หมวด
หัวข้อ
หน่วยงาน
1
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
(ข้อมูลข่าวสารที่จัดเตรียมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู)
 
(6) ข้อมูลข่าวสารตามที่คณะกรรมการกำหนด  
6.4 ผลการพิจารณาประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง
สำนักงานเลขานุการกรม
โทร.0-2547-5446-7
โทรสาร 0-2547-5447

 

 

 

 

ปีงบประมาณ 2552
ุตุลาคม - พฤศจิกายน 2551
วิธีพิเศษ
- จ้างพัฒนาระบบ Internet และระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค บริษัท จีโอเมติก เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา
- จ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลราคาและโครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัท โกรอัพ เทค จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา
- จ้างทำระบบงานชั่งตวงวัด บริษัท จีโอเมติก เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา
- เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 16 เครื่อง บริษัท ก็อปปี้ แมน เรนทอล จำกัด 600,000 บาท(16 เครื่อง) บริษัท ไทยฟูจิซีร็อกซ์ จำกัด 500,000 บาท (6 เครื่อง) เป็นผู้ได้รับการพิจารณา
- จ้างพัฒนาระบบ Internet และระบบภูมิสารสนเทศ บริษัท จีโอเมติก เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา
- จ้างบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ บริษัท ไอโซเน็ท จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา
- จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า บริษัท ลอจิค อินเทลลิเจนส์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา
  - จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ บริษัท ลอจิค อินเทลลิเจนส์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างบำรุงรักษาระบบคาดการณ์และเตือนภัยสินค้าเกษตร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูล บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ของศูนย์บริหารจัดการ บริษัท ซิสแท็กซ์ อินโพโปร จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลตรวจสอบและปฏิบัติการ บริษัท สกายแคสท์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างบำรุงรักษาระบบแผนงานและสารสนเทศ บริษัท ไอ.เอ็ม.ดี จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างทำกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดสินค้าเกษตร บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดทำกิจกรรมส่วนโครงสร้าง การจัดงาน มหกรรมธงฟ้า...มหาชน บริษัท พีเตอร์สัน เอ็กซ์ซิบิชั่น จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างทำกิจกรรมส่วนประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหกรรมธงฟ้า...มหาชน บริษัท ออลอินวัน สตูดิโอ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างบริการ Internet บริษัท เอเน็ต จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริษัท เอสซีทีซี จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ บริษัท แอดวานซ์ พาสปอร์ต ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริษัท สหธุรกิจ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างบำรุงรักษาระบบแผนงาน (ระบบงานชั่งตวงวัด) บริษัท จีโอเมติก เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  ุธันวาคม 2551  
  - จ้างจัดพิมพ์หนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองและสติ๊กเกอร์ตรวจสอบ บริษัท โค๊ดลาเบล จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ซีดีสำเนาและสารคดีวิทยุตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า บริษัท ออนป้า จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดงาน "มหกรรมธงฟ้า...มหาชน" (ส่วนโครงสร้าง) บริษัท พีเตอร์สัน เอ็กซ์ซิบิชั่น จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดงาน "มหกรรมธงฟ้า...มหาชน" (ส่วนประชาสัมพันธ์) บริษัท ออลอินวัน สตูดิโอ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ บริษัท เอ็นแท็ค แอลโซซิเอท จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซื้อเครื่องวิเคราะห์และตรวจจับความถี่ บริษัท เมเชอร์โทรนิกส์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2551/52 (สื่อวิทยุ) บริษัท ทรี แองเจิ้ล จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2551/52 (สื่อวิทยุ) บริษัท พลอย แอนด์ เพชร จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2551/52 (สื่อธงฟ้า) บริษัท กล็อบเน็ต มีเดีย จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2551/52 (สื่อวิทยุ) บริษัท พลอย แอนด์ เพชร จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2551/52 (สื่อธงสีฟ้า) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพีซี แอดเวอร์ไทซิ่ง เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดงาน "ตลาดสดสีฟ้า ต้อนรับปีใหม่ 2552 " บริษัท ออนอัส ออกะไนเซอร์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสทิธิภาพมาตรการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2551/52 (สื่อแผ่นพับ/ไวนิล) บริษัท ดิเอาท์ทัช (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ดครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2551/52 (สื่อสิ่งพิมพ์-แผ่นพับ) บริษัท ทรี แอลเจิ้ล จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  มกราคม 2552  
  วิธีสอบราคา  
  - จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายวีดีโอระบบดิจิตอล จำนวน 7 กล้อง บริษัท ตรีเพชรเทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ บริษัท ซาร์โทเรียส เมคคาทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซื้อครุภัณฑ์ตุ้มน้ำหนัก จำนวน 3 รายการ บริษัท ซาร์โทเรียส เมคคาทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซื้อเครื่องพิมพ์ YDP สำหรับต่อเพิ่มจากเครื่องชั่ง จำนวน 3 เครื่อง บริษัท ซาร์โทเรียส เมคคาทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  วิธีประกวดราคา  
