กลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาววาสนา อยู่ดี

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแล และพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

  กิจกรรมธงฟ้า  
ลำดับชื่องาน/กิจกรรมสถานที่จัดงานวันที่จัดงานประเภทงาน/กิจกรรม
1 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 12 ถนนวัดลาดยาว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 16/8/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
2 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 11 ถนนวัดโพธิ์เย็น อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 21/6/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
3 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 10 ถนนวัดหนองเสือ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 17/5/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
4 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 9 ถนนวัดศรีมงคล อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 26/4/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
5 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 8 ถนนวัดอ่าวช้างไล่ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 15/3/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
6 ย่านโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม ถนนศาลากลางจังหวัด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 4/3/2561 0:00:00 โรงงานและนิคมอุตสาหกรรม
7 ตลาดต้องชม ตลาดน้ำบางคล้า ถนนบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24/2/2561 0:00:00 ตลาดต้องชม
8 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 7 ถนนวัดสามร่ม อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 12/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
9 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 6 ถนนตลาดน้ำบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 10/2/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
10 ตลาดต้องชม ตลาดน้ำบางคล้า ถนนบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 10/2/2561 0:00:00 ตลาดต้องชม
11 ธงฟ้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ถนนที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 3/2/2561 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
12 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 5 ถนนวัดจรเข้ตาย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 18/1/2561 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
13 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 4 ถนนวัดปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 21/12/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
14 ธงฟ้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ถนนมูลนิธิเมตตาธรรมสถาน อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 16/12/2560 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
15 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 3 ถนนรร.บ้านหนองยาง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 14/12/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
16 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 2 ถนนศูนย์เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 4/12/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
17 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนครั้งที่ 1 ถนนรร.มัธยมสิริวัณวรี อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 23/11/2560 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
18 จัดงานธงฟ้าย่านนิคมอุตสาหกรรม ถนนณjmaxอพาร์ทเม้นท์ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 11/8/2560 0:00:00 โรงงานและนิคมอุตสาหกรรม
19 จัดงานธงฟ้าย่านนิคมอุตสาหกรรม ถนนหน้าศาลาจตุรมุข อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 31/7/2560 0:00:00 โรงงานและนิคมอุตสาหกรรม
20 ตลาดต้องชม ถนนตลาดน้ำบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 15/7/2560 0:00:00 ตลาดต้องชม
21 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ถนนวัดนายาว อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 28/5/2560 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
22 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ถนนที่ว่าการอำเภอท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 23/4/2560 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
23 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ถนนมูลนิธิเมตตาธรรมสถาน อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 29/3/2560 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
24 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 28/2/2560 0:00:00 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
25 จัดงานธงฟ้าย่านนิคมอุตสาหกรรม 107 หมู่ 2 ถนนตลาดสดโรงสี อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 19/9/2559 0:00:00 งานร่วมกับหน่วยงานอื่น
26 ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 21/12/2558 0:00:00 ภัยแล้ง
27 ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 15/12/2558 0:00:00 ภัยแล้ง
28 ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 8/12/2558 0:00:00 ภัยแล้ง
29 ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24/11/2558 0:00:00 ภัยแล้ง
30 ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 17/11/2558 0:00:00 ภัยแล้ง
31 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 16/11/2558 0:00:00 ภัยแล้ง
32 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 13/11/2558 0:00:00 ภัยแล้ง
33 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 12/11/2558 0:00:00 ภัยแล้ง
34 ฉะเชิงเทรา อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 2/11/2558 0:00:00 อำเภอ
35 ฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 10/8/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
36 ฉะเชิงเทรา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 7/8/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
37 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 5/8/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
38 ฉะเชิงเทรา อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 29/7/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
39 ฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 23/7/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
40 ฉะเชิงเทรา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 22/7/2558 0:00:00 จังหวัดเคลื่อนที่
41 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 14/7/2558 0:00:00 อำเภอ
42 ฉะเชิงเทรา อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 8/7/2558 0:00:00 อำเภอ
43 ฉะเชิงเทรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 29/6/2558 0:00:00 อำเภอ
44 ฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 27/5/2558 0:00:00 อำเภอ
45 ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 29/4/2558 0:00:00 อำเภอ
46 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 30/3/2558 0:00:00 อำเภอ
47 ฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 18/3/2558 0:00:00 อำเภอ
48 ฉะเชิงเทรา อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 4/3/2558 0:00:00 อำเภอ
49 ฉะเชิงเทรา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 30/1/2558 0:00:00 อำเภอ
50 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 1/12/2557 0:00:00 อำเภอ
51 ฉะเชิงเทรา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 26/11/2557 0:00:00 อำเภอ
52 ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 29/10/2557 0:00:00 อำเภอ
 
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