ดาวน์โหลด

Download

คลังความรู้

Knowledge

 
กิจกรรมธงฟ้า
ลำดับชื่องาน/กิจกรรมสถานที่จัดงานวันที่จัดงานประเภทงาน/กิจกรรม
1 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 30/6/2562 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
2 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 30/5/2562 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
3 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 30/4/2562 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
4 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 30/3/2562 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
5 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 30/12/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
6 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 30/10/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
7 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 8 ถนนวัดหนองโพธิ์เอน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 20/9/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
8 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 6 ถนนวัดวังไผ่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 21/6/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
9 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 5 ถนนรร.บ้านหนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 24/5/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
10 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 4 ถนนบ้านดงโคร่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 7/4/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
11 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 7 ถนนรร.บ้านหนองตาบ่ง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 8/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
12 มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ถนนลานหน้าศาลา 60 พรรษา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 9/2/2561 0:00:00 งานนโยบาย
13 ตลาดไทย ตลาดธรรม ถนนตลาดไทย ตลาดธรรม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 8/2/2561 0:00:00 ตลาดต้องชม
14 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 2 ถนนศาลาเอนกประสงค์ อบต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 23/1/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
15 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 1 ถนนศาลาเอนกประสงค์บ้านช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 23/11/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
16 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน หมู่ 8 ถนนอบต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 20/9/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
17 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน หมู่ 1 ถนนโรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 24/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
18 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ถนนหน้าเทศบาลเมือง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 5/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
19 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน หมู่ 3 ถนนลานชมวิวเทศบาล อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 26/7/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
20 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน หมู่ 1 ถนนเทศบาลตำบลท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 22/6/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
21 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน หมู่ 4 ถนนวัดเสาหงสื อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 26/4/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
22 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ถนนณ สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 23/3/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
23 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ถนนวัดเขาเขียว อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 22/3/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
24 ตลาดต้องชม ถนนตลาดต้องชม "ตลาดไทย ตลาดธรรม" อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 12/3/2560 0:00:00 ตลาดต้องชม
25 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน หมู่ 9 ถนนลานอเนกประสงค์หน้าองค์พระเจดีย์ 3 องค์ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 23/2/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
26 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน หมู่ 3 ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 26/1/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
27 อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน ถนนอบต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 30/8/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
28 อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน ถนนโรงเรียนวัดอินทราราม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 16/8/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
29 อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน ถนนเทศบาลตำบลหวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2/8/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
30 กาญจนบุรี ถนนกาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 26/7/2559 0:00:00 อำเภอ
31 โครงการ อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอพนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 13/7/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
32 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 5/7/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
33 โครงการ อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน ถนนโรงเรียนบ้านช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 21/6/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
34 โครงการ อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 14/6/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
35 โครงการ อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอหนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 2/6/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
36 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 17/5/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
37 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 3/5/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
38 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 28/4/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
39 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 26/4/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
40 โครงการ อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 22/4/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
41 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 21/4/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
42 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 19/4/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
43 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 8/4/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
44 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 5/4/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
45 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 4/4/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
46 กาญจนบุรี อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 3/4/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
47 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 1/4/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
48 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 31/3/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
49 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 30/3/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
50 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 25/3/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
51 กาญจนบุรี อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 24/3/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
52 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 11/3/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
53 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 27/11/2558 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
54 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 24/11/2558 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
55 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 24/11/2558 0:00:00 อำเภอ
56 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 6/11/2558 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
57 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 30/10/2558 0:00:00 อำเภอ
58 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 30/10/2558 0:00:00 อำเภอ
59 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 22/10/2558 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
60 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 22/10/2558 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
61 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 28/7/2558 0:00:00 งานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
62 กาญจนบุรี 22/7/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
63 กาญจนบุรี อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 16/7/2558 0:00:00 งานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
64 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 14/7/2558 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
65 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 7/7/2558 0:00:00 งานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
66 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 2/7/2558 0:00:00 งานตลาดนัดชุมชน
67 กาญจนบุรี 30/6/2558 0:00:00 งานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
68 กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 23/6/2558 0:00:00 งานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
69 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 19/6/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
70 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 16/6/2558 0:00:00 งานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
71 กาญจนบุรี อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 3/6/2558 0:00:00 อำเภอ
72 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 2/6/2558 0:00:00 งานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
73 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 21/5/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
74 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 20/5/2558 0:00:00 งานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
75 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 7/5/2558 0:00:00 งานตลาดนัดชุมชน
76 กาญจนบุรี อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 7/5/2558 0:00:00 งานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
77 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 23/4/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
78 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 20/4/2558 0:00:00 งานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
79 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 10/4/2558 0:00:00 งานองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจร
80 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 7/4/2558 0:00:00 งานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
81 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 2/4/2558 0:00:00 งานตลาดนัดชุมชน
82 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 19/3/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
83 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 4/3/2558 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
84 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 3/3/2558 0:00:00 งานตลาดนัดชุมชน
85 กาญจนบุรี อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 3/3/2558 0:00:00 อำเภอ
86 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 24/2/2558 0:00:00 อำเภอ
87 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 17/2/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
88 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 17/2/2558 0:00:00 อำเภอ
89 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 10/2/2558 0:00:00 อำเภอ
90 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 3/2/2558 0:00:00 อำเภอ
91 กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 27/1/2558 0:00:00 อำเภอ
92 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 23/1/2558 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
93 กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 22/1/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
94 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 18/1/2558 0:00:00 มหกรรมคอนเสิร์ต
95 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 10/1/2558 0:00:00 อำเภอ
96 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 23/12/2557 0:00:00 อำเภอ
97 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 18/12/2557 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
98 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 16/12/2557 0:00:00 อำเภอ
99 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 6/12/2557 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
100 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 5/12/2557 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
101 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 28/11/2557 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
102 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 21/11/2557 0:00:00 งานร่วมกรมพลศึกษา
103 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 20/11/2557 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
104 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 18/11/2557 0:00:00 อำเภอ
105 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 11/11/2557 0:00:00 อำเภอ
106 กาญจนบุรี อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 28/10/2557 0:00:00 อำเภอ
107 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 28/10/2557 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
      
 
 
กลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า จังหวัดกาญจนบุรี
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ริมแม่น้ำแม่กลอง
ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034-564294034-564296
โทรสาร : 034-564294034-564296
อีเมล : kanchj@dit.go.th ; kanchja@gmail.com
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์อยู่
5
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
02945
(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559)
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบน Google Chrome
และรับรองการแสดงผลบน Mobile Devices
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