  - จ้างพิมพ์จุลสารกรมการค้าภายใน บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.คอร์เนอร์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  วิธีพิเศษ  
  - จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2551/52 (สื่อธงสีฟ้า) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.ซี.แอดเวอร์ไทซิ่ง เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2551/52 (สื่อธงสีฟ้า) บริษัท กล็อบเน็ต มีเดีย จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสทิธิภาพมาตรการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2551/52 (สื่อวิทยุ) บริษัท พลอย แอนด์ เพชร จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2551/52 (สื่อวิทยุ) บริษัท ทรี แองเจิ้ล จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2551/52 (สื่อสิ่งพิมพ์ไวนิลและแผ่นพับ) บริษัท ดิ เอาท์ทัช (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2551/52 (สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ) บริษัท ทรี แองเจิ้ล จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2551/52 (ป้ายไวนิลและแผ่นพับ) บริษัท มิเลนเนี่ยม แอคท์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดงาน "ตลาดสดสีฟ้า ต้อนรับปีใหม่ 2552" บริษัท เอลลิเกนซ์ เวิร์ดไวลด์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  วิธีตกลงราคา  
  - ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ บริษัท พี.เอ.พี.เอ็นเนอร์ยี่เซฟ เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมแซมมู่ลี่ประตูห้อง นายจิรโรจน์ วงศ์กาญจนโชติ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ บริษัท พี.เอ.พี.เอ็นเนอร์ยี่เซฟ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.เอ็น.บิวดิ้ง เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซื้อกุญแจตู้เหล็ก บริษัท ไชยสงวนเคหะ เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างติดตั้งสายแลน และปลั๊กไฟ บริษัท เอส.ซี.ที.ซี. จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมเครื่องปรับอากาศ บริษัท พี.เอ.พี.เอ็นเนอร์ยี่เซฟ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ บริษัท สหชัย ซี โอ เอ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดพิธีเปิดงาน "ตลาดสดสีฟ้า ต้อนรับปีใหม่ 2552" บริษัท ดี.เอ็ม.อินเตอร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดพิธีเปิดงาน "สินค้าราคาถูก คุณภาพดี เพื่อผู้บริโภค ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน" บริษัท เอลลิเกนซ์ เวิร์ดไวลด์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร บริษัท คงนคร เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างซ่อมครุภัณฑ์กระดานอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ซิลเท็กซ์ อินโฟโปร จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซื้อหมึกที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ บริษัท ซัน อินเตอร์บิสสิเนส จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซื้อกระดาษคอมพิวเตอร์ บริษัท เคพีไอ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ร้านยูเคกิจพาณิชย์ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซื้อวัสดุสำนักงาน ร้านเอสแอนด์เอ็น ออฟฟิศซัพพลาย เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  กุมภาพันธ์ 2552  
  วิธีพิเศษ  
  - เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดงาน "มหกรรมธงฟ้า...มหาชน" จังหวัดสุโขทัย (ส่วนโครงสร้าง) บริษัท เวิร์ค อิท จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดงาน "มหกรรมธงฟ้า...มหาชน" จังหวัดสุโขทัย (ส่วนประชาสัมพันธ์) บริษัท แมคซิม่า สตูดิโอ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  วิธีสอบราคา  
  - จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่ข้อมูลและสร้างการมีส่วนร่วม (สื่อวิทยุ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย โซน เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  วิธีกรณีพิเศษ  
  - จ้างติดตามและประเมินผลมาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2551/52 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรกรศาสตร์ วิทยาเขนกำแพงแสน เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  วิธีตกลงราคา  
  - ซื้อวัสดุสำนักงาน 27 รายการ ร้าน ยูเคกิจพาณิชย์ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซื้อผงหมึก 4 รายการ ร้าน ยูเคกิจพาณิชย์ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซื้อผงหมึก 7 รายการ ร้าน ยูเคกิจพาณิชย์ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซื้อวัสดุสำนักงาน ร้าน ยูเคกิจพาณิชย์ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ บริษัท สหชัย ซีโอ เอ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมเครื่องสำรองไฟ บริษัท สหชัย ซีโอ เอ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมเครื่องโทรสาร บริษัท สหชัย ซีโอ เอ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมเก้าอี้ไม้สัก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนามินทร์ก่อสร้าง เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัท เอสซีทีซี จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  มีนาคม 2552  
  วิธีคัดเลือก  
  - จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเปรียบเทียบระบบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนตามกฎหมายแข่งขันทางการค้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้าภายในของไทย เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศึกษากรณี : ผลกระทบต่อโครงสร้างตลาดธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  วิธีพิเศษ  
  - จัดจ้างผลิตสื่อลัญลักษณ์โครงการบลูโฮเต็ล (Blue Hotel) บริษัท กู๊ดวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างผลิต Blue Card บริษัท เลเบล คอนเวอร์เตอร์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Blue Taxi สื่อวิทยุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย โซน เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  วิธีตกลงราคา  
  - ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านยูเคกิจพาณิชย์ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซื้อแฟ้มรัดแยก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอเตอร์แซนด์ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บริษัท เอส.ซี.ที.ซี.จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศในห้องยานพาหนะ บริษัท พี.เอ.พีเอ็นเนอร์ยี่เซฟ เซ็นเตอร์ เป็นผู้ได้รับการพิจาณา  
  - ต่ออายุ Domain Name บริษัท เอเน็ต จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมเครื่องปรับอากาศ บริษัท พี.เอ.พี.เอ็นเนอร์ยี่เซฟ เซ็นเตอร์ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ผงหมึก จำนวน 1 รายการ บริษัท ซัน อินเตอร์บิสสิเนส จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ผงหมึก จำนวน 4รายการ บริษัท ซัน อินเตอร์บิสสิเนส จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ผงหมึก จำนวน 5 รายการ บริษัท ซัน อินเตอร์บิสสิเนส จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ผงหมึก จำนวน 7รายการ บริษัท ซัน อินเตอร์บิสสิเนส จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ บริษัท เค.พี.ไอ.เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ร้าน เอสแอนด์เอ็นออฟฟิศซัพพลาย เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ผงหมึก จำนวน 6 รายการ บริษัท ซัน อินเตอร์บิสสิเนส จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น 1400 แอล บริษัท สหชัย ซี โอ เอ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ hp inkjet cp 1700 บริษัท สหชัย ซี โอ เอ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Epson รุ่น EPL-6200 บริษัท สหชัย ซี โอ เอ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างซ่อม Computer Note Book ยี่ห้อ hp Compaq NX 5000 บริษัท เอสซีทีซี จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ hp รุ่น 1300 บริษัท สหชัย ซี โอ เอ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ hp รุ่น 1300 n บริษัท สหชัย ซี โอ เอ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ บริษัท เอสซีทีซี จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจาณา  
  - จัดจ้างปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัท เอสซีทีซี จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจาณา  
  - จัดจ้างปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัท เอสซีทีซี จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจาณา  
  - หมึกที่ใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ บริษัท สยาม วันเดอร์ ไลน์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจาณา  
  - โต๊ะทำงาน รุ่น NTC-2642 จำนวน 3 รายการ บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจาณา  
  - วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ บริษัท สยาม วันเดอร์ ไลน์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจาณา  
  - พิมพ์แผ่นพับเรื่อง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชนของกรมการค้าภายใน บริษัท เอส.เอ็ม.คอร์เนอร์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจาณา  
  วิธีกรณีพิเศษ  
  - พิมพ์แบบพิมพ์หนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2552 จำนวน 2 รายการ สำนักข่าวพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - พิมพ์แบบพิมพ์หนังสืออนุญาตการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น จำนวน 2 รายการ สำนักข่าวพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
  - จ้างทำราวธงฟ้า จำนวน 40,000 เส้น บริษัท เอส ดี พี บิสิเนส จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจาณา  
  วิธีสอบราคา  
  - จ้างทำป้ายสัญลักษณ์ "มิตรธงฟ้า" บริษัท สมาร์ทซายน์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  เมษายน 2552  
  วิธีพิเศษ  
  - จัดจ้างผลิตสื่อสัญลักษณ์โครงการ Blue Restaurant เค แอล กรุ๊ป เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างทำหนังสือปีแห่งผลไม้ "ผลไม้ในเมนูอาหาร" บริษัท พลอย แอนด์ เพชร จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Blue Service (เสื้อโปโล) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอ-เตอร์-แบ๊ค เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  วิธีตกลงราคา  
  - จัดจ้างจัดงานตามโครงการจัดประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย บริษัท บีโลว์เดอะไลน์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างแก้ไขข้อมูลโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (Audiotext) บริษัท เอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ บริษัท พี.เอ.พี เอ็นเนอร์ยี่เซฟ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างตัดกระจกหน้าโต๊ะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนามินทร์ก่อสร้าง เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตู้เย็น ร้าน ชำนาญเซอร์วิส เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างฟิล์มฝ้าที่กระจกหน้าต่างและประตูห้อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนามินทร์ก่อสร้าง เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ บริษัท สหชัย ซี โอ เอ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ บริษัท สหชัย ซี โอ เอ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ บริษัท สหชัย ซี โอ เอ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร บริษัท สหชัย ซี โอ เอ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ บริษัท สหชัย ซี โอ เอ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชั่นนัลเซอร์วิส เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชั่นนัลเซอร์วิส เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์ภายในห้องประชุม ชั้น 6 บริษัท ทิคโนโลยี โปรเฟสชั่นเนล เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - เข็มกลัดติดหน้าอก บริษัท กู๊ดวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - เสื้อยืดโปโล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอเตอร์-แบ็ค เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.