แนะนำสำนักงาน
แนะนำจังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการรัฐบาล
สินค้าเกษตร
ผู้ประกอบการ/ร้านค้า
กิจกรรมของสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
การกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน
บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 1569
กฎหมายในความรับผิดชอบ
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง


โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56
คลิก
+more
รายชื่อโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ
รายชื่อ
+more
รายชื่อโกดังกลาง
รายชื่อ
+more
จุดรับจำนำมันสำปะหลัง
จุดรับจำนำ
+more
ร้านค้าถูกใจ
คลิก
+more
การกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานในการให้บริการประชาชน
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
+more
คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00088320
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
9/9 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3554-5480  แฟกซ์ 0-3555-5519 0-3554-5480 e-mail address : suphan@dit.go.th