ข่าวประชาสัมพันธ์
สินค้าเกษตร
การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ
Download แบบฟอร์มกรมการค้าภายใน
สำนักงานการค้าภายใน 75 จังหวัด
แนะนำจังหวัดสระบุรี
สาระน่ารู้
แนะนำกรมการค้าภายใน
แนะนำสำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู้สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระบุรี .."พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกระหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม่งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง"
why people cheat why women cheat how can people cheat
about abortions abortion paperwork what is an abortion clinic
spy app for cell phone how to spy on android spyware apps
wives who cheat why wifes cheat men who have affairs
my girlfriend cheated on me with another girl site why do men cheat on their girlfriends
i cheated on my husband with my ex blog.sitters4charities.org my husband cheated on me what do i do
do you cheat on your wife go wife cheated now what
why women cheat on their husband married men who cheat women looking to cheat
reasons married men cheat click My husband cheated on me
women who like to cheat justinbuchanan.com unfaithful spouse
tween girls tribb sex stories survivingediscovery.com sex stories of preteen girls
clinic abortion bayes.co.uk pro abortion
over the counter abortion pill abortion clinics in miami how late can you get an abortion
rite aid picture coupon site us pharmacy discount card
how much does it cost to get an abortion read where to get an abortion
track text messages free read free text spy
husband watches wife cheat totspub.com cheat wifes
lasix pill click sildenafil citrate pill
walgreens store coupons topogroup.com coupon code for walgreens photo
diflucan valacyclovir 0.5g levaquin 750mg
ciprofloxacin click thyroxine
viagra coupons free free printable viagra coupons viagra free coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis dosing compared to viagra cialis dosage patton
blood glucose test cialis dosage information
ibuprofeno thecaddman.com ibuprofen 800
aerius saft aerius heuschnupfen aerius heuschnupfen
amoxiclav codesamples.in amoxi 1000
stalevo madopar stalevo 200 prospect stalevo madopar
discount coupons for prescriptions evans.com.mx discount coupons for prescriptions
cialis free sample coupons click discount prescription drug card
บทบาทหน้าที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระบุรี


 
 1.ติดตามภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และกำกับดูแลผู้ประกอบการ

 2.ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็งในการพิทักสิทธิของตนเอง และสนับสนุนการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการในราคาเป็นธรรม เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

 3.กำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย  
  

 4.ส่งเสริมและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจค้าข้าว คลังสินค้า ไซโลห้องเย็นปฏิบัติตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกรม 

 5.ติดตามภาวะการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ เพื่อประเมินสถานการณ์สร้างระบบเตือนภัยเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา และประสานสนับสุนการดำเนินมาตราการการแก้ไขปัญหาการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่

 6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


rx pharmacy coupons open walgreens pharmacy coupons 2015
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระบุรี
อาคารสำนักงานพาณิชย์ ขั้น 2 549/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร. 0-3631-3196, 0-3622-3867 แฟกซ์ 0-3622-3867,0-3623-0661 e-mail address : saraburi@dit.go.th