ซี.แอดเวอร์ไทซิ่ง เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนักงาน บริษัท สยาม วันเดอร์ ไลน์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ฟิล์มเครื่องโทรสารพานาโซนิค รุ่น KX-FA57E จำนวน 6 กล่อง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - โทรศัพท์พานาโซนิค รุ่น KXT-2373 จำนวน 5 เครื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์การไฟฟ้า เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ บริษัท สยามวันเดอร์ไลน์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ผงหมึก จำนวน 1 รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิวเจอร์เจต เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ ร้านยูเคกิจพาณิชย์ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ราย บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ผงหมึก จำนวน 11 รายการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ร้านยูเคกิจพาณิชย์ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ผงหมึก จำนวน 4 รายการ บริษัท ซัน อินเตอร์บิสสิเนส จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ผงหมึก จำนวน 4 รายการ บริษัท ซัน อินเตอร์บิสสิเนส จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ผงหมึก จำนวน 4 รายการ บริษัท ซัน อินเตอร์บิสสิเนส จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ผงหมึก จำนวน 3 รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีบี คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ผงหมึก จำนวน 5 รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีบี คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  วิธีประมุลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
  - จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครกงารเผยแพร่ข้อมูลและสร้างการมีส่วนร่วมทางสื่อโทรทัศน์ บริษัท มีเดีย เอ็กซ์เช็คคิวทีพ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดตรวจสอบสินค้าหีบห่อ จำนวน 14 ชุด บริษัท เมทเลอร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  พฤษภาคม 2552  
  ่วิธีพิเศษ  
  - จัดจ้างผลิตสื่อสัญลักษณ์ โครงการ Blue Hotel บริษัท กู๊ดวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างจัดหาและจำหน่ายสินค้าเกษตรในงานมหกรรมธงฟ้า...มหาชน นายศุภกิจ อ่อนบุญญะ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ Blue Service (เสื้อโปโล) ห้างหุ้นส่วนจำกัด นารีผล เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างผลิตคูปองตามโครงการบัตรสีฟ้า Blue Card ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิล บี เพรส เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างผลิตสื่อสัญลักษณ์ โครงการแท็กซี่ธงฟ้า (Blue Taxi) สติกเกอร์สัญลักษณ์แท็กซี่ธงฟ้า คณะบุคคล แค แอล กรุ๊ป เป็นผู้ได้รับการพิจารณา เข็มกลัดติดหน้าอก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอเตอร์-แบ๊ค เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างทำวีดีโอพรีเซนเทชั่นพิธีมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย บริษัท บีโลว์ เดอะไลน์ เป็นผู้ได้รับการพิจาณา  
  - จัดจ้างทำหนังสือที่ระลึกการประกวดข้าวหอมมะลิ ข้าวตราคุณภาพดีเด่น ปี 2552 และข้าวหอมมะลิบรรจุถุงรูปพนมมือ บริษัท นิตยสารข้าวไทย  
  - จัดจ้างดำเนินงานตามโครงการ Blue Entertainment และ Blue Taxi Phase II บริษัท วิชั่นโซน จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วันสถาปนากรมการค้าภายในครบรอบ 67 ปี บริษัท แม็คซิม่า สตูดิโอ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างทำหนังสือกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมการค้าภายใน จำนวน 1,00 เล่ม สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  ่วิธีตกลงราคา  
  - จัดจ้างปรับปรุงคอมพิวเตอร์ บริษัท เอสซีทีซี จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ผงหมึก จำนวน 1 รายการ บริษัท ซัน อินเตอร์บิสสิเนส เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ผงหมึก จำนวน 1 รายการ บริษัท ซัน อินเตอร์บิสสิเนส เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ผงหมึก จำนวน 5รายการ บริษัท ซัน อินเตอร์บิสสิเนส เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ร้านยูเคกิจพาณิชย์ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ ร้านยูเคกิจพาณิชย์ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ผงหมึก จำนวน 3รายการ บริษัท ซัน อินเตอร์บิสสิเนส เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชั่น นัล เซอร์วิส เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ บริษัทเอส ซี ที ซี เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชั่น นัล เซอร์วิส เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชั่น นัล เซอร์วิส เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชั่น นัล เซอร์วิส เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ เอฟสัน 6200 บริษัท เอส ซี ที ซี จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร บริษัท สหชัย ซี โอ เอ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ บริษัท Team Corpoate Engineering จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างซ่อมเก้าอี้นั่งไม้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนามินทร์ก่อสร้าง เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ผงหมึก จำนวน 9 รายการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างผลิตแบบสำรวจข้อมูลร้านค้าส่ง-ปลีก จำนวน 350,000 แผ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิล บี เพรส เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น 16" พานาโซนิค จำนวน 8 เครื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์การไฟฟ้า เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแท็กซี่ธงฟ้า จำนวน 6 รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.ซี แอดเวอร์ไทซิ่ง เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ บริษัท สยาม วันเดอร์ ไลน์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์คุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 รายการ บริษัท ที.โอ.กราฟฟิค จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ บริษัท สยาม วันเดอร์ ไลน์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ บริษัท สยาม วันเดอร์ ไลน์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  มิถุนายน 2552  
