คืนความสุขให้คนในชาติ
ธงฟ้าราคาประหยัด
แนะนำกรมการค้าภายใน
แนะนำสำนักงาน
โครงการโชห่วยช่วยชาติ
สินค้าเกษตร
การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลอื่นๆ
LINK หนังสือพิมพ์
"WELCOME TO เมืองคุณย่าโม โคราช" **** คำขวัญประจำจังหวัด "เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน"
 
 
 
 
 
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา
8 ถ.กุดั่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-2126 , 0-4424-4826 แฟกซ์ 0-4426-7985 , 0-4424-4826 e-mail address : ratchasima@dit.go.th