กิจกรรมของสำนักงาน
คู่มือตรวจจำนำข้าว
จำนำข้าว
รายชื่อ "ร้านถูกใจ" จังหวัดนครพนม
มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์
linkกรมการค้าภายใน
โครงการถวายพระพร
แนะนำสำนักงาน
แนะนำกรมการค้าภายใน
แนะนำจังหวัดนครพนม
สินค้าเกษตร
ข้าว
การตลาดสินค้าเกษตร
ราคาสินค้า
การแข่งขันทางการค้า
ร้านอาหารมิตรธงฟ้า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน
ข้อมูลเศรษฐกิจ
ข่าวเศรษฐกิจ
ตลาดสด
เที่ยวนครพนม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 
พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง *** ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือชาวนา ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย (สาขากระทรวงพาณิชย์) เลขที่บัญชี 385-0-12503-3 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ***

 

 

พระธาตุพนมค่าล้ำ  วัฒนธรรมหลากหลาย  เรณูภูไท  เรือไฟโสภา  งามตาฝั่งโขง

 
 
 
 

รายงานภาวะราคาข้าว จังหวัดนครพนม

 ประจำสัปดาห์นี้ เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อน

 

หน่วย : บาท/หน่วย
 

รายการ

หน่วย

ราคาสัปดาห์นี้

17 มี.ค. 57

ราคาสัปดาห์ก่อน

10 มี.ค. 57

เพิ่มขึ้น

หรือลดลง

1. ราคาข้าวเปลือกที่โรงสีรับซื้อ

1.1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ

ตัน

14,160-14,410

14,160-14,410

-

1.2. ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว

ตัน

11,660-12,080

  11,660-12,080

-

1.3. ข้าวเปลือกเหนียวคละ

ตัน

10,000-10,830
  10,000-10,830
-

 

2. ราคาขายส่งข้าวสาร

2.1 ข้าวสารหอมมะลิ (ใหม่)

100 กก.

3,660-3,660

3,660-3,660

-

2.2 ข้าวสารหอมมะลิ (เก่า)

100 กก.

3,660-3,660

3,660-3,660

-

2.3 ข้าวสารเหนียว 10% เมล็ดยาว 

100 กก.

3,000-3,110

3,000-3,110

-

 

 

 

 

 

3. ราคาขายปลีกข้าวสาร

3.1 ข้าวสารหอมมะลิ (ใหม่)

12 กก.

534

534

-

3.2 ข้าวสารหอมมะลิ (เก่า)

12 กก.

534

534

-

3.3 ข้าวสารเหนียว 10% เมล็ดยาว

12 กก.

446

446

-

3.4 ข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุง

 5 กก.

185

185

-

3.5 ข้าวสารเจ้า 5%บรรจุถุง

 5 กก.

120

120

-

3.6 ข้าวสารหอมมะลิ (ใหม่)

   1 กก.   

37

37

-

3.7 ข้าวสารหอมมะลิ (เก่า)

1 กก.

36

36

-

3.8 ข้าวสารเหนียว 10% เมล็ดยาว

1 กก.

32

32

-

l 
 
 
4. ภาวะการซื้อขายข้าวเปลือกและข้าวสาร
         4.1 ราคาขายปลีกและขายส่งส่วนใหญ่ยังทรงตัวต่อเนื่อง
         4.2 สัปดาห์นี้ ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ  ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดยาว และข้าวเปลือกเหนียวคละ ราคาทรงตัวต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน
 
 

     
Director : Kittipat Boonyom ...สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครพนม....
ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเดิม) ชั้น 3 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทร. 0-4252-0987-8 แฟกซ์ 0-4252-0988 e-mail address : mail to : phanom@dit.go.th.