  ่วิธีพิเศษ  
  - จัดจ้างดำเนินงานตามโครงการ Blue Hotel บริษัท กู๊ดวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เกรท เทรดิ้ง เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างงานโครงกงารบริหารจัดการศูนย์ บริษัท เดอะนัมเบอร์วัน พลัส เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรไทยเพื่อผู้บริโภค" บริษัท เอลลิเกนซ์ เวิร์ดไวลด์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างการดำเนินงานตามโครงการบลูโฮเต็ล (Blue Hotel) บริษัท จ็อบ กริทเทอร์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างดำเนินการโครงการยุวชนธงฟ้า บริษัท กูรูกูดู จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่ง Mass Comparator จำนวน 4 รายการ บริษัท ซาร์โทเรียส-เมคคาทรอนิคส์ (ประเทศไทย) เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างทำครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดถังตวงแบบมาตรา จำนวน 4 รายการ บริษัท โกร แอนด์ เกรท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างทำป้ายโครงการและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการส่งเสริมตลาดสดสีฟ้า บริษัท ที โอ กราฟฟิค จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดงาน "มหกรรมธงฟ้า...มหาชน จังหวัดตรัง" ส่วนโครงสร้าง บริษัท วีอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา ส่วนประชาสัมพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟีนินี้ ออร์การ์ไนซ์ สเตชั่น เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดประชาสัมพันธ์โครงการ "ฟ้าสดใส...คนไทยยิ้มได้" บริษัท อาร์เอส จำกัด มหาชน เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดงาน "มหกรรมธงฟ้า...มหาชน จังหวัดชัยนาท" ส่วนโครงสร้าง บริษัท เอ็นบีซี แอ็ด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา ส่วนประชาสัมพันธ์ บริษัท ยังแชฟส์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดงาน "มหกรรมธงฟ้า...มหาชน จังหวัดพิษณุโลก" บริษัท เคมี ออกาไนซ์เซอร์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดงาน "กินผลไม้ไทย ภูมิใจช่วยเศรษฐกิจชาติ" บริษัท แมคซิม่า สตูดิโอ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดงานประชาสัมพันธ์โครงการด้านการพาณิชย์เพื่อช่วยเหลือประชาชน บริษัท ยู เอ็ม เอ็ม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  ่วิธีตกลงราคา  
  - ซ่อมเครื่องปรับอากาศ บริษัท พี เอ พี เอ็นเนอร์ยี่เซฟเซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการความชื้นข้าว บริษัท พี เอ พี เอ็นเนอร์ยี่เซฟเซ็นเตอร์ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมทำสีตุ้มน้ำหนัก นายวิทยา พรมเวียง เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชั่นนัล เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง บริษัท สหชัย ซี.โอ.เอ. จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง บริษัท เอสซีทีซี จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง บริษัท เอสซีทีซี จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมโน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง บริษํท เอสซีทีซี จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง บริษัท เมก้า แอนด์ แอซโซซิเอท จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง บริษัท สหชัย ซี.โอ.เอ. เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างล้างเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณลาภ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง บริษัท สหชัย ซี.โอ.เอ. จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัท เอสซีทีซี จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างซ่อมเครื่องย่อยเอกสาร บริษัท สหชัย ซี.โอ.เอ. จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัท เอสซีทีซี จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัท เอสซีทีซี จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ บริษัท สยาม วันเดอร์ไลน์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80G จำนวน 80 รีม บริษัท สยาม วันเดอร์ไลน์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - โล่ที่ระลึก จำนวน 48 โล่ บริษัท โชติการ ครีเอชั่น จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - หมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ บริษัท เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - กระเป๋าถุงผ้า จำนวน 900 ใบ บริษัท เพอร์เฟ็ค คอนเน็คชั่น จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ห้างฯ สมบูรณ์การไฟฟ้า เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 3 ตัว บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ บริษัท สยาม วันเดอร์ ไลน์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง บริษัท สยาม วันเดอร์ไลน์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วอลเมตริกพล๊าสค์ จำนวน 5 ใบ บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - เก้าอี้ผู้บริหารระดับกลางบุหนัง PVC จำนวน 5 ตัว บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ บริษัท สยาม วันเดอร์ ไลน์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนกังาน จำนวน 6 รายการ บริษัท รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ สเกล จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - กล่องเก็บเอกสารแบบ 2 ช่อง จำนวน 10 อัน บริษัท สยามวันเดอร์ไลน์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ฟิล์มสำหรับเครื่องโทรสารพานาโซนิค จำนวน 6 กล่อง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ บริษัท สยาม วันเดอร์ไลน์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - เครื่องคำนวณเลข จำนวน 1 เครื่อง บริษัท สยาม วันเดอร์ไลน์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ "โครงการร้านค้าทอง...ธงฟ้า" จำนวน 350 ชิ้น บริษัท ติวานนท์ปริ้นเซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จำนวน 2,000 ใบ บริษัท แสงเจริญพริ้นต์ แอนด์ เพรส จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  ่วิธีสอบราคา  
