ประเภท :   หมวดสินค้า   ปี พ.ศ. :    

 
รายการสินค้า
หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ต่ำสุด - สูงสุด
ราคาเฉลี่ย
   เนื้อสัตว์
 ไก่สดชำแหละ แข้ง ขา ตีน     บาท/กก. 72.50 - - - - - - - - - - -
70 - 75  
72.50
 ไก่สดชำแหละ เครื่องใน     บาท/กก. 67.50 - - - - - - - - - - -
65 - 70  
67.50
 ไก่สดชำแหละ โครงกระดูก     บาท/กก. 22.50 - - - - - - - - - - -
20 - 25  
22.50
 ไก่สดชำแหละ น่อง ตะโพก     บาท/กก. 70.58 - - - - - - - - - - -
65 - 75  
70.58
 ไก่สดชำแหละ เนื้อสันใน     บาท/กก. 72.50 - - - - - - - - - - -
70 - 75  
72.50
 ไก่สดชำแหละ เนื้ออก (เนื้อล้วน)     บาท/กก. 67.50 - - - - - - - - - - -
65 - 70  
67.50
 ไก่สดชำแหละ ปีก ทั้งปีก (ปีกเต็ม)     บาท/กก. 82.50 - - - - - - - - - - -
80 - 85  
82.50
 ไก่สดชำแหละ ปีกบน     บาท/กก. 77.50 - - - - - - - - - - -
75 - 80  
77.50
 ไก่สดชำแหละ หนัง     บาท/กก. 37.50 - - - - - - - - - - -
35 - 40  
37.50
 ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน)     บาท/ตัว 67.50 - - - - - - - - - - -
65 - 70  
67.50
 ไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน)     บาท/ตัว 62.50 - - - - - - - - - - -
60 - 65  
62.50
 ไข่ไก่ เบอร์ 0     บาท/ฟอง 3.40 - - - - - - - - - - -
3.3 - 3.6  
3.40
 ไข่ไก่ เบอร์ 1     บาท/ฟอง 3.10 - - - - - - - - - - -
3 - 3.3  
3.10
 ไข่ไก่ เบอร์ 2     บาท/ฟอง 2.70 - - - - - - - - - - -
2.6 - 2.9  
2.70
 ไข่ไก่ เบอร์ 3     บาท/ฟอง 2.60 - - - - - - - - - - -
2.5 - 2.8  
2.60
 ไข่ไก่ เบอร์ 4     บาท/ฟอง 2.30 - - - - - - - - - - -
2.2 - 2.5  
2.30
 ไข่ไก่ เบอร์ 5     บาท/ฟอง 2.20 - - - - - - - - - - -
2.1 - 2.4  
2.20
 ไข่เป็ด กลาง     บาท/ฟอง 4.15 - - - - - - - - - - -
4.1 - 4.2  
4.15
 ไข่เป็ด เล็ก     บาท/ฟอง 3.85 - - - - - - - - - - -
3.8 - 3.9  
3.85
 ไข่เป็ด ใหญ่     บาท/ฟอง 4.45 - - - - - - - - - - -
4.4 - 4.5  
4.45
 ไข่เป็ดเค็ม กลาง     บาท/ฟอง 5.25 - - - - - - - - - - -
5 - 5.5  
5.25
 ไข่เป็ดเค็ม ใหญ่     บาท/ฟอง 6.00 - - - - - - - - - - -
5.5 - 6.5  
6.00
 เนื้อโค ธรรมดา     บาท/กก. 250.00 - - - - - - - - - - -
240 - 260  
250.00
 เนื้อโค สันนอก ตะโพก     บาท/กก. 260.00 - - - - - - - - - - -
240 - 280  
260.00
 เนื้อโค สันใน     บาท/กก. 350.00 - - - - - - - - - - -
300 - 400  
350.00
 เนื้อโคส่วนน่อง   บาท/กก. 220.00 - - - - - - - - - - -
200 - 240  
220.00
 เนื้อโคสามชั้น   บาท/กก. 225.00 - - - - - - - - - - -
210 - 240  
225.00
