แนะนำสำนักงาน
แนะนำจังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการรัฐบาล
คู่มือบริการประชาชน
สินค้าเกษตร
ผู้ประกอบการ/ร้านค้า
กิจกรรมของสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
การกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน
บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 1569
กฎหมายในความรับผิดชอบ
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 

รายชื่อร้านค้าวัสดุก่อสร้างน่าซื้อ ในจังหวัดสุพรรณบุรี

ร้านเกียรติชัยค้าไม้ เลขที่ 234 ถ.กรุงเทพ-สุพรรณบุรี ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

โทร.035-525354

บริษัท กวางทองเจริญ จำกัด เลขที่ 69 ถ.มาลัยแมน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรรบุรี

โทร.035-511557

บริษัท วงศ์วัฒน์ บิซิเนส จำกัด เลขที่ 33/15 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

โทร.035-400451

ร้านทรงเกียรติวัสดุก่อสร้าง เลขที่ 90/5 ถ.บางลี่-หนองวัลเปรียง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

โทร.035-531082

ร้านบางลี่ค้าไม้  เลขที่ 78/1 ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรียง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

 

โทร.035-531834

ร้านวิมลค้าไม้ 999 เลขที่ 1584 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

โทร.035-591307-8

ร้าน ล. ฮั่วฮวดเส็งค้าไม้ เลขที่ 671 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

โทร.035-581062

ร้านรังสีวัสดุภัณฑ์ เลขที่ 395/7 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

 

โทร.035-504168

ร้านกิจอุดมค้าไม้ เลขที่ 106 ต.เขาพระ อ.เดิมบาง จ.สุพรรรบุรี

โทร.035-578031

ร้านกรกฏ เลขที่ 74 ม. 5 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทร.035-411219

ร้านรุ่งสวัสดิ์วัสดุภัณฑ์ เลขที่ 153/1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

โทร. 035-418079-80

ร้านไทยเจริญค้าไม้ เลขที่ 897 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

โทร.035-595075
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
9/9 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3554-5480  แฟกซ์ 0-3555-5519 0-3554-5480 e-mail address : suphan@dit.go.th