  - โรงเก็บรถเครนและตุ้มน้ำหนัก บริษัท เกื้อพัฒนาเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  กรกฎาคม 2552  
  ่วิธีพิเศษ  
  - อนุมัติจัดจ้างงานแสดงปฏิญญาแห่งชาติว่าด้วยการนิยมไทย บริษัท กันตนา ออร์กาไนเซอร์ แอนด์เมเนจเมนท์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - อนุมัติจัดจ้างผลิตบัตรสีฟ้า Blue Card บริษัท ดาต้า โปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - อนุมัติจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ Blue Service (เสื้อแจ๊กเก็ต) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอเตอร์-แบ๊ค เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - อนุมัติจัดจ้างผลิตคูปองระยะที่ 3 Blue Card ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิล บี เพรส เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - อนุมัติจ้างจัดงนและประชาสัมพันธ์ศูนย์การจำหน่ายสินค้าเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช บริษัท เอลลิเกนซ์ เวิร์ด ไวลด์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดงานธงฟ้า...มหาชน จังหวัดสุรินทร์ บริษัท กู๊ด เฟรนด์ มีเดีย จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - อนุมัติจัดจ้างดำเนินการตามโครงการแท็กซี่ธงฟ้า บริษัท คน็อฟท์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างประชาสัมพันธ์โครงการฟ้าสดใส คนไทยยิ้มได้ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างผลิตเสื้อโปโลฟ้าสดใส คนไทยยิ้มได้ ร้าน ทริเปิ้ล พี เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร (เขตลาดกระบัง) บริษัท อังเคิล แบร์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - มหกรรมธงฟ้า...มหาชน จังหวัดเลย บริษัท ปฏิวัติ ฟิล์ม จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างดำเนินการตามโครงการพัฒนาเครือข่ายตลาดสดสีฟ้า บริษัท แซฟวี่ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดงาน "ฟ้าสดใส คนไทยยิ้มได้ ครั้งที่ 3" บริษัท เอเชี่ยน เมอร์คิวรี่ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซื้อเสื้อยืดโปโล จำนวน 2,500 ตัว ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุณิชา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  ่วิธีตกลงราคา  
  - ขออนุมัติซ่อมท่อน้ำรั่วซึมที่ผนังห้องน้ำชาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส อาร์ เอ็น บิ้วดิ้ง เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ขออนุมัติซ่อมทำสีตุ้มน้ำหนัก นายวิทยา พรมเวียง เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ขออนุมัตจ้างเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัท เอสซีทีซี จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ขออนุมัตจ้างเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัท เอสซีทีซี จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ขออนุมัตจ้างเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัท เอสซีทีซี จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซื้อแบตเตอรี่ชนิดชาร์จไฟฟ้า บริษัท โฟโต้ ฮัท กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ศุภภัณฑ์และบุตร จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ขออนุมัติซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 1 เครื่อง 6670-021-009-51 ชว. บริษัท ยูบีเอส จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ขออนุมัติซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน 2 เครื่อง 7450-005-001-50 วส.ตป.นง 4171 บริษัท สหชัย ซี โอ เอ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ขออนุมัติซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง 7450-005-128-48 สข บริษัท สหชัย ซี โอ เอ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ขออนุมัติซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 7440-002-433-45 บริษัท เอสซีทีซี จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ขออนุมัติเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง Brother รุ่น 1360 บริษัท สหชัย ซี โอ เอ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ขออนุมัติซ่อมเครื่องย่อยเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 7520-006-001-51 พัสดุ บริษัท สหชัย ซี โอ เอ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างทำกระเป๋าเอกสาร จำนวน 200 ใบ ร้าน ทริเปิ้ล พี เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - หมึกเครื่องพิมพ์ Laser Jet จำนวน 2 กล่อง บริษัท ซัน อินเตอร์บิสสิเนส จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซื้อตู้บานเลื่อนและเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ราย บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  -หมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ บริษัท สยาม วันเดอร์ ไลน์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  วิธีสอบราคา  
  - จ้างทำปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2552 จำนวน 2 รายการ รายการละ 5,00 เล่ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย สแควร์ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  สิงหาคม 2552  