 สุกรชำแหละ เนื้อแดง ตะโพก (ไม่ได้ตัดแต่ง)   บาท/กก. 101.73 - - - - - - - - - - -
95 - 110  
101.73
 สุกรชำแหละ เนื้อแดง ตะโพก     บาท/กก. 111.73 - - - - - - - - - - -
105 - 120  
111.73
 สุกรชำแหละ เนื้อแดง ไหล่ (ไม่ได้ตัดแต่ง)   บาท/กก. 101.73 - - - - - - - - - - -
95 - 110  
101.73
 สุกรชำแหละ เนื้อแดง ไหล่     บาท/กก. 111.73 - - - - - - - - - - -
105 - 120  
111.73
 สุกรชำแหละ เนื้อสัน สันนอก     บาท/กก. 116.73 - - - - - - - - - - -
110 - 125  
116.73
 สุกรชำแหละ เนื้อสัน สันใน     บาท/กก. 116.73 - - - - - - - - - - -
110 - 125  
116.73
 สุกรชำแหละ เนื้อสามชั้น     บาท/กก. 116.73 - - - - - - - - - - -
110 - 125  
116.73
 สุกรชำแหละ มันแข็ง     บาท/กก. 57.50 - - - - - - - - - - -
55 - 60  
57.50
 สุกรชำแหละ มันเปลว     บาท/กก. 32.50 - - - - - - - - - - -
30 - 35  
32.50
 สุกรชำแหละ เศษมัน     บาท/กก. 42.50 - - - - - - - - - - -
40 - 45  
42.50
   ผลไม้
 กล้วยไข่ กลาง     บาท/หวี 22.50 - - - - - - - - - - -
20 - 25  
22.50
 กล้วยไข่ ใหญ่     บาท/หวี 37.50 - - - - - - - - - - -
35 - 40  
37.50
 กล้วยน้ำว้า     บาท/หวี 32.50 - - - - - - - - - - -
30 - 35  
32.50
 กล้วยหอมทอง ใหญ่     บาท/ผล 6.58 - - - - - - - - - - -
5.38 - 7.57  
6.58
 แตงโม กินรี     บาท/กก. 24.73 - - - - - - - - - - -
22 - 30  
24.73
 ฝรั่งกิมจู (คละ)     บาท/กก. 24.42 - - - - - - - - - - -
20 - 30  
24.42
 ฝรั่งกิมจู (คัด)     บาท/กก. 34.42 - - - - - - - - - - -
30 - 40  
34.42
 มะม่วงน้ำดอกไม้ สุก เบอร์ 0     บาท/กก. 105.00 - - - - - - - - - - -
100 - 110  
105.00
 มะม่วงน้ำดอกไม้ สุก เบอร์ 1     บาท/กก. 85.00 - - - - - - - - - - -
80 - 90  
85.00
 มะละกอแขกดำ     บาท/กก. 32.50 - - - - - - - - - - -
30 - 35  
32.50
 มะละกอฮอลแลนด์   บาท/กก. 40.96 - - - - - - - - - - -
35 - 45  
40.96
 ลำไย อีดอ     บาท/กก. 68.85 - - - - - - - - - - -
60 - 80  
68.85
 ส้มเขียวหวาน รังสิต เบอร์ 4     บาท/กก. 43.65 - - - - - - - - - - -
35 - 50  
43.65
 ส้มเขียวหวาน รังสิต เบอร์ 5     บาท/กก. 56.15 - - - - - - - - - - -
45 - 65  
56.15
 ส้มเขียวหวาน รังสิต เบอร์ 6     บาท/กก. 68.65 - - - - - - - - - - -
60 - 75  
68.65
 ส้มโอพันธ์ทองดี ขนาดเล็ก     บาท/ผล 45.00 - - - - - - - - - - -
40 - 50  
45.00
 ส้มโอพันธ์ทองดี ขนาดใหญ่     บาท/ผล 70.00 - - - - - - - - - - -
60 - 80  
70.00
 สับปะรด ศรีราชา เบอร์ 1     บาท/กก. 22.50 - - - - - - - - - - -
20 - 25  
22.50
 สับปะรด ศรีราชา เบอร์ 2     บาท/กก. 18.50 - - - - - - - - - - -
