กลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาววาสนา อยู่ดี

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแล และพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

  กิจกรรมธงฟ้า  
ลำดับชื่องาน/กิจกรรมสถานที่จัดงานวันที่จัดงานประเภทงาน/กิจกรรม
1 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 30/9/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
2 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 30/8/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
3 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 30/7/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
4 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 30/6/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
5 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 30/5/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
6 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 30/4/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
7 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 30/3/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
8 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 28/2/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
9 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 30/1/2562 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
10 งานจังหวัดเคลื่อนที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 30/12/2561 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
11 งานจังหวัดเคลื่อนที่ 1 ถนนรร.สียัดพัฒนา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 15/11/2561 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
12 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 12 ถนนวัดลาดยาว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 16/8/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
13 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 11 ถนนวัดโพธิ์เย็น อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 21/6/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
14 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 10 ถนนวัดหนองเสือ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 17/5/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
15 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 9 ถนนวัดศรีมงคล อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 26/4/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
16 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 8 ถนนวัดอ่าวช้างไล่ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 15/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
17 ย่านโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม ถนนศาลากลางจังหวัด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 4/3/2561 0:00:00 โรงงานและนิคมอุตสาหกรรม
18 ตลาดต้องชม ตลาดน้ำบางคล้า ถนนบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24/2/2561 0:00:00 ตลาดต้องชม
19 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 7 ถนนวัดสามร่ม อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 12/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
20 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 6 ถนนตลาดน้ำบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 10/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
21 ตลาดต้องชม ตลาดน้ำบางคล้า ถนนบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 10/2/2561 0:00:00 ตลาดต้องชม
22 ธงฟ้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ถนนที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 3/2/2561 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
23 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 5 ถนนวัดจรเข้ตาย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 18/1/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
24 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 4 ถนนวัดปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 21/12/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
25 ธงฟ้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ถนนมูลนิธิเมตตาธรรมสถาน อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 16/12/2560 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
26 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 3 ถนนรร.บ้านหนองยาง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 14/12/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
27 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 2 ถนนศูนย์เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 4/12/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
28 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 1 ถนนรร.มัธยมสิริวัณวรี อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 23/11/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
29 จัดงานธงฟ้าย่านนิคมอุตสาหกรรม ถนนณjmaxอพาร์ทเม้นท์ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 11/8/2560 0:00:00 โรงงานและนิคมอุตสาหกรรม
30 จัดงานธงฟ้าย่านนิคมอุตสาหกรรม ถนนหน้าศาลาจตุรมุข อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 31/7/2560 0:00:00 โรงงานและนิคมอุตสาหกรรม
31 ตลาดต้องชม ถนนตลาดน้ำบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 15/7/2560 0:00:00 ตลาดต้องชม
32 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ถนนวัดนายาว อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 28/5/2560 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
33 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ถนนที่ว่าการอำเภอท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 23/4/2560 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
34 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ถนนมูลนิธิเมตตาธรรมสถาน อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 29/3/2560 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
35 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 28/2/2560 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
36 จัดงานธงฟ้าย่านนิคมอุตสาหกรรม 107 หมู่ 2 ถนนตลาดสดโรงสี อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 19/9/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
37 ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 21/12/2558 0:00:00 ภัยแล้ง
38 ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 15/12/2558 0:00:00 ภัยแล้ง
39 ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 8/12/2558 0:00:00 ภัยแล้ง
40 ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24/11/2558 0:00:00 ภัยแล้ง
41 ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 17/11/2558 0:00:00 ภัยแล้ง
42 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 16/11/2558 0:00:00 ภัยแล้ง
43 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 13/11/2558 0:00:00 ภัยแล้ง
44 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 12/11/2558 0:00:00 ภัยแล้ง
45 ฉะเชิงเทรา อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 2/11/2558 0:00:00 อำเภอ
46 ฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 10/8/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
47 ฉะเชิงเทรา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 7/8/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
48 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 5/8/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
49 ฉะเชิงเทรา อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 29/7/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
50 ฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 23/7/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
51 ฉะเชิงเทรา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 22/7/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
52 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 14/7/2558 0:00:00 อำเภอ
53 ฉะเชิงเทรา อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 8/7/2558 0:00:00 อำเภอ
54 ฉะเชิงเทรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 29/6/2558 0:00:00 อำเภอ
55 ฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 27/5/2558 0:00:00 อำเภอ
56 ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 29/4/2558 0:00:00 อำเภอ
57 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 30/3/2558 0:00:00 อำเภอ
58 ฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 18/3/2558 0:00:00 อำเภอ
59 ฉะเชิงเทรา อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 4/3/2558 0:00:00 อำเภอ
60 ฉะเชิงเทรา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 30/1/2558 0:00:00 อำเภอ
61 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 1/12/2557 0:00:00 อำเภอ
62 ฉะเชิงเทรา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 26/11/2557 0:00:00 อำเภอ
63 ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 29/10/2557 0:00:00 อำเภอ
 
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