พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
แนะนำกรมการค้าภายใน
linkกรมการค้าภายใน
แนะนำสำนักงาน
กิจกรรมของสำนักงาน
แนะนำจังหวัดนครพนม
ข้าว
สินค้าเกษตร
ราคาสินค้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือตรวจจำนำข้าว
จำนำข้าว
รายชื่อ "ร้านถูกใจ" จังหวัดนครพนม
มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย
โครงการถวายพระพร
การตลาดสินค้าเกษตร
การแข่งขันทางการค้า
ร้านอาหารมิตรธงฟ้า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน
ข้อมูลเศรษฐกิจ
ข่าวเศรษฐกิจ
ตลาดสด
เที่ยวนครพนม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

 

 

พระธาตุพนมค่าล้ำ  วัฒนธรรมหลากหลาย  เรณูภูไท  เรือไฟโสภา  งามตาฝั่งโขง

 
 
 
 

รายงานภาวะราคาข้าว จังหวัดนครพนม

 ประจำสัปดาห์นี้ เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อน

 

หน่วย : บาท/หน่วย
 

รายการ

หน่วย

ราคาสัปดาห์นี้
27 เม.ย. 58

ราคาเดือนก่อน

20 เม.ย. 58

เพิ่มขึ้น

หรือลดลง

1. ราคาข้าวเปลือกที่โรงสีรับซื้อ

1.1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ

ตัน

13,330-13,750

13,330-13,750

-

1.2. ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว

ตัน

10,000-11,660

  10,000-11,660

-

1.3. ข้าวเปลือกเหนียวคละ

ตัน

10,000-10,410
  10,000-10,410
-

 

2. ราคาขายส่งข้าวสาร

2.1 ข้าวสารหอมมะลิ (ใหม่)

100 กก.

2,866-3,070

2,866-3,070

-

2.2 ข้าวสารหอมมะลิ (เก่า)

100 กก.

3,270-3,434

3,270-3,374

-

2.3 ข้าวสารเหนียว 10% เมล็ดยาว 

100 กก.

2,458-2,460

2,458-2,560

-

 

 

 

 

 

3. ราคาขายปลีกข้าวสาร

3.1 ข้าวสารหอมมะลิ (ใหม่)

12 กก.

469-485

469-485

-

3.2 ข้าวสารหอมมะลิ (เก่า)

12 กก.

505-531

505-531

-

3.3 ข้าวสารเหนียว 10% เมล็ดยาว

12 กก.

387-410

387-410

-

3.4 ข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุง

 5 กก.

180-190

180-190

-

3.5 ข้าวสารเจ้า 5%บรรจุถุง

 5 กก.

-

-

-

3.6 ข้าวสารหอมมะลิ (ใหม่)

   1 กก.   

33-35

33-35

-

3.7 ข้าวสารหอมมะลิ (เก่า)

1 กก.

35-37

35-37

-

3.8 ข้าวสารเหนียว 10% เมล็ดยาว

1 กก.

29-30

29-30

-

l 
 
 
4. ภาวะการซื้อขายข้าวเปลือกและข้าวสาร
         4.1 -
         4.2 -
 
 

     
Director : Kittipat Boonyom ...สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครพนม....
ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเดิม) ชั้น 3 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทร. 0-4252-0987-8 แฟกซ์ 0-4252-0988 e-mail address : mail to : phanom@dit.go.th.