นายเจนณรงค์ ศรีอินทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแล และพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

 

ดาวน์โหลด

Download

คลังความรู้

Knowledge

  กิจกรรมธงฟ้า  
ลำดับชื่องาน/กิจกรรมสถานที่จัดงานวันที่จัดงานประเภทงาน/กิจกรรม
1 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.บางละมุง จ.บางละมุง 30/7/2562 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
2 ธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับคาราวานซีพีเอฟ ถนนลานหน้าศาลากลางจังหวัด อ.เมืองชลบุรี จ.เมืองชลบุรี 30/7/2562 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
3 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.หนองใหญ่ จ.หนองใหญ่ 30/6/2562 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
4 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.พนัสนิคม จ.พนัสนิคม 30/5/2562 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
5 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองชลบุรี จ.เมืองชลบุรี 30/3/2562 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
6 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.ศรีราชา จ.ศรีราชา 28/2/2562 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
7 ธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับคาราวานซีพีเอฟ ถนนลานหน้าศาลากลางจังหวัด อ.เมืองชลบุรี จ.เมืองชลบุรี 28/2/2562 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
8 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.สัตหีบ จ.สัตหีบ 30/1/2562 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
9 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.บ่อทอง จ.บ่อทอง 30/12/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
10 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เกาะจันทร์ จ.เกาะจันทร์ 30/11/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
11 ธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับคาราวานซีพีเอฟ ถนนลานหน้าศาลากลางจังหวัด อ.เมืองชลบุรี จ.เมืองชลบุรี 30/11/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
12 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 2 ถนนวัดซากนิมิต อ.บ้านบึง จ.บ้านบึง 15/8/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
13 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 1 ถนนหน้าศาลากลางจังหวัด อ.เมืองชลบุรี จ.เมืองชลบุรี 5/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
14 งานธงฟ้าฯช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในย่านเคหะชุมชน ถนนบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ศรีราชา 11/9/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
15 งานธงฟ้าฯช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในย่านเคหะชุมชน ถนนตลาดทรีบ๊อกซ์ อ.ศรีราชา จ.ศรีราชา 7/9/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
16 งานธงฟ้าฯช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในย่านเคหะชุมชน ถนนตลาดลานบึง อ.ศรีราชา จ.ศรีราชา 31/8/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
17 จัดงานธงฟ้าย่านนิคมอุตสาหกรรม ถนนลานหน้าศาลากลาง อ.เมืองชลบุรี จ.เมืองชลบุรี 23/8/2560 0:00:00 โรงงานและนิคมอุตสาหกรรม
18 ตลาดต้องชม ตลาดจีนซากแง้ว ถนนตลาดต้องชม ตลาดจีนซากแง้ว อ.บางละมุง จ.บางละมุง 19/8/2560 0:00:00 ตลาดต้องชม
19 จัดงานธงฟ้าย่านนิคมอุตสาหกรรม ถนนเทศบาลเมืองเกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.เกาะจันทร์ 9/8/2560 0:00:00 โรงงานและนิคมอุตสาหกรรม
20 จัดงานธงฟ้าย่านนิคมอุตสาหกรรม ถนนตลาดเดอะวอล์ด อ.พานทอง จ.พานทอง 2/8/2560 0:00:00 โรงงานและนิคมอุตสาหกรรม
21 จัดงานธงฟ้าย่านนิคมอุตสาหกรรม ถนนณ แยกหนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.หนองใหญ่ 28/7/2560 0:00:00 โรงงานและนิคมอุตสาหกรรม
22 จัดงานธงฟ้าย่านนิคมอุตสาหกรรม ถนนที่ว่าการอำเภอบ่อทอง อ.เมืองชลบุรี จ.เมืองชลบุรี 19/7/2560 0:00:00 โรงงานและนิคมอุตสาหกรรม
23 จัดงานธงฟ้าย่านนิคมอุตสาหกรรม ถนนลานหน้าศาลากลาง อ.เมืองชลบุรี จ.เมืองชลบุรี 13/7/2560 0:00:00 โรงงานและนิคมอุตสาหกรรม
24 ร่วมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ถนนศาลากลางจังหวัดชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.เมืองชลบุรี 28/2/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
25 จัดงานธงฟ้าย่านนิคมอุตสาหกรรม ถนนลานอเนกประสงค์นิคม อ.เมืองชลบุรี จ.เมืองชลบุรี 16/12/2559 0:00:00 โรงงานและนิคมอุตสาหกรรม
26 ตลาดต้องชม อ.บางละมุง จ.บางละมุง 7/5/2559 0:00:00 ตลาดต้องชม
27 ชลบุรี อ.เกาะสีชัง จ.เกาะสีชัง 29/4/2559 0:00:00 ภัยแล้ง
28 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.เมืองชลบุรี 24/11/2558 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
29 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.เมืองชลบุรี 18/7/2558 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
30 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.เมืองชลบุรี 14/5/2558 0:00:00 งานร่วมกับทหาร
31 ชลบุรี อ.พานทอง จ.พานทอง 31/3/2558 0:00:00 อำเภอ
32 ชลบุรี อ.บ้านบึง จ.บ้านบึง 25/3/2558 0:00:00 อำเภอ
33 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.เมืองชลบุรี 4/3/2558 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
34 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.เมืองชลบุรี 28/2/2558 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
35 ชลบุรี อ.ศรีราชา จ.ศรีราชา 24/2/2558 0:00:00 อำเภอ
36 ชลบุรี อ.เกาะจันทร์ จ.เกาะจันทร์ 10/2/2558 0:00:00 อำเภอ
37 ชลบุรี อ.สัตหีบ จ.สัตหีบ 4/2/2558 0:00:00 อำเภอ
38 ชลบุรี อ.บางละมุง จ.บางละมุง 21/1/2558 0:00:00 อำเภอ
39 ชลบุรี อ.พนัสนิคม จ.พนัสนิคม 20/12/2557 0:00:00 อำเภอ
40 ชลบุรี อ.บ่อทอง จ.บ่อทอง 8/12/2557 0:00:00 อำเภอ
41 ชลบุรี อ.หนองใหญ่ จ.หนองใหญ่ 27/11/2557 0:00:00 อำเภอ
42 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.เมืองชลบุรี 6/11/2557 0:00:00 อำเภอ
43 ชลบุรี อ.ศรีราชา จ.ศรีราชา 31/10/2557 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
 
      
กลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า จังหวัดชลบุรี
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด โรงพยาบาลเก่า
ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3827-6770, 0-3827-0055
โทรสาร : 0-3827-6770 ,0-3827-0055
อีเมล : chonburi@dit.go.th
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์อยู่
2
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
02013
(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559)
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบน Google Chrome
และรับรองการแสดงผลบน Mobile Devices
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