นายเจนณรงค์ ศรีอินทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแล และพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

 

ดาวน์โหลด

Download

คลังความรู้

Knowledge

  ผู้ประกอบการ  
รายชื่อโรงแป้งมันฯโรงอัดเม็ด,ลานมันฯ
 

                                  รายชื่อโรงแป้งมันสำปะหลังในจังหวัดชลบุรี

 

ลำดับ

ชื่อโรงแป้ง

ชื่อเจ้าของโรงแป้งมันสำปะหลัง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1

 โควซังเอี๊ยะอุตสาหกรรมแป้งมันและสาคู   นายบรรจง  คณาวัฒนกุล  101 ม.1 ถ.ชัยพรวิถี ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260

038-249045,0813401311

2

 ชอไชยวัฒน์อุตสาหกรรม   นายชูชาติ  กาญจนประกาศ  198 ม.10 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260

038-239120-2

3

 ชลเจริญ   นายนรินทร์  ขจรเฉลิมศักดิ์  204 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

038-752396,081-9823007

4

 หจก.สหมิตรแป้งมันชลบุรี   นางนิศา  ทองทัตต์เจริญ  101 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

038-480764

5

 บจก. เอฟ.ซี.สคาร์ช โปรดักส์    999 ม.5 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

038-219698

         

  รายชื่อโรงอัดมันเม็ด

         

ลำดับ

ชื่อโรงอัดมันเม็ด

ชื่อเจ้าของโรงอัดมันเม็ด

ที่อยู่

โทรศัพท์

1

บริษัท ชลบุรีโค้วเซ่งฮวด จำกัด   นายนิยม  จุฬาเสรีกุล  41/1 ม.7 ถ.เศรษฐกิจ ต.หนองรี อ.เมือง  20000

038-274411-2, 081-6425882

2

บริษัท  ศิริไพศาลพืชผล  จำกัด   นายณัฐวีร์  ลีลาขจรจิตร  78 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000

038-274860-1, 081-5249599

3

บริษัท ป.เจริญมันสำปะหลังไทย จำกัด   นายสมชาย  วราธนสิน  52/1 ม.1 ถ.เศรษฐกิจ ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000

038-798962, 089-9366995

4

บริษัท  เอกธนาพืชผล  จำกัด   นายเอก  คุณากรธนกิจ  40/1 ม.1 ถ.เศรษฐกิจ ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000

038-284704, 081-9427424

5

บริษัท  ตันเสวตพืชผล  จำกัด   นางอรุณี  ตันเสวตวงษ์  34/1 ม.1 ถ.เศรษฐกิจ ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000

038-274166-7, 081-8649028

6

บริษัท  โมเดอร์นมาเก็ตติ้ง  จำกัด   นายประสงค์  โชคจินดาชัย  29/1 ม.1 ถ.เศรษฐกิจ ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000

038-273932, 081-9454306

7

บริษัท  รุ่งทรัพย์การเกษตร  จำกัด   นายเอกศักดิ์  ปิยะเกษมกุล  24/1 ม.10 ซ.ศูนย์ผึ้ง ถ.เศรษฐกิจ ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000

038-274414, 081-4526428,081-9424488

8

บริษัท  ทองทาปิโอก้า(1999) จำกัด   นางสุรีย์  ยอดบรรจง  84  ถ.เศรษฐกิจ ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000

038-751108, 081-6686665

9

ชัยเจริญพืชผลเอ็กซ์ปอร์ต-อิมปอร์ต   นางอนงค์  ชลศรานนท์  39/1 ม.7 ถ.เศรษฐกิจ ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000

038-274114-5,038-262761

10

บริษัท  วาย.เอ.เอส.คาสซาวา  จำกัด   นายสัมพันธ์  อภิวัฒนศร  25/3 ม.3 ถ.เศรษฐกิจ ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000

038-274321

11

ควอลิตี้เพลเลทส์   นายวิฑูรย์  กิตติคุณ  129 ม.3 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  20140

081-8655141

12

ทองสยามพูลผล   นายนิรันดร  วงศ์ทองคำ  25/1 ม.9 ถ.สาย331 ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  20140

081-8059989,081-3401598

         

รายชื่อลานมันเส้นจังหวัดชลบุรี

         

ลำดับ

ชื่อลานมันเส้น

ชื่อเจ้าของลานมันเส้น

ที่อยู่

โทรศัพท์

1

  ลานบัง   นายประจักษ์  ตันติยะกุล 141/11  ม. 5  ถ.เศรษฐกิจ  ต.บ้านสวน  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000

038-796189,089-8861149

2

  ลานสนั่น   นายสนั่น  ศักดิ์พิบูลรัตน์ 20/7  ม.9  ต.หนองรี   อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000

038-379429

3

  ลานฮั้งตี้   นายประภาส  ปฐมารุตมาพง์ 62/2-5  ม.4   ถ.สุขุมวิท   ต.ห้วยกะปิ  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000

038-203248,081-3760081

4

  ลานชิว   นายพิชัย   อิ่มกมลไมตรี  60/1  ซ.12  ม.  1ถ.เศรษฐกิจ  ต.หนองรี  อ.เมือง  จ.ชลบุรี   20000

038-799036,087-8335544

5

  -   นายสมหมาย  โฉมงาม 54 ม. 1  ถ.สุขุมวิท   ต.เสม็ด   อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000

038-276699,081-9470331

6

  ลานมันเดชา  นายเดชา  วิจิตรธนสกุล 1/102  ม.2  ซ.9   ต.บ้านสวน  อ.เมือง  จ.ชลบุรี   20000