  วิธีพิเศษ  
  - จ้างจัดงาน "ธงฟ้า...มหาชน จังหวัดชัยภูมิ" บริษัท แฌ มี คลับ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดงาน "ธงฟ้า...มหาชน จังหวัดพิจิตร" บริษัท วิเทคซาวด์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดงาน "ธงฟ้า...หมาชน วันพาณิชย์ ปี 2552" บริษัท เอลลิเกนซ์ เวิร์ดไวลด์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างตามโครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการด้านพาณิชย์เพื่อช่วยเหลือประชาชน บริษัท สยามธุรกิจ มีเดีย จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดงาน "ผลไม้สดใส เกษตรกรยิ้มได้" บริษัท เอลลิเกนซ์ เวิร์ดไวลด์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรไทยเพื่อผู้บริโภค ครั้งที่ 2" จังหวัดสงขลา บริษัท ปฏิวัติ ฟิล์ม จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างติดตั้งและปรับปรุงจุดเครือข่ายและระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ บริษัท กราฟฟิค วิชั่น ไฮเทค จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดงานและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน รวม 4 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี เพชรบุรี อุบลราชธานี นครราชสีมา) บริษัท เอลลิเกนซ์ เวิร์ดไวลด์ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดงาน "มหกรรมธงฟ้า...มหาชน" จังหวัดบุรีรัมย์ บริษัท วินเทคซาวด์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ บริษัท ที โอ กราฟฟิค จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างการจัดตั้งร้านสีฟ้า จำนวน 9 ร้าน บริษัท วิสารท เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดงาน "มหกรรมธงฟ้า...มหาชน" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท เค ที ออกาไนเซอร์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร จังหวัดจันทบุรี บริษัท แซฟวี่ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างดำเนินการตามโครงการพัฒนาเครือข่ายตลาดสดสีฟ้า บริษัท แซฟวี่ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  วิธีตกลงราคา  
  - จัดจ้างสอบเทียบแบบมาตราเครื่องวัดความยาว ณ ห้องปฏิบัติการความยาว จำนวน 1 เครื่อง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ บริษัท CHAZ INSURANCE BROKERS จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมชุดไมโครโฟน ห้องประชุมชั้น 9 จำนวน 1 ชุด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง บริษัท เอสซีทีซี จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 3 เครื่อง บริษัท เอสซีทีซี จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง บริษัท เอสซีทีซี จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง บริษัท เอสซีทีซี จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมเครือ่งโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง บริษัท สหชัย ซี โอ เอ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 45 เครื่อง บริษัท พี เอ พี เอ็นเนอร์ยี่เซฟ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 1 เครื่อง บริษัท อี ซี ไอที โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง บริษัท เอสซีทีซี จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์การไฟฟ้า เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ศุภภัณฑ์และบุตร จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - หนังสือ Logistics Case Study บริษัท ไอทีแอล เทรด มีเดีย จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ บริษัท สยาม วันเดอร์ไลน์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างทำแผ่นพับกิจการคลังสินค้าไซโลห้องเย็น จำนวน 25,000 ชุด บริษัท เธิร์ด อาย 1999 จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนักงาน (ตู้เหล็ก) บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 รายการ บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ บริษัท ซัน อินเตอร์บิสสิเนส จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ลูกปืนเม็ดกลมสแตนเลสขนาด 80,000 เม็ด/กรัม จำนวน 4 กล่อง ร้านไพศาลสเกล แอนด์ เวท เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - เครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 1 เครื่อง บริษัท เซ็ปเปอร์ อินสตรูเมนท์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - เครื่องโทรสาร Cannon รุ่น JX-207 บริษัท ดิจิตอล โอเอ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  วิธีสอบราคา  
  - จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานส่วนหีบห่อพร้อมระบบปรับอากาศ จำนวน 1 ห้อง บริษัท เพอร์เฟค คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  กันยายน 2552  
  วิธีพิเศษ  
  - จ้างจัดงานธงฟ้า...มหาชน จังหวัดอุบลราชธานี บริษัท ไอเดีย ดีเไซน์ ไลน์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดงานธงฟ้า...มหาชน จังหวัดสมุทรสาคร บริษัท ยังแชฟส์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง เอเยนซี่ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดงานเปิดตลาดสดสีฟ้า จังหวัดนครปฐม บริษัท ที.โอ.กราฟฟิค จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดงานเปิดตลาดสดสีฟ้า มีนบุรี บริษัท ที.โอ.กราฟฟิค จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดงานธงฟ้า...มหาชน จังหวัดอุดรธานี บริษัท บางกอก คาร์นิวัล จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดกิจกรรมซื้อขายสินค้าในตลาดกลาง จังหวัดสงขลา บริษัท ที.โอ.กราฟฟิค จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างจัดกิจกรรมซื้อขายสินค้าในตลาดกลาง จังหวัดสมุทรสงคราม บริษัท ที.โอ.