ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน
กฎหมายในความรับผิดชอบ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 1569
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ประกาศผลสอบพนักงาน
แนะนำสำนักงาน
แนะนำจังหวัดสุพรรณบุรี
รับสมัครพนักงาน
สินค้าเกษตร
ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
ผู้ประกอบการ/ร้านค้า
บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือบริการประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
การกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน
เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
how can people cheat redirect women want men
about abortions abortion clinic houston what is an abortion clinic
wives who cheat what is infidelity men who have affairs
std symptoms in women infectious diseases signs of crabs std
symptoms of hiv virus hiv and aids statistics where to get hiv test
how to know your wife cheated initalics.com want to cheat on my wife
dating for married go cheat on your wife
why do men cheat on their wife dating a married woman why do married men cheat on their wives
my fiance cheated on me click marriage affairs
 

รายชื่อร้านค้าวัสดุก่อสร้างน่าซื้อ ในจังหวัดสุพรรณบุรี

ร้านเกียรติชัยค้าไม้ เลขที่ 234 ถ.กรุงเทพ-สุพรรณบุรี ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

โทร.035-525354

บริษัท กวางทองเจริญ จำกัด เลขที่ 69 ถ.มาลัยแมน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรรบุรี

โทร.035-511557

บริษัท วงศ์วัฒน์ บิซิเนส จำกัด เลขที่ 33/15 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

โทร.035-400451

ร้านทรงเกียรติวัสดุก่อสร้าง เลขที่ 90/5 ถ.บางลี่-หนองวัลเปรียง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

โทร.035-531082

ร้านบางลี่ค้าไม้  เลขที่ 78/1 ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรียง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

 

โทร.035-531834

ร้านวิมลค้าไม้ 999 เลขที่ 1584 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

โทร.035-591307-8

ร้าน ล. ฮั่วฮวดเส็งค้าไม้ เลขที่ 671 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

โทร.035-581062

ร้านรังสีวัสดุภัณฑ์ เลขที่ 395/7 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

 

โทร.035-504168

ร้านกิจอุดมค้าไม้ เลขที่ 106 ต.เขาพระ อ.เดิมบาง จ.สุพรรรบุรี

โทร.035-578031

ร้านกรกฏ เลขที่ 74 ม. 5 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทร.035-411219

ร้านรุ่งสวัสดิ์วัสดุภัณฑ์ เลขที่ 153/1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

โทร. 035-418079-80

ร้านไทยเจริญค้าไม้ เลขที่ 897 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

โทร.035-595075
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
9/9 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3554-5480  แฟกซ์ 0-3555-5519 0-3554-5480 e-mail address : suphan@dit.go.th , facebook.com/dit.suphanbori