กิจกรรมของสำนักงาน
คู่มือตรวจจำนำข้าว
จำนำข้าว
รายชื่อ "ร้านถูกใจ" จังหวัดนครพนม
มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์
linkกรมการค้าภายใน
โครงการถวายพระพร
แนะนำสำนักงาน
แนะนำกรมการค้าภายใน
แนะนำจังหวัดนครพนม
สินค้าเกษตร
ข้าว
การตลาดสินค้าเกษตร
ราคาสินค้า
การแข่งขันทางการค้า
ร้านอาหารมิตรธงฟ้า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน
ข้อมูลเศรษฐกิจ
ข่าวเศรษฐกิจ
ตลาดสด
เที่ยวนครพนม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 
พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง *** ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือชาวนา ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย (สาขากระทรวงพาณิชย์) เลขที่บัญชี 385-0-12503-3 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ***

 

พระธาตุพนมค่าล้ำ  วัฒนธรรมหลากหลาย  เรณูภูไท  เรือไฟโสภา  งามตาฝั่งโขง

 
 
 
 
 
 
 
 
Director : Kittipat Boonyom ...สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครพนม....
ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเดิม) ชั้น 3 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทร. 0-4252-0987-8 แฟกซ์ 0-4252-0988 e-mail address : mail to : phanom@dit.go.th.