038-272102,081-9437430

7

  ลานรณภัทร   นายรณภัทร  กรรณสูตร 74/13  ม.1   ถ.เศรษฐกิจ  ต.บ้านสวน   อ.เมือง จ.ชลบุรี   20000

086-4784377

8

  ลานสมหวัง   นายกรกุล  เหล่าเลิศวรกุล 12/2  ม.9  กม.8  ถ.เศรษฐกิจ  ต.หนองรี อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000

089-8344534,089-8336397

9

  -   นายวิทยา  ชุนประเวริฐ 122/75  ม.1  ถ.พระยาสัจจา  ต.เสม็ด  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000

038-467126,081-9456466

10

-   นายทองหยด  สามารถ 3 ม.3  ถ.เศรษฐกิจ   ต.หนองรี  อ.เมือง  จ.ชลบุรี   20000

038-285907,089-542069

11

  ลานสุนทร   นายสุนทร  ตันติโภตากุล 30/2  ม.2  ถ.เศรษฐกิจ  ต.หนองรี   อ.เมือง  จ.ชลบุรี   20000

081-3568997

12

  ลานเป่งคุณ   นายเป่งคุณ  เลิศวราวิวัฒน์  111/19 ม.5  ถ.เศรษฐกิจ  ต.บ้านสวน  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000

038-285341,081-4557358

13

  -   นายนิรันดร์  วรกิจจานุวัฒน์  50/3 ม.4  ถ.สุขุมวิท   ต.ห้วยกะปิ   อ.เมือง  จ.ชลบุรี   20000

038-385011

14

  ลานตี๋   นางนิภาพร  ธนบดีรัตนวงศ์  527/92  ม.5  ถ.เศรษฐกิจ   ต.บ้านสวน  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000

038-750587,081-9969323

15

  ลานวรรณจุรี   นางวรรณจุรี  จุฑาเพชร  19 ม.5  ต.เขาไม้แก้ว  อ.บางละมุง   จ.ชลบุรี   20150

081-2181929,081-9127492

16

  ลานพิสุทธิ   นายพิสุทธิ์  พิพิธขจรชัย  67 ม.2  ถ.ชลบุรี-บ้านบึง  ต.หนองซ้ำซาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 20170

038-444440,081-3776685

17

  ลานไล้   นายไล้  แซ่คู  4/1 ซ.ช่องมะเฟือง  ม.9  ถ.เศรษฐกิจ  ต.หนองรี  อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

038-283254,081-8373911

18

  ลานวีรศักดิ์   นายวีรศักดิ์  กาญจนไพโรจน์ 74/11  ม. 6   ต.บ้านสวน  อ.เมือง  จ.ชลบุรี   20000

038-287237,089-1246112

19

  บจ.ทองสยามพูลผล   นายนิรันดร์   วงศ์ทองคำ 25 ม. 9 ต.หนองปรือ   อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี   20140

081-0059989

20

  บจ.ควอลิตี้เพลเลท   นายธณัช  กิตติคุณธนา 129  ม. 3  ต.หนองเหียง   อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  20140

081-8655141

21

 -   นายล้วน  สุขชา 23/13  ม.8  ถ.เศรษฐกิจ  ต.หนองรี  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000

081-9452311

22

 -   นายประสิทธิ  อัญศิริ 26/2 ซ. 12 ถ.เศรษฐกิจ  ต.หนองรี   อ.เมือง   จ.ชลบุรี  20000

038-273921

23

 -    นายถุงเฮง  แซ่โงว 24/3   ม. 3   ถ.เศรษฐกิจ  ต.หนองรี   อ.เมือง  จ.ชลบุรี   20000

038-285498

24

 -   นายกิตติ  ตันวงศ์วาน 74/29  ม.6  ถ.เศรษฐกิจ  ต.หนองรี   อ.เมือง   จ.ชลบุรี  20000

38276110

25

 -   นายประเสริฐ  โชคจินดาชัย 31/29 ม.6  ถ.เศรษฐกิจ  ต.หนองรี  อ.เมือง   จ.ชลบุรี  20000

038-750587,081-9969323

26

 -   นายสุพร  คำพูล 92/2  ม.3   ต.หนองเหียง  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี   20140

038-299299,038-299252

27

 -    นายสำเภา   คำพูล 95/1  ม.3  ต.หนองเหียง  อ.พนัสนิคม   จ.ชลบุรี   20140

038-299041

28

 -   นายสมพงษ์  กิตติวรเมธี 119  ม.3 ต.หนองเหียง   อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี   20140

-

29

 -   นายเปล่ง  วิทยประภารัตน์ 211  ม.4  ต.หนองเหียง  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  20140

038-299062

30

 -    นายกุ่ย  วิทยาประภารัตน์ 44  ม.1  ต.สระสี่เหลี่ยม  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  20140

081-6640861

31

ลานมันเดชธนา   นายเดชธนา  ชาญอนุวัตร 104  ม.9  ถ.สัตหีบ-กบินทร์บุรี  ต.หนองปรือ  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี   20140

081-8658833

จำนวนผู้เข้าชม 5525 ครั้ง วันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม 2561
 
      
กลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า จังหวัดชลบุรี
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด โรงพยาบาลเก่า
ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3827-6770, 0-3827-0055
โทรสาร : 0-3827-6770 ,0-3827-0055
อีเมล : chonburi@dit.go.th
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์อยู่
6
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
02146
(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559)
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบน Google Chrome
และรับรองการแสดงผลบน Mobile Devices
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