กราฟฟิค จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - สัญญาจ้างประชาสัมพันธ์ด้านการพาณิชย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนไปยังตลาดต่างประเทศ บริษัท ออไรออน จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - สัญญาจ้างประชาสัมพันธ์ด้านการพาณิชย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนระยะที่ 2 บริษัท เดอะแมน จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - สัญญาจ้างดำเนินงานตามโครงการจัดงานวันสัปดาห์นิยมไทย บริษัท กันตนา ออร์กาไนเซอร์ แอนด์ เมเนจเมนท จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - สัญญาจ้างจัดงานและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน รวม 2 จังหวัด (นครปฐม และสมุทรสาคร) บริษัท เอลลิเกนซ์ เวิร์ดไวลด์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - สัญญาจ้างจัดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรชุมชน 4 ภาค" บริษัท พร้อนท์ ไลน์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - สัญญาจ้างจัดทำป้ายโครงการและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการส่งเสริมตลาดสดสีฟ้า บริษัท ที.โอ.กราฟฟิค จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - สัญญาจ้างจัดพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท เอลลิเกนซ์ เวิร์ดไวลด์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - สัญญาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการมาตรฐานเคื่องชั่งและห้องปฏิบัติการสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก 500 กิโลกรัม จำนวน 1 ห้อง บริษัท เชษฐ์สกุล จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - สัญญาจ้างจัดทำระบบตรวจสอบให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ จำนวน 1 ระบบ บริษัท โอวัล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  วิธีตกลงราคา  
  - วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ บริษัท สยาม วันเดอร์ ไลน์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จ้างพิมพ์หนังสือเรื่องตามรอบพระยุคลบาท จำนวน 2,000 เล่ม บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนักงาน (โต๊ะทำงาน) จำนวน 10 ตัว บริษัท ไทยพัฒนาคุรุภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนักงาน (ตู้, ชั้นเก็บแฟ้มและเก้าอี้) จำนวน 6 รายการ บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนักงาน (เก้าอี้, ตู้) จำนวน 4 รายการ บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ บริษัท เอสซีทีซี จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - เครื่องโทรสารและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ บริษัท ซัน อินเตอร์บิสสิเนส จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - กระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 500 ใบ บริษัท โร่ม่าอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ บริษัท สยามวันเดอร์ไลน์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์การไฟฟ้า เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง บริษัท เอ ฟอสส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซื้อครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น บริษัท นิวเทคโนโลยี อินฟอร์เมชั่น จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง บริษัท ทีม คอปอร์เรต เอ็นจิเรียริ่ง จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการความชื้นข้าว ชว. จำนวน 1 ห้อง บริษัท เค 3 เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ห้อง บริษัท พี.เอ.ดี.เอ็นเนอร์ยี่เซฟ เซ็นเตอร์ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง บริษัท อีซี ไอที โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซื้อครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น บริษัท นิวเทคโนโลยี อินฟอร์เมชั่น จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 200 เล่ม ร้านธนพงษ์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ถ่ายเอกสาร จำนวน 15,000 เล่ม ร้าน คณะบุคคลเพื่อน โอ เอ (2001) เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนักงาน (โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 ตัว บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดทำถุงผ้าใส่เอกสาร จำนวน 200 ใบ ร้าน ทริเปิ้ล พี เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ บริษัท สยามวันเดอร์ไลน์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุสำนักงาน (กล้องถ่ายรูป) จำนวน 2 เครื่อง บริษัท เอสซีทีซี จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างพิมพ์เครื่องหมายคำรับรองชนิดแถบผนึก จำนวน 10,000 ดวง บริษัท พาโนมีเดีย จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ตรวจสอบ จำนวน 2 รายการ บริษัท ศรีทองเนมเพลท จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ บริษัท ซาร์โทเรียส เมคคาทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์ข้อแนะนำการใช้เครือ่งวัดเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมัน จำนวน 3,000 ใบ บริษัท แสงเจริญพริ้นต์ แอนด์ เพรส จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - วัสดุอุปกรณ์ (เครื่องวิทยุสื่อสาร) จำนวน 3 เครื่อง บริษัท เท็นเท็ค คอมมูนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  วิธีกรณีพิเศษ  
  - พิมพ์คำขอรับหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 10,000 แผ่น สำนักข่าวพาณิชย์ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - พิมพ์หนังสือสำคัญให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัด จำนวน 10,000 เล่ม สำนักข่าวพาณิชย์ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - หนังสือกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมการค้าภายใน จำนวน 1,500 เล่ม สำนักข่าวพาณิชย์ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - จัดจ้างพิมพ์สมุดทะเบียนเบิกจ่ายเครื่องหมายคำรับรอง จำนวน 100 เล่ม สำนักข่าวพาณิชย์ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  วิธีสอบราคา  
  - จ้างจัดทำคู่มือกฎหมายคลังสินค้าไซโลห้องเย็น บริษัท แอดวานซ์ วิชั่น เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณา  
  - ซื้อกล้องถ่ายภาพและกล้อง VDO ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเอกซัพพลายส์ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา