สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 56/57
แนะนำสำนักงาน
การรับจำนำสินค้าเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
แนะนำกรมการค้าภายใน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บริการทางกรม
เอกสารเผยแพร่
Dowload แบบฟอร์ม
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
สินค้าเกษตร
แนะนำกรมการค้าภายใน
การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ
ข้อมูลจังหวัด
สาระน่ารู้
Link โทรทัศน์
Link ธนาคาร
Link หนังสือพิมพ์
Link ส่วนราชการ
Link รัฐวิสาหกิจ
ดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
<< ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน >>
std symptoms in women phuckedporn.com signs of crabs std
hiv in africa open aids transmission
do you cheat on your wife i want to cheat on my wife how to cheat your wife
do you cheat on your wife go wife cheated now what
 
ข้อมูลการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรที่สำคัญในจังหวัด
 
 ข้อมูลการผลิต
 
  ราคาผลผลิตเฉลี่ยรายเดือน  ณ  จุดรับซื้อรายใหญ่
 
 
  รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตรที่สำคัญ
           
รายชื่อผู้ประกอบการสต็อคข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม
รายชื่อผู้ประกอบการสถานบริการน้ำมันจังหวัดนครปฐม
ร้านจำหน่ายก๊าซ ( เก็บระหว่าง 500 - 2,000 ลิตร )
จำหน่ายก๊าซเพียงอย่างเดียว
ร้านจำหน่ายก๊าซขนาดเล็ก ( เก็บไม่เกิน 500 ลิตร )
ขายก๊าซปะปนกับสินค้าอื่น
การจำหน่ายก๊าซเอกเอกเทศ ( อาคารไม่อยู่ติดกับ
อาคารอื่นโดยรอบ) เก็บเกินกว่า  2,000  ลิตร
ข้อมูลสถานีบรรจุก๊าซในจังหวัดนครปฐม
ข้อมูลสถานีบริการก๊าซในจังหวัดนครปฐม
รายชื่อผู้ประกอบการค้าปลีก - ค้าส่งของจังหวัดนครปฐม
            
  มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรระดับจังหวัด
 
 
 

 
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครปฐม
ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 0-3434-0057-9 แฟกซ์ 0-3434-0058 e-mail address : pathom@dit.go.th