18 - 19  
18.50
 สับปะรด ศรีราชา เบอร์ 3     บาท/กก. 16.00 - - - - - - - - - - -
15 - 17  
16.00
   ผักสด
 กะหล่ำดอก คละ     บาท/กก. 27.54 - - - - - - - - - - -
25 - 32  
27.54
 กะหล่ำดอก คัด     บาท/กก. 33.65 - - - - - - - - - - -
30 - 40  
33.65
 กะหล่ำปลี คละ     บาท/กก. 17.08 - - - - - - - - - - -
12 - 22  
17.08
 กะหล่ำปลี คัด     บาท/กก. 23.65 - - - - - - - - - - -
20 - 30  
23.65
 ข้าวโพดฝักอ่อน     บาท/กก. 44.00 - - - - - - - - - - -
42 - 46  
44.00
 ขิง อ่อน     บาท/กก. 65.00 - - - - - - - - - - -
60 - 70  
65.00
 ขิงแก่     บาท/กก. 45.00 - - - - - - - - - - -
40 - 50  
45.00
 ขึ้นฉ่าย คละ     บาท/ขีด 5.50 - - - - - - - - - - -
5 - 6  
5.50
 ขึ้นฉ่าย คัด     บาท/ขีด 7.50 - - - - - - - - - - -
7 - 8  
7.50
 ต้นหอม คละ     บาท/ขีด 5.50 - - - - - - - - - - -
5 - 6  
5.50
 ต้นหอม คัด     บาท/ขีด 7.50 - - - - - - - - - - -
7 - 8  
7.50
 แตงกวา คละ     บาท/กก. 21.88 - - - - - - - - - - -
18 - 28  
21.88
 แตงกวา คัด     บาท/กก. 29.42 - - - - - - - - - - -
25 - 35  
29.42
 ถั่วฝักยาว คละ     บาท/กก. 71.77 - - - - - - - - - - -
60 - 82  
71.77
 ถั่วฝักยาว คัด     บาท/กก. 78.27 - - - - - - - - - - -
65 - 90  
78.27
 ผักกวางตุ้ง คละ     บาท/กก. 18.04 - - - - - - - - - - -
15 - 20  
18.04
 ผักกวางตุ้ง คัด     บาท/กก. 25.58 - - - - - - - - - - -
20 - 30  
25.58
 ผักกะเฉด     บาท/กำ 22.50 - - - - - - - - - - -
20 - 25  
22.50
 ผักกาดขาวปลี คละ     บาท/กก. 21.96 - - - - - - - - - - -
18 - 28  
21.96
 ผักกาดขาวปลี คัด     บาท/กก. 28.65 - - - - - - - - - - -
25 - 35  
28.65
 ผักกาดหอม คละ     บาท/กก. 21.00 - - - - - - - - - - -
20 - 22  
21.00
 ผักกาดหอม คัด     บาท/กก. 27.50 - - - - - - - - - - -
25 - 30  
27.50
 ผักคะน้า คละ     บาท/กก. 22.27 - - - - - - - - - - -
20 - 28  
22.27
 ผักคะน้า คัด     บาท/กก. 28.65 - - - - - - - - - - -
25 - 35  
28.65
 ผักชี คละ     บาท/ขีด 7.04 - - - - - - - - - - -
6 - 9  
7.04
 ผักชี คัด     บาท/ขีด 9.04 - - - - - - - - - - -
8 - 11  
9.04
 ผักบุ้งจีน คละ     บาท/กก. 23.88 - - - - - - - - - - -
20 - 32  
23.88
 ผักบุ้งจีน คัด     บาท/กก. 30.19 - - - - - - - - - - -
25 - 40  
30.19
 ผักบุ้งไทย     บาท/กำ 13.00 - - - - - - - - - - -
12 - 14  
13.00
 พริกขี้หนูจินดา     บาท/ขีด 5.04 - - - - - - - - - - -
4 - 6  
5.04
 พริกสดชี้ฟ้า     บาท/ขีด 5.04 - - - - - - - - - - -
4 - 6  
5.04
