ดาวน์โหลด

Download

คลังความรู้

Knowledge

 
กิจกรรมธงฟ้า
ลำดับชื่องาน/กิจกรรมสถานที่จัดงานวันที่จัดงานประเภทงาน/กิจกรรม
1 กาญจนบุรี ถนนตลาดไทย ตลาดธรรม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 3/9/2561 0:00:00 ตลาดต้องชม
2 กาญจนบุรี ถนนวัดหนองไม้แก่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 26/7/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
3 กาญจนบุรี ถนนรร.บ้านหนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 24/5/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
4 กาญจนบุรี ถนนศาลาเอนกประสงค์ บ้านดงโคร่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 22/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
5 กาญจนบุรี ถนนศาลาเอนกประสงค์ อบต.แม่กระบุง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 25/1/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
6 กาญจนบุรี ถนนศาลาเอนกประสงค์บ้านช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 23/11/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
7 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน หมู่ 8 ถนนอบต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 20/9/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
8 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน หมู่ 1 ถนนโรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 24/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
9 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ถนนหน้าเทศบาลเมือง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 5/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
10 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน หมู่ 3 ถนนลานชมวิวเทศบาล อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 26/7/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
11 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน หมู่ 1 ถนนเทศบาลตำบลท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 22/6/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
12 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน หมู่ 4 ถนนวัดเสาหงสื อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 26/4/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
13 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ถนนณ สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 23/3/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
14 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ถนนวัดเขาเขียว อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 22/3/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
15 ตลาดต้องชม ถนนตลาดต้องชม "ตลาดไทย ตลาดธรรม" อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 12/3/2560 0:00:00 ตลาดต้องชม
16 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน หมู่ 9 ถนนลานอเนกประสงค์หน้าองค์พระเจดีย์ 3 องค์ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 23/2/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
17 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน หมู่ 3 ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 26/1/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
18 อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน ถนนอบต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 30/8/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
19 อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน ถนนโรงเรียนวัดอินทราราม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 16/8/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
20 อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน ถนนเทศบาลตำบลหวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2/8/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
21 กาญจนบุรี ถนนกาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 26/7/2559 0:00:00 อำเภอ
22 โครงการ อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอพนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 13/7/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
23 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 5/7/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
24 โครงการ อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน ถนนโรงเรียนบ้านช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 21/6/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
25 โครงการ อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 14/6/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
26 โครงการ อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอหนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 2/6/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
27 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 17/5/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
28 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 3/5/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
29 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 28/4/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
30 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 26/4/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
31 โครงการ อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 22/4/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
32 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 21/4/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
33 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 19/4/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
34 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 8/4/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
35 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 5/4/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
36 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 4/4/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
37 กาญจนบุรี อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 3/4/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
38 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 1/4/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
39 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 31/3/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
40 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 30/3/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
41 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 25/3/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
42 กาญจนบุรี อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 24/3/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
43 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 11/3/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
44 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 27/11/2558 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
45 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 24/11/2558 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
46 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 24/11/2558 0:00:00 อำเภอ
47 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 6/11/2558 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
48 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 30/10/2558 0:00:00 อำเภอ
49 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 30/10/2558 0:00:00 อำเภอ
50 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 22/10/2558 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
51 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 22/10/2558 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
52 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 28/7/2558 0:00:00 งานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
53 กาญจนบุรี 22/7/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
54 กาญจนบุรี อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 16/7/2558 0:00:00 งานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
55 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 14/7/2558 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
56 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 7/7/2558 0:00:00 งานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
57 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 2/7/2558 0:00:00 งานตลาดนัดชุมชน
58 กาญจนบุรี 30/6/2558 0:00:00 งานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
59 กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 23/6/2558 0:00:00 งานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
60 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 19/6/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
61 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 16/6/2558 0:00:00 งานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
62 กาญจนบุรี อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 3/6/2558 0:00:00 อำเภอ
63 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 2/6/2558 0:00:00 งานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
64 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 21/5/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
65 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 20/5/2558 0:00:00 งานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
66 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 7/5/2558 0:00:00 งานตลาดนัดชุมชน
67 กาญจนบุรี อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 7/5/2558 0:00:00 งานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
68 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 23/4/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
69 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 20/4/2558 0:00:00 งานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
70 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 10/4/2558 0:00:00 งานองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจร
71 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 7/4/2558 0:00:00 งานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
72 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 2/4/2558 0:00:00 งานตลาดนัดชุมชน
73 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 19/3/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
74 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 4/3/2558 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
75 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 3/3/2558 0:00:00 งานตลาดนัดชุมชน
76 กาญจนบุรี อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 3/3/2558 0:00:00 อำเภอ
77 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 24/2/2558 0:00:00 อำเภอ
78 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 17/2/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
79 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 17/2/2558 0:00:00 อำเภอ
80 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 10/2/2558 0:00:00 อำเภอ
81 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 3/2/2558 0:00:00 อำเภอ
82 กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 27/1/2558 0:00:00 อำเภอ
83 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 23/1/2558 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
84 กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 22/1/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
85 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 18/1/2558 0:00:00 มหกรรมคอนเสิร์ต
86 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 10/1/2558 0:00:00 อำเภอ
87 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 23/12/2557 0:00:00 อำเภอ
88 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 18/12/2557 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
89 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 16/12/2557 0:00:00 อำเภอ
90 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 6/12/2557 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
91 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 5/12/2557 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
92 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 28/11/2557 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
93 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 21/11/2557 0:00:00 งานร่วมกรมพลศึกษา
94 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 20/11/2557 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
95 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 18/11/2557 0:00:00 อำเภอ
96 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 11/11/2557 0:00:00 อำเภอ
97 กาญจนบุรี อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 28/10/2557 0:00:00 อำเภอ
98 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 28/10/2557 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
      
 
 
กลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า จังหวัดกาญจนบุรี
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ริมแม่น้ำแม่กลอง
ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034-564294034-564296
โทรสาร : 034-564294034-564296
อีเมล : kanchj@dit.go.th ; kanchja@gmail.com
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์อยู่
1
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
02410
(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559)
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบน Google Chrome
และรับรองการแสดงผลบน Mobile Devices
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