พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
กิจกรรมของสำนักงาน
คู่มือตรวจจำนำข้าว
จำนำข้าว
รายชื่อ "ร้านถูกใจ" จังหวัดนครพนม
มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์
linkกรมการค้าภายใน
โครงการถวายพระพร
แนะนำสำนักงาน
แนะนำกรมการค้าภายใน
แนะนำจังหวัดนครพนม
สินค้าเกษตร
ข้าว
การตลาดสินค้าเกษตร
ราคาสินค้า
การแข่งขันทางการค้า
ร้านอาหารมิตรธงฟ้า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน
ข้อมูลเศรษฐกิจ
ข่าวเศรษฐกิจ
ตลาดสด
เที่ยวนครพนม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

 

 

พระธาตุพนมค่าล้ำ  วัฒนธรรมหลากหลาย  เรณูภูไท  เรือไฟโสภา  งามตาฝั่งโขง

 
 
 
 

รายงานภาวะราคาข้าว จังหวัดนครพนม

 ประจำสัปดาห์นี้ เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อน

 

หน่วย : บาท/หน่วย
 

รายการ

หน่วย

ราคาสัปดาห์นี้

23 ก.พ. 58

ราคาเดือนก่อน

28 ม.ค. 58

เพิ่มขึ้น

หรือลดลง

1. ราคาข้าวเปลือกที่โรงสีรับซื้อ

1.1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ

ตัน

14,000-14,330

14,000-14,330

-

1.2. ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว

ตัน

10,000-11,660

  10,000-12,000

-

1.3. ข้าวเปลือกเหนียวคละ

ตัน

10,000-10,410
 10,000-10,830
-

 

2. ราคาขายส่งข้าวสาร

2.1 ข้าวสารหอมมะลิ (ใหม่)

100 กก.

3,066-3,166

2,766-2,966

-

2.2 ข้าวสารหอมมะลิ (เก่า)

100 กก.

3,270-3,374

3,270-3,374

-

2.3 ข้าวสารเหนียว 10% เมล็ดยาว 

100 กก.

2,560-2,560

2,456-2,560

-

 

 

 

 

 

3. ราคาขายปลีกข้าวสาร

3.1 ข้าวสารหอมมะลิ (ใหม่)

12 กก.

380-380

370-380

-

3.2 ข้าวสารหอมมะลิ (เก่า)

12 กก.

400-420

400-420

-

3.3 ข้าวสารเหนียว 10% เมล็ดยาว

12 กก.

320-320

300-320

-

3.4 ข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุง

 5 กก.

180-190

180-190

-

3.5 ข้าวสารเจ้า 5%บรรจุถุง

 5 กก.

-

-

-

3.6 ข้าวสารหอมมะลิ (ใหม่)

   1 กก.   

33-34

33

-

3.7 ข้าวสารหอมมะลิ (เก่า)

1 กก.

35-37

35

-

3.8 ข้าวสารเหนียว 10% เมล็ดยาว

1 กก.

30-30

28-30

-

l 
 
 
4. ภาวะการซื้อขายข้าวเปลือกและข้าวสาร
         4.1 -
         4.2 -
 
 

     
Director : Kittipat Boonyom ...สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครพนม....
ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเดิม) ชั้น 3 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทร. 0-4252-0987-8 แฟกซ์ 0-4252-0988 e-mail address : mail to : phanom@dit.go.th.