 ฟักเขียว คละ     บาท/กก. 13.12 - - - - - - - - - - -
10 - 18  
13.12
 ฟักเขียว คัด     บาท/กก. 19.42 - - - - - - - - - - -
15 - 25  
19.42
 มะเขือเจ้าพระยา     บาท/กก. 27.50 - - - - - - - - - - -
25 - 30  
27.50
 มะเขือเทศผลใหญ่ คละ     บาท/กก. 24.65 - - - - - - - - - - -
22 - 28  
24.65
 มะเขือเทศผลใหญ่ คัด     บาท/กก. 30.35 - - - - - - - - - - -
28 - 35  
30.35
 มะเขือเทศสีดา คละ     บาท/กก. 30.19 - - - - - - - - - - -
25 - 38  
30.19
 มะเขือเทศสีดา คัด     บาท/กก. 36.35 - - - - - - - - - - -
30 - 45  
36.35
 มะนาว เบอร์ 1-2     บาท/ผล 2.75 - - - - - - - - - - -
2.5 - 3  
2.75
 มะนาว เบอร์ 3-4     บาท/ผล 1.75 - - - - - - - - - - -
1.5 - 2  
1.75
 มะระจีน คละ     บาท/กก. 29.19 - - - - - - - - - - -
25 - 35  
29.19
 มะระจีน คัด     บาท/กก. 35.00 - - - - - - - - - - -
30 - 40  
35.00
 หน่อไม้ฝรั่ง คละ     บาท/กก. 207.15 - - - - - - - - - - -
200 - 222  
207.15
 หน่อไม้ฝรั่ง คัด     บาท/กก. 213.65 - - - - - - - - - - -
205 - 230  
213.65
 หัวผักกาด คละ     บาท/กก. 17.46 - - - - - - - - - - -
15 - 20  
17.46
 หัวผักกาด คัด     บาท/กก. 22.88 - - - - - - - - - - -
20 - 25  
22.88
   พืชน้ำมันและน้ำมันพืช
 งาขาว (เมล็ดใหญ่)     บาท/กก. 95.00 - - - - - - - - - - -
90 - 100  
95.00
 งาดำ     บาท/ กก. 95.00 - - - - - - - - - - -
90 - 100  
95.00
 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือก คัดธรรมดา     บาท/ กก. 72.50 - - - - - - - - - - -
70 - 75  
72.50
 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือก คัดพิเศษ     บาท/ กก. 82.50 - - - - - - - - - - -
80 - 85  
82.50
 น้ำมันถั่วลิสงบริสุทธิ์ บรรจุขวด 1 ลิตร ตรากวางบิน     บาท/ขวด 125.00 - - - - - - - - - - -
120 - 130  
125.00
 น้ำมันถั่วลิสงบริสุทธิ์ชนิดบรรจุขวด 2 ลิตร     บาท/ขวด 240.00 - - - - - - - - - - -
230 - 250  
240.00
 น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ บรรจุขวด 1 ลิตร ตรากุ๊ก     บาท/ขวด 41.62 - - - - - - - - - - -
39 - 55  
41.62
 น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ บรรจุขวด 1 ลิตร ตราองุ่น     บาท/ขวด 44.31 - - - - - - - - - - -
39 - 55  
44.31
 น้ำมันทานตะวันสำเร็จรูป ชนิดบรรจุขวด ตราองุ่น (น้ำมันในประเทศ)   บาท/ขวด 62.92 - - - - - - - - - - -
59 - 83  
62.92
 น้ำมันทานตะวันสำเร็จรูป บรรจุขวด ตรากุ๊ก (น้ำมันในประเทศ)     บาท/ขวด 60.85 - - - - - - - - - - -
55 - 69  
60.85
 น้ำมันปาล์มสำเร็จรูป ชนิดบรรจุถุงไม่มีตรา     บาท/ กก. 27.50 - - - - - - - - - - -
27 - 28  
27.50
 น้ำมันปาล์มสำเร็จรูปชนิดบรรจุขวด 1 ลิตร   บาท/ขวด 35.50 - - - - - - - - - - -
29 - 42  
35.50
 น้ำมันรำข้าวบริสุทธิ์สำเร็จรูปบรรจุขวด 1 ลิตร ตราคิง     บาท/ขวด 63.00 - - - - - - - - - - -
62 - 64  
63.00
 น้ำมันรำข้าวบริสุทธิ์สำเร็จรูปบรรจุขวด 1 ลิตร ตราชิม     บาท/ขวด 62.50 - - - - - - - - - - -
60 - 65  
62.50
 มะพร้าวขาวขูด (ไม่ขูดผิว)     บาท/ กก. 67.50 - - - - - - - - - - -
65 - 70  
67.50
 มะพร้าวทับสะแก ผลใหญ่ ปอกเปลือก     บาท/ผล 28.73 - - - - - - - - - - -
25 - 35  
28.73
   พืชอาหาร
 กระเจี๊ยบแห้ง   บาท/กก. 180.00 - - - - - - - - - - -
170 - 190  
180.00
 กระเทียมแห้งแกะกลีบ กลีบกลาง     บาท/ กก. 145.00 - - - - - - - - - - -
140 - 150  
145.00
 กระเทียมแห้งแกะกลีบ กลีบเล็ก     บาท/ กก. 155.00 - - - - - - - - - - -
150 - 160  
155.00
 กระเทียมแห้งแกะกลีบ กลีบใหญ่     บาท/ กก. 145.00 - - - - - - - - - - -
140 - 150  
145.00
 กระเทียมแห้งมัดจุก หัวกลาง     บาท/ กก. 115.00 - - - - - - - - - - -
110 - 120  
115.00
 กระเทียมแห้งมัดจุก หัวเล็ก     บาท/ กก. 102.50 - - - - - - - - - - -
100 - 105  
102.50
 กระเทียมแห้งมัดจุก หัวใหญ่     บาท/ กก. 140.00 - - - - - - - - - - -
130 - 150  
140.00
 พริกขี้หนูแห้ง อย่างดี     บาท/ กก. 220.00 - - - - - - - - - - -
210 - 230  
220.00
 พริกขี้หนูแห้ง อย่างรอง     บาท/ กก. 165.00 - - - - - - - - - - -
160 - 170  
165.00
 พริกไทยขาว อย่างดี     บาท/ กก. 500.00 - - - - - - - - - - -
490 - 510  
500.00
 พริกไทยดำ อย่างดี     บาท/ กก. 390.00 - - - - - - - - - - -
380 - 400  
390.00
 มะขามเปียก แกะเมล็ด     บาท/ กก. 102.12 - - - - - - - - - - -
95 - 110  
102.12
 มันฝรั่ง เกรดบี     บาท/ กก. 27.00 - - - - - - - - - - -
26 - 28  
27.00
 มันฝรั่ง เกรดเอ     บาท/ กก. 31.00 - - - - - - - - - - -
30 - 32  
31.00
 มันฝรั่ง เกรดโอ     บาท/ กก. 35.00 - - - - - - - - - - -
34 - 36  
35.00
 ลูกเดือยกะเทาะเปลือก   บาท/ กก. 82.50 - - - - - - - - - - -
80 - 85  
82.50
 หอมแดงภาคเหนือ ตัดจุก หัวกลาง     บาท/ กก. 52.12 - - - - - - - - - - -
35 - 60  
52.12
 หอมแดงภาคเหนือ ตัดจุก หัวเล็ก     บาท/ กก. 45.62 - - - - - - - - - - -
30 - 52  
45.62
 หอมแดงภาคเหนือ ตัดจุก หัวใหญ่     บาท/ กก. 69.62 - - - - - - - - - - -
50 - 80  
69.62
 หอมแดงภาคเหนือ มัดจุก หัวกลาง     บาท/ กก. 47.12 - - - - - - - - - - -
30 - 55  
47.12
 หอมแดงภาคเหนือ มัดจุก หัวเล็ก     บาท/ กก. 41.12 - - - - - - - - - - -
