ในเมือง จ.ชัยนาท
056 - 416024
16 ร้านเอ๋ข้าวแกง
232/4 ถ.พหลโยธิน จ.ชัยนาท
089-1934647
17 ร้านพรรษา
69/4 ถ.ลูกเสือ 2 ต.เมืองชัยนาท อ.ในเมือง จ.ชัยนาท
056-411680
18 ร้านข้าวราดแกงสมชาย
130/10 ถ.พรหมประเสริฐ ต.เมืองชัยนาท อ.บ้านกล้วย จ.ชัยนาท
085-6261871
19 จุ๋มอาหารตามสั่ง
1/3 ซ.เทศบาล6 ถ.พรหมประเสริฐ ต.เมืองชัยนาท อ.ในเมือง จ.ชัยนาท
082-7741443
20 ร้านเอราวัณ
13/16 ถ.พรหมประเสริฐ ต.เมืองชัยนาท อ.ในเมือง จ.ชัยนาท
080-8424995
21 ร้านป้าวันเพ็ญ
293/3 ม.5 ต.เมืองชัยนาท อ.บ้านกล้วย จ.ชัยนาท
084-5701478
22 ร้านดาบทรโภชนา
150/2 ซ.เทศบาล7 ต.เมืองชัยนาท อ.บ้านกล้วย จ.ชัยนาท
089-2681673
23 ร้านข้าวมันไก่
61/6 ถ.พรหมประเสริฐ ต.เมืองชัยนาท อ.ในเมือง จ.ชัยนาท
084-7779066
24 ร้านข้าวมันไก่ริมน้ำ
112/5 ถ.ชัยณรงค์ ต.เมืองชัยนาท อ.ในเมือง จ.ชัยนาท
056-413773
25 ร้านยำแซบ39
147/2 ถ.ชัยณรงค์ ต.เมืองชัยนาท อ.ในเมือง จ.ชัยนาท
087-2337489
26 ร้านครัวป้ายุพิน
231 ถ.ประชาธิป้ตย์ ต.เมืองชัยนาท อ.บ้านกล้วย จ.ชัยนาท
056-415966
27 เจ๊อึ่งก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น
35 ม.2 ต.เมืองชัยนาท อ.บ้านกล้วย จ.ชัยนาท
089-9072697
28 ร้านอาหารน้องนิว
692 ม.4 ต.เมืองชัยนาท อ.บ้านกล้วย จ.ชัยนาท
081-6526293
29 ร้านหมวย
หน้าศูนย์จักรกล อบจ.ชัยนาท เลขที่331 ต.เมืองชัยนาท อ.เขาท่าพระ จ.ชัยนาท
089-6432543
30 มะโหนกซุปหางวัว
296 ม.2 ต.เมืองชัยนาท อ.เขาท่าพระ จ.ชัยนาท
089-5644771
31 ร้านพิศมัย
363 ม.5 ต.เมืองชัยนาท อ.บ้านกล้วย จ.ชัยนาท
081-4004986
32 ร้านเจ๊เล็ก-เบิ้มใหญ่
242/12 ต.เมืองชัยนาท อ.บ้านกล้วย จ.ชัยนาท
087-2064733
33 ร้านพัชรินทร์
454/18 ม.4 ต.มโนรมย์ อ.คุ้งสำเภา จ.ชัยนาท
087 - 8296881
34 ร้านเพ็ญ ก๋วยเตี๋ยวลิ้นวัว
221/38 ม.4 ต.มโนรมย์ อ.หางน้ำสาคร จ.ชัยนาท
056 - 431334
35 ร้านเจ๊จิตข้าวแกง
105/7 ม.7 ต.สรรพยา อ.ตลุก จ.ชัยนาท
087 - 8479816
36 ร้านมาลี โภชนา
114 ม.4 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
056 - 499265
37 ร้านนางพรรณี ธูปเกิด
42/1 ม.1 ถ.หมู่บ้าน ต.สรรพยา อ.บางหลวง จ.ชัยนาท
087-9434128
38 ร้านสุวรรณา
46/7 ม.6 ต.สรรพยา อ.โพนางดำออก จ.ชัยนาท
087-3069515
39 ร้านเจ๊กี
ตลาดหัวเขื่อนเจ้าพระยา (ร้านที่4-5) ต.สรรพยา อ.บางหลวง จ.ชัยนาท
084-8118559
40 ข้าวมันไก่
14 ถ.ราชอุทิศ ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
084-3773284
41 ร้านเจ๊จิ๋มก๋วยเตี๋ยวเป็ด
134 ถ.ศรประสิทธิ์ ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
085-0493833
42 ร้านพรทิพย์
39 ถ.ภูวะสุวรรณวรี ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
056 - 461555
43 ร้านครัวศรีทิพย์
57/1 ม.2 ต.สรรคบุรี อ.แพรกศรีราชา จ.ชัยนาท
056-481801
44 ร้านก๋วยเตี๋ยวต้นยาง
91/1 ถ.หน้าพระลาน ต.สรรคบุรี อ.แพรกศรีราชา จ.ชัยนาท
082-1642798
45 ร้านมิตรมงคล
117/23 ถ.ท่าดงคอน ต.สรรคบุรี อ.แพรกศรีราชา จ.ชัยนาท
089-7083249
46 ร้านสุวรรณา เนียมนิล
155 ม.3 ต.สรรพยา จ.ชัยนาท
087-3069515
47 แจ้ โภชนา
223 ม.1 ต.กิ่งหนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
089-8917699
48 เจ๊ตุ๋ย โคตรแซบ
106/6 ม.1 ต.กิ่งหนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
087-1944435
49 เจ๊ติ๋ม
109 ม.1 ต.กิ่งหนองมะโมง อ.กุดจอก จ.ชัยนาท
086-2052629
คุณเข้ามาเป็นคนที่
00293525
(เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555)
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
44 /100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทร. 0-2507-6111 โทรสาร 0-2547-5361