คำขวัญจังหวัดนครพนม พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูภูไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
marriage counselor joke classic adult jokes jokes stories humor funny go free adult book store stories pictures
เที่ยวนครพนม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
คู่มือตรวจจำนำข้าว
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศสอบราคาจ้าง
แนะนำกรมการค้าภายใน
linkกรมการค้าภายใน
แนะนำสำนักงาน
แนะนำจังหวัดนครพนม
สินค้าเกษตร
ราคาสินค้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย
โครงการถวายพระพร
การตลาดสินค้าเกษตร
การแข่งขันทางการค้า
ร้านอาหารมิตรธงฟ้า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน
จำนำข้าว
ข้อมูลเศรษฐกิจ
ข้าว

 

 
 

รายงานภาวะราคาข้าว จังหวัดนครพนม


ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

 

 

หน่วย : บาท/หน่วย
 

รายการ

หน่วย

26 พ.ย. 58


ราคาสัปดาห์ก่อน

เพิ่มขึ้น

หรือลดลง

1. ราคาข้าวเปลือกที่โรงสีรับซื้อ

1.1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ

ตัน

11,250-11,330

13,000-13,500

-

1.2. ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว

ตัน

11,600

  11,250-11,600

-

1.3. ข้าวเปลือกเหนียวคละ

ตัน

10,830

 10,830

-

 

2. ราคาขายส่งข้าวสาร

2.1 ข้าวสารหอมมะลิ (ใหม่)

100 กก.

3,070-3,170

3,070-3,170

-

2.2 ข้าวสารหอมมะลิ (เก่า)

100 กก.

3,066-3,272

3,066-3,272

-

2.3 ข้าวสารเหนียว 10% เมล็ดยาว 

100 กก.

2,760-2,964

2,760-2,964

-

 

 

 

 

 

3. ราคาขายปลีกข้าวสาร

3.1 ข้าวสารหอมมะลิ (ใหม่)

12 กก.

485-485

485-485

-

3.2 ข้าวสารหอมมะลิ (เก่า)

12 กก.

479-508

479-508

-

3.3 ข้าวสารเหนียว 10% เมล็ดยาว

12 กก.

430-466

430-466

-

3.4 ข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุง

 5 กก.

180-190

180-190

-

3.5 ข้าวสารเจ้า 5%บรรจุถุง

 5 กก.

-

-

-

3.6 ข้าวสารหอมมะลิ (ใหม่)

   1 กก.   

35-35

35-35

-

3.7 ข้าวสารหอมมะลิ (เก่า)

1 กก.

33-36

33-36

-

3.8 ข้าวสารเหนียว 10% เมล็ดยาว

1 กก.

30-32

30-32

-

 

     
my husband cheated on me maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com love affairs with married men
Director : Kittipat Boonyom ...สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครพนม....
ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเดิม) ชั้น 3 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทร. 0-4252-0987-8 แฟกซ์ 0-4252-0988 e-mail address : mail to : phanom@dit.go.th.