25 - 48  
41.12
 หอมแดงภาคเหนือ มัดจุก หัวใหญ่     บาท/ กก. 59.62 - - - - - - - - - - -
40 - 70  
59.62
 หอมแดงศรีสะเกษ ตัดจุก หัวกลาง     บาท/ กก. 49.62 - - - - - - - - - - -
30 - 60  
49.62
 หอมแดงศรีสะเกษ ตัดจุก หัวเล็ก     บาท/ กก. 37.12 - - - - - - - - - - -
20 - 45  
37.12
 หอมแดงศรีสะเกษ ตัดจุก หัวใหญ่     บาท/ กก. 69.62 - - - - - - - - - - -
50 - 80  
69.62
 หอมแดงศรีสะเกษ มัดจุก หัวกลาง     บาท/ กก. 47.12 - - - - - - - - - - -
30 - 55  
47.12
 หอมแดงศรีสะเกษ มัดจุก หัวเล็ก     บาท/ กก. 37.12 - - - - - - - - - - -
20 - 45  
37.12
 หอมแดงศรีสะเกษ มัดจุก หัวใหญ่     บาท/ กก. 59.62 - - - - - - - - - - -
40 - 70  
59.62
   สัตว์น้ำ
 กุ้งก้ามกรามบ่อเลี้ยงไทย (ขนาดกลาง) 15-16 ตัว/กก.     บาท/กก. 575.00 - - - - - - - - - - -
450 - 700  
575.00
 กุ้งขาว (40 ตัว/กก.)     บาท/กก. 282.69 - - - - - - - - - - -
270 - 290  
282.69
 กุ้งขาว (50 ตัว/กก.)     บาท/กก. 262.69 - - - - - - - - - - -
250 - 270  
262.69
 กุ้งขาว (60 ตัว/กก.)     บาท/กก. 232.69 - - - - - - - - - - -
220 - 240  
232.69
 กุ้งขาว (70 ตัว/กก.)     บาท/กก. 212.69 - - - - - - - - - - -
200 - 220  
212.69
 กุ้งขาว (80 ตัว/กก.)     บาท/กก. 192.69 - - - - - - - - - - -
180 - 200  
192.69
 ปลาช่อน   บาท/กก. 130.00 - - - - - - - - - - -
130 - 130  
130.00
 ปลาดุก (บิ๊กอุย)     บาท/กก. 85.00 - - - - - - - - - - -
80 - 90  
85.00
 ปลาทับทิม   บาท/กก. 105.00 - - - - - - - - - - -
100 - 110  
105.00
 ปลาทู (3 ตัว/เข่ง)     บาท/เข่ง 22.50 - - - - - - - - - - -
20 - 25  
22.50
 ปลาทูสด (9/12 ตัว/กก.)     บาท/กก. 103.46 - - - - - - - - - - -
90 - 110  
103.46
 ปลานิล   บาท/กก. 67.50 - - - - - - - - - - -
65 - 70  
67.50
 ปลาสวาย   บาท/กก. 60.00 - - - - - - - - - - -
50 - 70  
60.00
 ปลาหมึกกระดอง (คละ)     บาท/กก. 221.92 - - - - - - - - - - -
180 - 250  
221.92
 ปลาหมึกกล้วย (คละ)     บาท/กก. 194.23 - - - - - - - - - - -
160 - 220  
194.23
 หอยแครง (ชนิดคละ)     บาท/กก. 166.54 - - - - - - - - - - -
130 - 200  
166.54
 หอยแมลงภู่ (ชนิดคละ)     บาท/กก. 70.00 - - - - - - - - - - -
60 - 80  
70.00
 หอยลาย (ชนิดคละ)     บาท/กก. 88.46 - - - - - - - - - - -
70 - 100  
88.46
 
 

จำนวนผู้เข้าชม คน

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0-2507-5616-7    แฟกซ์. 0-2547-5370

รองรับการใช้งาน และแสดงผลได้ดีบนเว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer